Enkele juridische reflecties over BITCOIN - PowerPoint PPT Presentation

marsha
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Enkele juridische reflecties over BITCOIN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Enkele juridische reflecties over BITCOIN

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Enkele juridische reflecties over BITCOIN
84 Views
Download Presentation

Enkele juridische reflecties over BITCOIN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Enkelejuridischereflecties over BITCOIN Arno R. Lodder Vrije Universiteit, Amsterdam DepartmentTransnational Legal Studies Center for Law & Interneta.r.lodder@vu.nl

 2. Rechtsgeleerdheid

 3. Op 10 jun. 2014 om 16:34 heeft "Lodder, A.R." <arno.lodder@vu.nl> het volgendegeschreven: Hoewel ik van Bitcoin niet veel kennis heb (ondanks dat ik er twee scripties over begeleid heb […] Rechtsgeleerdheid

 4. Rechtsgeleerdheid

 5. Rechtsgeleerdheid

 6. Design of the internet Thou shall understand the internet Eerstegebod, vgl. Vint Cerf (Timmermans, begreepnietveel van internet governance; Rutte – ICT topsector) Rechtsgeleerdheid

 7. Waarde, KyleMacDonald Rechtsgeleerdheid

 8. versleuteldewaardeloosheidkrijgtwaarde De waarde van het systeem, veiligheid Transactiesveiligmakenkost resources Veiligeschilomniets? Nietswordtmeer door geloof in veiligheid? Standaardeconomie, vraag-aanbod? Veelvraagnaarniets (behalveveiligheid, dusnietswordtwatwaard) Rechtsgeleerdheid

 9. Waarde in virtuelewerelden Linden dollar? In game, IRL ATM Rechtsgeleerdheid

 10. Cybercrime/security Good and bad guys Oorspronkelijke paper Nakamoto: “As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers.” Maar “ruilbeurs” Mt Goxeerderditjaarfaiilliet • In totaal zijn 744.408 bitcoins verdwenen Sander Duivenstein, Frankwatching • digitale activa overdragen op een snelle, transparante en niet-fraudeerbare manier zonder de tussenkomst van een centrale instantie zoals de overheid, een notaris of een bank • Bitcoin laat duidelijk zien dat een decentrale, bottom-up samenleving mogelijk is. Rechtsgeleerdheid

 11. private Bitcoin transactions are private and cannot be censored. Millions of dollars worth of bitcoins have been stolen over the years, but new security features are being worked on every single day. Your grandmother can't use Bitcoin. (…) We are currently at the "What is Internet?" phase of Bitcoin adoption. Bitcoins could be worthless in five to ten years, but it would be hard to imagine a situation where some form of cryptocurrency does not challenge government power over the creation of money. I • Kyle Torpey, 14/1/2014 Rechtsgeleerdheid

 12. Anonimiteit Linden dollar CASH Chipknip, e-Purse Pinnen Elektronischetransactie, IDEAL Rechtsgeleerdheid

 13. Iederetransactie Ongeveer 15 minutenvoordattoegevoegdaanblok Dusmaar 96 per dag? Nee, meerderesimultaan – maar hoe worden die weereenblokwaaralletransacties in zitten? Erzijnblokken die NIET alletransactieshebben, maarslechtseendeel Rechtsgeleerdheid

 14. Rechtsgeleerdheid

 15. The book will be published in 2014. “For example, the £4 billion carbon credit frauds that took place in the European Union could have been prevented if carbon credit exchanges were operated on the Bitcoin protocol because it has built-in fraud prevention mechanisms, something that is not well-known.” Christine Duhaime What I love about Bitcoin is that it has incredible potential to provide financial services to millions of refugees and people in developing countries who do not have access to traditional financial services, many of whom are women in destitute conditions, and it also has the potential to eliminate global economic disparity,” said Ms. Duhaime, “but there are legal issues with such fundamental legal and economic shifts that need to be addressed in the legal literature and that’s what we’re doing.” Rechtsgeleerdheid

 16. Enkeleandereonderwerpen Identity Fraud E-Signatures/TIME stamps (eIDverordening) Civiel Belasting/financieel Rechtsgeleerdheid