Dopravní infrastruktura rozhodující oblast spolupráce euroregionu - PowerPoint PPT Presentation

dopravn infrastruktura rozhoduj c oblast spolupr ce euroregionu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dopravní infrastruktura rozhodující oblast spolupráce euroregionu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dopravní infrastruktura rozhodující oblast spolupráce euroregionu

play fullscreen
1 / 15
Dopravní infrastruktura rozhodující oblast spolupráce euroregionu
98 Views
Download Presentation
francois-lesage
Download Presentation

Dopravní infrastruktura rozhodující oblast spolupráce euroregionu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dopravní infrastruktura rozhodující oblast spolupráce euroregionu Ing. Gustav Slamečka, Ph.D. Ministr dopravy České republiky Ekonomické fórum ČR – SR 2010 28. – 29. 4. 2010, Ostrava Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje. Akce se koná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 pod názvem Přeshraniční spolupráce SR a ČR „partnerství-rozvoj-příležitosti“.

 2. Moravskoslezský kraj • Strategická poloha na rozmezí tří států • Vhodná pozice pro dopravní spojení mezi západem a východem • Tranzitní evropské tahy na historické dopravní cestě mezi Jadranem a Baltem

 3. Význam dopravní infrastruktury Kvalitní dopravní infrastruktura Hospodářský a sociální rozvoj regionu / zvýšená atraktivita pro investory Oživení ekonomiky / vznik pracovních míst Zvýšení příjmů obcí z daní

 4. Středoevropský region • cca 5 milionů obyvatel • Tři regiony: Moravskoslezský kraj Horní Slezsko Žilinský kraj • Překonání bariéry bývalé Československo – polské hranice • Moravskoslezský kraj nastartoval ekonomický rozvoj, na jehož růst měl nezanedbatelný negativní dopad průběh ekonomické krize

 5. Dopravní situace regionu • VI. multimodální panevropský koridor – součást TEN-T • Aktivita V4 • snaha o zařazení R48 do sítě core network včetně úseku silnice I/11 státní hranice – křížení R48 • Snaha o zařazení zbývající části silnice I/11 směrem do Ostravy do comprehensive network • Definovány evropské prioritní projekty • 23 – železniční projekt • 25 – silniční projekt Dopravní zatížení severojižním směrem Zhodnocení investic do infrastruktury

 6. Silniční doprava • Dálnice D1 • Lipník nad Bečvou – Bohumín » zprovozněno v r. 2009 • Bohumín – státní hranice s Polskem »zahájena výstavba, předpokládané dokončení v březnu 2012 (dohoda ministra ČR a PL – propojení D1 s A1) • Rychlostní silnice R48 – zkvalitnění spojení do Polska i Slovenska • Bělotín - obchvat – napojení na D1 » zprovozněno • Bělotín – Rybí • Rybí – Rychaltice • Rychaltice – Frýdek-Místek » zahájena výstavba, předpokládané dokončení v r. 2012 • Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích » předpokládané dokončení v r. 2012 • Frýdek Místek - obchvat » soudní spor o územní rozhodnutí Přestavba na plnohodnotný čtyřpruh

 7. Silniční doprava • Silnice I/11 • Mosty u Jablunkova - obchvat » zprovozněn v ½ profilu R (dvoupruh se stoupacími pruhy), návaznost na slovenskou plánovanou R5 • Jablunkov - obchvat »zprovozněn v ½ profilu R • Hrádek - průtah » zahájena výstavba, předpokládané dokončení ½ profilu R v r. 2011, koordinováno s přeložkou III. železničního koridoru • Oldřichovice – Bystřice » pravomocné ÚR, směrově dělený dvoupruh (R 24,5 m), započaty výkupy pozemků, předpokládané dokončení 2014 • Nebory – Oldřichovice » ÚR zrušeno, vráceno k projednání (zrušeno úřadem Moravskoslezského kraje)

 8. Silniční doprava • Silnice I/11 • Třanovice – Nebory » pravomocné ÚR, směrově dělený dvoupruh (R 24,5 m), započaty výkupy pozemků • Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava » » pravomocné ÚR, směrově dělený dvoupruh (R 24,5m), započaty výkupy pozemků, zahájení v závislosti na fin. prostředcích • Mokré Lazce - hranice okresu Opava » zahájena výstavba, směrově dělený dvoupruh (R 24,5m), dokončení v závislosti na fin. Prostředcích • Spojka S1 - Opava • Zprovozněna v r. 2009, první (východní) část obchvatu města Opavy, propojení mezi I/11 a I/56

 9. Tabulka použitých investic do silniční infrastruktury[miliardy Kč] Multiplikační efekt zaměstnanosti z návazných činností (mimo průmysl) ukazuje na přínos cca 0,6 prac. místa na investovaný 1 milion Kč do stavebních prací.

 10. Železniční doprava • II. tranzitní železniční koridor – návaznost na PL i SR • Ostrava hl. n. – Petrovice u Karviné » dokončeno v r. 2001 • Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné » dokončeno v r. 2004 • Modernizace nádraží Ostrava-Svinov a Bohumín » dokončeno v r. 2005 • Ostrava hl. n. – Petrovice u Karviné » elektrizace tratě dokončena v r. 2006 • III. tranzitní železniční koridor • Bystřice nad Olší – Mosty u Jablunkova (optimalizace trati) » zahájena výstavba, předpokládané dokončení v r. 2011 • Český Těšín – Bystřice nad Olší (optimalizace trati) » zahájena výstavba, předpokládané dokončení v r. 2012 • Český Těšín – Dětmarovice (optimalizace trati) » zahájena výstavba, předpokládané dokončení v r. 2014 • Příprava: optimalizace trati Ostrava Kunčice – Český Těšín • Koncepce výstavby vysokorychlostních tratí • Zahájení výstavby 2020: Brno – Ostrava - PL

 11. Multimodalita • letiště Ostrava Mošnov • Potřeba napojení na II. tranzitní železniční koridor • Průmyslová zona v Mošnově – vybudování VLC • Průmyslová zóna v Hrabové • Kontejnerové překladiště v Paskově • Blízkost VI. Multimodálního koridoru

 12. VLC Mošnov • Předpokládaná průmysl. zóna » část prostoru vyhrazena pro VLC • Napojení na nejbližší infrastrukturu: • Silniční doprava • Silnice I/58 – obchvat Mošnova – obchvat Příboru – napojení na R48 • Silnice II/464 – napojení na D47 – napojení na R48 – obchvat Studénky – napojení na letiště Ostrava Mošnov • Železniční doprava • napojení na trať Studénka – Veřovice formou trianglu » napojení na II. tranzitní koridor • Os. doprava » výhledová možnost přímého spojení Ostrava hl. n. – letiště Mošnov • Nákl. doprava » nová vlečka a odevzdávkové kolejiště

 13. VLC Mošnov • Napojení na nejbližší infrastrukturu: • Letecká doprava • Možnost využití vzletové a přistávací dráhy • Vodní doprava • Blízká vzdálenost k řece Odře » D-O-L – teoretický daleký výhled • Financování VLC • Spoluúčast: – státní rozpočet – rozpočet Moravskoslezského kraje – soukromý investor (např. ČD Cargo,a.s.)

 14. Závěr • Zajištění kvalitních podmínek na dopravní infrastruktuře • pro nákladní dopravu včetně logistických služeb • pro osobní dopravu • ODIS (Ostravský dopravní integrovaný systém) • zastřešení osobní dopravy v celém kraji • Státní fond dopravní infrastruktury • nadprůměrné investice do Moravskoslezského kraje

 15. Děkuji za pozornost Ing. Gustav Slamečka, MBA Ministr dopravy České republiky Ekonomické fórum ČR-SR 2010 28.- 29. 4. 2010, Ostrava, Česká republika