sandefjord kommune n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sandefjord kommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sandefjord kommune

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Sandefjord kommune - PowerPoint PPT Presentation

vinnie
188 Views
Download Presentation

Sandefjord kommune

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sandefjord kommune Omlegging av renhold til behovsrenhold og kvalitetssikring med Insta 800

 2. Bystyrevedtak om innspring av 6 mill kr i 2013 Dette førte til • Avvikle teamledere ute på skolene og på rådhuset • Inndragning av alle mobiltelefoner ute på skolene osv. • Alle bygg legges inn i Isy eiendom. Dvs redusere tidsbruken på renholdet. • Utforming av ny renholdsplan • Skolene må selv kjøpe inn utstyr som renholder har behov for i det daglige (mopper, tralle, kluter osv.)

 3. Grunnet reduksjon i tidsbruk på skoler osv. må mange renholdere bytte til flere renholdssteder • Innføre behovsrenhold • Innføring av kvalitessikringssystemetInsta 800 • Opplæring av ansatte i Insta 800 • Rengjøring av klasserom tre ganger i uken

 4. Dette oppleves som smertefullt • Team blir splittet • Opplevd dårligere kvalitet • Misfornøyd med renholds tidspunkt

 5. Økt sykefravær • Dårlige resultater på medarbeiderundersøkelsen • Kommunelegen sender brev med varsel om pålegg • Problemer med overgangen til behovsrenhold

 6. Hva gjør vi nå? • Tiltaksplan gruppe med matkurs, språkopplæring, båttur, svømmekurs, svømmegruppe og sommerfest • Ergonomikurs • Samarbeid og motivasjonskurs • Bruk av tolketjeneste over telefon ved konflikter • Gjennomføre innføringen av Insta 800? • Besøksrunde på alle skoler og barnehager

 7. Miljørettet helsevern i skoler og barnehager har en forskrift § 13 som omhandler rengjøring og vedlikehold. Her står det at ”Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig i innendørs arealer.

 8. Generelt om NS-Insta 800 • Oppnådd rengjøringskvalitet • Ulike kvalitetsnivåer • Mulig å se sammenheng mellom pris og kvalitetsnivå

 9. 4 Objektgrupper i et rom • Inventar • Vegger • Gulv • Himlinger

 10. Forskjellige nivåer for renholdskvalitet • Seks nivåer totalt hvor 0 er dårligst og 5 er best • Nivå 0 skal ikke rengjøres og behøver ikke stå i renholdsplanen

 11. Lett tilgjengelig og vanskelig tilgjengelige steder • Lett tilgjengelig : er det som defineres som umiddelbart frie flater • Vanskelig tilgjengelig er for eksempel: • Små flater på under 20 cm x 30 cm • Høye skap, himlinger og uhensiktsmessig plassering av inventar

 12. Vannrette og loddrette flater over 1,8m • Arbeidet må utføres i mer enn 1 meters avstand fra kroppen • Steder der hvor arbeidet uansett ikke kan utføres uten å bøye mer enn 90 grader i kneledd og hofteledd • Ledningssurr, rørinstallasjoner, lyskilder

 13. Urenhetsgrupper og urenhetstyper • Gruppe 1: avfall/løst smuss • Avfall er smuss som kan plukkes opp med hendene for eksempel papir, blader, steiner og lignende. Løst smuss er mindre partikler som ikke kan virvles opp. • Flekker: fastsittende tørre eller våte urenheter på et avgrenset område

 14. Gruppe 2: Flatesmuss • Fastsittende, tørre eller våte urenheter på et avgrenset område for eksempel kalk, rustbelegg, fettfilm, nikotin, friksjonsmerker i stort omfang, ujevn overflatebehandling

 15. Samling av urenheter • For å måle renholdskvaliteten skal det observeres samlinger av urenheter. En (1) samling er det som kan observeres innen et område på 0,25 m2 (der av kallenavnet pizzaeske) • Skal måles på et eller flere av objektgrupper i et lokale

 16. Romstørrelser for måling, og type måling • Det er lokalets størrelse, fastsatt kvalitetsnivå og lett tilgjengelig/vanskelig tilgjengelig flater som bestemmer tillatt antall urenheter. • Opp til 15 m2 • Fra og med 16 m2 til og med 35 m2 • Fra og med 36 m2 til og med 60 m2 • Fra og med 61 m2 til og med 100 m2 Hvis lokalet er større enn 100 m2, skal dette rommet deles i to eller flere deler , slik at størrelsen kommer innenfor et målbart område som beskrevet ovenfor.

 17. Standarden beskriver at det skal foretas registrering av oppnådd renholdskvalitet minst 4 ganger årlig. Målingene kan gjøres visuelt eller Instrumentell/objektive målinger. Antall rom som skal kontrolleres er fastsatt for normal, skjerpet og redusert inspeksjon.

 18. Oppsummering • NS INSTA 800 er et verktøy for kvalitetsrenhold • Fastsetter standard/kvalitetskrav • Muliggjør kontroll av utført renhold • Synliggjør renholdsoppgaver • Kan hindre utskilling og konkurranseutsetting

 19. Oppsummering • 6 Kvalitetsnivå: 0-laveste og 5-høyeste • 4 objektgrupper: inventar, vegger, gulv og himling • 4 urenheter: avfall og løs smuss, støv, flekker, flatesmuss • Urenhetene vurderes på: lett tilgjengelig og vanskelig tilgjengelig • Størrelsen på lokalene bestemmer tillatt antall urenheter • Kontroll skjer rett etter renhold • Renholdet godkjennes dersom mengden av urenheter innenfor hver objektgruppe er mindre enn, lik det antallet som er tillatt for den kvaliteten som er valgt for objektet