Annika westerberg tillv xtverket
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Annika Westerberg Tillväxtverket. Nio strukturfonds- program i Sverige 2014-2020. Norra Mellansverige. Europa 2020. Smart och hållbar tillväxt för alla. Smart specialisering. Ökad fokusering Ökad koncentration. 11 tematiska mål. Stärka forskning och innovation

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fleur-castaneda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Annika westerberg tillv xtverket
Annika WesterbergTillväxtverket


Nio strukturfonds program i sverige 2014 2020

Nio strukturfonds-programi Sverige 2014-2020

Norra Mellansverige


Europa 2020
Europa 2020

 • Smart och hållbar tillväxt för alla


Smart specialisering
Smart specialisering

 • Ökad fokusering

 • Ökad koncentration


11 tematiska m l
11 tematiska mål

 • Stärka forskning och innovation

 • Informations- och kommunikationsteknik

 • Företagens konkurrenskraft

 • Koldioxidsnål ekonomi Minst 20 procent

 • forts…

Minst

80

procent


Forts 11 tematiska m l
…forts. 11 tematiska mål

 • Anpassning och risker vid klimatförändringar

 • Miljö och resursanvändning

 • Hållbara transporter och få bort flaskhalsar

 • Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

 • Social inkludering och bekämpa fattigdom

 • Utbildning, färdigheter och livslångt lärande

 • (Effektivare offentlig förvaltning)


Investeringsprioriteringar f r de 11 tematiska m len
Investeringsprioriteringarför de 11 tematiska målen

 • Mål 4. Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer


Nio program i sverige
Nio program i Sverige

 • Åtta regionalastrukturfondsprogram

 • Ett nationelltregionalfondsprogram


L get i programgenomf randet 2007 2013
Läget i programgenomförandet 2007-2013

21 miljarder i totala investeringar

2 miljarder i tillväxtinvesteringar i 2000 företag

1 486 beviljade projekt

8 miljarder beviljade EU-medel

42 000nya jobb

18 000nya företag

1 miljardi privat riskkapital till 250 företag

150 mil fiber30 000 hushåll anslutna


Eu s l ngtidsbudget 2014 2020
EU:s långtidsbudget 2014-2020

325 mdr € (34 %)

Totalt ca 960 miljarder €


Strukturfondernas bidrag till de tematiska m len i europa 2020 strategin prelimin r
Strukturfondernas bidrag till de tematiska målen i Europa 2020-strategin (preliminär)


Tidtabell
Tidtabell

 • 30 september programmen lämnades in

 • Oktober - bearbetning av programmen

 • 16 oktober - möte på Näringsdepartementetmed samtliga programskrivare

 • 28 oktober – reviderade programförslag lämnas in

 • November – gemensam beredning i regeringskansliet

 • Mars 2014 - programmen lämnas till EU-kommissionen för godkännande

 • Hösten 2014? Programmen öppnar för ansökningar

 • Första besluten i början av 2015


Organisation f r genomf rande
Organisation för genomförande

 • Tillväxtverket som förvaltande myndighet

 • Programkontor

 • Strukturfondspartnerskapet

 • Övervakningskommittén

 • Regionförbunden


Annika westerberg tillv xtverket

 • Målgrupp

 • Stödmottagare

 • Horisontella kriterier

 • Medfinansiering


Exempel p insatser som kan f st d
Exempel på insatser som kan få stöd

 • Åtgärder i syfte att öka företagens energieffektivitet

 • Insatser för att analysera och undanröja upplevda och verkliga hinder för energieffektivisering i små- och medelstora företag

 • Stödja framtagning av miljöteknik och innovativa IT-lösningar som underlättar energiomställningen

 • Utveckla samarbete mellan producerande företag och transportföretag för att hitta regionala lösningar kring alternativa, ej fossilberoende drivmedel


Annika westerberg tillv xtverket

 • Insatser för att ta fram verktyg, strategier och arbetsmetoder för energieffektivisering och användning av förnybar energi i företag

 • Investeringar i demonstrationsanläggningar, testbäddar och prototyper för utveckling av ny energiteknik

 • Stimulera och ge stöd till nya energitekniklösningar inom näringslivet

 • Främja samverkan och utveckling av nätverk och kluster inom energiteknik

 • Tillämpad forskning och utveckling inom energiteknik och förnybar energi


Annika westerberg tillv xtverket

Beredning (Tillväxtverket)

Ansökantill

Tillväxtverket

Prioritering (Struktur-fonds-partner-skapet)

Beslut (Tillväxtverket)

Ansökan om utbetalning tillTillväxtverket

Beslut(Tillväxtverket)


Utvecklingsomr den i programperioden 2014 2020
Utvecklingsområden iprogramperioden 2014-2020

 • Öka näringslivets medverkan i programgenomförandet

  Förskottsregler - underlätta för icke offentliga projektägare

 • Statsstödsregler – förtydliga, vad är möjligt?


Annika westerberg tillv xtverket

 • Förenklingar i granskning/detaljeringsnivå – minska den administrativa bördan för projektägare

 • Större fokus på resultat, lärandeprocesser, spridning av följeforskningsresultat

 • Aktivt ägarskap – väl förankrade projekt ger ett bättre programgenomförande

 • Horisontella kriterier

 • Miljö och energi – viktigt för framtiden


Annika westerberg tillv xtverket