Grundl ggende teoretisk statistik
Download
1 / 20

Grundlæggende teoretisk statistik - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Grundlæggende teoretisk statistik. Kapitel D Stokastiske variable. Stokastiske variable. Stokastisk variabel Knytter en talværdi til ethvert udfald i et tilfældigt eksperiment Sandsynligheder knyttes til værdierne af den stokastiske variable Diskrete vs. kontinuerte stokastiske variable

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grundlæggende teoretisk statistik' - fynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Grundl ggende teoretisk statistik

Grundlæggende teoretisk statistik

Kapitel D

Stokastiske variable


Stokastiske variable
Stokastiske variable

 • Stokastisk variabel

  • Knytter en talværdi til ethvert udfald i et tilfældigt eksperiment

  • Sandsynligheder knyttes til værdierne af den stokastiske variable

 • Diskrete vs. kontinuerte stokastiske variable

  • Diskrete kan antage nogle bestemte værdier, f.eks. Antal fødte børn en given dag på en given barselsgang.

  • Kontinuerte kan antage et uendeligt antal værdier, d.v.s. alle værdier evt. i et givet interval, f.eks. den tid som fødslerne ovenfor varede.


Diskrete stokastiske variable
Diskrete stokastiske variable

 • Diskrete stokastiske variable

  • Sandsynligheder knyttes til værdierne af den stokastiske variable

  • Punktsandsynligheder

   • f(x) = P(X = x)

    • 0 ≤ f(x) ≤ 1 for alle x

    • Σ f(x) = 1 for alle x

  • Fordelingsfunktion, F

   • F(x0) = P( X ≤ x0) = Σ f(x) hvor x ≤ x0


Forventning og varians
Forventning og varians

 • Begrebsapparat

  • μ= Gennemsnit på X i populationen

  • σ2 = Variansen i populationen

  • σ= Standardafvigelsen i populationen

  • = gennemsnit. - stikprøven

  • s2 = Empirisk varians – (stikprøven)

  • s= Empirisk standardafvigelse – (stikprøven)

 • Forventet værdi: μx = E(X) = Σ x f(x)

 • σ2 = VAR (X) = Σ (x – μ)2f(x)

Populations-parametre /

Statistikker (stikprøven)


55 indk b grupperede data
55 indkøb – grupperede data

Den relative frekvens


Forventning og varians1
Forventning og varians

 • Regneregler for forventning og varians

  • σ2 = VAR (X) = E(X2) – E2 (X) = E(X2) – μ2

  • E(a X) = a E(X)

  • E(X + a) = E(X) + a

  • E(X + Y) = E(X) + E(Y) = μx + μy

  • E(X - Y) = E(X) - E(Y) = μx – μy

  • VAR (a X) = a2 VAR (X)

  • VAR (X + a) = VAR (X)

  • VAR(X±Y) = VAR(X) + VAR(Y) hvis X og Y er uafhængige


Forventning et eksempel
Forventning – et eksempel

 • Opgave:

  • En privat pilot ønsker at forsikre sit fly til en værdi af 2 mio. kr.

  • Forsikringsselskabet forventer tab med flg. sandsynligheder:

   • total tab med sandsynlighed 0.002

   • 50% tab med sandsynlighed 0.01

   • 25% tab med sandsynlighed 0.1

  • 1. Hvad er det forventede tab i kroner ?

  • 2. Hvilken samlet præmie skal betales,

   • hvis forsikringsselskabet ønsker et forventet profit på 3000 kr ?


Samvariation mellem variable
Samvariation mellem variable

 • Covarians og korrellation

 • Populationens covarians:

 • Stikprøvens covarians:

 • Hvis X og Y samvarierer positivt er COV(X,Y)>0

 • Hvis X og Y samvarierer negativt er COV(X,Y)<0

 • Hvis X og Y er uafhængige er COV(X,Y) = 0


Covarians fortolkning
Covarians - fortolkning

 • Covariansen mellem X og Y udtrykker, hvilken indflydelse X og Y har på hinanden, altså i hvilken grad de 2 variable samvarierer.

 • Begge variable skal være målt på mindst intervalskala

 • Eksempler: Covariansen mellem

  • X = salg af cykler og Y = cykelpumper er positivt.

  • X = købte charterrejser i maj og Y = solskinsdage i maj er negativt.

  • X = Aktiekursen på GN Store Nord og Y = OMXC20-indexet

 • Covarians er en absolut størrelse, der ikke kan fortolkes – se blot på enheden af covariansen!


Covarians definition
Covarians - definition

 • Definition og regneregler


Excel beregn covarians
Excel: Beregn covarians

I vektor 1 og 2 angives x- og y-værdierne


Eksempel finanstilsynet covariansmatricer
Eksempel:Finanstilsynet - covariansmatricer


Finansministeriet
Finansministeriet:

Beregning af varians- og covariansmatrix for valutakursændringer

Til brug for finansielle virksomheders indberetning af valutaindikator 2 skal virksomhederne beregne et skøn over spredningen på nettopositionernes kroneværdi. Dette skøn baseres på historiske varianser og covarianser mellem ændringen i 8 valutaer.

Finanstilsynet beregner varianser og covarianser, hvorefter de via tilsynets hjemmeside stilles til rådighed for de finansielle virksomheder.

Kvartalsvis beregnes varianser og covarianser over en 36 måneders periode. Kvartalerne er forskudt i forhold til kalender-kvartalerne, således at første kvartal vedrører december til februar, mens andet kvartal vedrører marts til maj osv. Der beregnes fire sæt varianser og covarianser i løbet af et kalenderår.Portef lje styring
Portefølje - styring

 • Praktisk eksempel

  • Investering i 4 aktier

  • Investeringssum på 100.000 US$

  • Hvor meget skal investeres i hver aktie – dvs. vægtning?

 • Regneark:

  • Invest.xls (mdl. afkast på 4 aktier i 4 år)

 • Sammensæt porteføjlen så forventet afkast og risiko (std.afvigelse) afbalanceres.


Portef lje styring1
Portefølje-styring

 • Vægtning 25% til hver aktie giver

  • Forventet afkast 2,69% pr. md.

  • Std.afvigelse på afkastet på 4,03%

 • Vægtning 10%, 40%, 30% og 20% giver

  • Forventet afkast 2,29% pr. md.

  • Std.afvigelse på afkastet på 4,23%

 • Vægtning 70% samt 3 x 10% giver

  • Forventet afkast 3,78% pr. md.

  • Std.afvigelse på afkastet på 7,05%

 • Vægtning 30%, 15%, 20% og 35% giver

  • Forventet afkast 2,85% pr. md.

  • Std.afvigelse på afkastet på 4,13%


Korrellation
Korrellation

 • Måleskala: Mindst interval for begge variable

 • Korrellationskoefficienten (græske bogstav rho):

 • Korrellationskoefficienten er den standardiserede covarians, og derfor uden enhedsangivelse

 • Korrellationskoefficienten måler styrken og retningen af den lineære samvariation mellem X og Y


Korrellation1
Korrellation

ρxy= +1

ρxy= -1

ρxy= 0

ρxy= 0


Excel korrellationskoefficient
Excel: Korrellationskoefficient

I vektor 1 og 2 angives x- og y-værdierne


Opgaver
Opgaver

 • Opgavesamling i Statistik 2009 fra Statistica:

  • Opgave 18 (+ evt. 21)

  • Kovarians og korrellation :

   • Opgave 67_data.xls

   • Lav X-Y diagram i Excel

   • Beregn Kovarians og Korrellationskoefficient


ad