Dopravn infrastruktura rozhoduj c oblast spolupr ce euroregionu
Download
1 / 15

Dopravní infrastruktura rozhodující oblast spolupráce euroregionu - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Dopravní infrastruktura rozhodující oblast spolupráce euroregionu. Ing. Gustav Slamečka, Ph.D. Ministr dopravy České republiky Ekonomické fórum ČR – SR 2010 28. – 29. 4. 2010, Ostrava. Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dopravní infrastruktura rozhodující oblast spolupráce euroregionu' - francois-lesage


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dopravn infrastruktura rozhoduj c oblast spolupr ce euroregionu

Dopravní infrastruktura rozhodující oblast spolupráce euroregionu

Ing. Gustav Slamečka, Ph.D.

Ministr dopravy České republiky

Ekonomické fórum ČR – SR 2010

28. – 29. 4. 2010, Ostrava

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Akce se koná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 pod názvem Přeshraniční spolupráce SR a ČR „partnerství-rozvoj-příležitosti“.


Moravskoslezsk kraj
Moravskoslezský kraj

 • Strategická poloha na rozmezí tří států

 • Vhodná pozice pro dopravní spojení mezi západem a východem

 • Tranzitní evropské tahy na historické dopravní cestě mezi Jadranem a Baltem


V znam dopravn infrastruktury
Význam dopravní infrastruktury

Kvalitní dopravní infrastruktura

Hospodářský a sociální rozvoj regionu / zvýšená atraktivita pro investory

Oživení ekonomiky / vznik pracovních míst

Zvýšení příjmů obcí z daní


St edoevropsk region
Středoevropský region

 • cca 5 milionů obyvatel

 • Tři regiony: Moravskoslezský kraj

  Horní Slezsko

  Žilinský kraj

 • Překonání bariéry bývalé Československo – polské hranice

 • Moravskoslezský kraj nastartoval ekonomický rozvoj, na jehož růst měl nezanedbatelný negativní dopad průběh ekonomické krize


Dopravn situace regionu
Dopravní situace regionu

 • VI. multimodální panevropský koridor – součást TEN-T

  • Aktivita V4

   • snaha o zařazení R48 do sítě core network včetně úseku silnice I/11 státní hranice – křížení R48

   • Snaha o zařazení zbývající části silnice I/11 směrem do Ostravy do comprehensive network

 • Definovány evropské prioritní projekty

  • 23 – železniční projekt

  • 25 – silniční projekt

Dopravní zatížení severojižním směrem

Zhodnocení investic do infrastruktury


Silni n doprava
Silniční doprava

 • Dálnice D1

  • Lipník nad Bečvou – Bohumín » zprovozněno v r. 2009

  • Bohumín – státní hranice s Polskem »zahájena výstavba, předpokládané dokončení v březnu 2012 (dohoda ministra ČR a PL – propojení D1 s A1)

 • Rychlostní silnice R48 – zkvalitnění spojení do Polska i Slovenska

  • Bělotín - obchvat – napojení na D1 » zprovozněno

  • Bělotín – Rybí

  • Rybí – Rychaltice

  • Rychaltice – Frýdek-Místek » zahájena výstavba, předpokládané dokončení v r. 2012

  • Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích » předpokládané dokončení v r. 2012

  • Frýdek Místek - obchvat » soudní spor o územní rozhodnutí

Přestavba na plnohodnotný čtyřpruh


Silni n doprava1
Silniční doprava

 • Silnice I/11

  • Mosty u Jablunkova - obchvat » zprovozněn v ½ profilu R (dvoupruh se stoupacími pruhy), návaznost na slovenskou plánovanou R5

  • Jablunkov - obchvat »zprovozněn v ½ profilu R

  • Hrádek - průtah » zahájena výstavba, předpokládané dokončení ½ profilu R v r. 2011, koordinováno s přeložkou III. železničního koridoru

  • Oldřichovice – Bystřice » pravomocné ÚR, směrově dělený dvoupruh (R 24,5 m), započaty výkupy pozemků, předpokládané dokončení 2014

  • Nebory – Oldřichovice » ÚR zrušeno, vráceno k projednání (zrušeno úřadem Moravskoslezského kraje)


Silni n doprava2
Silniční doprava

 • Silnice I/11

  • Třanovice – Nebory » pravomocné ÚR, směrově dělený dvoupruh (R 24,5 m), započaty výkupy pozemků

  • Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava »

   » pravomocné ÚR, směrově dělený dvoupruh (R 24,5m), započaty výkupy pozemků, zahájení v závislosti na fin. prostředcích

  • Mokré Lazce - hranice okresu Opava » zahájena výstavba, směrově dělený dvoupruh (R 24,5m), dokončení v závislosti na fin. Prostředcích

 • Spojka S1 - Opava

  • Zprovozněna v r. 2009, první (východní) část obchvatu města Opavy, propojení mezi I/11 a I/56


Tabulka pou it ch investic do silni n infrastruktury miliardy k
Tabulka použitých investic do silniční infrastruktury[miliardy Kč]

Multiplikační efekt zaměstnanosti z návazných činností (mimo průmysl) ukazuje na přínos cca 0,6 prac. místa na investovaný 1 milion Kč do stavebních prací.


Elezni n doprava
Železniční doprava

 • II. tranzitní železniční koridor – návaznost na PL i SR

  • Ostrava hl. n. – Petrovice u Karviné » dokončeno v r. 2001

  • Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné » dokončeno v r. 2004

  • Modernizace nádraží Ostrava-Svinov a Bohumín » dokončeno v r. 2005

  • Ostrava hl. n. – Petrovice u Karviné » elektrizace tratě dokončena v r. 2006

 • III. tranzitní železniční koridor

  • Bystřice nad Olší – Mosty u Jablunkova (optimalizace trati) » zahájena výstavba, předpokládané dokončení v r. 2011

  • Český Těšín – Bystřice nad Olší (optimalizace trati) » zahájena výstavba, předpokládané dokončení v r. 2012

  • Český Těšín – Dětmarovice (optimalizace trati) » zahájena výstavba, předpokládané dokončení v r. 2014

  • Příprava: optimalizace trati Ostrava Kunčice – Český Těšín

 • Koncepce výstavby vysokorychlostních tratí

  • Zahájení výstavby 2020: Brno – Ostrava - PL


Multimodalita
Multimodalita

 • letiště Ostrava Mošnov

  • Potřeba napojení na II. tranzitní železniční koridor

  • Průmyslová zona v Mošnově – vybudování VLC

 • Průmyslová zóna v Hrabové

 • Kontejnerové překladiště v Paskově

 • Blízkost VI. Multimodálního koridoru


Vlc mo nov
VLC Mošnov

 • Předpokládaná průmysl. zóna » část prostoru vyhrazena pro VLC

 • Napojení na nejbližší infrastrukturu:

  • Silniční doprava

   • Silnice I/58 – obchvat Mošnova

    – obchvat Příboru

    – napojení na R48

   • Silnice II/464 – napojení na D47

    – napojení na R48

    – obchvat Studénky

    – napojení na letiště Ostrava Mošnov

  • Železniční doprava

   • napojení na trať Studénka – Veřovice formou trianglu » napojení na II. tranzitní koridor

   • Os. doprava » výhledová možnost přímého spojení Ostrava hl. n. – letiště Mošnov

   • Nákl. doprava » nová vlečka a odevzdávkové kolejiště


Vlc mo nov1
VLC Mošnov

 • Napojení na nejbližší infrastrukturu:

  • Letecká doprava

   • Možnost využití vzletové a přistávací dráhy

  • Vodní doprava

   • Blízká vzdálenost k řece Odře » D-O-L – teoretický daleký výhled

 • Financování VLC

  • Spoluúčast: – státní rozpočet

   – rozpočet Moravskoslezského kraje

   – soukromý investor (např. ČD Cargo,a.s.)


Z v r
Závěr

 • Zajištění kvalitních podmínek na dopravní infrastruktuře

  • pro nákladní dopravu včetně logistických služeb

  • pro osobní dopravu

 • ODIS (Ostravský dopravní integrovaný systém)

  • zastřešení osobní dopravy v celém kraji

 • Státní fond dopravní infrastruktury

  • nadprůměrné investice do Moravskoslezského kraje


Děkuji za pozornost

Ing. Gustav Slamečka, MBA

Ministr dopravy České republiky

Ekonomické fórum ČR-SR 2010

28.- 29. 4. 2010, Ostrava, Česká republika


ad