inwestycje w roku 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INWESTYCJE W ROKU 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
INWESTYCJE W ROKU 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

INWESTYCJE W ROKU 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

INWESTYCJE W ROKU 2012. Remonty dróg. Na c ząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w 2012 roku przeznaczono kwotę 81.000,00 zł. Nawierzchnie dróg z podbudową. Na wybudowanie nowych nawierzchni dróg wraz z podbudową wydatkowano kwotę 254.000,00 zł Turza - ul. Łączna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INWESTYCJE W ROKU 2012' - luella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
remonty dr g
Remonty dróg
 • Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w 2012 roku przeznaczono kwotę 81.000,00 zł
nawierzchnie dr g z podbudow
Nawierzchnie dróg z podbudową

Na wybudowanie nowych nawierzchni dróg wraz z podbudową wydatkowanokwotę 254.000,00 zł

 • Turza - ul. Łączna
kanalizacja deszczowa war w szemrowice
Kanalizacja deszczowa - Warłów, Szemrowice
 • wybudowano sieć kanalizacji deszczowej ( I etap) wraz z przebudową drogi w Warłowie za kwotę 437.473,00 zł oraz wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w Szemrowicach za kwotę 390.000,00 zł
 • Inwestycję ta w 50% została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie
kanalizacja sanitarna szemrowice i war w
Kanalizacja sanitarna Szemrowice i Warłów
 • wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg
 • Na inwestycje tę wydano w b.r. 4.862.000 zł, gdzie 2.538.189,00 zł pochodzi z dotacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całość inwestycji wyniosła 6.258.146,00 z tego 3.384.328,00 zł pochodzi z dotacji z PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

wodoci g i kanalizacja ul oleska
Wodociąg i kanalizacja - ul. Oleska
 • dokończono rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Oleskiej do terenów inwestycyjnych położonych przy obwodnicy Dobrodzienia. W b.r. na inwestycję tę przeznaczono 150.000,00 zł. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 355.000,00 zł
instalacja c o w dobrodzieniu
Instalacja c.o. w Dobrodzieniu
 • zakończono budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych położonych przy Placu Wolności 22-23 i Oleskiej 1A w Dobrodzieniu. Całość inwestycji wraz z modernizacją kotłowni w DOKiS, wykonaniem przyłącza cieplnego do ww. budynków, nadzorem inwestorskim, autorskim oraz wydatkami poniesionymi na dokumentację pochłonęły kwotę 1.125.000,00 zł z tego w roku bieżącym wydano 934.000,00 zł
rekultywacja sk adowiska odpad w
Rekultywacja składowiska odpadów
 • Całkowity koszt inwestycji wyniósł 300.000,00 zł. W bieżącym roku na rekultywację wydano 203.000,00 zł.
 • Na rekultywację składowiska udało nam się pozyskać dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości 169.000,00 zł
samoch d stra acki dla osp w dobrodzieniu
Samochód strażacki dla OSP w Dobrodzieniu
 • zakupiono nowy samochód strażacki marki Mercedes wraz z wyposażeniem za kwotę 600.000,00 zł dla OSP w Dobrodzieniu. Na zakup samochodu uzyskano 150 .000,00 zł dotacji z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Opolu a także dotację Komendanta Głównego PSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczegow wysokości 100.000,00zł.
plac zabaw radosna szko a turza
Plac zabaw „Radosna szkoła” - Turza
 • wybudowano szkolny Plac zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Szkole podstawowej w Turzy za kwotę 99,3 tys. zł Dotacja z budżetu Państwa wyniosła 47 tys. zł
portrety wsi ziemi dobrodzie skiej
„Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej”
 • wydano publikację „Portrety wsi ziemi dobrodzieńskiej. Historia i współczesność”. Kwota opracowania i publikacji wyniosła 42 tys. zł, z czego 24 tys. pochodzi z dotacji PROW.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

centrum aktywno ci wiejskiej w kocurach
Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach
 • rozpoczęto budowę Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach, w ramach którego zostanie wybudowana sala spotkań dla mieszkańców sołectwa oraz remiza strażacka. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 651.000,00 zł. W b.r. na inwestycję przeznaczono 371.000,00 zł. Na budowę CAW uzyskano dofinansowanie w wysokości 144,8 tys. zł z PROW . Zakończenie budowy planuje się w 2013 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

o wietlenie w b achowie
Oświetlenie w Błachowie
 • Wykonano oświetlenie drogowe ulicy Opolskiej w Błachowie za kwotę 15.000,00 zł
cie ka rowerowa pludry pietrasz w
Ścieżka rowerowa Pludry - Pietraszów
 • wykonano ścieżkę rowerową łączącą Pludry z Pietraszowem za kwotę 45 tys. zł.
dokumentacje projektowe
Dokumentacje projektowe
 • Wykonano dokumentacje projektowe na budowę (wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi) ul. Bocznej w Klekotnej za kwotę 25 tys. zł oraz ul. Dolnej w Rzędowicach za kwotę 20 tys. zł
slide16

Urząd Miejski w DobrodzieniuPlac Wolności 146-380 Dobrodzień

Tel. 34 357 51 00e-mail: urzad@dobrodzien.pl