Download
utv i sandefjord kommune n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UTV i Sandefjord Kommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
UTV i Sandefjord Kommune

UTV i Sandefjord Kommune

143 Views Download Presentation
Download Presentation

UTV i Sandefjord Kommune

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UTV i Sandefjord Kommune www.utv-pakken.no. Ungdomsskolen (Ranvik). Videregående skole.

 2. www.utv-pakken.no • Min plan/Min hospiteringsplan • Yrkesdatabase med over 500 yrker • Tester: Utdanningstest og yrkestest

 3. Ranvik-modellen • Lærebok: Utdanningsvalg. • www.utv-pakken.no • Egen utarbeidet fagplan. 8.trinn: 1 t. pr. uke. Mest teori og bli kjent med muligheter innen faget.

 4. Ranvik-modellen 9.trinn: 2 timer pr. uke. • Samarbeid med svgs. De kommer og informerer om De 12 utdanningsprogrammene. 1-2 fag pr. uke. 2. Elevene fordyper seg i 3 utdanningsprogram i 7 uker på hvert program. 3. Hospitering, yrkesorientering, bransjeorientering.

 5. Ranvik-modellen 10.trinn: 1 t. pr. uke. Siste finish til søking. Fordyping i yrke og utdanningsprogram. Samarbeid svgs.

 6. SandefjordsmodellenWEB-booking og SMSPRO • Samarbeid svgs og ungdomsskolene. • Web-booking Hospitering for u-skoleelever på svgs. Bedriftshospitering. • SMSPRO Varslingssystem etter at du har booket inn eleven.

 7. Web-bookingHospitering på vgs • Rådgivere fra u-skolene kan booke inn elever som vil hospitere på svgs. • Lærerne på svgs har angitt tidspunkt når de kan motta elever/ grupper. • Rådgiverne fra u-skolene kan se hva som er ledig på web-booking. • Tar i mot grupper på 2-6 elever som kan være med en økt eller en dag i en klasse/ på et utdanningsprogam. • Samme elev kan melde seg på i flere utdanningsprogram. • Betaling: Foreløpig gratis, men det diskuteres i fylket, grunnskolen skal betale. • Haugesundskolene, Aase Bjelland. • Rogaland: 500 kr pr. elev pr. hospitering?

 8. Bedriftshospitering • Foreløpig 100 bedrifter i Vestfold som er lagt inn. • Lagt inn på bransje og på bedrift. • 2 dagers hospitering for elevene. • Gratis, bedriftene ser på elevene som aktuelle jobbsøkere. Foreløpig.

 9. Tilbake

 10. SMSPRO SMSPRO, www.smspro.no • Sms til lærer på svgs og elev på u-skolen. • Sms til bedrift og elev. • Legge inn navn og nummer på elev etter at de er booket inn på web-booking. • Sette på varsling for eksempel dagen før.

 11. Vestfold fylke • Forskjellige løsninger av UTV-faget i de andre kommunene. • Noen ungdomsskoler har fire lærere som har ansvar for tre utdanningsprogram hver. • Har et karrieresenter i Tønsberg. • Holder på å bygge opp et karrieresenter med karriereveiledere i Sandefjord, på Framnes. 4 personer er ansatt. • Både vgs og ungdomsskoler bruker www.utv-pakken.no.

 12. Kommentarer • Hospitering og UTV-faget er i startgropen. • Noen ulemper ved hospitering: Det er lærerne på vgs som setter opp når de kan. Noen setter max og noen setter min. Kommer an på læreren. Ungdomsskolene må innordne seg. • Sms. Noen vil heller ha mail og direkte telefonkontakt. Mer forpliktende. • Litt vanskelig tilgjengelig- for det må legges inn telefonnummer til eleven, og settes på varsling etter at de er booket inn på web-booking. ( Mer å huske på). • Utfordringen er å få dette i et system. • Og etter hvert vil dette fungere bedre og bedre…….