slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onderzoek naar Internetgebruik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onderzoek naar Internetgebruik

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 26
Download Presentation

Onderzoek naar Internetgebruik - PowerPoint PPT Presentation

edana
173 Views
Download Presentation

Onderzoek naar Internetgebruik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Onderzoek naar Internetgebruik Virinder Randjietsingh 1543911 Frederik Lok 1530922 Patrick van der Kwast 1514087 Han van Dijk 1543396

 2. School enquête Leerling enquête Docenten enquête Kennis van internet Inzicht in de omgang met “copy-paste” cultuur • Inzicht in vaardigheden • Kennis van internet • Kennis van een stukje wetgeving

 3. Enquête voor leerlingen • Gebruik je internet? • Wat doe je vooral op internet? • Vind je het makkelijk iets zoeken op internet? • Als je geen internet gebruikt voor informatie, wat gebruik je dan? • Kopieer je het van de site of schrijf je het op in eigen woorden? • Als je iets kopieert, waarom doe je dat dan? • Wist je dat informatie kopiëren van een site illegaal is? • Denk je dat de informatie op het internet altijd klopt?

 4. Gebruik je vaak Internet voor school?

 5. Wat zoekje vooral op internet?

 6. Vind je het makkelijk iets zoeken op internet?

 7. Als je geen internet gebruikt voor informatie, wat gebruik je dan?

 8. Kopieer je het van de site of schrijf je het op in eigen woorden?

 9. Als je iets kopieert, waarom doe je dat dan?

 10. Wist je dat informatie kopiëren van een site illegaal is?

 11. Denk je dat de informatie op het internet altijd klopt?

 12. Heb je nog tips voor je docent? Heb je nog tips voor je Docent? Zo ja, wat voor tips? Sites geven met goede informatie (2 keer)

 13. Vragen over de leerling enquête?

 14. Enquête voor docenten • Laat u leerlingen vaak informatie opzoeken voor een opdracht of PO? • Bent u er zich van bewust dat leerlingen het grootste gedeelte van de info van internet afhalen? • Wanneer is iets gekopieerd en wanneer is iets geciteerd volgens u? • Als u weet dat leerlingen informatie van internet hebben gebruikt voor hun werkstuk. Waar let u dan op? • Waar let u op als u leerlingen informatie opzoeken op internet? • Bent u er zich van bewust dat letterlijk kopiëren van een site fraude is? • Hoe kunnen leerlingen beter informatie opzoeken op internet? • Hoe kunnen leerlingen beter informatie van internet verwerken? • Heeft u regels voor internetsites of het halen van informatie van internet? Gelden de regels alleen in uw klas of gelden deze voor de hele school? • Wanneer wordt internet als bron goed gebruikt vindt u?

 15. Laat u leerlingen vaak informatie opzoeken voor een opdracht of PO?

 16. Wanneer is iets gekopieerd en wanneer is iets geciteerd volgens u?

 17. Als u weet dat leerlingen informatie van internet hebben gebruikt . Waar let u dan op?

 18. Waar let u op als u leerlingen informatie opzoeken op internet?

 19. Bent u er zich van bewust dat letterlijk kopiëren van een site fraude is?

 20. Hoe kunnen leerlingen beter informatie opzoeken op internet

 21. Hoe kunnen leerlingen beter informatie van internet verwerken

 22. Heeft u regels voor internetsites of het halen van informatie van internet

 23. Wanneer wordt internet als bron goed gebruikt vindt u?

 24. Vragen over de docenten enquête?