Kje ste izvedeli za naš izobraževalni program? (n = 15) - PowerPoint PPT Presentation

ganesa
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kje ste izvedeli za naš izobraževalni program? (n = 15) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kje ste izvedeli za naš izobraževalni program? (n = 15)

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
Kje ste izvedeli za naš izobraževalni program? (n = 15)
96 Views
Download Presentation

Kje ste izvedeli za naš izobraževalni program? (n = 15)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kje ste izvedeli za naš izobraževalni program? (n = 15)

 2. Za izobraževanje sem se odločil ker, (n = 15) • Možnih je več odgovorov

 3. Kateri cilj vam pomaga ohranjati motivacijo in zdržati naporno izobraževanje? (n = 15)

 4. Kako ste motivirani za izobraževanje v primerjavi z začetkom izobraževanja odraslih? (n = 15)

 5. Če ste napisali, da ste slabše motivirani sedaj, kot na začetku, zakaj? (n = 12)

 6. Zakaj menite, da nekateri udeleženci prekinejo izobraževanje pred zaključkom? (n = 15)

 7. Kako se učite snov za predmete? (n = 15) • Možnih je več odgovorov

 8. Ali ste ob vpisu z organizatorko oblikovali osebni izobraževalni načrt (katera predavanja boste obiskovali, katere izpite boste opravljali, kako bo z delom pri delodajalcu, kakšni bodo stroški...)? (n = 15)

 9. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, odgovorite ali vam načrt pomaga, da lažje sledite izobraževalnim ciljem? (n = 12)

 10. Ali iamte osebno evidenco opravljanja izpitov (opravljeni- neopravljeni izpiti, načrtovani izpiti, datumsko opredeljeni za teden, mesec ali več naprej)? (n = 15)

 11. Kateri razlogi so po vašem mnenju pomembni za pridobitev dobrih ocen? (n = 14) • Možnih je več odgovorov

 12. Pri katerem predmetu ste največkrat ponovno opravljali izpit? (n = 14)

 13. Ali je več predmetov, ki jih morate opravljati večktat (več kot 2x)? (n = 15)

 14. Keterim predmetom namenite največ učenja ? (n = 13)

 15. Kako ocenjujete svoje učne dosežke v izobraževanju odraslih? (n = 13)

 16. Med izobraževanjem pri sebi opažam naslednje spremembe: (n = 13)

 17. V šolskem letu 2013/14  oz. 14/15 načrtujemo uvajanje nove aplikacije na področju evidentiranja izobraževalnega procesa (elektronska redovalnica, elektronski dnevnik, elektronska prijava na izpit), ki bi od udeležencev zahtevala nekaj več komunikacje z računalnikom; potrebna vaša računalniška oprema za aktivno vključevanje pa bi bil računalnik z internetom. To bi pomenilo, da bi vam bili rezultati ocenjavanja, prijavljanje na izpit, razni izpisi in obvestila dostopni iz domačega računalnika (s pomočjo osebnega gesla, ki bi ga prejeli ob vpisu).  Kako ste naklonjeni takšni informatizaciji? (n = 13)

 18. Katere lastnosti učitelja in značilnosti učiteljevega dela so pomembne pri uspešnosti vašega izobraževanja? (n = 12)

 19. Učitelj, ki je zame najboljši, (n = 13) • Možnih je več odgovorov

 20. Spol: (n = 13)

 21. V katero starostno skupino spadate? (n = 13)

 22. Kakšen je vaš trenutni status in kako si plačujete šolnino? (n = 13)

 23. Kakšna je bila vaša najvišja dosežena formalna izobrazba pred vpisom?  (n = 13)

 24. Kje prebivate? (n = 12)

 25. Za katero stopnjo izobrazbe se izobražujete? (n = 13)