A végelszámolással kapcsolatos feladatok
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

A végelszámolással kapcsolatos feladatok. Társaságok megszűnése. Jogutódlással. Jogutódlás nélkül. Vég elszámolás. Átalakulások. Hivatalból törlés. Felszámolás. Végelszámolás / 1. dia. Végelszámolás / 2. dia. Végelszámolás / 2. dia. Végelszámolás / 3. dia. A végelszámolás elhatározása

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bernad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1 dia

Társaságok megszűnése

Jogutódlással

Jogutódlás nélkül

Vég elszámolás

Átalakulások

Hivatalból

törlés

Felszámolás

Végelszámolás / 1. dia
1 dia

Végelszámolás / 3. dia

 • A végelszámolás elhatározása

 • minden esetben – Kft. és Rt. esetében háromnegyedes szótöbbséggel hozott – a tulajdonosok határozata szükséges,

 • a határozat tartalmazza a végelszámolás kezdő időpontját,

 • a végelszámoló személyét is (Ctv. 98. § (1) bek.),

 • a legfőbb szerv elrendelheti a cég tevékenységének korlátozott és ideiglenes folytatását,

 • valamint azt is, hogy a cég vagyonát nyilvános pályázat, vagy árverés útján értékesítsék (Ctv. 104. §.)


1 dia

Végelszámolás / 4. dia

 • A végelszámolás tárgya

 • a végelszámolás körébe tartozik a gazdálkodó szervezet minden vagyona, amellyel a a végelszámolás kezdő időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően az eljárás tartama alatt szerez,

 • nemrésze ugyanakkor a gazdálkodó szervezet vagyonának az állami vagyonkezelő szervezettel kötött szerződés alapján kezelt vagyon, állami tulajdonban álló erdő, műemlék, kárpótlás céljára elkülönített termőföld, stb.


1 dia

Végelszámolás / 5. dia

A folyamatos tevékenység lezárása

A cég korábbi tisztségviselőjének a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, mint mérleg fordulónappal

 • záró leltárt,

 • tevékenységet lezáró mérleget (éves, vagy egyszerűsített éves beszámolót),

 • adóbevallást,

 • valamint az eredmény felosztása után zárómérleget kell készítenie.

 • végelszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül át kell adni (adóhatóságnak, végelszámolónak)1 dia

Végelszámolás / 9/a. dia

 • Feladatok a végelszámolás megindításakor

 • a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal – mint mérlegfordulónappal – tevékenységet lezáró beszámolót kell készíteni (üzleti jelentést nem kell készíteni),

 • az elkészített beszámolót a végelszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül át kell adni a végelszámolónak (ha könyvvizsgálatra kötelezett, akkor a könyvvizsgálati jelentéssel együtt),


1 dia

Végelszámolás / 9/a. dia

 • Feladatok a végelszámolás megindításakor

 • a beszámolót – a jelentéssel, valamint az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozattal együtt – letétbe kell helyezni, közzé kell tenni, továbbá

 • a bevallással le nem fedett időszakról el kell készíteni és be kell nyújtani az adóbevallásokat is.

 • Ezek a feladatok még az eredeti (előző) ügyvezetés feladatát képezik.


1 dia

Végelszámolás / 6/a. dia

A végelszámoló feladata a végelszámolás indításakor

 • a végelszámolás megindítását változás-bejegyzési kérelemben köteles bejelenteni a cégbíróságnak, (a cégbíróság ez alapján – végzésben – határoz a végelszámolás megindításáról, amelyet a Cégközlönyben közzétesz),

 • a közzétételtől számított 15 napon belül értesíti a törvényben meghatározott szerveket (földhivatal, illetékhivatal, stb…)


1 dia

Végelszámolás / 9/a. dia

 • A végelszámolónak – munkája kezdetén – indokolt a végelszámolás alatt levő társaság számviteli politikáját módosítani

 • ennek keretében a megváltozott fordulónapot,

 • valamint a megváltozott mérlegkészítés időpontját rögzíteni kell,

 • ugyanakkor az értékelési szabályokat is módosíthatja.


1 dia

Végelszámolás / 6/b. dia

 • fogadja a hitelezői igényeket ( a hitelezők a közzétételtől számított 40 nap alatt jelenthetik be igényeiket, a bejelentés elmulasztása nem jogvesztő),

 • a fenti határidőt követő 15 napon belül a követelésekről jegyzéket készít (külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket), amit továbbít a cégbíróságnak,

 • a vitatott igények fedezetére az eredménytartalékbólköteles lekötött tartalékot képezni (Ctv. 106. § (5) bek.),


1 dia

Végelszámolás / 9/a. dia

 • Feladatok a végelszámolás időszaka alatt

 • a végelszámoló – könyv szerinti értéken – nyitó mérleget, nyitó leltárt készít,

 • az új Ctv. 107. §-a alapján a nyitó mérleg adatai – a tényleges vagyoni helyzet felmérését követően – módosíthatóak, korrigálhatók.

 • A korrekciókat – az értékhelyesbítés kivételével – az 5-9. számlaosztály megfelelő számláira kell elszámolni,


1 dia

Végelszámolás / 9/b. dia

 • a korrekciók figyelembevételével korrigált nyitó mérleget kell összeállítani.

 • A korrigált nyitó mérleget a végelszámolási nyitó mérleg elkészítését követően legfeljebb 75 napon belül kell elkészíteni és a társaság legfőbb szerve elé terjeszteni.


1 dia

Végelszámolás / 9/b. dia

Könyvviteli nyilvántartásait a végelszámolási nyitó mérleg, nyitó leltár adatai alapján nyitja meg,

a hitelezők igénybejelentése, valamint a vagyoni helyzet tényleges felmérése alapján – szükség szerint – korrigálhatja,

o dönthet nyitó mérlegben, nem szereplő követelések, illetve kötelezettségek felvételéről,

o értékhelyesbítés és értékelési tartalék, időbeli elhatárolás, értékvesztés, terven felü-li értékcsökkenés, céltartalék elszámolásáról,

o a korábban ilyen címen elszámolt összegeket módosíthatja.


1 dia

Végelszámolás / 9/b. dia

A megnyitott nyilvántartások adatait úgy kell módosítani, hogy

 • az értékhelyesbítéseket az értékelési tartalékkal,

 • a többi korrekció hatását a megfelelő eredményszámlával szemben kell elszámolni.

  A korrigált nyitó mérleg összeállításakor a könyvviteli nyilvántartásokat nem kell lezárni


1 dia

Végelszámolás / 9/b. dia

A korrigált végelszámolási nyitó mérlegben a korrekciók, eltérések együttes adózás előtti eredményt érintő összegéből

 • a mérleg szerinti eredmény sorba a számított – kalkulált – társasági adóval csökkentett részt,

 • míg a számított társasági adó összegét a kötelezettségek között kell kimutatni.


1 dia

Végelszámolás / 9/c. dia

Korrigált végelszámolási nyitó mérleg

A végelszámolás első üzleti évéről szóló beszámoló speciális adattartalma

A végelszámolás első üzleti évének a mérlege


1 dia

Végelszámolás / 9/d. dia

A végelszámolás első üzleti évének az eredménykimutatása


1 dia

Végelszámolás / 10/a. dia

 • Feladatok a végelszámolás időszaka alatt

 • Lényeges változás, hogy a végelszámolás ideje alatt üzleti évenként kell – az Szt. és a kormányrendelet alapján – éves (egyszerűsített éves) beszámolót készíteni (üzleti jelentés nem kell) és azt letétbe kell helyezni, közzé kell tenni (fordulónapot követő 150 nap).

 • A vitatott hitelezői igények, valamint a jövőben felmerülő jótállási, szavatossági, kártérítési igények rendezésére lekötött tartalékot kell képezni (er.tart-ból).


1 dia

Végelszámolás / 10/a. dia

 • Feladatok a végelszámolás időszaka alatt

 • Ha jótállási és kártérítési kötelezettségek rendezésére a lekötött tartalékot harmadik személynek át kell adni, az átadást a lekötött tartalékkal szemben kell elszámolni (T 4. Lekötött tartalék – K 1/3. Eszközök).

 • Ha a végelszámolót a cégbíróság a cég vagyonához tőke hozzájárulás teljesítésére kötelezi, azt a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg az eredménytartalékba kell helyezni.


1 dia

Végelszámolás / 10/b. dia

 • A végelszámolás megszüntetése esetén a végelszámolás megszüntetésének időpontjára – mint mérlegfordulónapra – az Szt. szerinti értékelési szabályok alapján kell beszámolót készíteni, könyvvizsgálóval ellenőriztetni, a társaság legfőbb szervével elfogadtatni.

 • Ha a végelszámolás felszámolásba fordul, a végelszámoló a felszámolás kezdő napját megelőző nappal készít beszámolót (a legfőbb szervvel nem kell elfogadtatni).


1 dia

Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete

Végelszámolás / 11/a. dia

 • Feladatok a végelszámolás befejezésekor

 • a végelszámoló által meghatározott napra kell a végelszámolás időszakát lezáró beszámolót elkészíteni,

 • a végelszámolás időszakát lezáró beszámolót piaci értéken kell elkészíteni. Az átértékelési különbözetet a rendkívüli ráfordítások, illetve rendkívüli bevételek között kell elszámolni (T 8. Rendkívüli ráfordítások – K 1-4. Eszközök, Források, illetve T 1-4. Eszközök, Források – K 9. Rendkívüli bevételek).


1 dia

Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete

Végelszámolás / 11/b. dia

 • a tulajdonosoknak átadandó eszközöket az Áfa törvény figyelembe vételével kell elszámolni,

  • a fizetendő áfát a kötelezettségek, valamint a rendkívüli ráfordítások között (ha az áfát a tulajdonosokra nem hárítják át) vagy a követelések között (ha áthárítják) kell elszámolni (Korm. rendelet 7. § (3) bek.].


1 dia

Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete

Végelszámolás / 11/b. dia

 • A mérleg összeállításakor

 • az átértékelést megelőzően az értékelési tartalékot az értékhelyesbítésekkel szemben ki kell vezetni,

 • az időbeli elhatárolásokat meg kell szüntetni,

 • a vagyon kiadás miatti áfa fizetési kötelezettséget be kell állítani (a követelésekkel vagy a rendkívüli ráfordításokkal szemben),

 • a különböző adó fizetési kötelezettségeket meg kell állapítani, be kell állítani,


1 dia

Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete

Végelszámolás / 11/b. dia

 • A mérleg összeállításakor

 • a végelszámoló díját, egyéb még felmerülő (tervezett) egyéb költségeket, ráfordításokat a kötelezettségek közé – a megfelelő költségekkel, ráfordításokkal szemben – be kell állítani,

 • ugyancsak figyelembe kell venni az esetleges még elszámolandó bevételeket is (a megfelelő bevételek között a követelésekkel szemben).


1 dia

Végelszámolás / 8/d. dia

 • a végelszámolás befejeztével a végelszámolónak jóváhagyásra

  • a zárómérleget, záró egyszerűsített mérleget,

  • a zárójelentést és a vagyonfelosztási javaslatot

   a végelszámolást kimondó testületnek kell előterjeszteni (ha a társaságnál fb., valamint könyvvizsgáló is működik, akkor azok jelentésével együtt),

 • a testület dönt a zárómérleg jóváhagyásáról, a végelszámoló, az fb., a könyvvizsgáló felmentéséről,


1 dia

Végelszámolás / 8/e. dia

 • a vagyonfelosztási javaslat alapján a felosztott vagyon kiadásának az időpontjáról (csak a törlésre vonatkozó végzést követően),

 • a végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek,

  • az eljárás befejezését a Ctv-ben meghatározott dokumentumokkal együtt a cégbíróságnak be kell jelenteni, amely elrendeli a gazdálkodó szervezet törlését a cégjegyzékből.1 dia

Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete

Végelszámolás / 11/c. dia

 • az elkészített beszámolót a gazdálkodó törlésre irányuló kérelem benyújtásáig, de legkésőbb a beszámoló fordulónapját követő 150 napon belül letétbe kell helyezni, közzé kell tenni. A beszámoló alapján vagyonfelosztási javaslatot kell készíteni.

 • a cégbíróság végzését követően kell a megmaradt vagyont a tulajdonosoknak kiadni. A vagyon kiadását le kell könyvelni, a kiadást követően a könyvviteli nyilvántartás értékadatot nem tartalmazhat [Korm. rendelet 8. § (4) bek.].


1 dia

Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete

Végelszámolás / 11/c. dia

 • Az egyszerűsített végelszámolás

 • csak jogi személyiséggel nem rendelkező társaságnál (Kkt., Bt.) lehetséges,

 • ha a végelszámolás kezdő időpontját követő 120 napon belül az eljárás befejeződik,

 • a végelszámoló törlési kérelemmel együtt jelenti be a cégbíróságnak a végelszámolással együttjáró cégjegyzéki változásokat, adatokat is,

 • az általános szabályok szerinti végelszámolásra kell áttérnie a törvényben meghatározott esetekben (Ctv. 114. § (3) bek.),

 • a számviteli dokumentumokat ebben az esetben is el kell készíteni, de az éves beszámoló – értelem szerint – csak egy üzleti évről szól.


1 dia

Végelszámolás / 12/a .dia

 • A kényszer végelszámolás

 • ha a cégbíróság törvényességi hatáskörében kötelezi a jogutód nélküli megszűnésre[1]a céget,

 • ha az anyagi jogszabályok rendelkezései miatt kötelezően következik be a jogutód nélküli megszűnés (pl. a közkereseti társaság egy főre csökkenése; a betéti társaságból valamennyi kültag (beltag) kiválása miatt),

 • ha a cég a végelszámolását 3 év alatt nem fejezte be,

[1]A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárás keretében – amennyiben a törvényes működés másképpen nem biztosítható – a céget eltilthatja a további működéstől és egyben megszűntnek nyilvánítja. Ha céget a cégbíróság megszűntnek nyilvánította – és az adott cégformára vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik – a megszűnést végelszámolás, vagy felszámolási eljárás keretében kell lefolytatni.


1 dia

Végelszámolás / 12/b. dia

 • továbbá ha önként nem tért át az egyszerűsített végelszámolásról az általános szabályok szerinti végelszámolásra (miközben annak törvényi feltételei bekövetkeztek),

 • a jogerős elrendelést követő egy éven belül be kell fejezni,

 • általában végelszámoló kirendelésével zajlik le


1 dia

Végelszámolás / 12/c. dia

 • kirendelt végelszámoló a cég vagyonát csak nyilvános pályázaton, árverésen értékesítheti,

 • ha a cég vagyona a követelések kielégítésére nem elegendő, a cégbíróság felszámolási eljárást rendel el (a felszámolás a cég teljesítésére tekintettel nem szüntethető meg) (Ctv. 116. § (5) bek.)


1 dia

4.Alapítókkal szembeni kötelezettségek

4.Tőketartalék

4.Eredménytartalék

4.Jegyzett tőke

1/3.Eszközök

E.

E.

E.

2/2

2/3

4

4.Kötelezettségek

1

3.Elszámolási betét

4.ÁFA elszámolási szla

4.Fizetendő ÁFA

3.Egyéb követelések

E.

2/4

3

2/5

2/1

Végelszámolás / 13. dia

Gazdasági társaság végelszámolása esetén elszámolás a tulajdonosokkal szemben1 dia

Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete

Végelszámolás / 11/c. dia

 • Adózással összefüggő feladatok a végelszámolás miatt

 • Soron kívüli bevallást kell benyújtani a társaságnak (adózónak) valamennyi adójáróla bevallással még le nem fedett időszakról, ha a társaság (adózó) végelszámolási eljárással szűnik meg (Art. 33. §).


1 dia

Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete

Végelszámolás / 11/c. dia

 • Bevallási kötelezettségek a végelszámolás kezdetekor (változás 2006. július 1-jével)

 • az éves elszámolású adókról a tevékenységüket lezáró adóbevallást – a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal – a végelszámolás kezdő időpontját követő 45 napon belül kötelesek benyújtani (Art. 33. § (6)),

 • azokról az adókról, amelyeknél az adómegállapítási időszak egy hónap, egy negyedév, a bevallással még le nem fedett időszakról a soron kívüli adóbevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell a bevallást benyújtani (Art. 33. § (5)).


1 dia

Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete

Végelszámolás / 11/c. dia

 • Bevallási kötelezettségek a végelszámolás ideje alatt

 • Az Art. általános szabályainak megfelelően kell, hogy eleget tegyen.

 • az éves elszámolású adókról (pl. társasági adó, iparűzési adó) 12 havonta kell adóbevallást készíteni és benyújtani, az üzleti évet követő 150 napon belül (abban az esetben, ha a végelszámolás ideje több, mint egy év).

 • az általános forgalmi adóval kapcsolatban a végelszámolás alatt levő társaságra vonatkozó bevallási gyakorisággal – havi, negyedéves, éves – kell

 • havonta kell elszámolni a személyhez, munkavállalóhoz köthető adókat, járulékokat, valamint a munkavállalókhoz nem köthető személyi jövedelemadót, járulékot is.


1 dia

Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete

Végelszámolás / 11/c. dia

Bevallási kötelezettségek a végelszámolás befejezésekor

A végelszámolás befejeztével a záró adóbevallást – minden adóról – a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésének időpontját követő 45 napon belül kötelesek benyújtani.


1 dia

Az átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezete

Végelszámolás / 11/c. dia

 • Végelszámolás esetén az adóhatóságnak

 • a tevékenységet záró adóbevallás,

 • a végelszámoló által készített záró adóbevallás,

 • a két bevallás közötti időszakról benyújtott bevallás(ok) ellenőrzését, valamint

 • a tevékenységet lezáró adóbevallást megelőző időszakra vonatkozó ellenőrzést

 • a végelszámoló által készített záró adóbevallás kézhezvételétől számított 60 napon belül kell elvégezni (Art. 92. § (4).


ad