DOKTORANTŪROS STUDIJOS
Download
1 / 11

Vaiva Zuzevičiūtė 2011 1 1 17 - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

DOKTORANTŪROS STUDIJOS Socialinių mokslų sritis Edukologijos mokslo kryptis 07S DOCTORAL STUDIES IN EDUCATION SCIENCE Field: Social Sciences S000 Education Science 07S. Vaiva Zuzevičiūtė 2011 1 1 17. Doktorantūros teisę edukologijos mokslo kryptyje įgijo:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vaiva Zuzevičiūtė 2011 1 1 17' - francesca-lucas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

DOKTORANTŪROS STUDIJOSSocialinių mokslų sritisEdukologijos mokslo kryptis 07SDOCTORAL STUDIES IN EDUCATION SCIENCEField: Social Sciences S000Education Science 07S

Vaiva Zuzevičiūtė

2011 11 17


Doktorant ros teis edukologijos mokslo kryptyje gijo
Doktorantūros teisę edukologijos mokslo kryptyje įgijo:

 • Vytauto Didžiojo universitetas (administruojantis universitetas) kartu su Klaipėdos, Mykolo Romerio, Vilniaus universitetais bei užsienio partneriu Aveiro Universitetu (Portugalija) patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-1019.

 • Permission for Doctoral Studies in Education Sciences was granted by the order Nr. V-1019 (June 8, 2011) of the Minister of Education and Science of the Republic of Lithuania to Vytautas Magnus University (program-administering university) in conjunction with Klaipeda University, Mykolas Romeris University, Vilnius University, and Aveiro University (Portugal) as an overseas partner.


EDUKOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJŲPROGRAMA (tvirtinta Jungtinio Komiteto posėdyje 2011 rugsėjo 14 d.)Visus modulius teikia jungtinės VDU, VU, KU, MRU bei Aveiro universitete (Portugalija) komandos.Studentai studijuoja visuose universitetuose išvažiuojamųjų sesijų, nuotolinių studijų ar kitais, su dėstytojų komanda suderintais būdais.Už kiekvieną modulį atsakinga dėstytojų komanda pristatoma atskiro modulio apraše.Programos paskirtis

Purpose of the Program

The purpose of this program is to prepare researchers whoare able to conduct independently the research and work on social development projects as well as solve scientific/research problems. The Doctoral program in Education Science prepares Doctors of Social Sciences in Education Science. These professionals will be able to conduct the research at all levels of education system and to perform the research and pedagogical activities in professional and higher education and non-formal education institutions.

 • Šios programos paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir socialinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas. Edukologijos doktorantūros programa rengia Socialinių mokslų srities edukologijos krypties mokslų daktarus. Šie specialistai galės dirbti tiriamąjį darbą visuose švietimo sistemos lygmenyse, taip pat mokslinį ir pedagoginį darbą profesinio mokymo ir aukštojo mokslo institucijose, neformaliojo švietimo institucijose


Studij rezultatai gyjamos kompetencijos
Studijų rezultatai (įgyjamos kompetencijos)

Baigę šią programą doktorantai gebės:

Upon completion of this program, doctoral students will be able to:

analyze their independent research and teaching activities, develop further competencies and personal career;

assess / evaluate and interpret the chosen educational phenomenon and issues in the context of theories and other research studies;

apply achievements of other research areas in educational research;

assess the educational phenomenon and issues in the context of the world of activity;

assess the phenomenon and issues in higher education with the view of didactics;

plan and conduct the qualitative and quantitative educational research;

process and present research results;

apply statistics in educational research;

prepare and implement the research project on educational improvements .

 • analizuoti savo mokslinę ir pedagoginę veiklą, plėtoti kompetencijas bei asmeninę karjerą;

 • vertinti ir interpretuoti pasirinktus švietimo reiškinius ir problemas teorijos bei kitų tyrimų kontekste;

 • pritaikyti kitų mokslų pasiekimus švietimo tyrimuose;

 • vertinti švietimo reiškinius veiklos pasaulio kontekste;

 • vertinti aukštojo mokslo reiškinius ir problemas didaktikos požiūriu;

 • suplanuoti ir atlikti kokybinį ir kiekybinį švietimo tyrimą;

 • atlikti tyrimo rezultatų apiforminimą bei sklaidą;

 • taikyti statistiką edukologijos moksliniuose tyrimuose;

 • parengti ir atlikti mokslo projektą švietimo tobulinimui.
 • Studijų rezultatų vertinimo tvarka

 • Studijuoti visi privalomi moduliai (10 ECTS kreditų) ir gautas galutinis kiekvieno modulio studijų pasiekimų įvertinimas.

 • Studijuoti keturi moduliai (20 ECTS kreditų) iš pasirenkamųjų modulių sąrašo ir gautas kiekvieno modulio studijavimo pasiekimų įvertinimas.

 • Parengti ir publikuoti 2 straipsniai leidiniuose, kurie registruoti MT referuojamose duomenų bazėse.

 • Dalyvauta bent 2 mokslinėse konferencijose ir skaityti parnešimai tyrimo tematikoje.

 • Dalyvauta bent vienoje mokslo ir/ar studijų stažuotėje užsienyje.

 • Pagal numatytą turinio ir struktūros aprašą parengta ir pateikta Jungtinės edukologijos doktorantūros komisijos svarstymui daktaro disertacija.

 • Evaluation procedures for study outcomes

 • All core modules are completed and final evaluation of achievements for every module is obtained.

 • Four elective modules (20 ECTS credits) are completed and evaluation of achievements for every module is obtained.

 • Two articles are written and published in journals that are registered in Academy Sciences referenced databases.

 • At least two scientific conferences are attended and presentations on the topic of dissertation research made.

 • At least one research or study internship abroad is undertaken.

 • Doctoral dissertation is written in accordance with requirements for content and structure and submitted for evaluation to the United Committee of Doctoral Studies in Education Science.


D koju u d mes thank you for attention

Dėkoju už dėmesį Thank you for attention

Atsakyčiau į klausimus

Questions are welcome


ad