academische vaardigheden wc 1 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ACADEMISCHe vaardigheden – wC 1.3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ACADEMISCHe vaardigheden – wC 1.3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

ACADEMISCHe vaardigheden – wC 1.3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

ACADEMISCHe vaardigheden – wC 1.3. Simone oskam CU C243A. Wetenschappelijke teksten Oriënteren op de schrijftaak Doelgroep(en) Vier aspecten van de boodschap Doelen Opbouw literatuurverslag Inleiding met aanleiding / probleemschets en doelstelling ToDo. Agenda 1.3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ACADEMISCHe vaardigheden – wC 1.3' - gagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Wetenschappelijke teksten

Oriënteren op de schrijftaak

 • Doelgroep(en)
 • Vier aspecten van de boodschap
 • Doelen

Opbouw literatuurverslag

 • Inleiding met aanleiding / probleemschets en doelstelling

ToDo

Agenda 1.3

slide4

Abstract

Inleiding

Theoretisch kader

Methode

Resultaten

Conclusie

Discussie

Literatuurlijst

standaardopbouw

BASISELEMENTEN

Korte samenvatting van de hoofdlijnen

Thema, achtergrond, motivatie, oz-vraag

Literatuuroverzicht

Opzet van het onderzoek

Overzicht van resultaten

Antwoord op de ozvraag

Evaluatie van het onderzoek, aanbevelingen

Bronnenlijst

slide5

Abstract

Inleiding

Theoretisch kader

Methode

Resultaten

Conclusie

Discussie

Literatuurlijst

Opbouw empiricalstudy

ONDERZOEKSVERSLAG

Korte samenvatting van de hoofdlijnen

Thema, achtergrond, motivatie, oz-vraag

Literatuuroverzicht, oz-vraag

Opzet van het onderzoek

Overzicht van resultaten

Antwoord op de ozvraag

Evaluatie van het onderzoek, aanbevelingen

Bronnenlijst

slide6

Abstract

Inleiding

Theoretisch kader

Methode

Opbouw research proposal

ONDERZOEKSPLAN

Korte samenvatting van de hoofdlijnen

Thema, achtergrond, motivatie

Literatuuroverzicht, oz-vraag

Opzet van het onderzoek

slide7

Abstract

Inleiding

Theoretisch kader

Methode

Resultaten

Conclusie

Discussie

Literatuurlijst

Opbouw literature review

LITERATUURVERSLAG

Korte samenvatting van de hoofdlijnen

Thema, probleem, belang, oz-vraag

Samenvatting eerder onderzoek èn aangeven relaties, hiaten, contradicties en inconsistenties van dit eerdere onderzoek

Overzicht van resultaten

Antwoord op de onderzoeksvraag

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Bronnenlijst

slide8

… brengt de actuele stand van onderzoek binnen een bepaald vakgebied of thema in kaart.

Literatuurverslag

 • In a sense, literature reviews are tutorials, in thatauthors:
 • Defineandclarify the problem
 • Summarizepreviousinvestigationstoinform the reader of the current state of research.
 • Identify relations, contradictions, gapsandinconsistencies in the literature
 • Suggest the next step or steps in solving the problem. (APA, 2010, p9)

American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC

slide9
oriënteren

OP DE SCHRIJFTAAK LITERATUURVERSLAG SCHRIJVEN

slide10
Oriënteren: wie zijn je lezers?

VRAAG JE AF:

Wie zijn het: studenten, medewerkers, leidinggevenden, directeuren, technici?

Wat zijn het: specialisten of besluitvormers?

Welke belang hebben ze bij jouw tekst?

Wat weten ze (al)?

Wat vinden ze?

Wat kunnen/doen ze (al)?

Wat betekent dit voor mijn tekst?

slide11
beoogde lezers van een wetenschappelijke tekst

VRAAG: WIE ZIJN JOUW LEZERS?

 • Publiek:
 • Collega-wetenschappers (forum)
  • Specialist  methode
  • Kennis  up-to-date
  • Houding  positief-kritisch
 • Publiek:
 • Beslissers
  • Toepassers wetenschappelijke kennis  resultaten, conclusies
  • Kennis  praktisch gericht (what’s in it for me?)
  • Houding  afhankelijk van of het aansluit bij ideeën
slide12
HOE ZIE JE JOUW LEZERS EN WIE BEN JIJ?

appellerend

expressief

relationeel

Zender

boodschap

Ontvanger

referentieel

slide13
De vier Aspecten van de boodschap

VAN EEN WETENSCHAPPELIJK ARTIKEL

Referentieel: Het gaat over het thema waarover ik conclusies wil trekken.

Expressief: Ik ben eenkundige, betrouwbare en nauwkeurige onderzoeker.

Relationeel: U bent mijn collegawetenschapper, die het artikel kritisch zal bekijken.

Appellerend: Ik wil op basis van geldige argumenten mijn medewetenschappers overtuigen van mijn conclusies en aanbevelingen.

slide15
oriënteren: wat is je doel?

SOORTEN DOELEN

Doel in het onderzoek: Welke vraag wil je in dit onderzoek beantwoorden?  hoofdvraag

Doel van het onderzoek: Wat wil je met dit onderzoek bereiken?  belang, beleidsdoel

Doel van de zender: Wat moet er bij de lezer veranderd zijn na lezing van jouw tekst?  communicatiedoel

Doel van de lezer: Met welk oogmerk neemt de lezer kennis van jouw tekst?  communicatiebehoefte

slide16

Tip: meer info in H12 LerenCommuniceren

OPBOUW LITERATUURVERSLAG

Inleiding

 • Aanleiding
 • Doelstelling
 • Onderzoeksvraag

Literatuuronderzoek:

 • Antwoorden op deelvragen in wetenschappelijke literatuur gegeven

Conclusie

 • Antwoord op de onderzoeksvraag op grond van de doorgenomen literatuur
slide17
STRUCTUUR INLEIDING LITERATUURVERSLAG

Probleemsignalering in praktijk en/of theorie

INLEIDING:

Aanleiding:

 • Wat is de situatie?
 • Wat is het probleem?
 • Waarom is dat een probleem?

Doel van het onderzoek: belang, beleidsdoel

 • Waar wil men naartoe?

Doel in het onderzoek: Onderzoeksvraag

 • Wat wil je (dus) weten?

maat- of wetenschappelijk doel waaraan de uitkomsten van je literatuuronderzoek bijdragen.

Wát je gaat onderzoeken. volgt uit doelstelling, maar is concreet te beantwoorden.

slide18

De huidige generatie studenten wordt alom geprezen vanwege haar vermogen om te ‘multitasken’. Vanuit de Multi Resource Theory wordt echter duidelijk dat wanneer taken gebaseerd zijn op dezelfde cognitieve ‘bron’, één van beide taken minder goed wordt uitgevoerd (Mayor, Lee & VanTilt, 2008). Dit impliceert dat multitasken negatieve gevolgen moet hebben voor leerrendement. Omdat effectief en efficiënt leren de studievoortgang bevordert, is het van belang zicht te krijgen op de effecten van multitasken op het leerrendement van deze studenten in verhouding tot het leerrendement van studenten die zich op één taak concentreren. Doel van de studie is te komen tot adviezen over het studiegedrag voor met name eerstejaars studenten.

oefening - een aanleiding

GEEF AAN: SITUATIE,PROBLEEM,WAAROM PROBLEMATISCH, DOEL VAN STUDIE

slide19

De huidige generatie studenten wordt alom geprezen vanwege haar vermogen om te ‘multitasken’. Vanuit de Multi Resource Theory wordt echter duidelijk dat wanneer taken gebaseerd zijn op dezelfde cognitieve ‘bron’, één van beide taken minder goed wordt uitgevoerd (Mayor, Lee & VanTilt, 2008). Dit impliceert dat multitasken negatieve gevolgen moet hebben voor leerrendement. Omdat effectief en efficiënt leren de studievoortgang bevordert, is het van belang zicht te krijgen op de effecten van multitasken op het leerrendement van deze studenten in verhouding tot het leerrendement van studenten die zich op één taak concentreren. Doel van de studie is te komen tot adviezen over het studiegedrag voor met name eerstejaars studenten.

UITWERKING - een aanleiding

SITUATIE,PROBLEEM,WAAROM PROBLEMATISCH, DOEL VAN STUDIE

slide20

Bewering: mag best (niet-wetenschappelijke) bron bij

Definieer

Definieer

De huidige generatie studenten wordt alom geprezen vanwege haar vermogen om te ‘multitasken’. Vanuit de Multi Resource Theory wordt echter duidelijk dat wanneer taken gebaseerd zijn op dezelfde cognitieve ‘bron’, één van beide taken minder goed wordt uitgevoerd (Mayor, Lee & VanTilt, 2008). Dit impliceert dat multitasken negatieve gevolgen zou hebben voor leerrendement. Omdat effectief en efficiënt leren de studievoortgang bevordert, is het van belang zicht te krijgen op de effecten van multitasken op het leerrendement van deze studenten in verhouding tot het leerrendement van studenten die zich op één taak concentreren. Doel van de studie is te komen tot adviezen voor studiegedrag voor met name eerstejaars studenten.

aanmerkingen op een aanleiding

WAT KAN ER BETER / VERDIENT MEER UITWERKING?

Definieer

Welke?

Hoezo?

slide21
Bronnen voor onderzoeksvragen

THEORIEËN

Pas theorie toe op een fenomeen.

of

Ontwikkel theorie op basis van metingen van een fenomeen.

“Gebruik de social exchange theory om te verklaren waarom mensen bereid zijn persoonlijke gegevens te verstrekken voor online transacties.”

slide22
Bronnenvooronderzoeksvragen

PUBLIEK DEBAT

Onderzoek een actueel thema in het wetenschappelijke of publieke debat.

“Berichtgeving over online social networking onder tieners wekt interesse in de impact van het gebruik van Facebook onder jongvolwassenen op hun academische prestaties.“

slide23
Bronnenvooronderzoeksvragen

ONTWIKKELINGEN EN TRENDS IN DE MAATSCHAPPIJ

Onderzoek een nieuwe verschijnselen.

“Onderzoek naar online dating om te begrijpen waarom mensen er de voorkeur aan geven om relaties aan te gaan via een online medium in plaats van in offline settings.”

slide24
Bronnenvooronderzoeksvragen

SOCIALE EN ORGANISATIEVRAAGSTUKKEN

sociaal vraagstuk als aanleiding voor formulering van een onderzoeksvraag.

“Illegale migratie, digitale kloof, discriminatie op de werkvloer, creëren van identiteit bij een fusie”

slide25
Bronnenvooronderzoeksvragen

PERSOONLIJKE INTERESSES

‘SCHOKKEND’ WETENSCHAPPELIJK NIEUWS

HIAAT TUSSEN GEMENTEN WERKELIJKHEID EN DE VERKLARING ERVAN

slide26
Ideeën voor thema’s

VOOR JE LITERATUURONDERZOEK

slide27

Denk aan:

Wat wil je weten m.b.t. psychologie

Het boek ‘psychology’ van inleiding psychologie

Keywords die bij Warriner & Humphreys (2008) staan

 • Errors
 • Implicit learning
 • Memory
 • Lexical access
 • Speech production

Ideeën voor thema’s

VOOR JE LITERATUURONDERZOEK

slide28
Ter inspiratie

KERNWOORDEN

Persoonlijkheid

Zintuigen

Gedrag

Compliance(inschikkelijkheid)

Emotie

Geheugen

Hersenen

Perceptie

Bewustzijn

Motivatie

Leren

Taal

Denken

Ontwikkeling

Intelligentie

Groepsdynamiek

slide29
Themavoorbeelden
 • Invloed van bilingualiteit op ontwikkeling
 • effect van slaapgebrek op geheugen
 • effect van multitasken op productiviteit
 • invloed van trauma op ontwikkeling kind
 • invloed peers op alcoholgebruik
 • risicofactoren voor posttraumatische stresstoornis
 • recidive na detentie
 • succesfactoren voor problem solving
 • invloed van tweetaligheid op spreekvaardigheid
 • invloed media op lichaamsbeeld
slide30
opdracht

Vorm een duo

Kies met z’n tweeën een thema

Schrijf een korte aanleiding waarin je antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Wat is de situatie?
 • Welk probleem doet zich daarin voor?
 • Waarom is dat een probleem?
 • Wat is het belang van onderzoek ernaar?
slide31
Todo

Werk in duo's de inleiding met probleemsignalering verder uit

Tip: Voor de inleiding mag je ook (al dan niet wetenschappelijke)bronnen gebruiken.

Deadline: 48 uur vóór volgend werkcollege

Inleveren via Opdrachten in BB (1x per duo)