Penningtvätt & Försäkring – Ny lagstiftning
Download
1 / 20

Disposition - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Penningtvätt & Försäkring – Ny lagstiftning – Försäkringsjuridiska Föreningen Göteborg den 13 oktober 2009 Anna Chytraeus Ann-Katrine Sjölund. Disposition. Vem gäller lagen för? De stora nyheterna Riskbaserat förhållningssätt Kundkännedom I praktiken

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Disposition' - finn-gardner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Disposition

Penningtvätt & Försäkring – Ny lagstiftning – Försäkringsjuridiska Föreningen Göteborg den 13 oktober 2009Anna Chytraeus Ann-Katrine Sjölund


Disposition
Disposition

Vem gäller lagen för?

De stora nyheterna

Riskbaserat förhållningssätt

Kundkännedom

I praktiken

Samordningen mot penningtvätt & finansiering av terrorism

2


Vem g ller lagen f r
Vem gäller lagen för?

Företag under FI:s tillsyn, tex. Försäkringsbolag

Fastighetsmäklare

Kasinoverksamhet

Revisorer

Bokförings- och redovisningstjänster

Skatterådgivare

Advokater och biträdande jurister på advokatbyrå

Oberoende jurister

3


Fr n regelstyrt till riskbaserat
Från regelstyrt till riskbaserat

 • Riskbaserat förhållningssätt innebär att åtgärder ska anpassas efter risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

 • Riskbedömning

 • Riskbaserade rutiner m.m.

 • Uppdatering av riskbedömning och riskbaserade rutiner m.m.


Fr n id kontroll till kundk nnedom
Från ID-kontroll till kundkännedom

Grundläggande kundkännedom

Undantag från grundläggande kundkännedom

Skärpta åtgärder för kundkännedom

5


Grundl ggande kundk nnedom
Grundläggande kundkännedom

 • ID-kontroll

 • Kontroll av den verkliga huvudmannens identitet

 • Syfte & Art

 • Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen


Disposition

Verklig huvudman

1. Identitetskontroll

Juridisk person:

4 kap. 5 och 6 §§ föreskriften

Företrädaren ska identifieras såsom fysiker.

2.Verklig huvudman

Fysisk person:

4 kap. 8 och 9 §§ föreskriften

Ägar- och kontrollstruktur.

3.Syfte och art

Förstå användningen av produkten/tjänsten.

Frågor beroende på risken och på typen av produkt/tjänst. Syftet kan också vara uppenbart.

x


Undantag fr n grundl ggande kundk nnedom
Undantag från grundläggande kundkännedom

 • Undantag - Kunder

  - Svenska myndigheter

  - Börsnoterade företag vars aktier handlas på en reglerad marknad

  - Andra bolag under FI:s tillsyn, t.ex. VP-bolag

 • Undantag – Produkter

  • Livförsäkringar, om den årliga premien uppgår till ett belopp motsvarande högst 1 000 EUR eller en engångspremie uppgår till högst 2 500 EUR

  • Pensionsförsäkringar (Direktpension är ej undantagen)

  • Ren riskförsäkring

  • Förmånstagare vid dödsfall

  • IPS, motsvarande högst 1 000 EUR eller engångsbetalning motsvarande högst 2 500 EUR

   En identitetskontroll av kunden ska dock alltid ske


Sk rpta tg rder f r kundk nnedom
Skärpta åtgärder för kundkännedom

 • Distanskunder

 • Personer i politiskt utsätt ställning, PEP, dennes anhöriga eller kända medarbetare som är bosatta utomlands.

 • Den grundläggande kundkännedomen ska göras mer omfattande.

 • Särskilda åtgärder ska enligt lag vidtas vid t.ex. PEP.


Disposition
PEP

 • Den förhöjda risken begränsas till PEP som är bosatt utomlands.

  • personer som har eller har haft de högsta offentliga funktionerna i ett land

  • deras närmaste familjemedlemmar

  • deras kända medarbetare

 • Godkännande av behörig beslutsfattare

 • Pengarnas ursprung

 • Skärpt fortlöpande uppföljning

 • En PEP betraktas som sådan i ett år efter det att denne lämnat sitt uppdrag


Fortl pande uppf ljning
Fortlöpande uppföljning

 • Gäller endast vid grundläggande och skärpta åtgärder för kundkännedom.

 • Kontroll och dokumentera att transaktionerna stämmer med kunskapen om kunden

 • Elektroniskt system eller manuell rutin

 • Uppdatera kundkännedomen


Om kundk nnedom inte uppn s
Om kundkännedom inte uppnås

 • Om kundkännedom inte uppnås får företaget inte etablera en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion

 • Om affärsförbindelsen redan har etablerats ska den avslutas.


Vriga regler
Övriga regler

 • Utbildning av anställda

 • Rapportering av misstänkta transaktioner

 • Meddelandeförbud - tystnadsplikt

 • Dokumentation

 • Arkivering


Befintliga kunder
Befintliga kunder

 • Övergångsbestämmelse:

  ”Verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom när det gäller affärsförbindelser som har etablerats före ikraftträdandet, när det kan anses lämpligt utifrån en bedömning av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.”


Indikatorer f r f rs kring
Indikatorer för försäkring

 • Till exempel:

 • Återköpsklausuler

 • Möjlighet till höga insättningar.

  - Inlösen av premie i förtid.

  - Produkter/tjänster från företag utanför EES.

  - Möjlighet till frekventa byten av förmånstagare.

 • Möjlighet att ha förmånstagare som inte har naturligt samband med kunden.


I praktiken f r f rs kring
I praktiken för försäkring

 • Tänka på att det kan blir fråga om skilda rutiner beroende på om det är en situation som omfattas av undantag eller inte.

 • Om det är en situation som är undantagen samtidigt som den omfattas av skärpta krav?


Fi straffar forex tvingas betala 50 mkr
FI straffar Forex - tvingas betala 50 Mkr

FI vänder sig bland annat mot att Forex inte har haft tillräcklig identitetskontroll av sina kunder eller skärskådat transaktionerna som dessa gjort i tillräcklig utsträckning för att förhindra pengatvätt."Bristerna har funnits i varje del av transaktionskedjan och det finns därför en stor risk att Forex utnyttjas för penningtvätt", skriver Finansinspektionen i sitt beslut.I och med straffavgiften åker Forex på en rejäl smäll. Det kunde dock ha gått ännu värre. Sedan 2003 har Forex haft tillstånd att bedriva bankverksamhet. Detta tillstånd får bolaget nu behålla, dock inte utan viss tvekan:"Vi övervägde en återkallelse av banktillståndet", säger Joakim Schaaf, chefsjurist på FI.


Praktiska exempel
Praktiska exempel

 • Svensk bank upptäckte att det på en kunds konto rörde sig mycket pengar som skickades utomlands. En penningtvättsanmälan gjorde och senare visade det sig att det var kommunala medel som stulits som slussades utomlands

 • En kund tecknar tre kapitalförsäkringar och placerar stora belopp för att omedelbart därefter utnyttja nöjd kundgarantin på samtliga försäkringar

 • En kund har betalat 18 milj. från ett konto i en utländsk bank till försäkringsbolagets bankkonto. Kunden vill teckna två livförsäkringar i försäkringsbolaget och placera 9 milj. resp. 4 milj. Kvarvarande 5 milj. vill kunden att försäkringsbolaget betalar till kundens bankkonto.


Samordningsorganet
Samordningsorganet

 • Varför?

  - Samordna tillsynsansvaret som ligger på de 7 myndigheterna och advokatsamfundet.

 • Uppdrag?

  - Tillsynssamordning

  - Stöd till TM i frågor om utbildning

  - Samverkan mellan TM och RPS

  - Samverkan med och stöd till Regeringskansliet, och

  - Initiativskyldighet

 • TM ska även samråda med samordningsorganet innan de ger ut föreskrifter.

logga


Disposition

Frågor?Anna Chytraeus Ann-Katrine Sjölund08-788 33 38 08-787 82 98anna.chytraeus@skandia.se ann-katrine.sjolund@fi.se