poslijediplomski sveu ili ni studij informacijskih znanosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poslijediplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poslijediplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Poslijediplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Poslijediplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti. Prof. dr. Miroslav Tuđman Katedra za organizaciju znanja Odsjek za informacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Kolegij: Istraživačke metode Akademska godina: 2008./2009. Sadržaj predavanja: teme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poslijediplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti' - frances


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poslijediplomski sveu ili ni studij informacijskih znanosti

Poslijediplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti

Prof. dr. Miroslav Tuđman

Katedra za organizaciju znanja

Odsjek za informacijske znanosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kolegij: Istraživačke metode

Akademska godina: 2008./2009.

sadr aj predavanja teme
Sadržaj predavanja: teme
 • Priprema i organizacija znanstvenog djela
 • Znanstvene paradigme ili predmet istraživanja informacijske znanosti
 • Metode ispitivanja (anketiranje - Survey methods)
 • Povijesni pristup istraživanjima
 • Kvalitativna istraživanja
sadr aj predavanja teme1
Sadržaj predavanja: teme
 • Kvalitativna istraživanja
 • Analiza sadržaja
 • Analiza diskursa
 • Strukturalna analiza
 • Bibliometrija
 • (Grafička) prezentacija podataka
sadr aj predavanja
Sadržaj predavanja
 • Znanstvena istraživanja (vrste, projekt znanstvenog istraživanja, faze, kontrola, etička pitanja, itd.)
 • Evaluacija kolegija
literatura
Literatura
 • Charles H. Busha, Stephen P. Harter. Research Methods in Librarianship: Techniques and Interpretation. New York: Academic Press, 1980.
 • Jokić, Maja. Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada. Zagreb : Sveučilišna knjižara, 2005
 • Milko Mejovšek. Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003.
 • Goran Milas. Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005.
literatura1
Literatura
 • Vlatko Silobrčić. Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveni rad. Zagreb: Medicinska naklada, 2003. (peto izdanje).
 • M. Tuđman: “Zakon o veličini vokabulara teksta: Heapsov zakon i određivanje veličine vokabulara tekstova na hrvatskom jeziku, // Društvena istraživanja, 14., 1./2. (2005.) str. 227-250.
 • M. Tuđman: “Zakon o veličini vokabulara teksta: Heapsov zakon i određivanje veličine vokabulara tekstova na hrvatskom jeziku, // u: M. Tuđman. Informacijsko ratište i informacijska znanost. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2008., str. 271.-304.
 • Miroslav Vujević. Uvođenje u znanstveni rad u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga, 2006. (7. dopunjeno izdanje).
priprema i organizacija znanstvenog djela
Priprema i organizacija znanstvenog djela
 • Što je znanstveno djelo
 • Pisanje izvornog znanstvenog članka
  • Naslov
  • Autor(i)
  • Sažetak
  • Uvod
  • Materijal i metode
  • Diskusija
  • Citiranje literature
priprema i organizacija znanstvenog djela1
Priprema i organizacija znanstvenog djela
 • Pripremanje plakata i predavanja
 • Pisanje prikaza knjiga
 • Recenziranje znanstvenih radova
 • Uloga primarnih, sekundardnih i tercijarnih publikacija
znanstvene paradigme ili predmet istra ivanja informacijske znanosti
Znanstvene paradigme ili predmet istraživanja informacijske znanosti
 • Thomas Kuhn: znanstvena paradigma kao metoda
 • Četiri paradigme informacijske znanosti
  • Kompjutor
  • INDOK sustavi (knjižnice)
  • Objektivno znanje
  • Umreženo zanje (Internet)
znanstvene paradigme ili predmet istra ivanja informacijske znanosti1
Znanstvene paradigme ili predmet istraživanja informacijske znanosti
 • Predmet istraživanja informacijskih znanosti
  • arhivistika, bibliotekarstvo, dokumentalistika, muzeologija, informatika
 • Predmet informacijske znanosti
  • podatak, obavijest, znanje?
metode ispitivanja anketiranje survey methods
Metode ispitivanja (anketiranje - Survey methods)
 • Metoda ispitivanja: ne-eksperimentalna, deskriptivna istraživačka metoda
  • Primjena u bibliotekarstvu i info znanosti: od kvalitete korisničkih usluga do korisničkih navika čitatelja
  • Uzorak “bilo koji skup osoba ili objekata koji imaju barem jednu zajedničku karakteristiku”
metode ispitivanja anketiranje survey methods1
Metode ispitivanja (anketiranje - Survey methods)
 • Ankete mogu koristiti kvalitativne ili kvantitativne mjere (otvorena ili zatvorena pitanja u upitniku)
 • Dva različita tipa ispitivanja
  • Unakrsno ispitivanje
  • Longitudinalno ispitivanje
povijesni pristup istra ivanjima
Povijesni pristup istraživanjima
 • povijesna metoda istraživanja
  • Primjena u svim područjima
  • Istraživanje podrijetla, rasta, teorija, osoba, kriza, itd
 • i kvantitativne i kvalitativne varijable mogu se koristiti u prikupljanju povijesnih podataka
kvalitativna istra ivanja
Kvalitativna istraživanja
 • Kvalitativne i kvantitativne metode
 • Tehnike prikupljanja podataka
 • Povijesni izvori
 • Analiza kvalitativnih podataka
 • Valjanost nalaza kvalitativnih istraživanja
analiza sadr aja
Analiza sadržaja
 • “istraživačka tehnika za objektivni, sustavni i kvantitativni prikaz komunikacijskih sadržaja”
 • Koristi se za prikaz određenih riječi, pojmova, tema, fraza ili rečenica u tekstu ili skupu tekstova kako bi se kvantificirala njihova prisutnost na objektivan način
 • osnovni pristup: konceptualna analiza ili relacijska analiza
analiza diskursa
Analiza diskursa
 • Analizu diskursa karakterizira način pristupa i razmišljanja o problemu.
 • Analiza diskursa nije ni kvantitativna ni kvalitativna istraživačka metoda, nego preispitivanje temeljnih postavki kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih metoda
analiza diskursa1
Analiza diskursa
 • Analiza diskursa nastoji otkriti skrivene motive iza teksta, ili istraživačkih metoda kojima se interpretira tekst
 • Analiza diskursa: metoda dekonstrukcije i interpretacije jednog problema ili teksta
strukturalna analiza
Strukturalna analiza
 • Strukturalizam: metodologijsko načelo prema kojem je ljudska kultura skup povezanih sustava, pa promjena jednog elementa ima za posljedicu promjene u drugim segmentima
strukturalna analiza1
Strukturalna analiza
 • Četiri osnovna tipa teorijskog i kritičkog pristupa strukturalista:
  • Uporaba jezika kao strukturalnog modela
  • Traganje za univerzalnim funkcijama ili postupcima u tekstu
  • Tumačenje kako je značenje moguće
  • Post-strukturalno poricanje objektivnog značenja
bibliometrija
Bibliometrija
 • Uporaba kvantitativnih analiza i statističkih metoda kako bi se opisale značajke ponašanja i sudbine publikacija u određenom korpusu
 • Bibliometrijske metode koriste se za proučavanje produktivnosti autora, faktora utjeca, itd.
grafi ka prezentacija podataka
(Grafička) prezentacija podataka
 • Interpretacija podataka
 • Načela prezentacije podataka
 • Grafičke metode prezentacije
 • Raspoloživa programska rješenja
znanstvena istra ivanja vrste projekt znanstvenog istra ivanja faze kontrola eti ka pitanja itd
Znanstvena istraživanja (vrste, projekt znanstvenog istraživanja, faze, kontrola, etička pitanja, itd.)
 • vrste znanstvenih istraživanja
 • faze znanstvenih istraživanja
 • Određivanje ciljeva istraživanja
 • Kontrola
 • Etička pitanja
evaluacija kolegija
Evaluacija kolegija
 • Ocjena kolegija: od sadržaja, prezentacije do korisnosti
 • Prijedlozi za izmjene i dopune