L rarutbildningarna 2011 utbildnings versikter
Download
1 / 9

Lärarutbildningarna 2011 Utbildningsöversikter - PowerPoint PPT Presentation


  • 52 Views
  • Uploaded on

Lärarutbildningarna 2011 Utbildningsöversikter. Förskollärarexamen. Termin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. F. F. U. F Est. F Sv. F Ma. U. F Ex. F. F. U. F NO. U. F. Förskola 210 hp. 4. 4.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lärarutbildningarna 2011 Utbildningsöversikter' - ganit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L rarutbildningarna 2011 utbildnings versikter
Lärarutbildningarna 2011Utbildningsöversikter


Förskollärarexamen

Termin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F

F

U

FEst

F

Sv

F

Ma

U

F

Ex

F

F

U

F

NO

U

F

Förskola210 hp

4

4

4

4

4

1

Veckor vfu

F – Fördjupningsämne, Barndom och lärande

U – Utbildningsvetenskaplig kärna

I förskollärarutbildningen studerar du Barndom och lärande som fördjupningsämne i vilket du skriver ditt examensarbete (Ex). I fördjupningsämnet ingår studier om barndom, fostran och omsorg liksom estetiska uttrycksformer (Est), svenska (Sv), matematik (Ma), naturorienterande ämnen och teknik (NO) ur ett lek- och lärandeperspektiv.

Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning (vfu) om 30 högskolepoäng på en förskola samt utbildningsvetenskaplig kärna om sammanlagt 60 högskolepoäng, varav en del integreras med ditt fördjupningsämne. Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar frågor om bland

annat pedagogiskt ledarskap, förskolans värdegrund samt dokumentation och analys

av barns lärande och utveckling.


Grundlärarexamen - fritidshem

Termin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bd/

Id/

Mu

Bd/

Id/

Mu

Bd/

Id/

Mu

U

U

U

F

F

F

U

F

F

Ex

F

Fritidshem180 hp

4

4

4

4

4

1

Veckor vfu

U – Utbildningsvetenskaplig kärnaF – Fördjupningsämne (fritidspedagogik)

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidhem är avsedd för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i fritidshem och skola genom att integrera fritidspedagogisk verksamhet med undervisning inom skolans ram.

Utbildningen innehåller ett fördjupningsämne - fritidspedagogik, i vilket du skriver ditt examensarbete (Ex). Utbildningen innehåller också ett undervisningsämne - Bild (Bd), Idrott och hälsa (Id) eller Musik (Mu).

Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning (vfu) om 30 hp samt utbildnings-

vetenskaplig kärna om sammanlagt 60 hp, varav en del integreras med ämnesstudierna.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar frågor om bland

annat pedagogiskt ledarskap, skolans värdegrund samt dokumentation och analys

av barns lärande och utveckling.


Grundlärarexamen – förskoleklass och åk 1-3

Termin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F

U

F

(Ex)

F

SO

Sv

Ma

U

NO

U

U

Sv/

NO/

SO

F

F

Sv/

Ma

F-3

240 hp

En

4

4

Vft

1

4

Veckor vfu

4

4

U – Utbildningsvetenskaplig kärnaF – FördjupningsämneTermin 6: Olika ämnen beroende av val av fördjupningsämne

En grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 innehåller fem undervisningsämnen. Du läser minst 30hp i Svenska (Sv) respektive Matematik (Ma) och minst 15hp i Engelska (En), NO och teknik (NO) och SO (SO).

När du har läst eller påbörjat studierna om 15 hp i samtliga dina undervisningsämnen väljer du ett av följande ämne som fördjupningsämne: : Svenska och lärande, Matematik och lärande, Engelska och lärande, NO, teknik och lärande eller SO och lärande. I fördjupningsämnet

skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete (Ex). I fördjupningsämnet integreras också en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan med ämnesstudierna. Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning (vfu) om 30 hp på en partnerskola.


Grundlärarexamen - åk 4-6

Termin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sv

Ma

En

U

U

F

U

F

NO/

SO/

Bd/

Id/

Mu

Ma/

En

F

U

F

(Ex)

F

NO/

SO/

Bd/

Id/

Mu

Sv/

En

4-6

240 hp

4

4

1

4

4

4

Veckor vfu

U – Utbildningsvetenskaplig kärnaF – FördjupningsämneTermin 4 och 6: Olika ämnen beroende av val av fjärde undervisningsämne och fördjupningsämne

En grundlärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 innehåller fyra undervisningsämnen om minst 30hp. Svenska (Sv), Matematik (Ma) och Engelska (En) är obligatoriska ämnen. Du kan välja att ha antingen NO och teknik (NO), SO (SO), Bild (Bd), Idrott och hälsa (Id) eller Musik (Mu) som fjärde undervisningsämne.

När du har läst eller påbörjat studierna om 15 hp i samtliga dina undervisningsämnen väljer du ett av följande ämne som fördjupningsämne: Svenska och lärande, Matematik och lärande, Engelska och lärande, NO, teknik och lärande eller SO och lärande. I fördjupningsämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete (Ex).

I fördjupningsämnet integreras också en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan med ämnesstudierna. Därutöver ingår verksamhetsförlagd utbildning (vfu) om 30 hp på en partnerskola.


Ämneslärarexamen - åk 7-9

Termin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

F

F

U

F

Ö2

Ö2

Ö2

Ö3

F

F

F

(Ex)

U

Ö3

Ö2

Ö3

F

F

U

7-9 270 hp

U

Ö3

1

4

4

Veckor vfu

4

4

4

U – Utbildningsvetenskaplig kärnaF – Förstaämne/ingångsämneÖ2 – Övrigt ämne, andraämne

Ö3 – Övrigt ämne, tredjeämne

En ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 innehåller tre undervisningsämnen: ett förstaämne om 90hp och två övriga ämnen om minst 45hp. I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete (Ex). Du söker ditt andraämne och tredjeämne inom utbildningen. Möjligheterna att kombinera olika ämnen är begränsade och varierar mellan antagningsår.

I utbildningen ingår också verksamhetsförlagd utbildning (vfu) om 30 hp samt utbildningsvetenskaplig kärna om sammanlagt 60 hp, varav en del integreras med ämnesstudierna.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar frågor om bland annat pedagogiskt ledarskap, skolans värdegrund samt bedömning av elevers lärande och utveckling.


Ämneslärarexamen - gymnasieskolan

Termin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gy300 hp

F

F

U

F

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

F

F

F

U

F

F

U

F

(Ex)

Ö

Ö

F

U

1

4

4

Veckor vfu

4

4

4

U – Utbildningsvetenskaplig kärnaF – Förstaämne, ingångsämneÖ – Övrigt ämne, andraämne

En ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan innehåller två undervisningsämnen: ett förstaämne om minst 120hp och ett andraämne om minst 90hp. I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. Du söker ditt andraämne inom utbildningen. Möjligheterna att kombinera olika ämnen är begränsade och varierar mellan antagningsår.

I utbildningen ingår också verksamhetsförlagd utbildning (vfu) om 30 hp samt utbildningsvetenskaplig kärna om sammanlagt 60 hp, varav en del integreras med ämnesstudierna.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar frågor om bland annat pedagogiskt ledarskap, skolans värdegrund samt bedömning av elevers lärande och utveckling.


Yrkeslärarexamen

Termin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

U

U

U

U

U

Yrk

90 hp

Antagning

ht 2013

Veckor vfu

4

4

4

4

4

U

U

U

U

Antagning

fr o m vt 2014

8

4

4

4

U – Utbildningsvetenskaplig kärna

Yrkeslärarutbildningen omfattar 90 hp och ges i olika takt. Vfu-kurserna genomförs dock på heltid under fyra sammanhängande veckor de aktuella terminerna.

Utbildningen riktar sig till dig som har kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för yrkesämnen i gymnasieskolan. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (vfu) om 30 hp och utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp. Samtliga kurser har fokus på kopplingen mellan yrkesutbildning och yrkesdidaktik. Utbildningen avslutas med en kurs om yrkesdidaktik och utvärdering där ett utvecklingsarbete i projektform ingår.


Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Termin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

U

U

U

U

U

U

(ex)

KPU

90 hp

Veckor vfu

8

8

4

U – Utbildningsvetenskaplig kärna

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 hp vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier och antalet ämnen som din examen kommer att omfatta undervisar du i grundskolans årskurser 7-9 eller i gymnasieskolan. Utbildningen ges på heltid/distans med 4 obligatoriska träffar per termin.Kompletterande pedagogisk utbildning består av kurser med ett innehåll som är relaterat till din ämnesinriktning inom utbildningsvetenskaplig kärna om 60hp inklusive ett examensarbete (ex) med ämnesdidaktiskt fokus. I utbildningen ingår också verksamhetsförlagd utbildning (vfu) om 30 hp som görs på heltid under fastlagda perioder.


ad