slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Feladatok: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Feladatok:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Feladatok: - PowerPoint PPT Presentation


  • 71 Views
  • Uploaded on

Feladatok:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Feladatok:' - gabi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Feladatok:

1.Egy munkahelyen a dolgozók havi keresete (ezer Ft-ban): 114,8; 82,6; 136; 90,2; 110; 75,5; 180; 82,3; 240; 136,5. Excel program segítségével rendezzük sorba a fizetéseket! Csoportosítsuk a dolgozók fizetését 4 egyenlő hosszúságú kategóriába! Soroljuk be a dolgozók fizetését a következő intervallumokba: 75–100; 101–140; 141–175; 176–200; 200 - 250!

A megoldás főbb lépései:

Gépeljük be azA2-A11 cellákba a havi kereseteket, majd jelöljük ki a cellákat és az Adatok/Sorbarendezés menüpont választásával a nagyság szerinti rendezést elvégeztük.

A négy egyenlő intervallumra osztásnál az intervallumok hosszát a következő módon határozhatjuk meg: Válasszunk ki egy üres cellát (pl. B2). Gépeljük be a következőt: =(A11-A2)/4 (A legmagasabb és legalacsonyabb fizetés különbségét elosztjuk 4-el.) Az Enter lenyomása után az eredmény: 41,125

Gépeljük be a megadott fizetési intervallumokat és határozzuk meg az egyes intervallumokba eső fizetések gyakoriságát(fi)!

A gyakoriságokat kevés adatnál a rangsor alapján gyorsan meg tudjuk határozni, de sok adatnál célszerű az Excelt használni (ehhez nem szükséges a rangsor készitése). Nyissuk meg az előző példában használt mappánkat, ahova a rangsort bevittük az A2-A11 cellákba. Írjuk be az osztályközeink felső határát a C2-C6 cellákba, majd jelöljük ki a D2-D6 cellákat. Válasszuk ki a gyakoriság függvényt az alábbi módon. A Beszúrás menü Függvény… almenüjévelilleszthetünk be függvényt. Itt válasszuk ki a Statisztikai függvények közül a GYAKORISÁG(adattömb;csoport_tömb) függvényt, majd Adattömbnek adjuk meg az A2-A11 tömböt, A2:A11 begépelésével. A Csoport_tömb C2:C6 lesz. Az egérkurzorral a szerkesztőlécre állva a SHIFT, a CTRL és az ENTER billentyűk együttes lenyomása után a D2-D6 tömb fogja tartalmazni az eloszlást. A Kész ikonra kattintva a szerkesztőlécben a következő jelenik meg: =GYAKORISÁG(A2:A11;C2:C6).

slide2
2. Készítsünk az előző feladat adatsorának felhasználásával hisztogramot Excel program segítségével!

A megoldás főbb lépései:

Válasszuk ki a Hisztogram menüpontot az Eszközök/Adatelemzés… ablakban, és adjuk meg Bemeneti tartománynak a 10 adatból álló tömbünket (A2-A11), rekesztartománynak a C2-C6 cellákban megadott felső osztályközhatárokat. (Ha nem adunk meg rekesztartományt, akkor a program automatikusan hoz létre azonos hosszúságú osztályokat.)

slide3
3. Határozzuk meg az 1. feladatban megadott fizetések egyszerű számtani átlagát Excel program segítségével és a súlyozott számtani átlagot képlettel!

A megoldás főbb lépései:

  • Nyissuk meg azt a mappát amelyikbe előzően már bevittük az A2-A11 cellákba a kereseteket. Álljunk az A12 cellára és illesszük be ide a Statisztikai függvények közül az ÁTLAG függvényt. (Argumentumként az A2:A11 tömböt vigyük be.)
  • [ezer Ft]
  • A súlyozott átlagot a következő képlettel számíthatjuk:
  • ahol fia gyakoriság, xipedig az osztályközök átlaga.
slide4
4. Egy munkahelyen öt titkárnőt foglalkoztatnak, akik egy adott szöveget (önállóan, egymástól függetlenül) 2,9; 3,0; 3,1; 3,3; 3,5 perc alatt gépelnek le. Számítsuk ki, hogy átlagosan mennyi idő alatt gépelnek le egy ilyen szöveget!
  • A megoldás főbb lépései:
  • A feladatnál harmonikus átlagot számolunk a következő képlettel:
slide5
5. Magyarország népességének változása 1991-99 között: 10355; 10337; 10310; 10 277; 10 246; 10 212; 10 174; 10 135; 10 092 (ezer fő). Számoljuk ki az adatok mértani átlagát!

A megoldás főbb lépései:

Írjuk be az adatokat az Excel munkafüzet B2 – B10 cellájába. Lépjünk az B11-es cellába és válasszuk a függvényeknél a MÉRTANI.KÖZÉPÉRTÉKET. Az eredmény: 10237,19

slide6
6.Határozzuk meg az 1. feladatban megadott fizetések négyzetes átlagát az alábbi képlettel!

A képlet a NÉGYZETÖSSZEG, osztás és GYÖK függvények használatával az Excel program segítségével is megoldható. A fizetések négyzetösszegét osztjuk 10-el, majd a hányados négyzetgyökét számoljuk. Az eredmény: 134,1043 (e. Ft)

slide7
7. Határozzuk meg az 1. feladatban megadott értékek szórását és varianciáját az Excel program segítségével!

A megoldás főbb lépései:

  • Lépjünk az első feladat munkafüzetének A12-es cellájába, majd a Beszúrás/Függvénynél válasszuk a SZÓRÁS-t. Az eredmény: 51,8
  • Hasonló módon járunk el a variancia meghatározásánál a VAR függvény választásával. Az eredmény: 2679,4
slide8

8.Határozzuk megaz első feladat adatainak felhasználásával a medián és a módusz értékét Excel program használatával.

A megoldás főbb lépései:

Lépjünk az első feladat munkafüzetének A12-es cellájába, majd a Beszúrás/Függvénynél válasszuk a MEDIAN-t. Az eredmény: 112,4

Hasonló módon járunk el a modusz meghatározásánál a MÓDUSZ függvény választásával. Az eredmény: #HIÁNYZIK.

Mivel a módusznál a gyakran ismétlődő számokat keresi a függvény, ezért érthető az eredmény, ugyanis ismétlődő érték nem fordul elő.