entrepren rskap i gymnasieskolan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Entreprenörskap i gymnasieskolan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Entreprenörskap i gymnasieskolan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Entreprenörskap i gymnasieskolan - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Entreprenörskap i gymnasieskolan. gudrun.svedberg@educ.umu.se. Företagsamt/entreprenöriellt lärande . Förhållningssätt, processer, aktiviteter, handlingar och miljöer som stödjer och utvecklar elevernas entreprenöriella kompetenser. Två fall. Uppdragsskolan U-programmet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Entreprenörskap i gymnasieskolan' - flavio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
entrepren rskap i gymnasieskolan

Entreprenörskap i gymnasieskolan

gudrun.svedberg@educ.umu.se

slide2

Företagsamt/entreprenöriellt lärande

 • Förhållningssätt, processer, aktiviteter, handlingar och miljöer som stödjer och utvecklar elevernas entreprenöriella kompetenser.
tv fall
Två fall

Uppdragsskolan U-programmet

Projektskolan P- programmet

slide7

Entreprenörskap/företagsamhet i skolan

 • Likställer -Företagsam den vardagliga motsvarigheten till entreprenöriell(Johannesson & Madsén, 1997)
 • Vidgar -En dynamisk och social process, där individer, enskilt eller isamarbete, identifierar möjligheter samt omformar idéer tillpraktiska och målinriktade aktiviteter. Denna process kankopplas till olika sammanhang, där det ekonomiska endast är ettav flera, och sociala och kulturella sammanhang är andraexempel (Nutek, 2006)
 • Tudelar - En snäv definition sammankopplar entreprenörskap med ”business” och att starta företag och en bred definition handlar om att förändra skolans pedagogik mot vad som benämns entreprenöriellt lärande(OECD, 1989)
 • Omdefinierar -Entreprenörskapets drivkrafter handlar om skapande och kreativitet(Hjorth, 2003)
slide8
OECD- rapport 1989 (Towards an enterprising culture – a challenge for education and training).Snäv ansats - utbildning om entreprenörskap.Bred ansats – utbildning genom entreprenörskap, personlighetsutveckling.

Europeiska rådet i Lissabon, 2000 (Lissabonstrategin).Entreprenörskap ses om en grundläggande färdighet, kopplad till skola och livslångt lärande

Politiska initiativ på överstatlig nivå

slide9

Politiska initiativ på nationell nivå

I propositionen 1995/96:222, Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, framskrivs attitydernas avgörande roll för företagsamhet och entreprenörskap och enligt propositionen måste grunden för entreprenörskap läggas i skolan.

Nuteks nationella program, Treårig satsning på entreprenörskap för ungdomar, syftar framför allt till att öka kunskapen om och intresset för entreprenörskap i utbildningssystemet. Elever ska ges möjlighet att utveckla färdigheter som kreativitet och handlingskraft.

Den nya gymnasieskolan?

slide10

Stabila och föränderliga skolstrukturer

 • Program specialutformat program/ej kursutformning
 • Läraren handledare/processpedagog
 • Skoldagens indelning lektioner/arbetspass(tid?)
 • Lokaler klassrum/arbetsplatser (möblering?)
 • Arbetsformer projekt/uppdrag
 • Samarbete mednärsamhälle/arbetsliv mentorskap/redovisa för närsamhället
 • Lärares/elevers ansvar obl. genomgång/förfrågan om lektion rast/paus frånvaro
slide11
Gränsöverskridande utåt / inom skolan (praxisgemenskaper)
 • Förändrade avvägningar mellan reifikation och deltagande
 • Samarbetslärande (organiserat ömsesidigt beroende och aktivt samspel vid kooperativt, kollaborativt och komparativt lärande)
 • Risker (trivialisering, free riders, konsensussträvan som leder till enstämmighet)
slide12

Företagsamhet/entreprenörskap i skolan

 • Att förändra undervisningsformer och lärprocesser
 • Att uppmuntra elevers kreativitet och initiativ
 • Att förändra attityder
 • Att utveckla samarbetet mellan skola och närsamhälle/arbetsliv
 • Att undervisningen innefattar övningsföretagande