Projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci
Download
1 / 37

Geneza projektu - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” założenia, cele, zakres. Geneza projektu. wysoki poziom zapadalności na próchnicę zębów wśród dzieci i młodzieży

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Geneza projektu' - gagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Projekt „Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp.” założenia, cele, zakres


Geneza projektu
Geneza projektu

 • wysoki poziom zapadalności na próchnicę zębów wśród dzieci i młodzieży

 • możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru GospodarczegoPatronat medyczny
Patronat medyczny

prof. dr hab. Maria Borysewicz – Lewicka

Kierownik Katedry i Kliniki Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


G wne cele projektu
Główne cele projektu

 • poprawa stanu uzębienia dzieci z terenu Miasta Gorzowa Wlkp.

 • podniesienie świadomości profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców


Bud et projektu
Budżet projektu

 • Mechanizm Finansowy

  Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

  260 000 € (85 %)

 • Budżet Miasta Gorzowa Wlkp. :

  45 882 € (15 %)Zakres projektu
Zakres projektu

 • Lakierowanie zębów preparatem z zawartością fluoru

 • Lakowanie bruzd zębowych lakiem szczelinowym

 • Kampania edukacyjna promująca zasady higieny jamy ustnej i profilaktykę zdrowia


Grupa docelowa obj ta akcj profilaktyczn
Grupa docelowa objęta akcją profilaktyczną

 • Lakowanie i lakierowanie:- uczniowie oddziałów „0” w szkołach podstawowych i przedszkolach- uczniowie gimnazjów

 • Lakierowanie:- uczniowie szkół podstawowych - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  19459 dzieci

  uczniów publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z terenu Gorzowa Wlkp.


Kalendarium projektu
Kalendarium projektu

 • Kwiecień 2007 r. - złożenie wniosku

 • Maj 2008 r. - rekomendacja Ministerstwa Zdrowia

 • Sierpień 2008 r. - wizyta studyjna przedstawiciela Szwajcarskiego Instytutu Zdrowia Międzynarodowego w Bazylei

 • 7 listopada 2008 r. - decyzja darczyńców o przyznaniu dofinansowania

 • Styczeń 2009 r. - rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu

 • Marzec 2009 r. - rozszerzenie grupy docelowej

 • Luty 2010r. - przedłużenie czasu realizacji projektu

 • Lipiec 2010 r. - zakończenie projektu

 • Listopad 2010 – kwiecień 2011 – II etap realizacji projektu


Główne działania

podejmowane w ramach projektu


Działania promocyjno - edukacyjne

Akcja profilaktyczna

Projekt

Działania organizacyjne

Działania sprawozdawczo - kontrolne i monitoring


Dzia ania organizacyjne
Działania organizacyjne

 • Podział Miasta na 13 obwodów stomatologicznych

 • Wybór 13 gabinetów stomatologicznych

 • Wyznaczenie koordynatorów szkolnych

 • Szkolenie - styczeń 2009 r.

 • Zebranie deklaracji zgody rodziców na udział dziecka w akcji profilaktycznej

 • Przygotowanie harmonogramów wizyt szkoła/gabinet stomatologiczny

 • Przygotowanie badania statystycznego

 • Spotkania z dyrektorami szkół i koordynatorami

 • Konkurs plastyczny

 • Publikacja

 • Konferencja podsumowująca

 • Przygotowanie i realizacja II etapu realizacji projektuDzia ania promocyjno edukacyjne
Działania promocyjno - edukacyjne

 • Uruchomiono stronę internetową projektu – www.profilaktykastomatologiczna.pl

 • Emisja planszy informacyjnej w telewizji Tele TOP

 • Programy informacyjne m.in.: TVP3, Tele TOP, Telewizja Miejska Gorzów , RMG

 • Wykonano ulotki programowe, plakaty

 • Spotkania stomatologów i Zespołu Projektowego z dyrektorami szkół, uczniami i rodzicami

 • Artykuły prasowe

 • Spotkanie Zespołu Horyzontalnego z przedstawicielami instytucji ochrony zdrowia województwa lubuskiego

 • Wykonanie kalendarzy ściennychDzia ania sprawozdawczo kontrolne i monitoring
Działania sprawozdawczo – kontrolne i monitoring

 • Miesięczne sprawozdania merytoryczne (monitoring płynności realizacji przez gabinety stomatologiczne akcji profilaktycznej)

 • Kwartalne sprawozdania finansowe (monitoring zaangażowania finansowego)

 • Kwartalne spotkania Zespołu Horyzontalnego


Zarz dzanie projektem
Zarządzanie projektem:

Zespół horyzontalny:

 • Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

 • Skarbnik Miasta

 • Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej

 • Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych

 • Dyrektor Wydziału Edukacji

 • Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.

 • Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta


Zakres badania statystycznego

- badana populacja – dzieci z roczników:

1994, 1997, 2002, 2003Wska niki pr chnicy
Wskaźniki próchnicy wypełnień

 • Frekwencja− odsetek dzieci z uzębieniem z chorobą próchnicową

 • Intensywność− wskazuje na nasilenie choroby próchnicowej, wyrażona średnią liczbą PUW-z i PUW-p

  PUW-z = Pz + Uz+ Wz

  PUW-p = Pp + Up+ Wp

  P − liczba zębów/powierzchni z próchnicą

  U – liczba zębów usuniętych z powodu próchnicy

  W – liczba zębów/powierzchni wypełnionych
Efekty wdrażania projektu dzieci z roczników 1994 i 1997


ad