akademisyenlere y nelik burs ve destek programlar t b tak bilim nsan destekleme daire ba kanl b deb n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dr. Harun YILMAZ Yurt Dışı Burslar Müdür V. 17 Nisan 201 3 Selçuk Üniversitesi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Dr. Harun YILMAZ Yurt Dışı Burslar Müdür V. 17 Nisan 201 3 Selçuk Üniversitesi - PowerPoint PPT Presentation


  • 255 Views
  • Uploaded on

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB). Dr. Harun YILMAZ Yurt Dışı Burslar Müdür V. 17 Nisan 201 3 Selçuk Üniversitesi. Sunum Planı. BİDEB’in Faaliyetleri. Bilim olimpiyatları ve proje yarışmaları düzenlemek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr. Harun YILMAZ Yurt Dışı Burslar Müdür V. 17 Nisan 201 3 Selçuk Üniversitesi' - fraley


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akademisyenlere y nelik burs ve destek programlar t b tak bilim nsan destekleme daire ba kanl b deb

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek ProgramlarıTÜBİTAKBilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

Dr. Harun YILMAZ

Yurt Dışı Burslar Müdür V.

17 Nisan 2013

Selçuk Üniversitesi

b deb in faaliyetleri
BİDEB’in Faaliyetleri
  • Bilim olimpiyatları ve proje yarışmaları düzenlemek
  • Lisans, yüksek lisans ve doktora bursları vermek
  • Doktora sırası ve doktora sonrası araştırmalar için destek sağlamak
  • Yurt dışında çalışmakta olan araştırmacıların Türkiye’ye gelmesini teşvik etmek
  • Araştırmacıların bilimsel etkinliklere katılımını desteklemek
b deb burs ve destek programlar
BİDEB Burs ve Destek Programları

2235- EAGÜ İçin Lisansüstü Burs Programı

2238- Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

2242-Lisans Öğrencileri Yazılım Projeler Yarışması

2215- Yabancı Uyruklular Lisansüstü Burs Programı

2236- Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı

2241/B-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezleri Araştırma Projeleri Yarışması

2214/A- Yurt Dışı Araştırma Burs Programları (Doktora Öğrencileri için)

2204-Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması

2216-2221- Yabancı Uyruklular için Araştırma ve Konuk Bilim İnsanı Destek Programları

2241/A-Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme P.

2214/B Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programları

2202-2203- Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları

2209- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

2213- Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı

2232- Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

2218-2219- Yurt İçi ve Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları

2201- Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

2205- Yurt İçi Lisans Burs Programı

2211- Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı

2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı

2229- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etkinleri Destekleme Programı

2217- Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Etkinlikleri Destekleme P.

2237- Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

2224- Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

2231- TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

doktoral ara t rmac lar n yurt i ara t rmalar n s rd rebilmeleri i in ara t rma bursu veriyoruz
Doktoralı Araştırmacıların Yurt İçi Araştırmalarını Sürdürebilmeleri için Araştırma Bursu Veriyoruz

2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2218

doktoral ara t rmac lar n yurt d ara t rmalar na destek veriyoruz
Doktoralı Araştırmacıların Yurt Dışı Araştırmalarına Destek Veriyoruz

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2219

bilim nsanlar n n yurt d ndan t rkiye ye gelmelerini destekliyoruz
Bilim İnsanlarının Yurt Dışından Türkiye’ye Gelmelerini Destekliyoruz

I. Bölüm

yabanc ara t rmac lara t rkiye deki ara t rmalar i in destek veriyoruz
Yabancı Araştırmacılara Türkiye’deki Araştırmaları için Destek Veriyoruz

2216 - Yabancı Uyruklular için Araştırma Burs Programı

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2216

sabbatical zinlerini t rkiye de ge irecek bilim nsanlar na destek veriyoruz
Sabbatical İzinlerini Türkiye’de Geçirecek Bilim İnsanlarına Destek Veriyoruz

2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2221

tersine beyin g n destekliyoruz
Tersine Beyin Göçünü Destekliyoruz

2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2232

yurt d ndaki deneyimli ara t rmac lar n t rkiye deki stihdam n destekliyoruz
Yurt Dışındaki Deneyimli Araştırmacıların Türkiye’deki İstihdamını Destekliyoruz

2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı

Dolaşım Programı

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.cocirc.tubitak.gov.tr

2229 lisans ve lisans ncesi retmen ve rencilere y nelik bilimsel etk destekleme p
2229 - Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel Etk. Destekleme P.

Desteklenen Etkinlikler

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2229

2217 lisans st yaz okulu ve benzeri etkinlikleri destekleme program
2217 - Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Etkinlikleri Destekleme Programı

Desteklenen Etkinlikler

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2217

2223 yurt i bilimsel etkinlikleri destekleme program
2223 - Yurt İçi Bilimsel EtkinlikleriDestekleme Programı

Desteklenen Etkinlikler

Kapsam Dışı Etkinlikler

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2223

proje e itimlerine destek veriyoruz
Proje Eğitimlerine Destek Veriyoruz

2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Desteklenen Etkinlik

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2237

yurt d etkinliklere kat l m n z destekliyoruz
Yurt Dışı Etkinliklere Katılımınızı Destekliyoruz

2224 - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

Kimler Başvurabilir

Detaylı Bilgi:

www.tubitak.gov.tr/bideb/2224

slide20

II. Bölüm

Elektronik Başvuru Sistemi

ebideb.tubitak.gov.tr

detaylara web sayfas ndan ula labilir
Detaylara Web Sayfasından Ulaşılabilir

www.tubitak.gov.tr/bideb/program kodu

örn: www.tubitak.gov.tr/bideb/2219

slide23

II. Bölüm

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

ba vuru s re lerini nceden nceleyin
Başvuru Süreçlerini Önceden İnceleyin

TÜBİTAK - BİDEB web sayfasında başvuru yapmak isteğiniz programın ilanını incelediniz mi?

Başvuru koşullarını sağlıyor musunuz?

Başvuru yapmak istediğiniz programın son başvuru tarihinde başvurunuzu yapabilecek misiniz?

İlanda belirtilen tüm bilgi ve belgeleri istenen şekilde hazırladınız mı?

Online başvuru sistemini kullanarak başvurunuzu onayladınız mı?

Başvurunuzu onayladıktan sonra program ilanında belirtilen dokümanları süresi içerisinde TÜBİTAK-BİDEB adresine ulaştırdınız mı?

ara t rma nerinizi eksiksiz d zenleyin
Araştırma Önerinizi Eksiksiz Düzenleyin

Uzmanlık alanınız önerdiğiniz araştırma konusu ile örtüşüyor mu?

Önerdiğiniz araştırma konusuyla ilgili bir ön çalışmanız var mı?

Önerdiğiniz araştırma konusu ile danışmanınızın uzmanlığı uyuşuyor mu?

Gidilecek araştırma kurumunun araştırma alt yapısı yeterli mi?

Önerdiğiniz araştırma konusunun size ve ülkemize katkısı ne olacaktır?

slide29

II. Bölüm

Genel

İstatistikler

2000 2012 y llar aras nda neler yap ld
2000 - 2012 Yılları Arasında Neler Yapıldı?

* 2012 yılı sabit fiyatlarıyla

sel uk nin desteklenme oran
Selçuk Ü.’nin Desteklenme Oranı

* Türkiye Oranı, ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik destekler hariç tutularak hesaplanmıştır.

sel uk desteklerinin da l m
Selçuk Ü. Desteklerinin Dağılımı

2000-2012 Yılları Arasında Desteklenen Toplam 153 ÜniversiteArasında;

Selçuk Üniversitesi 16.sırada*

* 2000-2012 yılları toplam desteklenen kişi sayısına göre yapılan sıralamadır.

rencilerinizi b deb renci bilgi sistemine kay t olmalar i in bilgilendirebilirsiniz
Öğrencilerinizi BİDEB Öğrenci Bilgi Sistemine Kayıt Olmaları için Bilgilendirebilirsiniz

Güncel Duyurulara Ulaşmak için;

BİDEB Öğrenci Bilgi Sistemi : ebideb.tubitak.gov.tr/uobg.htm

te ekk rler harun yilmaz @ tubitak gov tr

Web Sayfası : www.tubitak.gov.tr

E-Posta : bideb.tanitim@tubitak.gov.tr

Twitter : twitter.com/bideb_tubitak

Öğrenci Bilgi Sistemi : ebideb.tubitak.gov.tr/uobg.htm

Teşekkürler

harun.yilmaz@tubitak.gov.tr