statistik n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Statistik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Statistik - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Statistik. Introduktion Deskriptiv statistik Sandsynslighedregning. Introduktion. Kasper K. Berthelsen, Institut f. Mat. Fag 8 Kursusgange Individuel mundtlig eksamen (7-skala) Udgangspunkt i opgaver Software: SPSS – I kan hente en CD hos…. Flyskræk!. Passer overskriften?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Statistik' - margarita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
statistik

Statistik

Introduktion

Deskriptiv statistik

Sandsynslighedregning

introduktion
Introduktion
 • Kasper K. Berthelsen, Institut f. Mat. Fag
 • 8 Kursusgange
 • Individuel mundtlig eksamen (7-skala)
 • Udgangspunkt i opgaver
 • Software: SPSS – I kan hente en CD hos…
flyskr k
Flyskræk!
 • Passer overskriften?
  • Politiken 6/12-’07
 • Er du tryg ved at flyve?
 • Ja: 86% i 2005 83% i 2007
 • Er der virkelig sket en ændring eller kunne det lige så godt være tilfældigt?
 • Svaret kommer til sidst i kurset ;-)
bmi blandt m nd og kvinder i kbh
BMI blandt mænd og kvinder (i Kbh)
 • BMI = vægt/højde2
 • Er der en signifikant forskel i middel BMI for mænd og kvinder?
deskriptiv versus inferential statistik
Deskriptiv statistik:Metoder til at organisere og præsentere data på en informativ måde.

Inferential statistikMetoder til at konkludere noget ud fra data.

Eksempel:

Hvad er middel-længden af en hugorm?

Er den større en 50?

Deskriptiv versus inferential statistik
nogle definitioner
Nogle definitioner
 • Population: Mængden af alle ”individer” vi er interesserede i.fx alle virksomheder i DK
 • Parameter: Et deskriptivt mål for populationen (for eksempel middelværdi og varians).

fx gennemsnits antal ansatte

 • Sample/stikprøve: Mængde af data taget fra en delmængde af populationen

fx 10 tilfældigt udvalgte virksomheder

 • Statistik: Et deskriptivt mål for stikprøven.

fx gennemsnits antal ansatte blandt de 10.

 • Variabel: En karakteristik af populationen eller stikprøven fx antal ansatte, omsætning, region, type
diskrete og kontinuerte data
Diskrete data

Katagoriske data, for eksempel:

Hvilken øjenfarve?

Brun

Blå

Grøn

Grå

Kontinuerte data

Data, der er reelle tal, eks:

Højde

Vægt

Temperatur

Hastighed

Osv....

Diskrete og kontinuerte data
data hierarki
Data hierarki
 • Interval skala fx. højde.
  • Data kan placeres på en skala, hvor man kan sammenligne afstande mellem data punkter.
  • Kan også behandles som ordinale eller nominale data
 • Ordinal skala fx. løngruppe (lav, middel, høj)
  • Data kan ordnes på en skala. Beregninger kan baseres på ordningen.
  • Kan opfattes som nominale data.
 • Nominal skala fx. farve (rød,grøn,blå)
 • Kun beregninger baseret på antal obs. i hver kategori må udføres. Kan ikke opfattes som ordnede eller interval data.
percentiler og kvartiler
Percentiler og kvartiler
 • Den P’te percentil af en mængde data punkter, er den værdi hvor P % af dataene ligger under.
 • Positionen af den P’te percentil er givet ved (n+1)P/100, hvor n er antallet af data punkter.
 • Kvartiler er de procent point, der inddeler data i kvarte.
  • 1. kvartil er 25 percentilen. Under denne ligger 25 % af data.
  • 2. kvartil er 50 percentilen. Under denne ligger 50 % af data. Kaldes også medianen.
  • 3. kvartil er 75 percentilen. Under denne ligger 75 % af data.
 • Den interkvartile range defineres som afstanden mellem den første og den tredje kvartil.
central lokation i stikpr ve
Central lokation i stikprøve
 • Stikprøvens størrelse: n
 • Gennemsnit:
 • Interval data
 • Median: Den midterste observation
 • Interval og ordinal
 • Mode: Den observation, der forekommer med størst frekvens
 • Interval, ordinal og nominal

Frekvens = antal gange en observation forekommer

SPSS: Analyze→Descriptive Statistics→Frequencies

variation interval data
Variation (interval data)
 • Range: største – mindste observation
 • Stikprøve varians
 • Standard afvigelse

Bemærk: n-1 og ikke n.

populations parametre
Populations parametre

Deskriptive mål for populationen

 • Populationens størrelse:
 • Populations middelværdi:
 • Populations varians:
 • Populations spredning:

Bemærk: N og ikke N-1.

grafik pr sentation histogram
Grafik præsentation: Histogram

Antal $ brugt af 184 kunder i en butik.

31 kunder brugte for mellem 350$ og 450 $

SPSS: Graphics→…

box plot
Box Plot

Et Box Plots Anatomi

Smallest data point not below inner fence

Largest data point not exceeding inner fence

Ekstrem

Outlier

*

o

X

X

Q1

Median

Q3

Inner

Fence

Outer

Fence

Inner

Fence

Outer

Fence

Q1-1.5(IQR)

Q3+1.5(IQR)

Interquartile Range (IQR)

50% af data

Q1-3(IQR)

Q3+3(IQR)

sandsynligheder

Sandsynligheder

Mængder

Hændelser

Sandsynligheder

Regler for sandsynligheder

sandsynligheder1
Sandsynligheder
 • En sandsynlighed er et kvantitativt mål for usikkerhed – et mål der udtrykker styrken af vores tro på forekomsten af en usikker begivenhed.
 • En sandsynlighed er et reelt tal mellem 0 og 1.
  • 0 = sker aldrig 1 = sker altid
  • Ex: Sandsynligheden for regn i morgen er 0,5
  • Ex: Sandsynligheden for at få 7 rigtige i lotto er 0,000000001
 • I modsætning til deterministiske hændelser:
  • Det er juleaften den 24. december
  • I morgen står solen op kl. 8.04
 • Forskellige statistiske retninger:
  • Klassisk
  • Frekventistisk (jeres, fortrinsvist)
  • Subjektiv (Bayesiansk)
 • Den klassiske sandsynlighedsteori blev udviklet i 1600 tallet – inspireret af Casino spil!
lidt om m ngder
Lidt om mængder
 • En mængde er en samling af elementer
  • Eksempel: A={1,2,3,4} eller A={plat, krone}
 • Den tomme mængde A=Ø, indeholder ingen elementer
 • Den universelle mængde S, indeholder alle elementer
 • Komplementet af en mængde A, er mængden Ā, der indeholder alle elementer i S, der ikke er i A.
  • Eksempel: S={1,2,3,4,5,6} og A={1,4,6}. Så er Ā={2,3,5}

S

2,3,5

A

1, 4, 6

Ā

Venn Diagram

mere om m ngder
Mere om mængder
 • Fællesmængden af A og B, A ∩ B, er mængden, der indeholder de elementer, der er i både A og B
 • Foreningsmængden af A og B, A U B, er mængden, der indeholder de elementer, der er i A eller B eller begge

S

A

A={1,2,3}

B={3,4,5}

A ∩ B={3}

B

A ∩ B

1, 2

3

4, 5

6

S

A

A={1,2,3}

B={3,4,5}

A U B={1,2,3,4,5}

B

A U B

3

1, 2

4, 5

6

den tomme m ngde
Den tomme mængde
 • To mængder er disjunkte, hvis fællesmængden A ∩ B=Ø

S

A

A={1,2,3}

B={4,5}

A ∩ B={Ø}

B

1, 2, 3

4, 5

6

mere om sandsynlighed
Mere om sandsynlighed
 • Eksperiment:
  • Handling, der leder frem til et af flere mulige udfald
  • Fx. Kast med en terning eller Vælg 10 tilfældige virksomheder.
 • Udfald:
  • Observation eller måling
  • Fx: Antal øjne på en terning eller 10 navngivne virksomheder.
mere om sandsynlighed1
Mere om sandsynlighed
 • Udfaldsrum:
  • En liste af mulige udfald af eksperimentet, lig med den universelle mængde S={o1,o2,…,ok}
  • Udfaldene skal være ”udtømmende”
  • Eksempler:
   • Terningkast: S={1,2,3,4,5,6} – S={1,2,3,4,5} duer ikke!
   • Møntkast: S={plat, krone} – S={plat} duer ikke
  • Udfaldene skal være disjunkte
   • Terningkast S={1,2,3,4,5,6} – S={1-2,2-3,3-4,4-5,5-6} dur ikke!

Oi er i’te udfald af k mulige.

h ndelser
Hændelser
 • En simpel hændelse er et udfald i udfaldsrummet
  • Eksempel: Terningkast – en 6’er er en simpel hændelse
 • En hændelseer en mængde af en eller flere simple hændelser i et udfaldsrummet
  • Eksempel: Terningkast – A={2,3,4} er en hændelse
 • Sandsynligheden for en hændelse, A, betegnes P(A)
 • P(A) er summen af sandsynlighederne for de simple hændelser i A
  • Eksempel: P(A)=P(2)+P(3)+P(4)=1/6+1/6+1/6=3/6
h ndelser1
Hændelser
 • Antag at alle simple hændelser forekommer med lige stor sandsynlighed. Da er sandsynligheden for en hændelse A givet ved:
 • Eksempel: Terningkast – lige sandsynlighed for alle udfald. Lad A={1,2,4}
  • n(A) = 3 n(S) = 6
  • P(A) = 3/6 = 0.5
regler for sandsynlighed
Regler for sandsynlighed
 • Givet et udfaldsrum S={o1,o2,…,ok} da skal sandsynlighederne opfylde:
  • Eksempel: Terningkast – lige sandsynlighed for alle udfald:
flere regler
Flere regler
 • Sandsynligheden for Ā:
  • P(Ā)=1-P(A)
 • Sandsynligheden for Ø:
  • P(Ø)=0
 • Sandsynligheden for S:
  • P(S)=1
 • Fællesmængden for hændelserne A og B, A ∩ B, er hændelsen, der forekommer, når både A og B forekommer
 • Sandsynligheden for A ∩ B, P(A ∩ B), kaldes den simultane sandsynlighed (joint probability)
betinget sandsynlighed
Betinget sandsynlighed
 • Den betingede sandsynlighed P(A|B) er sandsynligheden for hændelsen A, givet at vi ved at hændelsen B allerede er indtruffet:
eksempel kontingenstabel
Eksempel (Kontingenstabel)

Frekvenser

IBM

Total

AT& T

Telecommunication

40

10

50

Sandsynligheden for at et projekt udføres af IBM givet at det er et telekommunikations-projekt:

Computers

20

30

50

Total

60

40

100

Sandsynligheder

AT& T

IBM

Total

Telecommunication

.40

.10

.50

Computers

.20

.30

.50

Total

.60

.40

1.00

additionsreglen
Additionsreglen
 • Sandsynligheden for foreningen mellem to mængder A og B, A U B, er givet som:
  • P(A U B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B)
 • Hvis A og B er disjunkte hændelser, er P(A ∩ B) = 0 og dermed:
  • P(A U B) = P(A) + P(B)
 • Eksempel: Sansynlighed for at et projekt er IBM eller Telekom: