helyi vid kfejleszt si strat gia szigetk z mosoni s k le
Download
Skip this Video
Download Presentation
Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Szigetköz Mosoni-sík LE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 194

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Szigetköz Mosoni-sík LE - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Szigetköz Mosoni-sík LE. „VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT”. Budapest, 2009 Október 27.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Szigetköz Mosoni-sík LE' - ferguson-gavan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
helyi vid kfejleszt si strat gia szigetk z mosoni s k le

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Szigetköz Mosoni-sík LE

„VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT”

Budapest, 2009 Október 27.

A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

tartalom
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
szigetk z mosoni s k le sszefoglal a t rs gr l
Szigetköz Mosoni-sík LE – Összefoglaló a térségről

A(z) Szigetköz Mosoni-sík LE területe 34 települést foglal magába, melyek közül 1 város. A térség lakossága 53,305 fő, a városokban élő lakosok száma 6,013 fő

A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 3

A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 22 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg

A térségben összesen 21 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 52%-a, 11 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

A térségben összesen 26 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 7 db – a(z) Egyéb infrastruktúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

szigetk z mosoni s k le ltal nos ttekint s
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorSzigetköz Mosoni-sík LE – Általános áttekintés

Négy legnépesebb település

Vállalkozások, jelentős szektorok

Általános információk

Népesség

53,305

Jánossomorja

6,013 fő

Vállalk. száma létszám szerint (db)

Legtöbb vállalk. adó szektor

Kereskedelem, javítás

Települé-sek száma

34

Hegyeshalom

3,560 fő

Legnagyobb fogl. szektor

Városok száma

1

Lébény

3,158 fő

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Hátrányos helyzetű települések száma

0

Halászi

2,953 fő

Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok

Települések száma, ahol...

...nincs szélessávú internet

2

6

Fő fejlesztési prioritások száma

22

Fejlesztési intézkedések száma

...nem elérhető mindhárom mobilhálózat

3

21

Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma

...nincs helyközi autóbusz-megálló

0

26

Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma

...van közművesített, köz-úton elérhető ipari park

3

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

szigetk z mosoni s k le hpme allok ci sszefoglal
Szigetköz Mosoni-sík LE – HPME allokáció összefoglaló

A legtöbb forrás – 1,905,712 EUR – a Falumegújítás és -fejlesztés jogcímhez lett rendelve

Jogcím neve

HPME-k száma (db)

Allokált forrás (EUR)

 • Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása
 • 1
 • 963,646
 • A turisztikai tevékenységek ösztönzése
 • 4
 • 1,402,114
 • Falumegújítás és -fejlesztés
 • 4
 • 1,905,712
 • A kulturális örökség megőrzése
 • 2
 • 278,068
 • Leader közösségi fejlesztés
 • 12
 • 935,000
 • Leader vállalkozás fejlesztés
 • 3
 • 102,500
 • Leader képzés
 • 4
 • 84,000
 • Leader rendezvény
 • 2
 • 70,000
 • Leader térségen belüli szakmai együttműködések
 • 1
 • 10,000
 • Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések
 • 4
 • 68,276
 • Leader komplex projekt
 • 1
 • Leader tervek, tanulmányok

4

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

szigetk z mosoni s k le legfontosabb probl ma s lehet s g
A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számáraSzigetköz Mosoni-sík LE - Legfontosabb probléma és lehetőség

Legfontosabb probléma

Legfontosabb lehetőség

 • A térség hiányos, leromlott infrastruktúrája, a természeti értékek (elsősorban élővizek) – épített környezet rossz állapota, védelmének alacsony szintje, értékeink felmérésének hiánya. Kevés a komplex és az összehangolt turisztikai szolgáltatás, program. Feledésbe merülnek a térségünk hagyományos, ősi, kézműves mesterségei, hiányoznak a tájegységünkre egykor jellemző mezőgazdasági termékek, piacra jutásuk feltételei nem adottak. Kevés a hatékony és összehangolt működésű civil szervezet, kihasználatlanok az alternatív - természeti energiaforrások. A helyi vállalkozások jövedelemtermelő, munkahelyteremtő és megtartó képessége gyenge.
 • A Szigetköz, Mosoni-sík és a Hanság páratlan természeti környezete biztos alapot szolgáltat a sajátos turisztikai adottságaink - épített és természeti örökségünk, felszíni és felszín alatti vízkincsünk – kiaknázásához. Mindezek fejlesztése révén megóvjuk gazdag hagyományainkat. Lehetőséget teremtünk a felértékelődő vidéki életmód megismertetésére, az egyedi termékek piacra juttatására, a felnövekvő nemzedék identitástudatának és környezettudatos magatartásának erősítésére, innovatív munkahelyek létrehozására és támogatására. Az egyes szférák együttműködése által az esélyegyenlőség és a hosszú távú fenntarthatóság biztosított.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

szigetk z mosoni s k le a strat gia alapvet c lja
Szigetköz Mosoni-sík LE – A stratégia alapvető célja

Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk partnerségi együttműködéssel az esélyegyenlőség, fenntarthatóság érvényesülését figyelembe véve készült, elősegítve a helyi közösség egyes települései között található fejlettségbeli egyenlőtlenségek mérséklését. Fejlesztési elképzeléseink legfontosabb problémáinkra - mint településeink leromlott infrastrukturális állapota, a folyók, vízfolyások rendezetlensége, a településeket összekötő utak, kerékpárutak hiánya, a meglévők rossz állapota – keresik a megoldást.

Stratégiánk alapvető célja, hogy a vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területen az integrált helyi fejlesztéseknek köszönhetően a lakosság életminősége, jövedelemszerző képessége – a természeti értékek megőrzése és a vállalkozások erősítése mellett – javuljon. A megfelelő infrastruktúrával rendelkező, gondozott, egyedi arculatukat megőrző virágos települések az itt élők, az idelátogató turisták számára vonzóak legyenek. Az identitástudat erősödését segítik a megerősödő helyi közösségek és programjaik, valamint a kulturális és természeti értékek fenntartható hasznosítása. Energiaszükségletünk egy részét a természet tudatos védelme mellett megújuló energiaforrásokból fedezzük.

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

tartalom1
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
a t rs g ltal nos jellemz i a hely szelleme 1 2
A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

A LEADER elvek mentén létrejött, közös célokat megvalósítani kívánó Szigetköz-Mosoni-sík Helyi Közösséghez tartozó 34 település a Duna, a szlovák és az osztrák határ által körülhatárolt területen, a Szigetközben, Mosoni-síkon valamint a Hanságban helyezkedik el. Térségünk jól megközelíthető az itt áthaladó M 1-es autópályának és a Budapest – Bécs – Pozsony vasútvonalnak köszönhetően, ugyanakkor a községek belső és a településközi úthálózat minősége rossz, ez negatívan befolyásolja az itt élők és az idelátogatók életminőségét. Infrastruktúránk kb. 80 %-ban kiépített, de a meglévő létesítmények is nagymértékű fejlesztésre szorulnak.

A településeink közötti, évszázadokra visszanyúló szoros kapcsolatokat nagyban meghatározta viszonylagos zártságuk, valamint függőségük a térséget keresztülszelő folyóktól, a gyakori ár- és belvizektől. A Duna és mellékágrendszere, a Mosoni-Duna, a Lajta, a Kelet-Hanság, az itt található sajátos növény és állatvilág, természeti erőforrások, jó termőképességű mezőgazdasági földek számos lehetőségeket nyújthatnának a térségben élőknek. A földrajzi fekvés mellett, a hasonló gazdasági, társadalmi jellemzők, a közös történelmi, kulturális hagyományok is elősegíthetik az összefogást, az együtt gondolkodást.

A hasonlóságok mellett fejlettségbeli különbségek mutatkoznak a városok agglomerációjához tartozó és azon kívül elhelyezkedő települések között az alábbi területeken: a telefonhálózat kiépítettsége, az internet hálózat minősége, az alapfokú oktatás és az egyéb szolgáltatások színvonala, valamint a helyi munkahelyek száma, foglalkoztatás aránya, stb.. Az eltérő természeti környezet és kulturális hagyományok színesítik a Szigetköz és a Mosoni-síkság településeinek közösségi életét.

Településközi kapcsolatainkban Mosonmagyaróvár és Győr központi szerepkörrel rendelkezik. A helyi közösségünket alkotó települések mindegyike tagja a városi központtal működő Többcélú Kistérségi Társulások valamelyikének. Többen éltek a törvény által kínált lehetőségekkel és társultak egyéb feladatok ellátására is. Az országon belüli és az országhatáron túli önkormányzatok közötti együttműködések az 1990-es évektől újabb lendületet kaptak. Napjainkban az egymástól tanulás, a közös projektek egyre inkább felértékelik a meglévő kapcsolatokat, és lehetőséget adhatnak a civil szervezeteknek és a nemzetiségeknek is az új kapcsolatok kialakítására.

8

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g ltal nos jellemz i a hely szelleme 2 2
A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

Fontos hagyományaink ápolása, felelevenítése, a vízhez, természethez kötődő nagy múltú rendezvények – fesztiválok (Aranymosó), vízikarneválok - szervezése, ismertségének növelése. Több, nemzetiségi múlttal rendelkező település őrzi hagyományait így is színesítve a mindennapokat. Épített örökségünk között országos jelentőségű műemlékek is találhatók (lébényi templom, hédervári kastély). Kiemelendő természeti környezetünk. A térségünk gazdag élővilága ritka hazai fajokat (pl. túzok, fekete gólya, kosbor, kúszózeller) máshol már nem található növénytársulásokat is megőrzött. Közösségünk legfontosabb feladatának tartja a természeti, kulturális örökségünk megőrzését, bemutatását.

9

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g k rnyezeti llapota 1 2
A térség környezeti állapota 1/2

A Szigetköz – Mosoni–sík helyi közösség területe három tájegység a Szigetköz, a Mosoni-sík és a Hanság egy részén fekszik. A Közösség területének egy részét a 9157 ha-os tájvédelmi körzet, illetve a Natura 2000 minősítés alá tartozó területek alkotják.

Hazánk legnagyobb szigete a 375 km2-es Szigetköz, a Duna és a Mosoni-Duna által határolt tájegység. A hajdani vízi világ maradványa, sajátos és rendkívül gazdag növény- és állattársulások élettere, ami sok ritka fajt megőrzött. A Dunában és mellékágrendszerében 16 védett halfaj él (pl. botos kölönte, tarka géb). 200 madár faj költ itt, vagy vonul át a területen; közülük 15 fokozottan védett (pl. fekete gólya, barna kánya, cigányréce). Az emlősök közül legjelentősebb a vidra.

A Mosoni-sík a Duna hordalékkúpján alakult ki. Magasabban fekszik, mint a Szigetköz, nyugati területén folyik a Lajta. Alapvető talaja a mészlepedékes csernozjom, melyet gorondok tagolnak. E terület a túzok kedvelt élőhelye.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park része Lébény, Mosonszentmiklós, Jánossomorja települések külterülete. A Hanság mocsár – és lápvilága egyedülálló növény, állattani, tájképi érték. Az 1300 ha-on számos védett állatfaj él, a tőzegvagyon egyedi jelleget kölcsönöz a térségnek.

A kistérség vízbőségét a Duna és mellékfolyói biztosítják. A Duna 1992-es elterelése óta a főágába az eredeti vízhozam 10-20%-a érkezik. Az elterelés nemcsak a főágat és annak közvetlen parti sávját, hanem az ártér mellékágrendszereinek területét és a gátakon kívüli mentett oldalt is jelentős mértékben károsította. A morotvatavak közül legnagyobb a lipóti Holt-Duna, a mesterséges tavak közül a hegyeshalmi kavicsbánya. A térség felértékelődő természeti kincse a Duna hordalékkúpjában található az ország egyik legnagyobb ivóvízbázisa, mely kiemelkedően fontos természeti erőforrás és termálvíz kincsünk is jelentős.

A hulladékkezelés tekintetében előrelépés történt az utóbbi években, minden településen szervezett hulladékgyűjtés folyik. Térségünk éghajlata kontinentális, atlanti hatásokkal. Az évi középhőmérséklet 9-11 C. A csapadék éves átlaga 540 mm. Magyarország egyik legszelesebb vidéke, a szélcsendes napok száma 15-20 körül van.

10

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g k rnyezeti llapota 2 2
A térség környezeti állapota 2/2

A termőterület legnagyobb része szántó és erdő művelési ágba tartozik, sok a rét, legelő, kevés a gyümölcsös. A vetésszerkezetről elmondható, hogy a fő növények (búza, kukorica, napraforgó) aránya a szántóterületen belül meghaladja az 50 %-ot. Egyre nagyobb területen folyik zöldségtermesztés (burgonya, sárgarépa, zeller, paszternák, stb.). A nagyüzemi állattenyésztés mellett visszaszorulóban van a háztáji állattartás. Térségünkben tudatos és tervezett vadgazdálkodás folyik a helyi vadászati közösségek keretében. A természeti adottságokra épülő turizmus (horgász, vízi, kerékpáros, lovas, bakancsos …) jellemző vidékünkre, de a wellness-turizmus is megkezdte térhódítását. A természeti értékeink védelmére és bemutatására a turizmus jelenlegi feltételrendszere nem megfelelő.

A térségben működő vállalkozások részben az utak rossz állapota miatt jelentősen terhelik környezetünket.

11

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

h tr nyos helyzet telep l sek k z tartoz telep l sek bemutat sa 1 1
Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1

Nem releváns.

12

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

az egyes szektorok jelent s ge a t rs gben jelmagyar zat
Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Kereskedelem, javítás

Építőipar

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

Pénzügyi közvetítés

Egyéb szolgáltatás

Egyéb tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

az egyes szektorok jelent s ge a t rs gben
2. Néhány nagy vállalat

1. Sok kis/közepes méretű vállalat

3. Sok kis vállalat

4. Kevés kis vállalat

A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani

Az egyes szektorok jelentősége a térségben

Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között(%)

 • A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából
 • Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%)

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

v llalkoz sok szektor szerinti megoszl sa
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 20%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedésselVállalkozások szektor szerinti megoszlása

Aktív vállalkozások száma szektoronként

(db)

Szektorok részesedése

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

7%

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

11%

18%

Építőipar

20%

Kereskedelem, javítás

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

8%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

6%

4%

Pénzügyi közvetítés

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

18%

8%

Egyéb szolgáltatás

0%

Egyéb tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

foglalkoztatotts g szektor szerinti megoszl sa
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 37%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedésselFoglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*

Foglalkoztatottak száma szektoronként

(fő)

Szektorok részesedése

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

11%

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

37%

9%

Építőipar

9%

Kereskedelem, javítás

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

4%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

9%

1%

Pénzügyi közvetítés

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

3%

2%

Egyéb szolgáltatás

Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy

15%

0%

Egyéb tevékenység

* A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

ll skeres k ar nya az akt v kor lakoss gon bel l
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 2.9%, ami 0.3 százalékpontos változást jelent 2003 ótaÁlláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül

Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül(százalék)

 • Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 2.9%
 • Változás 2003-hoz képest 0.3 százalékpont

Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

a t rs g foglalkoztatotts gi helyzete 1 1
A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/1

Helyi Közösségünk területén a foglalkoztatási helyzet első olvasatra kedvezőbb képet mutat az országos átlagnál. A legtöbb lakost foglalkoztató, legfontosabb szektor a „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás”, ahol a dolgozók számát tekintve a megadott szektorok közül 37%-al rendelkezik. A fenti szektoron belüli iparágak közül közösségünk területén a feldolgozóipar a meghatározó. Ezt támasztja alá az a táblázatunk, amely a térség tíz legnagyobb foglalkoztató vállalkozását mutatja be. Jelentős még a második legnagyobb foglalkoztató szektor a közigazgatás, oktatás és egészségügyi ellátás a maga 15%-val. A mezőgazdaságból élők száma eléri a 11 %-ot.

Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 3 %. Az utóbbi években ezen a téren számottevő változás nem történt, ami Mosonmagyaróvár, Győr és a szomszédos Ausztria munkaerő elszívó hatásával magyarázható.

A Közösség területén az egyes települések foglalkoztatási mutatóiban nagy különbség mutatkozik. Jánossomorja, Dunakiliti, Mosonszolnok és Győrladamér településen kiemelkedően magas a helyben foglalkoztatottak száma, továbbá ide a környező településekről is szép számban érkeznek munkába. Más települések munkavállalói viszont a rossz tömegközlekedés és a hiányzó közúti kapcsolatok (összekötő út és kerékpárút) miatt nehezen vagy egyáltalán nem jutnak el a távolabbi munkahelyekre, ezért próbálnak megélhetést keresni saját településükön. Az álláskeresők az inaktív szektorba menekülnek. Ezzel ugyan a munkanélküliek aránya nem nő, de az eltartottak száma igen.

Ha a vállalkozásokat vizsgáljuk, akkor a kereskedelem, gazdasági szolgáltatás területén található a legtöbb belőlük (38%), ezen kívül még jelentős az építőipari vállalkozások száma. Viszont kevésnek mondható a szálláshely-szolgáltatás vállalkozások aránya főleg ott, ahol elsődleges fejlesztési elképzelés a turizmus. Ehhez tudni kell, hogy a turizmusban működő vállalkozások jelentős része családi vállalkozás, amiben a családtagok is besegítenek a fő munkahelyük mellett, ezért kevés a ténylegesen megjelenő foglalkoztatott.

18

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g 10 legnagyobb foglalkoztat v llalkoz s nak sszefoglal jellemz se
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságbólA térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése

Leírás

Érték

Legjelentősebb szektor

 • A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma

10 db

A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 17%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás-nak

Legjelentősebb település

 • Jánossomorja székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma

2 db

Foglalkoztatás abszolút értelemben

 • A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma

3,573 fő

Foglalkoztatás relatív értelemben

 • A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül

17%

* Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada

** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

a 10 legnagyobb foglalkoztat v llalkoz s a t rs gben 1 2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 10 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működikA 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2

Működés helye a térségben

Fogl. száma (fő)

Árbevétel (ezer Ft)

Név

Főtevékenység

Szektor

1

 • Veritas Kft.
 • Dunakiliti
 • 3430 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása
 • 890
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

2

 • Visiocorp Hungary Bt.
 • Mosonszolnok
 • 3430 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 850
 • 39,526,488

3

 • Bos Automatic Products Magyarország Bt.
 • Mosonszolnok
 • 3430 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 750
 • 35,023,680

4

 • Voltz Boss Hungária
 • Győrladamér
 • 3430 Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 282

5

 • Leier Kft.
 • Jánossomorja
 • 2661 Építési betontermék gyártása
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 230
 • 8,812,574

Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

a 10 legnagyobb foglalkoztat v llalkoz s a t rs gben 2 2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 10 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működikA 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2

Működés helye a térségben

Fogl. száma (fő)

Árbevétel (ezer Ft)

Név

Főtevékenység

Szektor

6

 • Hipp Kft.
 • Jánossomorja
 • 1588 Homogenizált és diétás étel gyártása
 • 150
 • 6,825,894
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

7

 • Proteus-Gold Kft.
 • Lipót
 • 1581 Kenyér, friss tésztaféle gyártása
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 137

8

 • Biella Kft.
 • Kimle
 • 2524 Egyéb műanyag termék gyártása
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 120

9

 • Kötöttárugyár Kft.
 • Halászi
 • 1824 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 103

10

 • Kiener Hungária Kft.
 • Lébény
 • 2852 Fémmegmunkálás
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás
 • 61

Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

a t rs g helyzete a v llalkoz sok szempontj b l 1 2
A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

Térségünkben lévő vállalkozások mind tevékenységben, méretben és eloszlásban is változatos képet mutatnak. A legnagyobbak a határ mentén és az autópálya lehajtóknál telepedtek le. A távolabbi településeken magasabb létszámot foglalkoztató vállalkozást csak elvétve találunk.

A bevételekre vonatkozóan nem kaptunk adatszolgáltatás, ezért a 10 legnagyobb vállalkozás kiválasztásánál a foglalkoztatottak létszámát vettük alapul. Ők összesen 3 573 főt alkalmaznak, az összes létszám 17 %-át. A vállalkozások összetételét tekintve a térség legjelentősebb szektora a kereskedelem, aránya 20 %-ra tehető. A természet adta lehetőségeinkhez képest kevés a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, nincs kiépítve a megfelelő infrastruktúra, nem túl változatos a kínálat.

Jelentős problémánk a piaci lehetőségek kihasználását akadályozó tőkehiány, a vállalkozások indítását megkönnyítő, felszerelt, kedvező fenntartású műhely/iroda, továbbá a tőkeerős, közepes méretű vállalkozások hiánya. A piacon jelenlévők közül is kevesen vesznek részt az innovációs együttműködésekben, nem vesznek közösen igénybe szolgáltatásokat, így az itt rejlő költségcsökkentési lehetőségeket sem használják ki. Nincs meg a kellő összefogás, koordináció. Középfokú iskoláink nem veszik figyelembe kellő mértékben a helyi vállalkozók igényeit, nem alkalmazkodnak a kereslethez, így nagyon sok a un.” hiányszakma”. A vállalkozói szféra a munkahelyteremtésben is jelentős szerepet tölt be. A KKV-szektor elsősorban a településeken élőket foglalkoztatja, de a gyengeségei miatt a helyi munkalehetőségek korlátozottak. Nincs kialakult rendszer a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására (pl. nők, segítséggel élők). A térség jelentős része jó termőképességű földekből tevődik össze, melyek alkalmasak lennének tradicionális élelmiszerek termesztésére, de azt a lehetőséget is csak korlátozottan tudjuk jelenleg kihasználni. A mezőgazdaságon belül a termékszerkezet folyamatos átalakulásának lehetünk tanúi. Alacsony szintű a környezettudatos és a biogazdálkodás, de ezek szervezett keretek közti megvalósítása jelentős erőlelépés lehet a mezőgazdasági kemikáliák használatának visszaszorításában. Csökkentene a természetvédelmi – Natura 2000 területek környezetterhelésén és elősegítené a speciális, a területre kifejlesztett termelési módszerek bevezetését.

22

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g helyzete a v llalkoz sok szempontj b l 2 2
A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

Értékesítési szempontból tekintve az egyes szektorok helyi piacra jutási lehetőségei korlátozottak, a meglévő piacok fejletlenek (pl: tradicionális élelmiszerek, kisipari termékek) az egyébként relatíve erős fizetőképes kereslet mellett. A vállalkozások promóciós, reklámozási ismerete alacsony szintű, így nagyon sok lehetőségről lemaradnak, nem tudják eladni magukat. Fejlődési lehetőségeink közé tartozik a hátrányos helyzetű csoportok (40 év feletti nők, kisgyermekes anyák, stb.) munkaerő piaci integrációja, a helyi vásárlóerőnek a helyben előállított termékek, illetve a tradicionális élelmiszerek iránti figyelemfelkeltése, továbbá a helyi oktatás közreműködésével a képzett munkaerő biztosítása.

23

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

non profit szervezetek a t rs gben
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető megNon-profit szervezetek a térségben

Számuk a térségben

Számuk a térségben

Non-profit szervezet típusa

Non-profit szervezet típusa

Kultúrával kapcsolatos tevékenység

17

Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység

5

Vallással kapcsolatos tevékenység

7

Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység

35

Sporttal kapcsolatos tevékenység

32

Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység

0

Szabadidővel kapcsolatos tevékenység

50

Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

1

Oktatással kapcsolatos tevékenység

29

Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység

1

Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység

12

Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység

0

Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység

2

Nemzetközi kapcsolatok

1

Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység

3

Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység

6

Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység

24

Politikai tevékenység

0

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g jelent sebb non profit szervezeteinek jellemz se 1 2
A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

Az utóbbi években élénkülést tapasztalunk a civil szervezetek életében, mely nagymértékben köszönhető a LEADER programnak. Ezek többsége sportegyesület, önkéntes tűzoltó egyesület, polgárőr egyesület, a vöröskereszt helyi szervezete, de jelentős a nyugdíjasklubok és művészeti csoportok száma is. Találunk még a felsoroltakon kívül hagyományőrző, faluszépítő, kulturális egyesületeket, ifjúsági klubokat, valamint a nemzetiségek civil szervezeteit (horvát, német). Ezek a szervezetek nagyon fontos elemei a társadalomnak egyrészt gyakorlati haszonnal bírnak, másrészt nagy szerepet játszanak a közösségek építésében, a kapcsolattartásban, így stabilizálják társadalmunkat.

A civil szervezetek többsége közösségünk széles rétegeinek egyik fontos mozgatóereje. Tagságuk vegyes, színes, minden korosztály képviselteti magát.

Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek fontos szerepet játszanak térségünk életében. Összefogják a korosztályokat, életben tartják a hagyományokat, ismertté teszik településeinket, programokat szerveznek, melyek lehetővé teszik a szabadidő kulturált eltöltését. Ezért bír nagy jelentőséggel, hogy ezek a civil szervezetek fennmaradjanak, erősödjenek és fejlődjenek. Hagyományőrző egyesületeink fontos munkát végeznek el a népszokások, térségre jellemző népdalok, táncok gyűjtéséve és előadásával. Tevékenységükkel öregbítik településeink hírnevét. Egyesületeink települési szinten működnek (pl. a Halászi Hagyományőrző Egyesület, a Mosonszentmiklósi Faluvédő Egyesület, az ifjúságot összefogó dunaszegi Rezeda Népművészeti Egyesület, valamint a Jánossomorjai Fúvós Egyesület, stb.) ugyanakkor tevékenységük az egész közösség életét pozitívan befolyásolja.

Önkéntes tűzoltó egyesületeink több mint 100 éves múltra tekintenek vissza, míg polgárőr egyesületeink az utóbbi évtizedben alakultak. Jelenlétük, működésük növeli a lakosság biztonságérzetét. Aktivitásukkal a települések közösségi életének fontos részévé váltak. Több civil szervezet működése ismert az ország határain túl is. A Felső-Szigetközi Szabadidő és Vízisport Egyesület természetvédelmi tevékenységével, a hullámtéri mellékágrendszerben szervezett túráival, országos hírű rendezvényeivel járul hozzá térségünk hírnevének öregbítéséhez.

25

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g jelent sebb non profit szervezeteinek jellemz se 2 2
A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

A Szigetközi Falusi Turizmusért Egyesület fogja össze a környező településeken működő, falusi turizmussal foglalkozó vállalkozásokat..Tanfolyamokat szervez, turisztikai kiállításokon képviseli a térség vállalkozásait,, bemutatja a települések turisztikai kínálatát. Jelentős a Pisztráng Kör Egyesület, mely erdei iskolájával, az ökoturizmus fejlesztésével jelentős látogatottságot és országos hírnevet szerzett. Az említetteken kívül még számos nonprofit szervezet tevékenykedik térségünkben, s mivel a helyi közösség lakosságának jelentős részét tagjaik sorában tudhatják, stratégiánk elkészítésében, társadalmasításában jelentős szerepet szánunk nekik.

26

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g lakoss g nak alakul sa az elm lt t vben
2002 (fő)

2003 (fő)

2004 (fő)

2005 (fő)

2006 (fő)

A térség összesített lakossága 2002-2006 között 1,178 fővel nőtt, ami arányosítva 2%-os növekedést jelent

A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben

Térség összlakossága

52,127

52,283

52,619

52,976

53,305

Éves változás

357

329

156

336

 • A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1,178 fővel nőtt
 • A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal nőtt

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

a lakoss g kor szerinti sszet tele a t rs gben
A térségben az aktív korú lakosság aránya 66%, ami 6 százalékponttal magasabb az országos átlagnálA lakosság kor szerinti összetétele a térségben

Aktív korú lakosság

Lakosság kor szerinti összetétele

(fő)

Országos átlag

Megoszlás

3%

3%

0-2 év

3%

3%

3-5 év

10%

13%

6-14 év

66%

60%

15-59 év

18%

21%

59 év felett

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

lakoss g iskolai v gzetts g szerinti sszet tele
A térségben elsősorban a Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerőLakosság iskolai végzettség szerinti összetétele

7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele

(fő)

Országos átlag

Megoszlás

1%

2%

0 általános

8%

9%

1-5 általános

10%

9%

6-7 általános

30%

26%

8 általános

Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül

4%

4%

Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel

24%

17%

Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel

6%

9%

Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel

10%

12%

1%

2%

Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül

5%

10%

Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

a t rs g demogr fiai helyzete 1 2
A térség demográfiai helyzete 1/2

A Szigetköz – Mosoni-sík helyi közösség 34 településén jelenleg 53 305 lakos él. Ebből a legnagyobb településen, a városi rangú Jánossomorján 6013 fő, míg a legkisebb településen, Véneken mindössze 166 fő él. A térségre a közepes településnagyság jellemző, túlnyomó többségben vannak az 1000 és a 2000 lakos közötti települések. A térség lakosság számának alakulását 2002 és 2006 közötti időintervallumban vizsgálva, és ezt arányosítva 2 %-os növekedést tapasztalhatunk. Ez idő alatt a térség összesített lakossága 1178 fővel nőtt. Jellemző a kitelepülés a városokból, azt azt körülvevő agglomerációba. Győrből az utóbbi években nagyon sokan költöztek Alsó – Szigetközbe, ami azt eredményezte, hogy néhány falu szinte egybeépült, a közigazgatási határokat látcatra eltörölve. Mosonmagyaróvárról szintén gyakori a környező településekre való kiköltözés. Félő, hogy ezek következményeként úgynevezett alvó falvak alakulnak ki, ha nem sikerül a kiköltözőket bevonni a helyi közéletbe, közösségek-civilek munkájába. A közelmúltban, ha nem is számottevően, de az ország keleti részéből való áttelepülés is megfigyelhető. Új jelenség, hogy a Rajka környéki, határ menti településekre Szlovákiából költöznek át nagy számban. Bár a születések száma évről évre csökken a migrációnak köszönhetően a lakosság számának változásában ez nem mutatkozik meg. Az összesített lakosság számában lassú növekedést tapasztalunk ez nem jellemző minden településünkre. A lakosság elvándorlása, stagnálása figyelhető meg a periférián található, nehezen megközelíthető településeken (pl: Várbalog). Az iskola, óvoda hiánya a rossz tömegközlekedési viszonyok miatt átköltöznek a szomszédos falvakba, városokba az itt élők. A térségben az aktív korú – 15 - 59 év közötti - lakosság aránya 66%, mely 6 százalékponttal magasabb az országos átlagnál. Ezzel szemben 3 százalékponttal kevesebb közösségünk területén az 59 év felettiek aránya. Sajnos ugyanez mondható el a 6-14 éves korosztályra is, ez a jelenség az utóbbi évben több iskola megszűnését is maga után vonta. A lakosság iskolai végzettség szerinti megoszlását vizsgálva megfigyelhetjük, hogy kevés az egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők száma, mindössze fele az országos átlagnak. Ez az arány annak fényében, hogy a közeli Győr és Mosonmagyaróvár egyaránt egyetemi város elkeserítő.

30

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g demogr fiai helyzete 2 2
A térség demográfiai helyzete 2/2

A térségben elsősorban a középiskolai, gimnáziumi érettségi nélkül, szakmai oklevelet igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő számú munkaerő. Kétségtelen tény, hogy növelni kell a szakképesítéssel rendelkezők az érettségizett, és a felsőfokú intézményekben végzettek számát. Közösségünk versenyképes gazdaságának megteremtéséhez a megfelelő képzettséggel és készségekkel rendelkező munkavállalók szükségesek. A változó munkaerő-piaci igényekhez szükséges az életen át tartó tanulás megteremtése, a felnőttoktatás lehetőségeinek kiszélesítése. A képzéseket az igényeket figyelembe véve lehetőség szerint minden érdeklődő számára hozzáférhetővé kell tenni, s úgy kell kialakítani, hogy rugalmasan igazodjanak a munkáltatók igényeihez.

31

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a gazdas gi fejl d st t mogat infrastrukt ra el rhet s ge
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0%A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége

Azon települések száma, ahol nem érhető el (db)

Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%)

Infrastrukturális adottság

 • Szélessávú Internet

2

6%

A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

9%

 • Mindhárom mobilhálózat

3

 • Helyközi autóbusz-megállóhely

0

0%

 • Közművesített, közúton elérhető ipari park

29

85%

 • Fenti infrastruk-turális adottsá-gok együttesen

0

0%

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

a t rs g egyik telep l s n sem megtal lhat infrastruktur lis elemek 1 2
A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók megA térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Közlekedés

 • Repülőtér

Közmű ellátottság

Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások

Oktatás

 • Középiskola
 • Kollégiumi feladat-ellátási hely
 • Felnőtt átképzési központ

Ipari parkok

Kultúra

Pénzügyi szolgáltatások

Telekommuni-káció

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

a t rs g egyik telep l s n sem megtal lhat infrastruktur lis elemek 2 2
A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók megA térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Mozgatórugó alcsoport

Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra

Szociális ellátás

 • Tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény
 • Időskorúak otthona

Gazdaságfej-lesztési szervezetek

 • Gazdaságfejlesztési szervezet
 • Ipari kamara
 • Agrárkamara

Egészségügyi ellátás

 • Szülészeti ellátás
 • Mentőállomás

Természeti adottságok

Szabadidős te-vékenységre és sportolásra al-kalmas infrastr.

Natura 2000 területek

Egyéb infrastruktúra

 • Életház

Közbiztonsági szolgálat

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

a t rs g infrastruktur lis adotts gai 1 2
A térség infrastrukturális adottságai 1/2

A térség infrastruktúrával való ellátása részben állami (pl. közút), részben önkormányzati feladat (pl. gázellátás, csatornahálózat). Az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik a helyi hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, energiaellátás biztosítása, a tulajdonukban lévő utak karbantartása. Ezen infrastrukturális szolgáltatások egyben gazdaság letelepítő tényezők is, míg a lakosság kényelmét, mindennapi életét is szolgálják. A településeket összekötő állami tulajdonban lévő közúthálózat hiányos, a meglévők minősége rossz, elhasználódtak. Ez sok esetben gátolja a térség fejlődését, nem települnek le a falvakba a vállalkozások, nem teremtenek új munkahelyeket.

A térség ivóvíz ellátottsága szinte majdnem 100 százalékos. Ehhez szorosan kapcsolódik a közüzemi szennyvízcsatorna hálózat megléte, kiépítése. Ez számunkra kiemelten fontos mutató, hiszen a Szigetközben található ivóvízbázisok védelme szükségessé teszi ezen infrastrukturális elemek meglétét.

Mint egy 90 % körül van a szennyvízcsatorna hálózatra rácsatlakozók száma, ez az arány a 2005-ben bevezetett talajterhelési díj, valamint a szolgáltatók és az önkormányzatok határozott fellépésének köszönhetően fokozatosan javul.

A hulladékkezelés szervezett, de a szelektív hulladékgyűjtés, a veszélyes hulladékok szabályszerű elszállítása még nem mindenki számára természetes. Településenként más-más napokon, heti egy alkalommal szállítják el a kommunális hulladékot. Az akciócsoport valamennyi települése részt vesz a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásban, amelynek központja Mosonmagyaróvár, illetve Győr.

A térség villamos áram ellátása 100%-osnak tekinthető, mindenhol biztosított a gázvezetékhez való csatlakozás egy-két település kivételével.

A XXI. század gazdaságfejlődést támogató infrastruktúrák közül a vonalas és rádiós szélessávú internet elérhetőségben különbözőség mutatkozik. A statisztika szerint a mobil hálózat lefedettsége is elfogadható, hiszen 3 település kivételével mindhárom szolgáltató elérhető. A gyakorlatban nem ilyen szép a helyzet.

35

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

a t rs g infrastruktur lis adotts gai 2 2
A térség infrastrukturális adottságai 2/2

A természeti adottságaink (a vizek menti magas nyárfák) gyakran árnyékolnak és akadozik a mobilszolgáltatás, illetve a mobil internet használhatósága is. Jelen pillanatban 5 település rendelkezik kiépített ipari parkkal. Ezek elérése nem minden esetben megoldott más településekről, így a munkába járás, a megfelelő munkaerő biztosítása időnként gondot okoz.

A kistelepüléses szerkezet révén középiskola, kollégium, felnőttképzés nincs a Közösségek területén. Ezeknek a feladatoknak az ellátását a két közeli város Mosonmagyaróvár és Győr biztosítja.

Hiányzó infrastrukturális elemek közül a tartós és átmeneti ellátást nyújtó szociális intézmény és idősek otthonának hiánya az egyik legjelentősebb probléma. A mai korban a generációk külön költözése, a magas nyugdíjkorhatár nem teszi lehetővé a családon belüli idős hozzátartozó gondozását, rendszeres ápolását. Az elkövetkező évek feladata ezen szolgáltatások megteremtése, a hiányosságok megszüntetése, a meglévő infrastruktúra felújítása, karbantartása.

36

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

adotts gokb l ad d fejleszt si lehet s gek turizmus
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitássalAdottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus

Egy főre jutó szálláshelyek száma

(db/fő)

Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő)

Magas kategóriájú szállás*

Alacsonyabb kate-góriájú szállás**

Magas kategóriájú szállás*

Alacsonyabb kate-góriájú szállás**

Térségi adat

0.02

0.03

1.42

0.30

Országos átlag

0.02

0.04

1.81

0.68

Térségi adat az országos átlag százalékában

96%

72%

78%

44%

* Szálloda, gyógyszálloda, panzió

** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás

Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

telep l sek f bb jellemz i 1 5
Települések főbb jellemzői 1/5

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Ásványráró

 • Község
 • 1,979
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 1.50%
 • 561,654
 • 0.000
 • 0.474

Bezenye

 • Község
 • 1,526
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 1.70%
 • 472,275
 • 0.000
 • 0.000

Darnózseli

 • Község
 • 1,580
 • 1.60%
 • 556,306
 • 0.000
 • 0.141
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Dunakiliti

 • Község
 • 1,860
 • 3.32%
 • 535,366
 • 6.748
 • 1.726
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Dunaremete

 • Község
 • 248
 • 3.00%
 • 490,701
 • 0.000
 • 0.000
 • Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Dunaszeg

 • Község
 • 1,909
 • 3.76%
 • 698,087
 • 0.000
 • 0.228
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Dunaszentpál

 • Község
 • 699
 • 2.00%
 • 683,041
 • 0.000
 • 0.009
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

38

telep l sek f bb jellemz i 2 5
Települések főbb jellemzői 2/5

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Dunasziget

 • Község
 • 1,506
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 3.49%
 • 486,050
 • 0.000
 • 0.207

Feketeerdő

 • Község
 • 501
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 3.30%
 • 538,000
 • 0.000
 • 0.000

Győrladamér

 • Község
 • 1,386
 • 2.02%
 • 649,184
 • 0.000
 • 0.245
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Győrújfalu

 • Község
 • 1,255
 • 2.22%
 • 816,263
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Győrzámoly

 • Község
 • 2,039
 • 1.90%
 • 727,839
 • 0.000
 • 0.226
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Halászi

 • Község
 • 2,953
 • 3.12%
 • 535,292
 • 0.000
 • 0.267
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Hédervár

 • Község
 • 1,135
 • 2.66%
 • 606,843
 • 1.852
 • 0.764
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

39

telep l sek f bb jellemz i 3 5
Települések főbb jellemzői 3/5

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Hegyeshalom

 • Nagyközség
 • 3,560
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 3.06%
 • 560,976
 • 10.347
 • 0.057

Jánossomorja

 • Város
 • 6,013
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 4.10%
 • 529,047
 • 0.020
 • 0.001

Károlyháza

 • Község
 • 558
 • 3.94%
 • 495,817
 • 0.000
 • 0.000

Kimle

 • Község
 • 2,327
 • 3.80%
 • 543,991
 • 0.000
 • 0.167
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Kisbajcs

 • Község
 • 809
 • 2.14%
 • 746,165
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Kisbodak

 • Község
 • 380
 • 2.00%
 • 530,724
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Lébény

 • Nagyközség
 • 3,158
 • 0.42%
 • 638,844
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

40

telep l sek f bb jellemz i 4 5
Települések főbb jellemzői 4/5

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Levél

 • Község
 • 1,803
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 2.84%
 • 511,001
 • 1.484
 • 1.202

Lipót

 • Község
 • 699
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 0.46%
 • 568,408
 • 26.506
 • 6.465

Máriakálnok

 • Község
 • 1,632
 • 2.62%
 • 459,776
 • 0.000
 • 0.024
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Mecsér

 • Község
 • 624
 • 2.15%
 • 556,961
 • 1.365
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Mosonszentmiklós

 • Község
 • 2,468
 • 1.90%
 • 586,900
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Mosonszolnok

 • Község
 • 1,636
 • 3.33%
 • 513,945
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Nagybajcs

 • Község
 • 937
 • 3.29%
 • 702,391
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

41

telep l sek f bb jellemz i 5 5
Települések főbb jellemzői 5/5

A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához

Munkanél-küliség (%)

Lakosság (fő)

Legnagyobb foglalkoztató szektor

Jövedelmi helyzet* (Ft)

Magas** kat. (db/fő)

Alacsony** kat. (db/fő)

Jogállás

Püski

 • Község
 • 678
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 0.51%
 • 526,426
 • 0.000
 • 0.481

Rajka

 • Község
 • 2,575
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...
 • 2.68%
 • 583,874
 • 0.759
 • 0.237

Újrónafő

 • Község
 • 837
 • 3.00%
 • 493,479
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Vámosszabadi

 • Község
 • 1,426
 • 3.19%
 • 820,894
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Várbalog

 • Község
 • 443
 • 10.00%
 • 413,633
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

Vének

 • Község
 • 166
 • 6.96%
 • 657,927
 • 0.000
 • 0.000
 • Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia...

{TelFoJell.6.Nev}

 • {TelFoJell.6.M355}
 • {TelFoJell.6.M354}
 • {TelFoJell.6.M115}
 • {TelFoJell.6.M440}
 • {TelFoJell.6.Magas}
 • {TelFoJell.6.Alacsony}
 • {TelFoJell.6.Szektor}

* Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra

** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

42

telep l sek egy mondatos jellemz se 1 17
Települések egy mondatos jellemzése 1/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A településünk úthálózatának állapota és a hiányzó kerékpárutak.”
 • „A Dunai nemzetközi viziút közelségének turisztikai célú kihasználása”
 • Ásványráró
 • „Települési útjaink állapota nem megfelelő”
 • „Turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása”
 • Bezenye

43

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 2 17
Települések egy mondatos jellemzése 2/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Az EUROVELO kerékpárút belterületi szakasz hiányzik, a településen áthaladó Szigetközi főút rossz állapotú”
 • „Civil társadalmunk erős, amatőr művészeti csoportjaink országosan és nemzetközileg elismertek, több irányú nemzetközi kapcsolattal rendelkeznek”
 • Darnózseli
 • „Közútjaink és kerékpárút hálózatunk fejlesztésre szorul, turista útvonalaink hiányoznak”
 • „Kis-és középvállalkozások segítésével stabil, jól fizető munkahelyeket teremthetünk a helyi munkaerő számára”
 • Dunakiliti

44

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 3 17
Települések egy mondatos jellemzése 3/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Településünk megközelítése nehézkes”
 • „Turisztikai szolgáltatásaink bővítése, megújítása a vizi, kerékpáros és vadászturizmus összekapcsolásával”
 • Dunaremete
 • „Településünk jövőjét megalapozó fejlesztések maradnak el a forráshiány miatt”
 • „A földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan turisztikai (elsősorban ökoturisztikai) lehetőségeinket tudjuk kihasználni”
 • Dunaszeg

45

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 4 17
Települések egy mondatos jellemzése 4/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A közeli nagyváros elszívó hatása miatt a csökkenő gyerekszám és elvándorló lakosság miatti elöregedés”
 • „A Mosoni-Duna közelsége és a település fekvéséből adódó nyugodt, pihenésre csalogató táborozási lehetőségek és a viziturizmus”
 • Dunaszentpál
 • „A szétszórt településrészeket összekapcsoló belterületi úthálózat elhasználódott”
 • „Munkahelyteremtés és helybenfoglalkoztatás lehetőségének biztosítása a turizmus és helyi termékek előállítása kapcsán”
 • Dunasziget

46

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 5 17
Települések egy mondatos jellemzése 5/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „TURISZTIKAI SZÁLLÁSHELYEK HIÁNYA”
 • „TERMÉSZETI ÉRTÉKEKBEN GAZDAG KÖRNYEZETÜNK SEGÍTSÉGÉVEL TURIZMUSHOZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK LÉTREHOZÁSA”
 • Feketeerdő
 • „Településünkön nincsenek rendezvényeink megfelelő színvonalú lebonyolítására alkalmas közösségi terek”
 • „Turizmus fejlesztése szabadidőpark létesítése és helyi szolgáltatások által”
 • Győrladamér

47

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 6 17
Települések egy mondatos jellemzése 6/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A községnek minimális mozgástere van a források hiánya miatt ( minimális ingatlanvagyon és anyagi tartalékok), emellett a társadalmi kohézió is csak most kezd újjáépülni.”
 • „Az új letelepülők és a régi falusi lakosság közötti feszült kapcsolat feloldása után mindkettő bevonása az érdemi fejlesztésekbe. Emberi, szakmai és anyagi eszközök mozgósítása a „ Mi falunk ” tudat kialakítása”
 • Győrújfalu
 • „Közlekedési infrastruktúránk minősége elavult”
 • „Győr közelsége és természeti értékeink adta lehetőségeink”
 • Győrzámoly

48

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 7 17
Települések egy mondatos jellemzése 7/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Bel és külterületi utjaink rossz állapotban vannak.”
 • „A Szigetköz adottságainak /ivóvízkincs, természeti lehetőségek, turizmus/ kihasználása”
 • Halászi
 • „Településünk jövőjét megalapozó fejlesztések maradnak el a forráshiány miatt”
 • „A földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan turisztikai (elsősorban kerékpáros és lovas) lehetőségeinket tudjuk kihasználni”
 • Hédervár

49

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 8 17
Települések egy mondatos jellemzése 8/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Olyan munkahelyek teremtése, melyek a helybenfoglalkoztatást segítik elő”
 • „Idegenforgalmunk olyan irányú fejlesztése, hogy az áthaladó forgalmat megállítsuk, az érdeklődést felkeltsük a környezet adta vizi, ökológiai természetjáró lehetőségek iránt”
 • Hegyeshalom
 • „Hiányzik a városunkat Ausztriával összekötő kerékpárút”
 • „A Fertő-tó - Hanság - Szigetköz kerékpárutak összekapcsolásával ltrehozhatunk egy, a mainál komplexebb turisztikai szolgáltatást Jánossomorján és a kistérségben.”
 • Jánossomorja

50

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 9 17
Települések egy mondatos jellemzése 9/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Településünkön kevés a munkalehetőség, nem megoldott a helybenfoglalkoztatás.”
 • „Ipari terület kialakításában és vállalkozások támogatásában látunk fejlődési lehetőséget”
 • Károlyháza
 • „Központi földrajzi fekvésünk ellenére a tömegközlekedés nem biztosítja a munkába járást településünkről.”
 • „A településen keresztül folyó Mosoni-Duna természeti környezetét kihasználó és a nemzetiségi hagyományokra, helyi kulturális rendezvényekre építő turizmus.”
 • Kimle

51

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 10 17
Települések egy mondatos jellemzése 10/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Településünkön az egyik legfontosabb problémát a rossz tömegközlekedés jelenti. Kisbajcs, Győrtől, mindössze 2 km-re helyezkedik el, de a tömegközlekedés kritikusnak mondható Kisbajcs és a megyeszékhely között.”
 • „Nyugodt környezet , melyet pihenőparkok és etlegesen kúltur- és sportközpont kilakításával még vonzóbbá lehetne tenni a pihenni vágyók számára.”
 • Kisbajcs
 • „Településünk útjai rossz állapotúak”
 • „Turisztikai, idegenforgalmi lehetőségeink kiaknázása”
 • Kisbodak

52

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 11 17
Települések egy mondatos jellemzése 11/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Leromlott és hiányos közlekedési és turisztikai infrastruktúra: rossz állapotú utak, hiányzó túristautak, hiányos kerékpárút hálózat, nincs megfelelő szállás és étkezési lehetőség a potenciális vendégek számára.”
 • „Lébény építészeti, természeti és földrajzi adottságai: Önálló lehajtóval rendelkezik a település az M1-es autópályáról, így könnyen és kényelmesen megközelíthető a 800 éves román kori templom és a csodálatos Hanság természeti világa egyaránt.”
 • Lébény
 • „Kevés a helyi munkalehetőség.”
 • „A község földrajzi fekvése (város közelsége, határközeliség) és jó közlekedési lehetőségek (vasút, M1-es út, M1-es és M15-ös autópályák csomópontja), ezáltal kis és közepes vállalkozások letelepedésének lehetősége, különösen szállítás, raktározás, stb területén.”
 • Levél

53

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 12 17
Települések egy mondatos jellemzése 12/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Közlekedési infrastruktúra színvonala nem megfelelő”
 • „Idegenforgalom fejlesztésében, termálvízben rejlő lehetőségek kihasználása”
 • Lipót
 • „Közlekedési infrasturtúránk nagyon rossz állapotban van, nincs kerékpárút, az 1406 sz. állami közút erősen leromlott, nem alkalmas biztonságos kerékpáros és gépjármű forgalomra, az önkormányzati utak burkolata nagyobb részt hiányos.”
 • „Kiváló idegenforgalmi adottságokkal, termálvízzel, idegenforgalmi fejlesztési tervekkel, elfogadott rendezési tervvel, jó ökoturisztikai feltételrendszerrel, kiváló fejlettségű lovasbázisokkal rendelkezünk.”
 • Máriakálnok

54

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 13 17
Települések egy mondatos jellemzése 13/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Utak, járdák burkolata hiányos, a Mosoni-Duna partszakasza rendezetlen”
 • „Idegenforgalmi lehetőségek kihasználása (falusi, vizi, kerékpáros turizmus).”
 • Mecsér
 • „Közintézményeink fejlesztésre, felújításra, bővítésre szorulnak”
 • „Nagyon jó közlekedésföldrajzi helyzettel és termálkúttal rendelkezünk”
 • Mosonszentmiklós

55

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 14 17
Települések egy mondatos jellemzése 14/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Mosonszolnok belterületén és külterületén található állami útjainak javítása (Ausztria felé is), új telkek kialakítása.”
 • „Munka-, szabadidős-, sportolási- és turisztikai lehetőségeka település,a kistérség, a megye lakosainak.”
 • Mosonszolnok
 • „Kerékpárút és szálláshelyek hiánya elsősorban zsáktelepülési jellegünkből adódóan.”
 • „Öko- és viziturizmus fejlesztése, horgásztó és vendéglátás, lovaspanzió és bértartás, fedett lovarda, természeti értékekben gazdag táj együttes adottságainak kiaknázása”
 • Nagybajcs

56

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 15 17
Települések egy mondatos jellemzése 15/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Közintézményeink állapota, leépülése, megszűnése”
 • „Idegenforgalmi, turisztikai lehetőségek javítása, fejlesztése, kihasználása”
 • Püski
 • „Duna elterelésével kapcsolatos természeti-környezeti kár.”
 • „Osztrák-szlovák határon való elhelyezkedés.”
 • Rajka

57

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 16 17
Települések egy mondatos jellemzése 16/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „A község belterületi utjainak állapota rossz, kátyuzással már nem javítható, indokolt az útfelület teljes felújítása.”
 • „A községben lévő 11 ha ipari park.”
 • Újrónafő
 • „Településünk legfontosabb problémája a fejlesztéseket szolgáló források hiánya. A leromlott állapotú állami kezelésű belterületi utak, a lakosságnak nyújtható szolgáltatások hiányosságai, a vendéglátás alacsony szinvonala.”
 • „Településünk legfontosabb lehetősége a szép természeti környezet. Az öko- és aktív turizmus (horgász-, vadász-, kerékpáros) fejlesztését szolgáló alapvető infrastruktúra kiépítésével, jó marketinggel vonzóvá tehetjük községünket, amely földrajzi fekvése (Szlovákia és Győr közelsége) révén jól megközelíthető.”
 • Vámosszabadi

58

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

telep l sek egy mondatos jellemz se 17 17
Települések egy mondatos jellemzése 17/17

A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához

Település

Legfontosabb probléma a településen

Legfontosabb lehetőség a településen

 • „Belterületi utak állapota nem megfelelő”
 • „Az idegenforgalmi lehetőségek növelése a falusi turizmuson keresztül”
 • Várbalog
 • „Véneken a legfontosabb probléma az alacsony lélekszám, illetve az elöregedés, melyhez jelentősen hozzájárul az infrastruktúra hiány és zsáktelepülés jellegünk.”
 • „Vének községben a legnagyobb lehetőség a gönyűi kikötő közelségében, és az ott folyó fejlesztésben rejlik”
 • Vének

59

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

tartalom2
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
kijel lt f fejleszt si priorit sok a t rs gben 1 1
Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1

A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 22 db fejlesztési intézkedés tartozik

Intézkedé-sek száma

Összes allokált forrás (EUR)

Fő fejlesztési prioritás

 • „Településfejlesztés”
 • 4 db
 • 11,397,694
 • „Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése”
 • 4 db
 • 5,098,646
 • „Helyi turizmus ágazat fejlesztése”
 • 3 db
 • 4,316,146
 • „Helyi természeti erőforrások kiaknázása, újrahasznosítás előnyben részesítése”
 • 4 db
 • 3,418,468
 • „Természeti értékek védelme”
 • 3 db
 • 566,086
 • „Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése”
 • 4 db
 • 242,276
 • „{FejlPrioritasok.6.Ny396}”
 • {FejlPrioritasok.6.Sz331} db
 • {FejlPrioritasok.6.Sz332}
 • „{FejlPrioritasok.7.Ny396}”
 • {FejlPrioritasok.7.Sz331} db
 • {FejlPrioritasok.7.Sz332}

61

61

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 1 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6

A legtöbb forrás – 96,086 EUR – a(z) Természeti értékek védelme, bemutatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Településfejlesztés

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Helyi szolgáltatások fejlesztése
 • 5,145,288
 • Épített örökség védelme, hasznosítása
 • 4,386,982
 • Települési infrastruktúra fejlesztése
 • 240,000
 • Településkép javítás
 • 1,625,424
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

62

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 2 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6

A legtöbb forrás – 96,086 EUR – a(z) Természeti értékek védelme, bemutatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Helyi termékek előállítása, piacra segítése
 • 95,000
 • Vállalkozási ismeretek terjesztése
 • 40,000
 • Innovatív helyi munkahelyek létrehozása
 • 4,963,646
 • Környezettudatos termelési módszerek ösztönzése
 • 0
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

63

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 3 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6

A legtöbb forrás – 96,086 EUR – a(z) Természeti értékek védelme, bemutatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
 • 3,904,661
 • Turisztikai rendszer fejlesztése
 • 275,000
 • Hagyományos mezőgazdasági és kézműves tevékenységek a turizmus szolgálatában
 • 136,485
 • {FejlIntForras.3.Int}
 • {FejlIntForras.3.Forras}
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

64

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 4 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6

A legtöbb forrás – 96,086 EUR – a(z) Természeti értékek védelme, bemutatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Helyi természeti erőforrások kiaknázása, újrahasznosítás előnyben részesítése

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Vízi közlekedés fejlesztése
 • 318,468
 • Megújuló energiaforrások hasznosítása
 • 3,100,000
 • Újrahasznosítás elősegítése
 • 0
 • Termál, gyógyvíz hasznosítása
 • 0
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

65

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 5 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6

A legtöbb forrás – 96,086 EUR – a(z) Természeti értékek védelme, bemutatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Természeti értékek védelme

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Természeti értékek védelme, bemutatása
 • 96,086
 • Természet fenntartható hasznosítása
 • 430,000
 • Környezettudatosságra nevelés
 • 40,000
 • {FejlIntForras.3.Int}
 • {FejlIntForras.3.Forras}
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

66

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

az egyes fejleszt si int zked sekre allok lt t mogat si forr sok nagys ga 6 6
Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6

A legtöbb forrás – 96,086 EUR – a(z) Természeti értékek védelme, bemutatása fejlesztési intézkedésre lett allokálva

Fő fejlesztési prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése

Fejlesztési intézkedés

Allokált forrás (EUR)

 • Hagyományőrzés, kulturális értékek megőrzése
 • 70,000
 • Civil szervezetek megerősítése
 • 61,000
 • Helyi és térségi rendezvények szervezése
 • 111,276
 • Helytörténeti értékek feltárása, bemutatása
 • 0
 • {FejlIntForras.4.Int}
 • {FejlIntForras.4.Forras}
 • {FejlIntForras.5.Int}
 • {FejlIntForras.5.Forras}
 • {FejlIntForras.6.Int}
 • {FejlIntForras.6.Forras}
 • {FejlIntForras.7.Int}
 • {FejlIntForras.7.Forras}

67

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

tartalom3
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
  • 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat
  • 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat
  • Komplex stratégia megoldási javaslatai
azonos tott fejleszt si lehet s gek szektoronk nt helyi gazdas g fejleszt se
A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihozAzonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése

Szektoronkénti megoszlás

Vállalkozások száma

Foglalkozta-tottság

10 legna-gyobb vállalk.

10 legfonto-sabb javaslat

Szektor

Javaslatok

Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

7%

12%

0%

5%

0%

Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás

11%

43%

100%

0%

0%

18%

10%

0%

0%

0%

Építőipar

20%

11%

0%

10%

14%

Kereskedelem, javítás

8%

5%

0%

5%

0%

Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

6%

11%

0%

5%

0%

Szállítás, raktározás, posta és távközlés

4%

1%

0%

0%

0%

Pénzügyi közvetítés

18%

4%

0%

0%

0%

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás

8%

2%

0%

52%

71%

Egyéb szolgáltatás

0%

0%

0%

24%

14%

Egyéb tevékenység

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 1 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „A modern berendezések beszerzésének, fejlett, környezetkímélő technológia alkalmazásának támogatása.Új épület építése, épületfelújítás, környezetirányítássi - és minőségbiztosítási rendszer bevezetése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztése. Ösztönözni kell az innovatív megoldások meghonosítását. Továbbá a vállalkozások technológia-fejlesztését célzó kapcsolatrendszerének, együttműködési körének szélesítését.Támogatás 40 000 €-ig vehető igénybe.”
 • „A vállalkozások versenyképessége erősödik, a térség foglalkoztatási helyzete javul, a térség vállalkozói nem „követőek” lesznek, hanem „meghatározóak”.
 • A fejlődőképes vállalkozások technikai, technológiai felzárkózása piaci stabilitást és új munkahelyeket eredményez.”
 • „Egyéb szolgáltatás”

1

70

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 2 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „A fogyasztók figyelmének a felkeltése a helyi termékek iránt. A helyi specialitások támogatása, egységes, a térségre jellemző márkanév kialakítása. A vállalkozók, kistermelők, egyéb terméket előállítok részére lehetőséget biztosítunk a saját, egyedi márkanevének, promóciós anyagának elkészítésére, annak levédésére. A termékeknek a hazai és nemzetközi vásárokon való megjelenésére, a márkanévvel ellátott termékek reklámozására, a márkanév használatát lehetővé tévő rendszer kifejlesztése, kidolgozása és működtetése. A helyi termelők hálózatának kialakítása. Közös piactér kialakítása- nem beruházás jellegű- weblap, arculat, marketing, közös megjelenés rendezvényeken. Egységes márkanév kialakítása, az egyedi termelői, szolgáltatói arculat mellé. Pl.: Szigetközi élelmiszerlogó mellett a termelő saját arculata is szerepelhet.”
 • „Egyre több helyi márkanéven ismert termék kerül piacra. A marketing hatására a térség fogyasztói szokásaiba beépül a helyi termékek vásárlása. Mindez munkalehetőséget, bevételt, az egyénnek társadalmi hasznosságot és a helyi kötődés megerősödését jelenti.1-2 új márkanév jelenik meg a piacon. A kialakult arculat egységesen fog megjelenni több vállalkozó által különféle vásárokon.”
 • „Egyéb szolgáltatás”

2

71

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 3 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Kempingek és falusi vendégházak, vendégasztalok (2 és 3 napraforgós minősítésűek is) kínálati elemeinek bővítése érdekében az eszközbeszerzések és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra, valamint fenntartásukhoz, nyomon követésükhöz szükséges immateriális javak támogatása.”
 • „Bővül a szolgáltatások köre és színvonala, 5%-kal növekszik a vendégek és a vendégéjszakák száma.”

3

 • „Egyéb szolgáltatás”

72

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 4 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Településeken, közel az előállítás helyszínéhez a megfelelő árusító helyek, piacok kialakítása, a meglévők fejlesztése. A hozzájuk tartozó infrastruktúra kialakításának támogatása, üzlethelységek felújítása, kialakítása, akadálymentesítése a berendezésükhöz szükséges eszközbeszerzések, szoftverek támogatása.Támogatás 16 000 €-ig vehető igénybe.”
 • „A fejlesztés eredményeként a helyi termékek értékesítése ott valósul meg ahol szükség van rá a lehető legkisebb ráfordítással. Ezzel előtérbe kerül a helyi termékek előállítása, értékesítése és fogyasztása. Ennek hatására erősödik a termelői kedv, javul a megélhetés, nő a megelégedettségi szint. A pályázat eredményeként évente 3-4 értékesítő hely alakul ki. Hosszútávon ez javítja a település lakosságmegtartó képességét.”

4

 • „Kereskedelem, javítás”

73

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 5 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „A helyi, különféle szolgáltatásokat biztosító épületek, építmények belső felújítása, korszerűsítése. A szolgáltatások eléréséhez, működtetéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése, eszközbeszerzés a helyi/országos védelem alatt nem álló épületekben.”
 • „A szolgáltatások fejlesztésével komfortosabb, élhetőbb és szerethetőbb környezet alakul ki, amely az alapvető emberi, családi és közösségi szükségletek minél szélesebb és jobb színvonalú kielégítését szolgálja. A tervezési időszak végére a térségben évente legalább 2-3 db megfelelő minőségű szolgáltatás elérhetésének a lehetőségét biztosítjuk. Az életminőség javulásával a település népességmegtartó ereje nő, az elvándorlás csökken.”

5

 • „Egyéb szolgáltatás”

74

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 6 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „A turisztikai szolgáltató egységek építése, felújítása, hiányzó elemeinek pótlása, akadálymentesítése a mai kor szellemének megfelelően. A turizmust szolgáló, különböző kategóriájú szálláshelyek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, a már meglévők bővítése, korszerűsítése. A jelenlegi szálláshelyek felújítása, esetlegesen magasabb kategóriába való sorolása. Új szálláshelyek kialakítása a sátorozó helytől kezdve a gyermek és ifjúsági táborokon keresztül a falusi szálláshelyeken át a kis ágyszámú szállodákig. A megoldási javaslat kapcsolódik a 700-as, 713-as és 2650-es HPME-khez.Támogatás 60 000 €-ig vehető igénybe.”
 • „Bővül a szolgáltatások köre és színvonala, 5%-kal növekszik a vendégek és a vendégéjszakák száma. A komplex projekt lévén gyermekeink rendezett településen, megfelelő minőségű szálláshelyen tölthetik el szabadidejüket, minőségi oktatásban részesülnek.”

6

 • „Egyéb szolgáltatás”

75

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 7 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, de azzal együtt is létesíthető (nem mezőgazdasági jellegű) bemutatóhelyek kialakítása ahol az adott terméket elő lehet állítani, az adott turisztikai látványossághoz kapcsolódó anyagokat, eszközöket meg lehet ismerni. A működtetésükhöz szükséges infrastruktúra kiépítése, a helységek berendezésének, felszerelésének támogatása. A működtetéshez szükséges inmateriális javak, eszközök beszerzésének támogatása.Támogatás 8 000 €-ig vehető igénybe.”
 • „A szolgáltatások fejlesztésével, bővítésével az itt élők (pl.: iskolások is részt vehetnek egy ilyen programban valamely gazdánál, vállalkozónál) és az ide látogatók megismerkedhetnek a helyben megtermelt árúkkal, itt élő állatokkal, növényekkel, történelmükkel, felhasználási lehetőségeikkel. Egy komplex program keretében, aktív együttműködéssel kapják kézhez a kész termékeket, a tudást. A pályázati kiírást követően évente egy–két bemutatóhely létesül.”

7

 • „Egyéb tevékenység”

76

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 8 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „”
 • „”

8

 • „”

77

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 9 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „”
 • „”

9

 • „”

78

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb gazdas gfejleszt si megold si javaslat 10 10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10

A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Szektor

Megoldási javaslat

 • „”
 • „”

10

 • „”

79

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

tartalom4
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
  • 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat
  • 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat
  • Komplex stratégia megoldási javaslatai
a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 1 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Az országos és helyi védelem alatt nem álló épületek, építmények átalakítását, bővítését felújítását, környezetüknek rendbetételét, közösségi vagy gazdasági célú funkciókkal, élettel való megtöltését szolgáló projektek támogatása. Az épületek helyreállításával, esetleg új funkcióval való megtöltésével és az építmények és azok környezetének felújításával jól szolgálják a helyi lakosságot, közösségeket, az ide látogatókat.Támogatás 60 000 €-ig vehető igénybe.”
 • „Az elkövetkezendő időszakban csökken a kihasználatlan létesítmények száma, felújításukkal, akadálymentesítésükkel javul az épületek és környezetük állapota. Funkcióval való megtöltésük következtében a lakosság ellátására új szolgáltatások jelennek meg, összességében javul a településkép és a szolgáltatások minősége. 2010-től évente 5 épület, építmény felújításra kerül.”

1

 • „Egyéb infrastruktúra”

81

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 2 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „A közterületek, sétautak, parkok, kialakítását, felújítását, funkcióval való bővítését, látvány és használati térelemek elhelyezését, forgalom-biztonságtechnikai berendezések elhelyezését szolgáló projektek támogatása, melyek keretében burkolatok, közterületen parkosítás, fásítás és virágosítás, funkcóval való bővülés valósulhat meg. Új közterületek létrehozásával, a meglévők rendbetételével, fejlesztésükkel, folyamatos gondozásukkal és tartalmas funkcióval való megtöltésükkel értékes, hasznos multifunkciós közterületek valósulhatnak meg.”
 • „Növekszik (évente 10 %) az esztétikailag rendezett, vonzó faluképet szolgáló közterületek aránya, ezek új vagy bővített funkciókkal jobban szolgálják a közösségi célú hasznosításukat. A helyben lakók komfortérzete javul, a települések népességmegtartó ereje nő. Az idelátogató turisták szebb, vonzóbb környezetben tölthetik el szabadidejüket.”

2

 • „Egyéb infrastruktúra”

82

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 3 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „A természeti adottságoknak megfelelő, az élővilágra is tekintettel lévő megfigyelőhelyek, tanösvények, tematikus utak, turista útvonalak, vízi útvonalak létrehozása, a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra kialakítása, a meglévők felújítása, akadálymentesítése. Ezen útvonalak tanösvényeinek megtervezése, kitáblázása, ezeket népszerűsítő kiadványok megjelentetése, folyamatos aktualizálása. A megoldási javaslat kapcsolódik a 708-as, 705-ös, 6476-os, és a 716-os HPME-khez.Támogatás 15 000 €-ig vehető igénybe.”
 • „A térség teljes területét behálózó vízi, szárazföldi tanösvények-útvonalak jönnek létre melyek szinergiában vannak egymással. Bemutatják a teljes területünk élővilágát részben oktatási lehetőségként, részben turisztikai látványosságként. A komplex projekt lévén az információs pontok egy olyan korszerű hálózata alakul ki, melyekben az internetes adatbázisokon, és kiadványokon keresztül térségünk egyedülálló természeti szépségeit, épített örökségeinket, jó minőségű szálláshelyeinket, sokszínű kulturális életünket az idelátogatók megismerhetik.”

3

 • „Természeti adottságok”

83

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 4 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „Környezettudatos, környezetvédő magatartást, szelektív hulladékgyűjtést elősegítő képzések, foglalkozások, versenyek támogatása mind az óvodai, iskolai és intézményeken kívüli oktatás keretein belül. Ezen kívül rendszeres szemétgyűjtési akciók támogatása. A megoldási javaslat kapcsolódik a 2650-es, a 6-os, 701,713-as számú HPME-khez.”
 • „Jobban fogunk figyelni életterünkre, környezetünkre. A környezettudatos nevelést a térség óvodáinak, iskoláinak legalább 50%-a beépíti a nevelési oktatási tervébe. Ezáltal csökken a térségünkben a környezetszennyezés mértéke. A felnövekvő nemzedék életmódja alapjaiban változik meg, környezettudatosabb, egészségesebb lesz.”

4

 • „Oktatás”

84

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 5 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „A térség településeinek életében jelentős szerepet játszó, az UMVP III tengelyének keretében nem támogatható, kulturális, történelmi örökségünk szempontjából is fontos, helyi és országos védettéget nem élvező azon épületek, építmények belső felújítása, korszerűsítése, esetleg funkcióbővítése, berendezése, akadálymentesítése, jelen kor követelményeinek megfelelő energetikai átalakítása. A környezetük rendbetételének, az ezekhez szükséges infrastruktúra kiépítésének támogatása.”
 • „Nő a helyi közösségek számára fontos, de nem védelem alatt álló felújított épületek elemek száma, rendezetté válik környezetük, a megközelíthetőségük biztosítható lesz. Javul a településkép, fenntartásuk gazdaságosabb lesz. Pályázat kiírását követően évente kb.: 2-3 projekt valósul meg.”

5

 • „Természeti adottságok”

85

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 6 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „A gazdák körében a hagyományokra épülő, ökológiai gazdálkodásban fontos szemléletmódok elterjesztése fórumok,tanulmányutak szervezésével a fenntartható mezőgazdasági termelés jegyében. Pl: külföldi és hazai ökofarm, mintagazdaság látogatása. A fórumokon a gazdák közti kapcsolattartás, folyamatos konzultáció elősegítése annak érdekében, hogy a megtermelt áruknál a kínálat közelítsen a kereslethez.
 • Közoktatási anyagba beemelése a térségi biogazdálkodási farmok látogatásával.”
 • „Az ökológiai szemlélet teret nyer. Ezzel javul a környezeti egyensúly, csökken a környezetkárosító tevékenységek aránya.
 • A képzéseken évente legalább 20 fő részt vesz a térségből.”

6

 • „Oktatás”

86

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 7 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „A viziturizmust elősegítő építési és infrastrukturális beruházások, eszközbeszerzések, az életmentéshez szükséges eszközök beszerzésének támogatása.Támogatás 20 000 €-ig vehető igénybe.”
 • „A térségbe érkező vízituristák száma a fejlesztést követő 2 év múlva 10%-al nő. A viziturizmus fejlesztésével áttételesen nő a falusi turizmus, az itt élők is szabadidejüket a festői környezetben lévő vízpartok mellett töltik.”

7

 • „Egyéb infrastruktúra”

87

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 8 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „A bel- és kültéri rendezvények és programhelyszínek kialakítása, megfelelő minőségűvé tételének érdekében azokhoz szükséges eszközbeszerzések, szoftverek beszerzésének támogatása.”
 • „Az önkormányzatok és civil szervezetek, vállalkozások eszközállománya várhatóan 8%-kal nő. A bel- és kültéri helyszínek minősége 5%-kal javul. A saját tulajdonú eszközök alkalmazásával a helyi és térségi rendezvények száma és minősége nő, miközben a szervezők anyagi terhei nagymértékben csökkennek, ezért színesebb kínálat jelenik meg a "rendezvénypalettán".”

8

 • „Egyéb infrastruktúra”

88

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 9 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „”
 • „”

9

 • „”

89

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

a 10 legfontosabb szolg ltat s ill falu s telep l sfejleszt si megold si javaslat 10 10
A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10

A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb infrastruktúra fejlesztési témához kapcsolódik

Megoldási javaslat várható eredménye

Fejlesztési téma

Megoldási javaslat

 • „”
 • „”

10

 • „”

90

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

tartalom5
Tartalom
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
 • Helyzetelemzés
 • Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció
 • Megoldási javaslatok
  • 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat
  • 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat
  • Komplex stratégia megoldási javaslatai
slide93
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 1/47 Kód: NyD-2-SzF-B-04 Sorszám: 4383

Prioritás: Településfejlesztés

Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • Településeinken és településeink között kevés a biztonságos közlekedést szolgáló kerékpárút, a meglévők nem teremtenek összefüggő kapcsolatot a térségünk két legtávolabbi pontja között.

Probléma/ lehetőség

 • A hiányos kerékpárút hálózat miatt a kerékpáros turizmus elkerüli a vidékünket, e fejlesztés nagyban elősegítené a térségbe látogatók számának növelését, helyi turisztikai vállalkozások fejlődését és a foglalkoztatás növelését.

Megoldási javaslat

 • Kerékpárutak építése egy, két három számjegyú belterületi utak mentén és négy, öt számjegyű külterületi utak mentén.

Várható eredmény

 • A kerékpárúthálózat fejlesztésével megteremtődik annak lehetősége, hogy az emberek a rövid távú helyváltoztatási igényüket kerékpárral oldják meg biztonságos körülmények között. A határon belépő túrista kerékpáron körbejárhatja térségünk településeit. 2013-ra térségünk kb. 60 km új kerékpárút szakasszal gazdagodik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • NYDOP - 4. prioritás - Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

92

megold si javaslatok 1 47 k d nyd 2 szf b 04 sorsz m 4383
Megoldási javaslatok 1/47 Kód: NyD-2-SzF-B-04 Sorszám: 4383

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

6250000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

5000000 EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

770654 EUR

 • Önkormányzatok

80%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

38533 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

%

 • Természetes személyek

93

slide95
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 2/47 Kód: NyD-2-GF-1-02 Sorszám: 7

Prioritás: Településfejlesztés

Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A térség településein hiányosak, vagy nem teljes körűek az emberi-, családi-, és közösségi szolgáltatások. A meglévő egészségügyi, sport- és szabadidős, szociális, kommunális (pl. temetői szolgáltatás), információs és szolgáltató terek ellátási szintje, színvonala nem kielégítő, kívánnivalót hagy maga után.

Probléma/ lehetőség

 • A településen jelenleg igénybe vehető szolgáltatások minősége nem kielégítő, nem a mai kornak megfelelő színvonalú, de nagyon sok szolgáltatást nem is tudunk helyben elérni. A hiányzó és nem megfelelő helyi szolgáltatások rontják az itt élők életminőségét, színvonalas ellátását, hosszútávon ezáltal csökken a település lakosságmegtartó képessége

Megoldási javaslat

 • A helyi, különféle szolgáltatásokat biztosító épületek, építmények belső felújítása, korszerűsítése. A szolgáltatások eléréséhez, működtetéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése, eszközbeszerzés a helyi/országos védelem alatt nem álló épületekben.

Várható eredmény

 • A szolgáltatások fejlesztésével komfortosabb, élhetőbb és szerethetőbb környezet alakul ki, amely az alapvető emberi, családi és közösségi szükségletek minél szélesebb és jobb színvonalú kielégítését szolgálja. A tervezési időszak végére a térségben évente legalább 2-3 db megfelelő minőségű szolgáltatás elérhetésének a lehetőségét biztosítjuk. Az életminőség javulásával a település népességmegtartó ereje nő, az elvándorlás csökken.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

94

megold si javaslatok 2 47 k d nyd 2 gf 1 02 sorsz m 7
Megoldási javaslatok 2/47 Kód: NyD-2-GF-1-02 Sorszám: 7

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

110000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

85000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

33000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR

 • Egyházak

80%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

7 db

%

 • Természetes személyek

95

slide97
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 3/47 Kód: NyD-2-GF-A-02 Sorszám: 2901

Prioritás: Településfejlesztés

Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás

Helyzet/ adottság

 • Térségünk lakosságának körében igény van a helyben előállított zöldségre, gyümölcs és egyéb élelmiszeripari termékekre, kiskereskedelmi árukra, virágokra. Jelen vannak a településeken az olyan őstermelők, mikrovállalkozók akik saját termékeiket helyben szeretnék értékesíteni. Erre sok esetben nincsen lehetőségük, ezért a termékeiket nehezen tudják eladni.

Probléma/ lehetőség

 • A helyben megtermelt mezőgazdasági, otthon előállított kiskereskedelmi termékek étékesítése sok esetben a megfelelő értékesítési helyek hiánya miatt megoldatlan. Ezért a vállalkozó, gazda sem tudja megfelelően eladni a helyben megtermelt, előállított áruját, és a vevő sem tudja megvenni az általa kiválasztott termékeket. Szükség van megfelelő elárusító helyek kialakítására ahhoz, hogy a termékek eljussanak a vevőkhöz

Megoldási javaslat

 • Településeken, közel az előállítás helyszínéhez a megfelelő árusító helyek, piacok kialakítása, a meglévők fejlesztése. A hozzájuk tartozó infrastruktúra kialakításának támogatása, üzlethelységek felújítása, kialakítása, akadálymentesítése a berendezésükhöz szükséges eszközbeszerzések, szoftverek támogatása.Támogatás 16 000 €-ig vehető igénybe.

Várható eredmény

 • A fejlesztés eredményeként a helyi termékek értékesítése ott valósul meg ahol szükség van rá a lehető legkisebb ráfordítással. Ezzel előtérbe kerül a helyi termékek előállítása, értékesítése és fogyasztása. Ennek hatására erősödik a termelői kedv, javul a megélhetés, nő a megelégedettségi szint. A pályázat eredményeként évente 3-4 értékesítő hely alakul ki. Hosszútávon ez javítja a település lakosságmegtartó képességét.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

96

megold si javaslatok 3 47 k d nyd 2 gf a 02 sorsz m 2901
Megoldási javaslatok 3/47 Kód: NyD-2-GF-A-02 Sorszám: 2901

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

50000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

40288 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

16000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

%

 • Természetes személyek

97

slide99
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 4/47 Kód: NyD-2-GF-2-01 Sorszám: 6918

Prioritás: Településfejlesztés

Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • Aprófalvas településeinken a közösségi szolgáltatások hiányosak. A gyerekek felügyelete az óvodai-, általános iskolai tanítás után nehézkes, ha a szülő még dolgozik vagy hivatalos ügyeit intézi. Egyes településeken hiányzik az óvodai, bölcsödei szolgáltatás is. A fiatal anyák nehezen tudnak visszatérni a munkaerőpiacra. Ez a probléma elősegíti a fiatal kisgyermekes családok elvándorlását.

Probléma/ lehetőség

 • Alternatív gyermekfelügyeletre alkalmas tér több településen is rendelkezésre áll. Állástalan, ill. félállásban lévő pedagógusok rendelkezésre állnak.

Megoldási javaslat

 • Települési, vagy mikrotérségi rendszerű családi napközik szervezése a 20 hetes-14 éves korú gyermekek számára. A működtetéshez szükséges helyiségek ki/átalakítása. A tanulást és a szabadidő hasznos eltöltését segítő eszközök beszerzése.

Várható eredmény

 • Min. 5 alternatív gyermekellátást biztosító szolgáltatás feltételeinek kialakítása és beindítása. Csökken a munkanélküliség és az aprófalvas településekről az elvándorlások száma.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

98

megold si javaslatok 4 47 k d nyd 2 gf 2 01 sorsz m 6918
Megoldási javaslatok 4/47 Kód: NyD-2-GF-2-01 Sorszám: 6918

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

20000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

10000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

5000 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

60%

 • Természetes személyek

99

slide101
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 5/47 Kód: NyD-2-GF-1-07 Sorszám: 6916

Prioritás: Településfejlesztés

Intézkedés: Helyi szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • Településeinken élő lakosság sportolási lehetősége korlátozott. Sportegyesületek alakultak, de eszközellátottságuk hiányos, ezért aktív részvételük a sportrendezvényeken nehézkes. Tehetséges fiatal sportolók és az utánpótlás nevelése, edzése nem kielégítő. A lakosság egészségi állapota nagyon rossz.

Probléma/ lehetőség

 • Ennek megoldása elsőszámú kérdés kell legyen. A sport területének fejlesztése a fiatalok helyben maradását is elősegíti.

Megoldási javaslat

 • Egészségtudatosabb életmódhoz kapcsolódó programok, akciók, rendezvények támogatása. Meglévő eszközök fejlesztése. Kivéve a természeti és környezeti értékeket károsító, valamint ezen értékek hozzáférhetőségét korlátozó sportturisztikai tevékenységek (pl.: terepmotor, quad, downhill terepkerékpározás,jet ski).

Várható eredmény

 • A sportolási lehetőségeket biztosító rendezvények, eszközbeszerzések a lakosság egészségtudatosabb magatartását elősegíti.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

100

megold si javaslatok 5 47 k d nyd 2 gf 1 07 sorsz m 6916
Megoldási javaslatok 5/47 Kód: NyD-2-GF-1-07 Sorszám: 6916

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

50000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

10000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

4000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

20 db

%

 • Természetes személyek

101

slide103
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 6/47 Kód: NyD-2-SzF-B-05 Sorszám: 4418

Prioritás: Településfejlesztés

Intézkedés: Épített örökség védelme, hasznosítása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • Történelmi és kulturális értékeink megóvása nem történt meg az elmúlt évtizedekben, kevés az ezekkel kapcsolatos turisztikai célú fejlesztés.

Probléma/ lehetőség

 • Megvédendő értékeink rossz állapotban vannak, nincsenek kialakítva a látogatóbarát szolgáltatások, fejlesztések, nem végeztek rajtuk energiahatékony működést biztosító beruházásokat.

Megoldási javaslat

 • Örökségvédelmi szempontból fontos védett épületek, objektumok felújítása, rendezvényhelyszínek kialakítása, infrastruktúrális fejlesztése.

Várható eredmény

 • Az elkövetkezendő 4 évben 3 kulturális értéket képviselő objektum megújul, látogatóbarát szolgáltatásokat biztosít, valamint 2 rendezvényhelyszín infrastruktúrális fejlesztése történik meg.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • NYDOP - 2. prioritás - Turizmusfejlesztés (Pannon örökség megújítása)

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

102

megold si javaslatok 6 47 k d nyd 2 szf b 05 sorsz m 4418
Megoldási javaslatok 6/47 Kód: NyD-2-SzF-B-05 Sorszám: 4418

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

4705882 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

4000000 EUR

 • Non-profit szervezetek

85%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

3082614 EUR

 • Önkormányzatok

85%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

77065 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

%

 • Természetes személyek

103

slide105
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 7/47 Kód: NyD-2-SzF-1-12 Sorszám: 4214

Prioritás: Településfejlesztés

Intézkedés: Épített örökség védelme, hasznosítása

Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

Helyzet/ adottság

 • A térség településeinek életében jelentős szerepet játszó kulturális, történelmi örökségünk szempontjából is fontos, de nem védett épületek, építmények nincsenek jó állapotban, állaguk leromlott, fenntartásuk a szerkezetek elavultsága miatt magas. Megközelíthetőségük akadálymentes módon nem megoldott, ezek miatt a épületek, építmények nem hasznosíthatóak hatékonyan.

Probléma/ lehetőség

 • Az épített örökséghez tartozó épületek, építmények, szobrok, fogadalmi szobrok, harang, ill. toronyóra, ezeket működtető eszköz, keresztek, stb. Állaguk a folyamatos karbantartás hiányában egyre romlik, félő, hogy egy részük nem marad fenn az utókor számára. A hozzájuk elvezető, őket ellátó infrastruktúra rossz állapotú, fenntartásuk gazdaságtalan.

Megoldási javaslat

 • A térség településeinek életében jelentős szerepet játszó, az UMVP III tengelyének keretében nem támogatható, kulturális, történelmi örökségünk szempontjából is fontos, helyi és országos védettéget nem élvező azon épületek, építmények belső felújítása, korszerűsítése, esetleg funkcióbővítése, berendezése, akadálymentesítése, jelen kor követelményeinek megfelelő energetikai átalakítása. A környezetük rendbetételének, az ezekhez szükséges infrastruktúra kiépítésének támogatása.

Várható eredmény

 • Nő a helyi közösségek számára fontos, de nem védelem alatt álló felújított épületek elemek száma, rendezetté válik környezetük, a megközelíthetőségük biztosítható lesz. Javul a településkép, fenntartásuk gazdaságosabb lesz. Pályázat kiírását követően évente kb.: 2-3 projekt valósul meg.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

104

megold si javaslatok 7 47 k d nyd 2 szf 1 12 sorsz m 4214
Megoldási javaslatok 7/47 Kód: NyD-2-SzF-1-12 Sorszám: 4214

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

300000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

195000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

11000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

60%

 • Természetes személyek

105

slide107
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 8/47 Kód: NyD-2-SzF-A-07 Sorszám: 7265

Prioritás: Településfejlesztés

Intézkedés: Épített örökség védelme, hasznosítása

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • A Szigetköz, a Hanság és a Mosoni-sík nagyon gazdag a természeti és történelmi látnivalókban, örökségekben. Nagyon sok fa, fasor, füzes, növényritkaság (pl. lipóti és kimlei gesztenyesor, hédervári Árpád-fa, bodaki botló füzes, stb.), láp, tó található a térségben. Továbbá jelentős számú műemlék, illetve helyi védelem alatt álló épület, épületegyüttes és építmény is található környezetünkben. Ezekről sajnos még a közvetlen közelben élő lakosság sem rendelkezik megfelelő információkkal, védelmük, hosszú távú fenntarthatóságuk sem biztosított.

Probléma/ lehetőség

 • Értékeinket meg kell védeni a jövő nemzedék számára, rossz állapotban vannak, érdektelenné váltak. A műemlékek, a helyi védelem alatt álló építmények már nyilvántartásban vannak, megtettük az első lépést fenntartásuk érdekében. Sokan veszik bele a rendezési tervükbe a tájképek védelmét, jelölik a tervekben a védelemre szánt területeket. Ezzel lehetőséget adva arra, hogy beépüljenek a települések életébe.

Megoldási javaslat

 • A helyi és az országos védelem alatt álló épületek és építmények felújításának, akadálymentesítésének ösztönzése, a körülöttük lévő zöldfelületek rekultivációja. A létesítmények látogathatóvá tétele. A területen lévő természeti és történelmi értékeink helyreállítása, környezetük rendbetétele, rehabilitációja. Elérhetőségük, megközelíthetőségük biztosításának támogatása. A fenti fejlesztésekhez kapcsolódó identitástudat fejlesztését, megőrzését, a környezettudatos viselkedési mód elősegítését kezdeményező intézkedések támogatása.Támogatás 21 000 €-ig vehető igénybe.

Várható eredmény

 • Természeti értékeink feltárulnak, az épített örökségünk, műemlékeink mindenki számára láthatóvá és megismerhetővé válnak. A projekt indításától számított 1 éven túl, évente legalább 2 db védett hely felújítását, rekultivációját tudjuk elvégezni, a látogatók számára megnyitni.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

106

megold si javaslatok 8 47 k d nyd 2 szf a 07 sorsz m 7265
Megoldási javaslatok 8/47 Kód: NyD-2-SzF-A-07 Sorszám: 7265

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

230000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

181982 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

21000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

25 db

%

 • Természetes személyek

107

slide109
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 9/47 Kód: NyD-2-SzF-5-01 Sorszám: 7133

Prioritás: Településfejlesztés

Intézkedés: Épített örökség védelme, hasznosítása

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • A térségben élők és a döntéshozók, fenntartók kapcsolata helyi/térségi kulturális örökséggel formális, eseti, felszínes, alkalmi jellegű. A kulturális örökségben rejlő lehetőségek nincsenek megfelelően kiaknázva.
 • Aktív, de nehézkesen működő kulturális civil szervezetek forrás és kapacitás hiánya.

Probléma/ lehetőség

 • Sok „falumúzeum” és helytörténeti gyűjtemény van, de nincs a térségben olyan, amelyik muzeális intézmény státuszban volna (állami kulturális támogatásoktól való elesés pl. TÁMOP, NKA.) Nincs olyan "kulturális út", amely mentén az épített örökség, a falumúzeumok elhelyezhetők volnának, ami biztosítaná hosszútávon a fenntarthatóságot, melyeket a turisták és az iskolások tervszerűen, programsorozat-szerűen használhatnának.

Megoldási javaslat

 • Ernyőszervezet kialakítása a térségben működő falumúzeumok, helytörténeti gyűjtemények, kulturális civil szervezeteket összefogására. Csak partnerségben kialakított projekt támogatása
 • Az ernyőszervezeten belül min. muzeológiai/művelődésszervező/múzeumpedagógiai/restaurátori szolgáltatás igénybevétele.
 • Új vagy már meglévő egyesület, alapítvány, nonprofit kht., stb. létrehozása, munkaszervezet kialakítása
 • Az üzemeltetők, fenntartók részére ismeretterjesztő jellegű műhelymunkák, csapatépítés szervezése, bemutatva a kortárs muzeológiai projekteket: Muzeománia, MaDok, Múzeumot Mindenkinek, DHD (Dráma-Helytörténet-Disputa), TÖF (több-tantárgyú örökség-feldolgozás), stb.: nyitottság, kompromisszum-készség kialakítása.

Várható eredmény

 • A falumúzeumokból egy külön tulajdonosokkal, fenntartókkal, üzemeltetőkkel is rendelkező, de egységes hálózati intézmény kialakítása, amely alkalmas az önálló entitásként való megjelenésre is (múzeumi pályázatokon pályázni, pl. NKA, NKÖM) nyitottság, kompromisszumkészség: hajlandóság a szakmai területi elválasztásra (egyik településn csak raktárt biztosít, másik csak kiállítóhelyiséget…)
 • Falumúzeumok jelentőségének felértékelődése a helyi lakosság körében. Falumúzeumok szerepének felértékelődése a turizmusban („kulturális út”, programcsomag kialakítása, ökoturisztikai B-terv: esőnap, stb.) Aktív részvétel, együttműködés a helyi iskolákkal.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

108

megold si javaslatok 9 47 k d nyd 2 szf 5 01 sorsz m 7133
Megoldási javaslatok 9/47 Kód: NyD-2-SzF-5-01 Sorszám: 7133

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

10000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

10000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

10000 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

%

 • Természetes személyek

109

slide111
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 10/47 Kód: NyD-2-SzF-A-09 Sorszám: 712

Prioritás: Településfejlesztés

Intézkedés: Településkép javítás

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • Településeinken 80%-os arányban vannak olyan közterületek (nem utak mentén lévő járdák,sétautak, parkolók), parkok, zöldterületek, fasorok, stb. amelyek állapota, esztétikai képe rontja a település arculatát, megjelenését. Állapotuk miatt korlátozott a közösségi célú használatuk is.

Probléma/ lehetőség

 • A rendezetlen, gondozatlan, funkció nélküli területek rontják a faluképet, akadályozzák a közösségi célú hasznosításukat. A rossz állapotú gyalogutakon való közlekedés balesetveszélyes, a segítésggel élők közlekedését lehetetlenné teszi. A járdák, útszakaszok rossz irányba való lejtésük miatt a víz a házakra folyik, rontja azok állapotát is.

Megoldási javaslat

 • A közterületek, sétautak, parkok, kialakítását, felújítását, funkcióval való bővítését, látvány és használati térelemek elhelyezését, forgalom-biztonságtechnikai berendezések elhelyezését szolgáló projektek támogatása, melyek keretében burkolatok, közterületen parkosítás, fásítás és virágosítás, funkcóval való bővülés valósulhat meg. Új közterületek létrehozásával, a meglévők rendbetételével, fejlesztésükkel, folyamatos gondozásukkal és tartalmas funkcióval való megtöltésükkel értékes, hasznos multifunkciós közterületek valósulhatnak meg.

Várható eredmény

 • Növekszik (évente 10 %) az esztétikailag rendezett, vonzó faluképet szolgáló közterületek aránya, ezek új vagy bővített funkciókkal jobban szolgálják a közösségi célú hasznosításukat. A helyben lakók komfortérzete javul, a települések népességmegtartó ereje nő. Az idelátogató turisták szebb, vonzóbb környezetben tölthetik el szabadidejüket.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

110

megold si javaslatok 10 47 k d nyd 2 szf a 09 sorsz m 712
Megoldási javaslatok 10/47 Kód: NyD-2-SzF-A-09 Sorszám: 712

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

1050000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

955732 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

30000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

20 db

%

 • Természetes személyek

111

slide113
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 11/47 Kód: NyD-2-SzF-A-08 Sorszám: 711

Prioritás: Településfejlesztés

Intézkedés: Településkép javítás

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • Térségünk településeinek egy részén pl. Újrónafő, Dunaszeg, Kimle, Püski, Kisbodak, Vámosszabadi stb. kihasználatlanul vagy csak részlegesen kihasználtan, funkció nélkül állnak épületek, építmények pl. egykori intézmények, szobrok, régi vizi létesítmények , ezért állaguk fokozatosan romlik, rontják a települések összképét.

Probléma/ lehetőség

 • A kihasználatlan, funkció nélküli jelenleg is már leromlott állapotú épületek, építmények környezetükre is negatív hatást gyakorolnak, a települések összképét zavarják. A látvány nagyban kihat a lakosság életérzésére, "szépérzékére". A látogatók és a turisták számára nem nyújt vonzó képet, a település lakosságmegtartó képességét is befolyásolja.

Megoldási javaslat

 • Az országos és helyi védelem alatt nem álló épületek, építmények átalakítását, bővítését felújítását, környezetüknek rendbetételét, közösségi vagy gazdasági célú funkciókkal, élettel való megtöltését szolgáló projektek támogatása. Az épületek helyreállításával, esetleg új funkcióval való megtöltésével és az építmények és azok környezetének felújításával jól szolgálják a helyi lakosságot, közösségeket, az ide látogatókat.Támogatás 60 000 €-ig vehető igénybe.

Várható eredmény

 • Az elkövetkezendő időszakban csökken a kihasználatlan létesítmények száma, felújításukkal, akadálymentesítésükkel javul az épületek és környezetük állapota. Funkcióval való megtöltésük következtében a lakosság ellátására új szolgáltatások jelennek meg, összességében javul a településkép és a szolgáltatások minősége. 2010-től évente 5 épület, építmény felújításra kerül.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

112

megold si javaslatok 11 47 k d nyd 2 szf a 08 sorsz m 711
Megoldási javaslatok 11/47 Kód: NyD-2-SzF-A-08 Sorszám: 711

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

800000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

669692 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

60000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

12000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

40 db

%

 • Természetes személyek

113

slide115
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 12/47 Kód: NyD-2-SzF-A-10 Sorszám: 713

Prioritás: Településfejlesztés

Intézkedés: Települési infrastruktúra fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • A térség településeinek nagy részén lévő játszóterek felújításra, korszerűsítésre szorulnak a jelenleg érvényben lévő szabványoknak megfelelően.Több helyen új, korszerű játszótér kialakítására van szükség.Az ifjúság számára kevés a megfelelő közösség és szabadidőtér.

Probléma/ lehetőség

 • Forráshiány miatt nincs elegendő játszótér,kalandpark,szabadidőtér, a meglévők nem szabványosak, balesetveszélyesek. Új szabványos közösségi szabadidőterek kialakítására, meglévők előírás szerinti korszerűsítésére van szükség, hogy gyermekeink biztonságosan játszhassanak, anélkül, hogy veszélyeknek legyenek kitéve.

Megoldási javaslat

 • A településeken kültéri korszerű játszóterek, szabadtéri kalandpark, szabadidőterek kialakítása, felújítása, meglévők korszerűsítése, amely helyi, térségi kivitelező által megvalósítandó, de maximum 26 000 Euro-ig. A megoldási javaslat kapcsolódik a 700-as, 6-os és 2650-os HPME-khez.Támogatás 26 000 €-ig vehető igénybe.

Várható eredmény

 • A szabványoknak is megfelelelő játszóterek száma legalább 20%-al nő a térségben. A komplex projekt lévén gyermekeink rendezett településen, megfelelő minőségű szálláshelyen tölthetik el szabadidejüket és mellete minőségi oktatásban részesülnek.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

114

megold si javaslatok 12 47 k d nyd 2 szf a 10 sorsz m 713
Megoldási javaslatok 12/47 Kód: NyD-2-SzF-A-10 Sorszám: 713

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

300000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

240000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

26000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

34 db

%

 • Természetes személyek

115

slide117
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 13/47 Kód: NyD-2-GF-B-02 Sorszám: 4405

Prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése

Intézkedés: Innovatív helyi munkahelyek létrehozása

Szektor/fejlesztési téma: Szállítási, raktározási, postai és távközlési szolgáltatásokra vonatkozó megoldási javaslatok

Helyzet/ adottság

 • Hazánkon keresztül áthaladó hatalmas közúti áruszállítás jelenik meg az utakon.

Probléma/ lehetőség

 • A nagyszámú, közúti közlekedésben részt vevő nemzetközi áruszállító terheli a közútakat igényli a logisztikai szolgáltatásokat, terheli környezetünket.

Megoldási javaslat

 • Környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó ún. intermodális (szállítási módokat összekapcsoló) logisztikai központok fejlesztése, melyek a szolgáltatások bővítését és minőségi javítását biztosítják a KKV-k számára.

Várható eredmény

 • A komplex szolgáltatásokat nyújtó logisztikai központok eredményeként a KKV-k versenyképessége javul.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • GOP - 3. prioritás - A modern üzleti környezet elősegítése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

116

megold si javaslatok 13 47 k d nyd 2 gf b 02 sorsz m 4405
Megoldási javaslatok 13/47 Kód: NyD-2-GF-B-02 Sorszám: 4405

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

50%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

6000000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

3000000 EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

2889951 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

192663 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

2 db

%

 • Természetes személyek

117

slide119
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 14/47 Kód: NyD-2-GF-B-01 Sorszám: 4399

Prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése

Intézkedés: Innovatív helyi munkahelyek létrehozása

Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás

Helyzet/ adottság

 • A vállalkozások nem rendelkeznek megfelelő információs és kommunikációs technológiákkal, melyek piaci érzékenységüket, piacra jutásukat és hatékonyságukat növelnék.

Probléma/ lehetőség

 • A megfelelő információs-kommunikációs technológia hiánya miatt a kereskedelmi kapcsolatok korlátozottak, innovatív fejlődésük nem biztosított. A versenyképességük ezen eszközök bevezetésével és alkalmazásával növelhető.

Megoldási javaslat

 • Elektronikus kereskedelmi üzleti rendszert biztosító informatika bevezetésének támogatása. Elektronikus szerződéskötés, fizetési módok, számlázás rendszerének kialakítása. Virtuális bevásárlóközpont és ügyfélszolgálati szolgáltatás beindítása

Várható eredmény

 • A KKV- szektor versenyképessége 20%-kal nő.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • GOP - 1. prioritás - K+F és innováció a versenyképességért

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

118

megold si javaslatok 14 47 k d nyd 2 gf b 01 sorsz m 4399
Megoldási javaslatok 14/47 Kód: NyD-2-GF-B-01 Sorszám: 4399

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

40%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

2200000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

1000000 EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

400000 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

40000 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

%

 • Természetes személyek

119

slide121
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 15/47 Kód: NyD-2-GF-A-04 Sorszám: 8

Prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése

Intézkedés: Innovatív helyi munkahelyek létrehozása

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • Térségünk helyi vállalkozásainak egy része gazdaságilag nem versenyképes, ez megmutatkozik a technikai és technológiai színvonal elavultságában. A szakképzett munkaerő-utánpótlás nem biztosított. A fejlesztések elsősorban nem a munkahelyteremtést célozzák meg.
 • A térségünkben nincsenek a vállalkozások indítását, működtetését segítő, innovatív megoldásokon alapuló szolgáltatóházak, megoldási módszerek.

Probléma/ lehetőség

 • A forráshiány és a költséges technikai fejlesztések akadályozzák az előrelépést.
 • Az innovatív megoldások hiánya gyengíti a vállalkozások indításának, működtetésének lehetőségét, a legkorszerűbb technológiákhoz való hozzáférést, a magas hozzáadott értékű tevékenységek terjedését, gyengíti a vállalkozások versenyképességét.A vállalkkozások nem alkalm,aznak környezetkímélő technológiákat, ezzel növelve a környezeti terhelést.

Megoldási javaslat

 • A modern berendezések beszerzésének, fejlett, környezetkímélő technológia alkalmazásának támogatása.Új épület építése, épületfelújítás, környezetirányítássi - és minőségbiztosítási rendszer bevezetése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztése. Ösztönözni kell az innovatív megoldások meghonosítását. Továbbá a vállalkozások technológia-fejlesztését célzó kapcsolatrendszerének, együttműködési körének szélesítését.Támogatás 40 000 €-ig vehető igénybe.

Várható eredmény

 • A vállalkozások versenyképessége erősödik, a térség foglalkoztatási helyzete javul, a térség vállalkozói nem „követőek” lesznek, hanem „meghatározóak”.
 • A fejlődőképes vállalkozások technikai, technológiai felzárkózása piaci stabilitást és új munkahelyeket eredményez.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

120

megold si javaslatok 15 47 k d nyd 2 gf a 04 sorsz m 8
Megoldási javaslatok 15/47 Kód: NyD-2-GF-A-04 Sorszám: 8

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

1610000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

963646 EUR

 • Non-profit szervezetek

60%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

40000 EUR

 • Önkormányzatok

60%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

60%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

60 db

60%

 • Természetes személyek

121

slide123
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 16/47 Kód: NyD-2-GF-1-03 Sorszám: 9

Prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése

Intézkedés: Helyi termékek előállítása, piacra segítése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • Térségünkben nagy lehetőségek rejlenek a helyi termékek előállításában. Az ehhez szükséges, még meglévő tradíciók, szaktudás, helyi adottságok, minőségi alapanyagok (zöldség, gyümölcs, tej, hús …) rendelkezésre állnak. Az ezekből készült élelmiszerekre, hagyományőrző kézműves termékekre a fizetőképes kereslet rendelkezésre áll, de a megtermelt árukat nem tudják a vállalkozók eladni mert az ismeretségük alacsony.

Probléma/ lehetőség

 • A helyben megtermelt termékek minőségileg kiválóak, de a keresletük mégis alacsony, nem lehet őket gazdaságosan eladni, mivel azokat csak szűk körben ismerik. A globalizmus hatására a fogyasztók nem a helyben előállított termékeket vásárolják, hanem a jellegtelen külföldi árukat fogyasztják mert azokat jobban, erőteljesebben reklámozzák.

Megoldási javaslat

 • A fogyasztók figyelmének a felkeltése a helyi termékek iránt. A helyi specialitások támogatása, egységes, a térségre jellemző márkanév kialakítása. A vállalkozók, kistermelők, egyéb terméket előállítok részére lehetőséget biztosítunk a saját, egyedi márkanevének, promóciós anyagának elkészítésére, annak levédésére. A termékeknek a hazai és nemzetközi vásárokon való megjelenésére, a márkanévvel ellátott termékek reklámozására, a márkanév használatát lehetővé tévő rendszer kifejlesztése, kidolgozása és működtetése. A helyi termelők hálózatának kialakítása. Közös piactér kialakítása- nem beruházás jellegű- weblap, arculat, marketing, közös megjelenés rendezvényeken. Egységes márkanév kialakítása, az egyedi termelői, szolgáltatói arculat mellé. Pl.: Szigetközi élelmiszerlogó mellett a termelő saját arculata is szerepelhet.

Várható eredmény

 • Egyre több helyi márkanéven ismert termék kerül piacra. A marketing hatására a térség fogyasztói szokásaiba beépül a helyi termékek vásárlása. Mindez munkalehetőséget, bevételt, az egyénnek társadalmi hasznosságot és a helyi kötődés megerősödését jelenti.1-2 új márkanév jelenik meg a piacon. A kialakult arculat egységesen fog megjelenni több vállalkozó által különféle vásárokon.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

122

megold si javaslatok 16 47 k d nyd 2 gf 1 03 sorsz m 9
Megoldási javaslatok 16/47 Kód: NyD-2-GF-1-03 Sorszám: 9

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

115000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

95000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

95000 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

%

 • Természetes személyek

123

slide125
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 17/47 Kód: NyD-2-SzF-3-02 Sorszám: 702

Prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése

Intézkedés: Vállalkozási ismeretek terjesztése

Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

Helyzet/ adottság

 • A térségben lévő szakképző iskolák kínálata nem felel meg a helyi foglalkoztatók igényeinek. A kikerülő szakmunkások képzettségi szintje alacsony, illetve nem a keresletnek és a piaci igényeknek megfelelő. A vállalkozások, kiváltképp az induló vállalkozások csak hosszú utak megtétele árán férhetnek hozzá a korszerű vállalkozási ismeretekhez.

Probléma/ lehetőség

 • A nem piacképes végzettséggel kikerülő fiatalok elhelyezkedése a munkaerőpiacon nehézkes, ezért sok a pályakezdő munkanélküli. A fiatalok egy idő után megélhetésük érdekében kénytelenek nem a képesítésüknek megfelelő, alulfizetett munkalehetőségeket elfogadni, vagy a térségből elvándorolni. Megszerzett szaktudásukat egyből külföldre viszik kamatoztatni.
 • A vállalkozók ismeretek hiányában alacsonyabb szinten tudják vállalkozási tevékenységüket optimalizálni, fejleszteni.

Megoldási javaslat

 • A helyi foglalkoztatók, szakmai szervezetek által szervezett tanfolyamok, ÚMVP III-ból nem támogatható helyi, speciális képzések, hiányszakmák támogatása. Továbbá a köztük lévő együttműködés, koordináció elősegítése, hogy működjenek együtt helyi szakmai képzések szervezésében és vállalkozási ismeretek terjesztésében. Együttműködés kialakítása a szakiskolákkal, térségi munkaügyi központokkal. Csak olyan projektek támogathatók, amelyben a résztvevő az oktatás után 2 évig a térségben vállal munkát. További feltétel, hogy jelen intézkedésre a térségben székhellyel rendelkező szervezet nyújthat be kérelmet, előny, ha az oktató térségünkben állandó lakhellyel rendelkezik.

Várható eredmény

 • A szervezett képzések következtében a képző intézményekből kikerült fiatalok helyi foglalkoztatásának nagyobb lesz az esélye. A képzésük során szerzett ismeretek segítségével bátrabban kezdenek vállalkozásba, hosszú távra megalapozzák a térség munkaerő-piaci stabilitását.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

124

megold si javaslatok 17 47 k d nyd 2 szf 3 02 sorsz m 702
Megoldási javaslatok 17/47 Kód: NyD-2-SzF-3-02 Sorszám: 702

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Képzés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

45000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

30000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

12000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

60%

 • Természetes személyek

125

slide127
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 18/47 Kód: NyD-2-SzF-3-03 Sorszám: 7124

Prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése

Intézkedés: Vállalkozási ismeretek terjesztése

Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

Helyzet/ adottság

 • Vállalkozások üzemeltetőinek és dolgozóinak szakmai- és nyelvi ismeretei hiányosak. Sokszor egy egyszerű számlakiállítás is gondot okoz. Kapcsolatfelvétel a külföldi turistákkal a kézzel-lábbal mutogatás szintjén megáll.

Probléma/ lehetőség

 • Szakmai és nyelvi képzéseken való részvétel.

Megoldási javaslat

 • A vállalkozás beindításához és fenntartásához szükséges ismeretek megszerzésének (adó, pénzügyi, nyelvi, …) támogatása. Vállalkozói tanácsadás beindítása, ami a térség vállalkozóinak igényeire alapozna.

Várható eredmény

 • Működőképes, magabiztos vállalkozások száma nő. Külföldi vendégek elégedettsége növekszik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

126

megold si javaslatok 18 47 k d nyd 2 szf 3 03 sorsz m 7124
Megoldási javaslatok 18/47 Kód: NyD-2-SzF-3-03 Sorszám: 7124

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Képzés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

20000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

10000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

3700 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

60%

 • Természetes személyek

127

slide129
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 19/47 Kód: NyD-2-SzF-B-03 Sorszám: 4414

Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • Térségünkből hiányzik az összehangolt, programszerű turisztikai szolgáltatás, mely az idelátogatóknak természeti értékeken alapuló, azokat bemutató, aktív időtöltést biztosít.

Probléma/ lehetőség

 • Kevés a forrás, nem történtek természetvédelmi területek látogathatóságát elősegítő fejlesztések, nem kerültek kialakításra mindenki által hozzáférhető téma- és kalandparkok.

Megoldási javaslat

 • Pályázati forrás bevonásával természeti értékeken alapuló, természeti értékeket megismertető turisztikai szolgáltatások kialakítása, szabadidő aktív eltöltését biztosító téma-kalandparkok, szabadidőparkok, víziturizmus fejlesztése fürdés, evezés céljára.

Várható eredmény

 • Tervezési időszak végére 2 kalandpark, 3 természetvédelmi megfigyelőhely és 1 viziturizmust szolgáló fürdőhely és csónakázó hely épül ki.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • NYDOP - 2. prioritás - Turizmusfejlesztés (Pannon örökség megújítása)

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

128

megold si javaslatok 19 47 k d nyd 2 szf b 03 sorsz m 4414
Megoldási javaslatok 19/47 Kód: NyD-2-SzF-B-03 Sorszám: 4414

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

2941176 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

2500000 EUR

 • Non-profit szervezetek

85%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

1926634 EUR

 • Önkormányzatok

85%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

77065 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

6 db

%

 • Természetes személyek

129

slide131
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 20/47 Kód: NyD-2-GF-A-03 Sorszám: 6

Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A térségben jelentős az idegenforgalom, sok szolgáltató működik. A szolgáltatások minősége nem felel meg a mai kor követelményeinek, hiányos, elavult (kölcsönzők, kempingek, szociális helyiségek, stb.), felújításra szorul. A szolgáltatók nem tudják teljesíteni a kereslet igényeit sem mennyiségileg, sem minőségileg.

Probléma/ lehetőség

 • A jelenlegi szolgáltatásaink túlságosan egysíkúak, nem elégítik ki az egyre növekvő, többfajta igényt. A vállalkozók eszközparkja, infrastruktúrája hiányos és/vagy leromlott állapotú. Lehetőségünk a hiányzó szolgáltatások kiépítésében, felújításában, kínálat bővítésében rejlik.

Megoldási javaslat

 • A turisztikai szolgáltató egységek építése, felújítása, hiányzó elemeinek pótlása, akadálymentesítése a mai kor szellemének megfelelően. A turizmust szolgáló, különböző kategóriájú szálláshelyek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, a már meglévők bővítése, korszerűsítése. A jelenlegi szálláshelyek felújítása, esetlegesen magasabb kategóriába való sorolása. Új szálláshelyek kialakítása a sátorozó helytől kezdve a gyermek és ifjúsági táborokon keresztül a falusi szálláshelyeken át a kis ágyszámú szállodákig. A megoldási javaslat kapcsolódik a 700-as, 713-as és 2650-es HPME-khez.Támogatás 60 000 €-ig vehető igénybe.

Várható eredmény

 • Bővül a szolgáltatások köre és színvonala, 5%-kal növekszik a vendégek és a vendégéjszakák száma. A komplex projekt lévén gyermekeink rendezett településen, megfelelő minőségű szálláshelyen tölthetik el szabadidejüket, minőségi oktatásban részesülnek.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

130

megold si javaslatok 20 47 k d nyd 2 gf a 03 sorsz m 6
Megoldási javaslatok 20/47 Kód: NyD-2-GF-A-03 Sorszám: 6

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

1410000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

847161 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

60000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

70 db

60%

 • Természetes személyek

131

slide133
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 21/47 Kód: NyD-2-GF-1-04 Sorszám: 2629

Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A térségben jelentős az idegenforgalom, a kempingek száma növekszik, de egyelőre kevés falusi porta működik. A magyar és szlovák turisták aránya megnövekedett, akik az olcsó, de jó minőségű szálláshelyeket igénylik. A szolgáltatások minősége nem felel meg a mai kor követelményeinek, hiányos a kínálat. Nincsen elég kölcsönözhető kerékpár, csónak, túrafelszerelés. A szolgáltatók nem tudják teljesíteni a kereslet igényeit sem mennyiségileg, sem minőségileg.

Probléma/ lehetőség

 • A jelenlegi szolgáltatásaink túlságosan egysíkúak, nem elégítik ki az egyre növekvő, többfajta igényt. A vállalkozók eszközparkja, infrastruktúrája hiányos és/vagy leromlott állapotú. Lehetőségünk a hiányzó szolgáltatások kiépítésében, felújításában, kínálat bővítésében rejlik.

Megoldási javaslat

 • Kempingek és falusi vendégházak, vendégasztalok (2 és 3 napraforgós minősítésűek is) kínálati elemeinek bővítése érdekében az eszközbeszerzések és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra, valamint fenntartásukhoz, nyomon követésükhöz szükséges immateriális javak támogatása.

Várható eredmény

 • Bővül a szolgáltatások köre és színvonala, 5%-kal növekszik a vendégek és a vendégéjszakák száma.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

132

megold si javaslatok 21 47 k d nyd 2 gf 1 04 sorsz m 2629
Megoldási javaslatok 21/47 Kód: NyD-2-GF-1-04 Sorszám: 2629

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

200000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

120000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

22000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

80%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

%

 • Természetes személyek

133

slide135
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 22/47 Kód: NyD-2-GF-1-06 Sorszám: 6517

Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • Jelentős természeti és épített értékekkel rendelkezünk, melyeket nem tudnuk a megfelelő hatékonysággal a keresletnek megfelelően bemutatni. A térség települései által szervezett szabadidős szolgáltatásokat, programokat, rendezvényeket, látványosságokat az egyes szervezetek, illetve rendezők koordinálatlanul propagálják. Nincsen egységes kínálati rendszerünk, melyből az itt élők és az ide látogatók kiválaszthatják hogyan szeretnék eltölteni a szabadidejüket.

Probléma/ lehetőség

 • Nagyon sok program, szálláshely, természeti és épített látványosság található térségünkben. Ezek nincsenek rendszerezve, többségük csak szájhagyomány útján terjed. Nincsen olyan egységes információs rendszer, mely lehetővé teszi az idelátogatóknak és az itt élőknek az aktív szabadidő hasznos eltöltésének megtervezését mind jó illetve rossz idő esetére. Nincsen egy egységes stratégia és az azt mozgató munkaszervezet mely a térségben lévő rendezvényeket, programokat, stb. összefogja, rendszerezi.

Megoldási javaslat

 • A helyi szinten megtalálható információs irodák, pontok tájékoztatást adnak, megoldási javaslatot biztosítanak a térségben lévő szálláshelyekről, látványosságokról, programokról. Ezeken a helyeken egységes módon rendszerezve megtaláljuk az itt lévő szálláshelykínálatot, az aktív időtöltést szolgáló megfigyelőhelyek, túraútvonalak, tanösvények helyi és elérési útvonalát. Mindezeket az információkat elektronikusan és papíralapon is elérhetjük, többnyelvű forrásokból gyűjthetjük össze. A szabadidős tevékenységeket összefogó információs pontok, irodák, a működésüket szolgáló infrastruktúra, szoftverek beszerzése és működtetése, ehhez szükséges kiadványok, bemutatóanyagok készítése és azok népszerűsítése belföldön és külföldön.. A megoldási javaslat kapcsolódik a 705-ös, 708-os, 716-os és a 719-es HPME-khez.

Várható eredmény

 • Kistérségenként egy infopont kialakítása. A rendszerezett, egységes programajánlat létrehozásával egész éves, „időjárás független” szabadidő eltöltés lehetőségét tudjuk biztosítani.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

134

megold si javaslatok 22 47 k d nyd 2 gf 1 06 sorsz m 6517
Megoldási javaslatok 22/47 Kód: NyD-2-GF-1-06 Sorszám: 6517

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

180000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

110000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

55000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

80%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

%

 • Természetes személyek

135

slide137
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 23/47 Kód: NyD-2-GF-A-05 Sorszám: 6477

Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A térségben jelentős az idegenforgalom, sok turisztikai szolgáltató működik. A szolgáltatások minősége nem felel meg a mai kor követelményeinek, hiányos a kínálat. Nincsen elég kölcsönözhető kerékpár, csónak, túrafelszerelés. A szolgáltatók nem tudják teljesíteni a kereslet igényeit sem mennyiségileg, sem minőségileg.

Probléma/ lehetőség

 • A jelenlegi szolgáltatásaink túlságosan egysíkúak, nem elégítik ki az egyre növekvő, többfajta igényt. A vállalkozók eszközparkja, infrastruktúrája hiányos és/vagy leromlott állapotú. Lehetőségünk a hiányzó szolgáltatások kiépítésében, felújításában, kínálat bővítésében rejlik.

Megoldási javaslat

 • A turisztikai szolgáltatók kínálati elemeinek bővítése érdekében az eszközbeszerzések és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra, valamint fenntartásukhoz, nyomon követésükhöz szükséges immateriális javak támogatása.Támogatás 8 000 €-ig vehető igénybe.

Várható eredmény

 • Bővül a szolgáltatások köre és színvonala, 5%-kal növekszik a vendégek és a vendégéjszakák száma.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

136

megold si javaslatok 23 47 k d nyd 2 gf a 05 sorsz m 6477
Megoldási javaslatok 23/47 Kód: NyD-2-GF-A-05 Sorszám: 6477

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

170000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

100000 EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

8000 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

25 db

%

 • Természetes személyek

137

slide139
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 24/47 Kód: NyD-2-GF-2-03 Sorszám: 7134

Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A térségben jelentős az idegenforgalom, a kempingek száma növekszik, de egyelőre kevés falusi porta működik. A magyar és szlovák turisták aránya megnövekedett, akik az olcsó, de jó minőségű szálláshelyeket igénylik. A szolgáltatások minősége nem felel meg a mai kor követelményeinek, hiányos a kínálat. Nincsen elég kölcsönözhető kerékpár, csónak, túrafelszerelés. A szolgáltatók nem tudják teljesíteni a kereslet igényeit sem mennyiségileg, sem minőségileg.

Probléma/ lehetőség

 • A jelenlegi szolgáltatásaink túlságosan egysíkúak, nem elégítik ki az egyre növekvő, többfajta igényt. A vállalkozók eszközparkja, infrastruktúrája hiányos és/vagy leromlott állapotú. Lehetőségünk a hiányzó szolgáltatások kiépítésében, felújításában, kínálat bővítésében rejlik.

Megoldási javaslat

 • Kempingek és falusi vendégházak, vendégasztalok (2 és 3 napraforgós minősítésűek is) kínálati elemeinek bővítése érdekében az eszközbeszerzések és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra, valamint fenntartásukhoz, nyomon követésükhöz szükséges immateriális javak támogatása.

Várható eredmény

 • Bővül a szolgáltatások köre és színvonala, 5%-kal növekszik a vendégek és a vendégéjszakák száma.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

138

megold si javaslatok 24 47 k d nyd 2 gf 2 03 sorsz m 7134
Megoldási javaslatok 24/47 Kód: NyD-2-GF-2-03 Sorszám: 7134

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

90000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

85000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

25000 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

60%

 • Természetes személyek

139

slide141
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 25/47 Kód: NyD-2-GF-1-05 Sorszám: 6516

Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • Nem tudjuk kihasználni természet adta értékeinket. A fiatalság egy része elvándorol, nem érzi "otthonának" lakhelyét. A turisták csak átutazóban vannak jelen.

Probléma/ lehetőség

 • Térségünkben jelentős az idegenforgalom, viszont a szolgáltatások minősége nem megfelelő. A szálláshelyek, kiszolgáló létesítmények nem tudják nyújtani az elvárásoknak megfelelő színvonalat. Továbbá a településeken lévő közterületek és azokon lévő játszóterek nem felelnek meg az uniós követelményeknek. Az itt élő gyermekek és fiatalok életviteléből, magatartásából is hiányzik a környezettudatosság a térséghez való ragaszkodás. Nem ismerik közvetlen környezetüket, nincs kötődésük, nem vigyáznakrá

Megoldási javaslat

 • Élhetőbb környezet kialakítása. Településkép védelmi projektek megismertetése. Utcakép fejlesztés helyi lakosok összefogásával: csak önkormányzati tulajdonú mellékutcák területei, minimum 10 ingatlantulajdonos együttműködésével, 100-1000m2 között. Egységes utcaarculat építés.(pl.egységes házszámtábla) Akciók, rendezvények meghirdetése a rendezett utcaképek, pihenőrészek kialakítására (nem játszótér). Feltétel: helyi lakosok önkéntes részvétele a kivitelezésnél.
 • Biztonságtechnikai eszközök elhelyezése.

Várható eredmény

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

140

megold si javaslatok 25 47 k d nyd 2 gf 1 05 sorsz m 6516
Megoldási javaslatok 25/47 Kód: NyD-2-GF-1-05 Sorszám: 6516

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

120000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

55000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

12000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

60%

 • Természetes személyek

141

slide143
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 26/47 Kód: NyD-2-SzF-1-10 Sorszám: 2650

Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • A térség óvodáiban - iskoláiban, az ifjúság körében nagy igény mutatkozik a gyermekek - diákok táboroztatására, vándortáboroztatására, ahol megismerhetik a természeti környezet és épített örökség értékeit, népi hagyományokat. Kevés az olyan tábor, amely ezeket az igényeket ki tudja elégíteni.

Probléma/ lehetőség

 • Gyermekeink, a fiatalság nem kellően ismeri környezetünket. Szüleik elsősorban (aki megteheti) távoli tájakra viszik nyaralni őket, vagy aki nem teheti meg sajnos nem megy sehová. Így gyermekeink nem ismerik közvetlen környezetük szépségeit, természeti értékeit, kultúráját. Nem tudják, hogy térségünkben milyen népi mesterségek léteztek, így azok megőrzésére sem nyílik mód.

Megoldási javaslat

 • Meglévő táborok, táborhelyek fejlesztése: tematikus táborok, helyszíneinek fejlesztése. Oktatási anyagok elkészítése a térség és az ország más részéből érkező érdeklődők számára, ahol megismerkedhetnek a helyi értékekkel, érdekességekkel. A megoldási javaslat kapcsolódik a 700-as, 713-as és 6-os HPME-khez.

Várható eredmény

 • Környezetünket jobban megismeri a fiatalság, nagyobb lesz a szülőhelyhez való kötődésük, nő a helyben maradók száma. A térségben évente 10 tábor támogatásával nő a településeken élő fiatalok együttműködése. Jó, kiépített kapcsolatrendszer jön létre a hasonló érdeklődési körű fiatalok és az iskolák között. A tematikus táborok által a ma már kuriózumnak számító népi mesterségek újra felélednek. A komplex projekt lévén gyermekeink rendezett településen, megfelelő minőségű szálláshelyen tölthetik el szabadidejüket, minőségi oktatásban részesülnek.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

142

megold si javaslatok 26 47 k d nyd 2 szf 1 10 sorsz m 2650
Megoldási javaslatok 26/47 Kód: NyD-2-SzF-1-10 Sorszám: 2650

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

130000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

50000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

15000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

80%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

60%

 • Természetes személyek

143

slide145
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 27/47 Kód: NyD-2-GF-1-01 Sorszám: 6476

Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás

Helyzet/ adottság

 • A térségben jelentős az idegenforgalom, sok szolgáltató működik. A szolgáltatások minősége nem felel meg a mai kor követelményeinek, hiányos, elavult (kölcsönzők, kempingek, szociális helyiségek, stb.), felújításra szorul. A szolgáltatók nem tudják teljesíteni a kereslet igényeit sem mennyiségileg, sem minőségileg.

Probléma/ lehetőség

 • A meglévő szolgáltatók nem tudják a keresletet megfelelő minőségben és mennyiségben kielégíteni, nem olyan a kínálat amilyet a szolgáltatást igénybe vevők keresnek. Nincsenek nagyon olcsó szálláshelyek, un. kulcsos házak, vándortáboroztatásra alkalmas szálláshelyek, kevés a kemping és a falusi vendéglátóhely.

Megoldási javaslat

 • A turizmust szolgáló sátorozó helyek, gyermek és ifjúsági táborok, vándortáborok, kulcsos házak, falusi vendéglátó helyek fogadóhelyeinek kialakítása. A megoldási javaslat kapcsolódik a 708-as, 705-ös, 716-os és a 719-es HPME-khez.

Várható eredmény

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

144

megold si javaslatok 27 47 k d nyd 2 gf 1 01 sorsz m 6476
Megoldási javaslatok 27/47 Kód: NyD-2-GF-1-01 Sorszám: 6476

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

35000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

30000 EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

11000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

%

 • Természetes személyek

145

slide147
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 28/47 Kód: NyD-2-GF-2-02 Sorszám: 6919

Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Intézkedés: Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás

Helyzet/ adottság

 • A térség településein nagy hagyománya van a helyi jellegű tradicionális ételek készítésének. Pl.: ecetes hal, böllérleves, savanyú káposzta.

Probléma/ lehetőség

 • Az élelmiszerek minősége kiváló, és a különféle tradicionális ételekre lenne kereslet más területekről is, de a bemutatására, kínálatára nincs kialakított infrastruktúra. A szigetközi és a nemzetiségi ételek megjelenése a térség éttermeiben, falusi vendégasztalokon a hagyományok ápolásához nagymértékben hozzájárulna.

Megoldási javaslat

 • Turisták, helyi lakosok számára a tradicionális élelmiszerek bemutatóhelyének kialakítása, rendezvény, programsorozat keretében az éttermek, vendégfogadók, falusi vendéglátóhelyek bővítésével, fejlesztésével. A helyi hagyományos ételek felvétele a szolgáltatók étlapjára. Feltétel: min. 2 évig, min 2 étel rendszeres biztosítása.

Várható eredmény

 • Kialakul a tájegység gasztro-turizmusában érdekeltek hálózata, együttműködése. A tájjellegű ételek, élelmiszerek magas minőségben megmaradnak, továbbélnek.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

146

megold si javaslatok 28 47 k d nyd 2 gf 2 02 sorsz m 6919
Megoldási javaslatok 28/47 Kód: NyD-2-GF-2-02 Sorszám: 6919

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

6000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

7500 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

7500 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

60%

 • Természetes személyek

147

slide149
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 29/47 Kód: NyD-2-SzF-B-06 Sorszám: 716

Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Intézkedés: Turisztikai rendszer fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek

Helyzet/ adottság

 • A térség települései között hiányzik a koordinált turisztikai együttműködés. A térség turisztikai marketingje, a szakmai érdekképviselete, összefogása és irányítása hiányos.

Probléma/ lehetőség

 • Nincs a térség turizmusának igazi gazdája, nincs, aki ellássa a turizmus irányítási és fejlesztési feladatait. Olyan tevékenységet kell megvalósítani, melynek célja a versenyképes és fenntartható turizmus rendszerének kialakítása és működtetése a térségben.

Megoldási javaslat

 • A térség turizmus szereplőinek létre kell hozniuk a saját turizmusirányító szakmai szervezetüket, egy térségi turisztikai desztinációs menedzsmentet. A megoldási javaslat kapcsolódik a 708-as, 705-ös, 6476-os és a 719-es HPME-khez.

Várható eredmény

 • A turizmus irányítását átveszik az érintettek, céljaik elérése érdekében összefognak, egymás partnereivé válnak. Hatékonyabb marketing végezhető, a vonzerők erősítik egymást, a térség egésze könnyebben eladhatóvá válik. 3 éven belül legalább egy szervezet alakul, amely térség több települését összefogva működik. Komplex projekt lévén az információs pontok egy olyan korszerű hálózata alakul ki, melyekben az internetes adatbázisokon, és kiadványokon keresztül térségünk természeti szépségeit, jó minőségű szálláshelyeinket az idelátogató megismeri.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • NYDOP - 2. prioritás - Turizmusfejlesztés (Pannon örökség megújítása)

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

148

megold si javaslatok 29 47 k d nyd 2 szf b 06 sorsz m 716
Megoldási javaslatok 29/47 Kód: NyD-2-SzF-B-06 Sorszám: 716

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

250000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

200000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

173397 EUR

 • Önkormányzatok

80%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

57799 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

4 db

%

 • Természetes személyek

149

slide151
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 30/47 Kód: NyD-2-SzF-1-09 Sorszám: 705

Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Intézkedés: Turisztikai rendszer fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Telekommunikáció

Helyzet/ adottság

 • A térségbe érkező látogatók keresik a természeti és épített értékekről, turisztikai kínálatról, programokról, szabadidő eltöltésének lehetőségéről, látnivalókról szóló kiadványokat, információs anyagokat. Forráshiány miatt mennyiségük nem megfelelő.

Probléma/ lehetőség

 • A térség belföldi és külföldi ismertsége nem megfelelő, nincs egységes marketingstratégia. Ezért térségünk nem tud elég koncentráltan megjelenni a turisztikai piacon. A szolgáltatók nem rendelkeznek elegendő forrással, tudással az önálló marketinganyag elkészítésére.

Megoldási javaslat

 • A térséget bemutató többnyelvű, megfelelő mennyiségű-minőségű nyomtatott információs anyag kiadása, kisfilmek készítése, médiában való megjelenése, honlapok létrehozásának támogatása. A megoldási javaslat kapcsolódik a 708-as, 6476-os, 716-os és a 719-es HPME-khez. Feltétel: csak többnyelvű, az összes települést felölelő kiadványok vagy minden településre egységes arculati kiadványok

Várható eredmény

 • Létrejön a térség egységes marketingstratégiája, ezáltal könnyebben eladhatóvá válik. A projekt indítását követően 5 új kiadványcsalád születik, honlapok, kisfilmek jelennek meg. Komplex projekt lévén az információs pontok egy olyan korszerű hálózata alakul ki, melyekben az internetes adatbázisokon, és kiadványokon keresztül térségünk egyedülálló természeti szépségeit, épített örökségeinket, jó minőségű szálláshelyeinket, sokszínű kulturális életünket az idelátogató vendégek megismerhetik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

150

megold si javaslatok 30 47 k d nyd 2 szf 1 09 sorsz m 705
Megoldási javaslatok 30/47 Kód: NyD-2-SzF-1-09 Sorszám: 705

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

75000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

75000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

75000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

60%

 • Természetes személyek

151

slide153
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 31/47 Kód: NyD-2-GF-A-06 Sorszám: 4246

Prioritás: Helyi turizmus ágazat fejlesztése

Intézkedés: Hagyományos mezőgazdasági és kézműves tevékenységek a turizmus szolgálatában

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • A térségben kevés az olyan turisztikai vonzerő, vendéglő, falusi szálláshely, az alkalmi falusi-, agro-, lovas-, vadász-, erdei-, horgász, gasztroturisztikai szolgáltatások vegyes képet mutatnak. A felmérések alapján erre is volna kereslet mind a térség lakossága, mind a messzebbről érkező turisták felöl.

Probléma/ lehetőség

 • Tőke és infrastruktúra hiánya akadályozza ezen szolgáltatások kialakulását és fejlődését. Hiányzik az a szolgáltatás ahol a látogató részt vehet pl.: a répa kitermelésében, a feldolgozásában. Segédkezne a zöldségből előállított étel készítésénél, vagy a belőle készülő szobor alkotásánál. Szükség volna még az adott termékről szóló tájékoztatásra is, melyet a „szakács” a vendégnek elmesélhet. Ugyanez elmondható a lovas turistáról is, csak ott ő az állatot gondozza, részt vesz a napi életében.

Megoldási javaslat

 • Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, de azzal együtt is létesíthető (nem mezőgazdasági jellegű) bemutatóhelyek kialakítása ahol az adott terméket elő lehet állítani, az adott turisztikai látványossághoz kapcsolódó anyagokat, eszközöket meg lehet ismerni. A működtetésükhöz szükséges infrastruktúra kiépítése, a helységek berendezésének, felszerelésének támogatása. A működtetéshez szükséges inmateriális javak, eszközök beszerzésének támogatása.Támogatás 8 000 €-ig vehető igénybe.

Várható eredmény

 • A szolgáltatások fejlesztésével, bővítésével az itt élők (pl.: iskolások is részt vehetnek egy ilyen programban valamely gazdánál, vállalkozónál) és az ide látogatók megismerkedhetnek a helyben megtermelt árúkkal, itt élő állatokkal, növényekkel, történelmükkel, felhasználási lehetőségeikkel. Egy komplex program keretében, aktív együttműködéssel kapják kézhez a kész termékeket, a tudást. A pályázati kiírást követően évente egy–két bemutatóhely létesül.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

152

megold si javaslatok 31 47 k d nyd 2 gf a 06 sorsz m 4246
Megoldási javaslatok 31/47 Kód: NyD-2-GF-A-06 Sorszám: 4246

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

190000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

136485 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

8000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

20 db

60%

 • Természetes személyek

153

slide155
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 32/47 Kód: NyD-2-SzF-B-08 Sorszám: 4434

Prioritás: Helyi természeti erőforrások kiaknázása, újrahasznosítás előnyben részesítése

Intézkedés: Megújuló energiaforrások hasznosítása

Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

Helyzet/ adottság

 • Településeinken hagyományos energiahordozókat használnak az intézmények, gázt, fát, szenet. Ezek ára folyamatosan emelkedik.

Probléma/ lehetőség

 • Az egyre dráguló hagyományos energiaforrásokkal nehezen lehet biztosítani a fűtést, energiaszolgáltatást. Korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre alternatív energiaforrás térségünkben, melynek kihasználására lehetőség van.

Megoldási javaslat

 • Alternatív energiaforrások (nap, szél, geotermikus és megújuló energia) felhasználásával működési költség csökkentése.

Várható eredmény

 • Az épületek energiaszolgáltatásánál alternatív hőszolgáltató berendezések kiépítése, hő-és villamosenergia szolgáltató berendezések telepítése (pl. szélerőmű, napkollektor, vizierőmű, stb.)

Támogat-ható tevékeny-ségek

 • Eszközbeszerzés, kisléptékű infrastruktúra

Forrás

 • KEOP - 4. prioritás - A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

154

megold si javaslatok 32 47 k d nyd 2 szf b 08 sorsz m 4434
Megoldási javaslatok 32/47 Kód: NyD-2-SzF-B-08 Sorszám: 4434

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

30%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

6000000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

3100000 EUR

 • Non-profit szervezetek

50%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

3082614 EUR

 • Önkormányzatok

50%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

3853 EUR

 • Egyházak

50%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

15 db

%

 • Természetes személyek

155

slide157
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 33/47 Kód: NyD-2-SzF-A-11 Sorszám: 715

Prioritás: Helyi természeti erőforrások kiaknázása, újrahasznosítás előnyben részesítése

Intézkedés: Vízi közlekedés fejlesztése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • A Szigetköz – Mosoni-sík településeinek mindegyike rendelkezik vagy álló (természetes, mesterséges tavak), vagy folyó vízfelületekkel (Duna, Mosoni-Duna, Lajta). Így a falvakban adottak a viziturizmus objektív feltételei, azok kihasználásra várnak.

Probléma/ lehetőség

 • A turizmus iránt az utóbbi években a kereslet egyre nő, de a szükséges infrastruktúra hiányos. Nincsenek kikötőhelyek, nem adottak a vízre szállás feltételei. Hiányoznak a feltételek a megfelelő tájékozódáshoz, az útjelző táblák, a folyamkilométert jelölő kövek. A vízpartokon kevés a pihenőhely, a megfelelő szociális blokk, a rendezvények környezetkímélő szociális blokk, a rendezvények lebonyolítására alkalmas hely.

Megoldási javaslat

 • A viziturizmust elősegítő építési és infrastrukturális beruházások, eszközbeszerzések, az életmentéshez szükséges eszközök beszerzésének támogatása.Támogatás 20 000 €-ig vehető igénybe.

Várható eredmény

 • A térségbe érkező vízituristák száma a fejlesztést követő 2 év múlva 10%-al nő. A viziturizmus fejlesztésével áttételesen nő a falusi turizmus, az itt élők is szabadidejüket a festői környezetben lévő vízpartok mellett töltik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

156

megold si javaslatok 33 47 k d nyd 2 szf a 11 sorsz m 715
Megoldási javaslatok 33/47 Kód: NyD-2-SzF-A-11 Sorszám: 715

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

450000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

318468 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

20000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

25 db

60%

 • Természetes személyek

157

slide159
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 34/47 Kód: NyD-2-GF-A-01 Sorszám: 1

Prioritás: Természeti értékek védelme

Intézkedés: Természet fenntartható hasznosítása

Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás

Helyzet/ adottság

 • A térség több településén nagy igény mutatkozik a gazdaságokban a szerkezetváltásra a mezőgazdasági munkaerő életkor szerinti megoszlásának javítására, az itt megtermelt termékek árusítására. Hiányoznak a helyi tájspecifikus termékeket árusító piacok, a kereskedelemben sem lelhetőek fel ezek az áruk. A lakosság nehezen éri el a helyben megtermelt terményeket.

Probléma/ lehetőség

 • A mezőgazdaságban elöregedett a vállalkozói réteg, a fiatal gazdák nem rendelkeznek a termékek előállításához szükséges megfelelő technológiákkal, termelési feltételekkel.
 • Nincsenek például megfelelő fóliasátrak, öntözőrendszerek, stb. a primőr áruk megtermeléséhez. A termelők nem rendelkeznek a szükséges méretű, kisüzemet is ellátó kisgépparkkal.

Megoldási javaslat

 • A helyi termék előállítását és a gazdálkodást segítő technológiák, innovatív megoldások, építések, épületfelújítások és a hozzájuk kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása.

Várható eredmény

 • Nő a helyi termékek kínálata, megerősödnek a fiatal gazdálkodók, számuk hozzávetlőegesen 15%-kal nő.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport - 125 A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté...

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

158

megold si javaslatok 34 47 k d nyd 2 gf a 01 sorsz m 1
Megoldási javaslatok 34/47 Kód: NyD-2-GF-A-01 Sorszám: 1

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

80%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

500000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

400000 EUR

 • Non-profit szervezetek

%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

40000 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

4000 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

%

 • Természetes személyek

159

slide161
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 35/47 Kód: NyD-2-SzF-4-01 Sorszám: 701

Prioritás: Természeti értékek védelme

Intézkedés: Természet fenntartható hasznosítása

Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

Helyzet/ adottság

 • A térségben az elmúlt 50 évben kialakult un. szocialista nagyüzemi (egykori TSZ-ek és állami gazdaságok), iparszerű gazdálkodási szemlélete él tovább. Ennek eredményeként a mezőgazdasági termelés táj idegenné vált, az un. monokultúrális termelési mód túlzott környezetterhelést eredményezett. Magyarországon lévő oktatási intézmények ezt a termelési módot tanították több évtizeden keresztül. Ma már ritka a hagyományokra épülő, több lábon álló termelési módot alkalmazó gazdálkodó, kistermelő.

Probléma/ lehetőség

 • A monokultúrális termelési módhoz szokott termelők nem tudnak átállni a keresletnek megfelelő, környezetbarát, biogazdálkodási formára. Nincs meg a vállalkozók összehangolása, hogy ki mit, és mennyit termeljen. Így a kereslet és a kínálat nincsen egyensúlyban. A fasorok kivágásával, tájidegen növények termesztésével csökkentettük az őshonos állatvilág élőhelyét, több faj eltűnését idéztük elő.

Megoldási javaslat

 • A gazdák körében a hagyományokra épülő, ökológiai gazdálkodásban fontos szemléletmódok elterjesztése fórumok,tanulmányutak szervezésével a fenntartható mezőgazdasági termelés jegyében. Pl: külföldi és hazai ökofarm, mintagazdaság látogatása. A fórumokon a gazdák közti kapcsolattartás, folyamatos konzultáció elősegítése annak érdekében, hogy a megtermelt áruknál a kínálat közelítsen a kereslethez.
 • Közoktatási anyagba beemelése a térségi biogazdálkodási farmok látogatásával.

Várható eredmény

 • Az ökológiai szemlélet teret nyer. Ezzel javul a környezeti egyensúly, csökken a környezetkárosító tevékenységek aránya.
 • A képzéseken évente legalább 20 fő részt vesz a térségből.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

160

megold si javaslatok 35 47 k d nyd 2 szf 4 01 sorsz m 701
Megoldási javaslatok 35/47 Kód: NyD-2-SzF-4-01 Sorszám: 701

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Rendezvény

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

70000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

30000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

8000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

80%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

60%

 • Természetes személyek

161

slide163
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 36/47 Kód: NyD-2-SzF-A-12 Sorszám: 719

Prioritás: Természeti értékek védelme

Intézkedés: Természeti értékek védelme, bemutatása

Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

Helyzet/ adottság

 • A Szigetköz és a Mosoni-sík térségében számos különleges, táj specifikus természeti érték található mind szárazföldön és vízen, melyek egy része védett (Dunaszegi Morotva-tó, Lipóti Holt-Duna, Hanság, stb.) illetve fokozottan védett (túzok, fekete gólya, kúszó zeller, stb). Jelenleg ezeket a tájegységeket, élőlényeket nem tudjuk a keresletnek megfelelő módon és mennyiségben bemutatni, nincs megfelelő infrastruktúránk értékeink „eladhatóvá tételére”.

Probléma/ lehetőség

 • Védett és fokozottan védett területeinken nagyon sok a látnivaló mind a táj és élőlények szempontjából. A térségben nincs elég megfigyelőhely, tanösvény, kiépített infrastruktúra, mely lehetővé tenné a vadregényes tájak megtekintését, azok feltárását. Az egy-két megfigyelőhely, amely a területen található, nem felel meg a mai kor követelményeinek, nem akadálymentesített, nem természetbarát.

Megoldási javaslat

 • A természeti adottságoknak megfelelő, az élővilágra is tekintettel lévő megfigyelőhelyek, tanösvények, tematikus utak, turista útvonalak, vízi útvonalak létrehozása, a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra kialakítása, a meglévők felújítása, akadálymentesítése. Ezen útvonalak tanösvényeinek megtervezése, kitáblázása, ezeket népszerűsítő kiadványok megjelentetése, folyamatos aktualizálása. A megoldási javaslat kapcsolódik a 708-as, 705-ös, 6476-os, és a 716-os HPME-khez.Támogatás 15 000 €-ig vehető igénybe.

Várható eredmény

 • A térség teljes területét behálózó vízi, szárazföldi tanösvények-útvonalak jönnek létre melyek szinergiában vannak egymással. Bemutatják a teljes területünk élővilágát részben oktatási lehetőségként, részben turisztikai látványosságként. A komplex projekt lévén az információs pontok egy olyan korszerű hálózata alakul ki, melyekben az internetes adatbázisokon, és kiadványokon keresztül térségünk egyedülálló természeti szépségeit, épített örökségeinket, jó minőségű szálláshelyeinket, sokszínű kulturális életünket az idelátogatók megismerhetik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

162

megold si javaslatok 36 47 k d nyd 2 szf a 12 sorsz m 719
Megoldási javaslatok 36/47 Kód: NyD-2-SzF-A-12 Sorszám: 719

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • ÚMVP, de nem LEADER

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

120000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

96086 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

15000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

2000 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

30 db

%

 • Természetes személyek

163

slide165
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 37/47 Kód: NyD-2-SzF-7-01 Sorszám: 4212

Prioritás: Természeti értékek védelme

Intézkedés: Természeti értékek védelme, bemutatása

Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok

Helyzet/ adottság

 • A Szigetköz, a Hanság és a Mosoni-sík is gazdag a természeti látnivalókban. Sok az érdekes fa, fasor, növényritkaság (pl.: kúszózeller, botló fűz, békalencse) láp, tó. Ezeket sajnos nem ismerjük kellőképpen, így sajnos az idelátogatók részére sem tudjuk bemutatni, nem tudunk több napos elfoglaltságot biztosítani az ökoturisták részére, pedig az adottságaink megvannak hozzá.

Probléma/ lehetőség

 • Egyedi értékeink nincsenek felmérve, rendszerbe foglalva. Így nem tudjuk, ki miért felelős, ki mire vigyáz. Továbbá az ide látogató turisták részére nem tudunk ajánlatokat biztosítani, hogy mit, merre látogassanak meg. Az önkormányzati, vállalkozói fejlesztések, programok nincsenek összhangban a természetvédelem érdekeivel, szabályozásával.
 • Az értékeink felmérésével lehetőségünk nyílik arra, hogy azokat megvédjük, megismertessük gyermekeinkkel, a lakossággal, és a turistákkal.

Megoldási javaslat

 • A Helyi Közösség természeti értékeinek felmérése, katalogizálása, rendszerezése, védelem alá helyezése, kezelésük, fenntartásuk kezdeményezése. Ezek alapján védelembe helyezés kezdeményezése, az összegyűjtött anyagok kiadványban való megjelentetése. Konfliktuskezelés: erdészet, önkormányzat, természetvédelmi hatóságok, turisztikai szolgáltatók között. Közös programok kidolgozása: pl.: ajánlott túraútvonalak, programhelyszínek, kertészeti, tájépítészeti ajánlások, őshonos fajták ültetése. Településkép védelemhez kapcsolódó tájkép védelem. Óvodai, iskolai oktatásba közös programok, rendezvények, beemelése rendhagyó tanórák, foglalkozások keretében.

Várható eredmény

 • A térségben lévő természeti értékeink feltárulnak, mindenki számára láthatóvá és megismerhetővé válnak. A projekt indításától számított 2 éven belül legalább 10 %-kal nő a védelemre szánt helyek száma, évente egy –egy hely látogathatóvá válik.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

164

megold si javaslatok 37 47 k d nyd 2 szf 7 01 sorsz m 4212
Megoldási javaslatok 37/47 Kód: NyD-2-SzF-7-01 Sorszám: 4212

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Komplex projekt

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

db

60%

 • Természetes személyek

165

slide167
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 38/47 Kód: NyD-2-SzF-B-07 Sorszám: 2601

Prioritás: Természeti értékek védelme

Intézkedés: Környezettudatosságra nevelés

Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek

Helyzet/ adottság

 • Térségünk települései nagy részében a fenntartható életmód és viselkedésminták elterjedése a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő) nem megfelelő.

Probléma/ lehetőség

 • A környezettudatosság hiánya veszélyezteti a környezeti fenntarthatóságot, erősítése a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának fejlesztésével a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információkkal, közösségi együttműködésekkel a természeti értékek védelmét, a környezeti fenntarthatóságot segíti elő.

Megoldási javaslat

 • A kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának korszerűsítése, és jobb hozzáférés biztosítása a fenntarthatóság tanulásának nem iskolai formáihoz (tájbejárás sorozat szervezése és lebonyolítása, fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása, térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása, lakossági tanácsadó hálózatok fejlesztése).

Várható eredmény

 • A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben tudatosul a fenntarthatóság értékrendje, ismertté válnak a fenntartható alternatívák, használatuk módja, és a települések lakossága megismeri a fogyasztás környezeti hatásait.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • KEOP - 6. prioritás - Fenntartható életmód és fogyasztás

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

166

megold si javaslatok 38 47 k d nyd 2 szf b 07 sorsz m 2601
Megoldási javaslatok 38/47 Kód: NyD-2-SzF-B-07 Sorszám: 2601

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • Nem ÚMVP

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

22200 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

20000 EUR

 • Non-profit szervezetek

90%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

19265 EUR

 • Önkormányzatok

90%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

3853 EUR

 • Egyházak

90%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

%

 • Természetes személyek

167

slide169
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 39/47 Kód: NyD-2-SzF-3-01 Sorszám: 700

Prioritás: Természeti értékek védelme

Intézkedés: Környezettudatosságra nevelés

Szektor/fejlesztési téma: Oktatás

Helyzet/ adottság

 • A lakosságunk mindennapi életéből hiányzik a környezettudatos élet, magatartásmód és gazdálkodás. Nem tiszteljük megfelelő módon környezetünket, a mindennapok során romboljuk természeti értékeinket. Évente több tonna szemetet gyűjtünk össze, melyet a felelőtlen életvitelünk folyamán elszórunk a természetben. Környezeti kultúránk nem megfelelő színvonalú, nem tudjuk értékelni csodálatos életterünket.

Probléma/ lehetőség

 • A környezettudatosság hiánya veszélyezteti a környezeti fenntarthatóságot, fenyegeti életterünk fennmaradását. Nagyon sokat szemetelünk, a hulladékot nem szelektív módon gyűjtjük, nem tanuljuk meg, hogy bizonyos esetekben kevesebb energiával ugyanazt az eredményt is elérhetjük. A környezettudatos magatartás kialakítását már a legfogékonyabb korban meg kell kezdeni: iskola, óvoda nevelő hatása. A környezettudatosság erősítése a természeti értékek védelmét, a környezetünk fenntarthatóságát segíti.

Megoldási javaslat

 • Környezettudatos, környezetvédő magatartást, szelektív hulladékgyűjtést elősegítő képzések, foglalkozások, versenyek támogatása mind az óvodai, iskolai és intézményeken kívüli oktatás keretein belül. Ezen kívül rendszeres szemétgyűjtési akciók támogatása. A megoldási javaslat kapcsolódik a 2650-es, a 6-os, 701,713-as számú HPME-khez.

Várható eredmény

 • Jobban fogunk figyelni életterünkre, környezetünkre. A környezettudatos nevelést a térség óvodáinak, iskoláinak legalább 50%-a beépíti a nevelési oktatási tervébe. Ezáltal csökken a térségünkben a környezetszennyezés mértéke. A felnövekvő nemzedék életmódja alapjaiban változik meg, környezettudatosabb, egészségesebb lesz.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

168

megold si javaslatok 39 47 k d nyd 2 szf 3 01 sorsz m 700
Megoldási javaslatok 39/47 Kód: NyD-2-SzF-3-01 Sorszám: 700

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Képzés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

35000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

20000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

6000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

60%

 • Természetes személyek

169

slide171
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 40/47 Kód: NyD-2-SzF-1-11 Sorszám: 714

Prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése

Intézkedés: Helyi és térségi rendezvények szervezése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • A térség bizonyos településein a rendezvények szervezésének egyik gátja a megfelelő infrastruktúra és a lebonyolításukat szolgáló eszközök (pl. színpad, fény- és hangtechika) hiánya. A nem megfelelő feltételek ellenére, egyre növekvő igény van a legkülönfélébb, magas technikai igényű rendezvényekre, előadásokra.

Probléma/ lehetőség

 • A települések, és az ott működő civil szerveződések, vállalkozások nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, eszközökkel, technikával minőségi rendezvények megtartására. A költségvetésüket évről-évre nagymértékben növeli a technikai és egyéb eszközök bérleti díja, a belépőjegyek ára és az egyéb költségek egyre nőnek, ezért a látogattság egyre csökken.

Megoldási javaslat

 • A bel- és kültéri rendezvények és programhelyszínek kialakítása, megfelelő minőségűvé tételének érdekében azokhoz szükséges eszközbeszerzések, szoftverek beszerzésének támogatása.

Várható eredmény

 • Az önkormányzatok és civil szervezetek, vállalkozások eszközállománya várhatóan 8%-kal nő. A bel- és kültéri helyszínek minősége 5%-kal javul. A saját tulajdonú eszközök alkalmazásával a helyi és térségi rendezvények száma és minősége nő, miközben a szervezők anyagi terhei nagymértékben csökkennek, ezért színesebb kínálat jelenik meg a "rendezvénypalettán".

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

170

megold si javaslatok 40 47 k d nyd 2 szf 1 11 sorsz m 714
Megoldási javaslatok 40/47 Kód: NyD-2-SzF-1-11 Sorszám: 714

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

100000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

60000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

20000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

20 db

60%

 • Természetes személyek

171

slide173
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 41/47 Kód: NyD-2-SzF-4-02 Sorszám: 706

Prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése

Intézkedés: Helyi és térségi rendezvények szervezése

Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • A térségben kevés a színvonalas, meghatározó, nagy tömegeket megmozgató, regionális, nemzetközi hírű, határokon átnyúló fesztivál, rendezvény. Vannak olyan településeink, amelyeken a kisebb helyi rendezvények száma is csekély. A településeken élők közösségi életére és az ide látogatók hangulatára negatív hatással bír a közösségi rendezvények, események hiánya.

Probléma/ lehetőség

 • A nagyszabású, tömegeket mozgató és minőségi rendezvények lebonyolítása összetett és hatékony szervezőmunkát igényel. A rendezvények költségesek, a rendelkezésre álló források szűkösek. Egy-egy rendezvény megvalósítása a résztvevők folyamatos és szoros együttműködését feltételezi, melyre az anyagi feltételek nem biztosítottak.

Megoldási javaslat

 • Helyi, térségi, regionális, határokon átnyúló, innovatív rendezvények megvalósításának támogatása. Néhány jelentős, hagyományteremtő illetve már a köztudatban élő belföldi és nemzetközi hírű fesztivál támogatása. Együttműködések ösztönzése a civil szervezetek között a fenti célok elérésében. Együttműködésben megvalósított rendezvények előnyt élveznek.

Várható eredmény

 • Évente 2-3 színvonalas, nagyszabású, ötletes, újszerű rendezvény megtartása a térségben, ami az önkormányzati-, civil-, vállalkozói szektor együttműködésével valósul meg.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

172

megold si javaslatok 41 47 k d nyd 2 szf 4 02 sorsz m 706
Megoldási javaslatok 41/47 Kód: NyD-2-SzF-4-02 Sorszám: 706

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Rendezvény

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

60%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

50000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

40000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

7500 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

60%

 • Természetes személyek

173

slide175
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 42/47 Kód: NyD-2-GF-6-03 Sorszám: 7127

Prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése

Intézkedés: Helyi és térségi rendezvények szervezése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • Térségünk határtérség, ez az egyik adottságunk, amely kihasználásra vár.

Probléma/ lehetőség

 • Kevés a határon átnyúló együttműködés. Kiaknázatlanok maradnak a határmentiségből adódó előnyök a civil és a közszférában. Nem vesszük át egymás jó gyakorlatait, vagy kapcsolat hiányában nem valósítunk meg közös fejlesztéseket sem.

Megoldási javaslat

 • Cél, hogy a települések felvegyék osztrák, szlovák szomszédaikkal a kapcsolatot, valamint a térség nyisson a határtérségei felé, azon térségek felé , amelyek hasonló adottságokkal bírnak. A partnerségben pályázók előnyt élveznek. Támogatandó: közös szakmai rendezvények, és a rendezvényekhez kapcsolódó marketing tevékenység, eszközbeszerzés.

Várható eredmény

 • Határtelepülések és civil szervezeteik egymásra találnak, bizonyos önmaguk által kijelölt tématerületeken - összhangban a térség stratégiájával - közös együttműködéseket alakítsanak ki hosszabb távra, valamint célunk, hogy szomszéd térségeinkkel egészséges kapcsolatok alakuljanak ki.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

174

megold si javaslatok 42 47 k d nyd 2 gf 6 03 sorsz m 7127
Megoldási javaslatok 42/47 Kód: NyD-2-GF-6-03 Sorszám: 7127

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

15000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

11276 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

11000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

3 db

%

 • Természetes személyek

175

slide177
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 43/47 Kód: NyD-2-SzF-1-08 Sorszám: 704

Prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése

Intézkedés: Hagyományőrzés, kulturális értékek megőrzése

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • Térségünk településeinek nagy részében élőknek csak egy szűk rétege találkozik a hagyományainkkal. Nem ismerik a gyökereiket, nincsen meg a megfelelő kötődésük a szülőföldjükhöz. A helytörténeti értékek, mind tárgyi, mind szellemi tekintetben sok esetben „láthatatlanok”, az idő múlásával lassan feledésbe merülnek.

Probléma/ lehetőség

 • Nincsenek egységesen felmérve, összegyűjtve hagyományaink. Egy-egy sikertelen próbálkozás már elindult ezek megmentésére. Ezek közt sok az átfedés, a hiányosság. Nem adottak a gyűjtőmunka feltételei, nincs szakember. Továbbá a térség művészeinek támogatása sem megoldott. A kortárs alkotók kiszorulnak a világából, fejlődésük megreked. Pénzhiány miatt az amatőr művészek sem tudnak megjelenni a közönség előtt, fórumokon.

Megoldási javaslat

 • A helyi identitástudat erősítése céljából a térségben még fellelhető hagyományaink, ősi mesterségeink (kézműves, az ÚMVP I. és II-ből nem támogatható élelmiszer előállítók) felmérése, összegyűjtése, rekonstruálása, szakemberek bevonásával történő feltárása, rendszerezése, hozzáférhetővé tétele, vándorkiállításokon, fórumokon, egyéb rendezvényeken való megjelentetéshez szükséges beruházások támogatása.. Az így létrejövő anyagokból egy számítógépes és egy papír alapú adatbázis létrehozása. Az egyes mesterségek, hagyományok integrálása az oktatásba, képzések szervezése. Műhelymunkák szervezése a fiatalok érdeklődésének felkeltésére szakemberek bevonásával. A kortárs és amatőr művészek támogatása. Alkotótáborok, rendezvények, művészeti előadások, kiállítások szervezése, népszerűsítése. Fesztiválokon való megjelenésük támogatása, közös fesztiválok szervezésének elősegítése.

Várható eredmény

 • Olyan kiadványok jelennek meg, Internetes felület alakul ki, amelyek bemutatják és felhasználhatóvá teszik a forrásanyagokat, az összehangolt és folyamatos együttműködést a civilek és a szakemberek között. Évente egy–egy hagyomány – mesterség katalogizálása válik lehetővé. Rendszeressé válnak a kötetlen műhelymunkák a fiatalok körében. A kortárs és amatőr művészek évente egy-egy minőségi megjelenésre kapnak lehetőséget (pl.: kiállítás, könyv, reklámanyag). Hosszútávon erősödik az identitás tudat, a helyben maradás.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

176

megold si javaslatok 43 47 k d nyd 2 szf 1 08 sorsz m 704
Megoldási javaslatok 43/47 Kód: NyD-2-SzF-1-08 Sorszám: 704

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Közhasznú fejlesztés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

85000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

50000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

15000 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

100%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

10 db

60%

 • Természetes személyek

177

slide179
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 44/47 Kód: NyD-2-SzF-6-04 Sorszám: 6915

Prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése

Intézkedés: Hagyományőrzés, kulturális értékek megőrzése

Szektor/fejlesztési téma: Kultúra

Helyzet/ adottság

 • A térségben működnek kisebbségi, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek. De a hazai illetve a határ túloldalán lévő kapcsolataik, a közösségi életük még tovább fejleszthető.

Probléma/ lehetőség

 • Nemzetiségi rendezvények, kapcsolatok szervezettebbé tétele. A hagyományok ápolása, nemzetiségi értékek továbbadása a szükséges eszközök, tárgyi feltételek biztosításával.

Megoldási javaslat

 • Nemzetiségi rendezvények, kiállítások szervezése, részvételeken való támogatása. Nemzetiségi szervezetek tárgyi feltételeinek javítása: fellépő nemzetiségi ruhák, zeneszerszámok stb. beszerzése. Kapcsolatépítés. Eszközbeszerzés az elszámolható költség max. 20 %-ig.

Várható eredmény

 • A térségben élő kisebbségek megismerhetik egymást , de részt vesznek anyaországi csoportok is, s így az együttműködéssel szorosabb kapcsolat alakul ki. A kultúrcsoportok, zenekarok a kultúrájuk megőrzése érdekében hagyományaik ápolásához szükséges eszközökkel gyarapodnak. Megismerhetik egymás munkáját, hagyományait, azt más is hasznosíthatja, fejlesztheti.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

178

megold si javaslatok 44 47 k d nyd 2 szf 6 04 sorsz m 6915
Megoldási javaslatok 44/47 Kód: NyD-2-SzF-6-04 Sorszám: 6915

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

40000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

20000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

7500 EUR

 • Önkormányzatok

100%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

5 db

%

 • Természetes személyek

179

slide181
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 45/47 Kód: NyD-2-GF-6-01 Sorszám: 6912

Prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése

Intézkedés: Civil szervezetek megerősítése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • Sok civil szervezet gyakran esik el pályázati lehetőségtől közhasznúságuk, nem közhassznú szervezet lévén vagy akár alakulás idejük miatt (ld.: NCA, Norvég CTA). Együttműködések kialakítására korlátozott lehetőségeik vannak.

Probléma/ lehetőség

 • Forrásbiztosítással ezek a civil szervezetek is megerősödhetnek, kapcsolatokat tudnak kialakítani.

Megoldási javaslat

 • Elő kell segíteni, hogy a civil szervezetek gyümölcsöző kapcsolatokat építhessenek ki. A kapcsolatok kiépítése magában foglalja az információk cseréjét, azok körforgását, az innováció eredményeinek átadását. Az együttműködések célja az elszigeteltségek megszüntetése, projektek generálása. Feltétel: Civil szervezet legalább egy éves beszámolóval rendelkezzen.

Várható eredmény

 • Közös programok, projektek indulnak ill. valósulnak meg.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

180

megold si javaslatok 45 47 k d nyd 2 gf 6 01 sorsz m 6912
Megoldási javaslatok 45/47 Kód: NyD-2-GF-6-01 Sorszám: 6912

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

100000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

25000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

4000 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

20 db

%

 • Természetes személyek

181

slide183
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 46/47 Kód: NyD-2-SzF-3-04 Sorszám: 707

Prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése

Intézkedés: Civil szervezetek megerősítése

Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra

Helyzet/ adottság

 • A térség településein vannak civilek, de kevés közöttük a jól működő, hatékony, együttműködő szervezet. A meglévők között a kapcsolat eseti, ritka, a teljes területre kiterjedő térségi együttműködés nincs.

Probléma/ lehetőség

 • A meglévő civil szervezetek erősödését sok esetben a tájékozatlanság, a lehetőségek kihasználásának a hiánya (pl. pályázatok) és a mérsékelt anyagi források akadályozzák. Így egy - egy jó kezdeményezés, ötlet már a kezdeteknél akadályokba ütközik, nem tudják megvalósítani, ezért nagyon sok további lehetőségtől esik el a térség.

Megoldási javaslat

 • A civil szervezetek erősítését, a civilek térségi és területközi együttműködését szolgáló, a különböző civil szervezetek tevékenységi körüknek megfelelő képzések, a civilek által a lakosság számára tartandó képzések, szakmai rendezvények megtartása, valamint a képzéshez kapcsolódó kisértékű eszközök beszerzése a költségvetés 20%-áig. További feltétel, hogy jelen intézkedésre a térségben székhellyel rendelkező szervezet nyújthat be kérelmet, előny, ha az oktató térségünkben állandó lakhellyel rendelkezik.

Várható eredmény

 • Erős, a települések életét meghatározó, azt pozitívan befolyásoló, aktív, a térségi civil együttműködést előtérbe helyező civil szervezetek jönnek létre.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

182

megold si javaslatok 46 47 k d nyd 2 szf 3 04 sorsz m 707
Megoldási javaslatok 46/47 Kód: NyD-2-SzF-3-04 Sorszám: 707

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Képzés

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

30500 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

24000 EUR

 • Non-profit szervezetek

80%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

8000 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

80%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

15 db

%

 • Természetes személyek

183

slide185
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Megoldási javaslatok 47/47 Kód: NyD-2-GF-6-02 Sorszám: 6914

Prioritás: Helyi indentitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése

Intézkedés: Civil szervezetek megerősítése

Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység

Helyzet/ adottság

 • Nem ismerik az Akciócsoportok egymás stratégiáját, programját. Az összefogásból adódó potenciál kihasználatlan.

Probléma/ lehetőség

 • Új akciócsoportok alakultak. Programjaikat, projektjeiket, stratégiájukat meg kell ismerni.

Megoldási javaslat

 • Bekapcsolódni új projektekbe a kialakított együttműködésekkel. Tapasztalatszerzés, kölcsönös tanulás, jó példák megismerése, továbbfejlesztése. Gyümölcsöző közös tevékenységek ösztönzése hazai ill. külföldi HACS szervezetekkel, a csoportok elszigeteltségének megszüntetése, a jól működő vidékfejlesztési módszerek cseréje, információs bázisok létrehozása.

Várható eredmény

 • Legalább 3 projektben részvétel.. Saját HACS alá tartozó különböző szektorok (önkormányzati-, vállalkozói-, civil szféra) részvétele a projektekben. Közös kezdeményezések megindulása. Akciócsoportunk és annak tagjai hasznos módszereket és innovatív tevékenységeket sajátítanak el, amelyek jótékonyan hatnak a gazdasági és turisztikai tevékenységekre.

Támogat-ható tevékeny-ségek

Forrás

 • ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

184

megold si javaslatok 47 47 k d nyd 2 gf 6 02 sorsz m 6914
Megoldási javaslatok 47/47 Kód: NyD-2-GF-6-02 Sorszám: 6914

A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik

Jogcímcs.

 • LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések

Hátrányos

 • Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat

Megoldási javaslat által érintett település-ek listája

 • Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Károlyháza, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Nagybajcs, Püski, Rajka, Újrónafő, Vámosszabadi, Várbalog, Vének

Magyará-zatra szoruló fogalmak

Allokáció

Támogatási intenzitások

 • Vállalkozások

%

 • Megoldási javaslat összes becsült költsége

12000 EUR

 • Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága

12000 EUR

 • Non-profit szervezetek

100%

 • Megvalósítás során támogatható maximális projektméret

12000 EUR

 • Önkormányzatok

%

 • Megvalósítás során támogatható minimális projektméret

1200 EUR

 • Egyházak

%

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

 • Megvalósítás során várható kérelmek száma

1 db

%

 • Természetes személyek

185

priorit sok s int zked sek viszonya temez se a teljes strat gia v rhat hat sa 1 2
Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 1/2

A fő fejlesztési prioritásokat és intézkedéseket a térségben készült alapos, az itt lakókat széles körben megszólító, mélyreható felmérések alapján határoztuk meg. A kiküldött kérdőívek és a helyi közösség településein tartott fórumokon elhangzottak szerint fogalmazódott meg a 6 db prioritásunk. A Szigetköz – Mosoni-sík természeti értékekben nagyon gazdag (első prioritás: „Természeti értékek védelme”), változatos, fejlődésünk egyik legjelentősebb lehetősége az ebben rejlő adottságok kihasználása melyet elsősorban a turizmus lévén tehetünk meg. Második prioritásunk a „Helyi turizmus ágazat fejlesztése”, így kapcsolódik össze, épül egymásra az első két prioritásunk, majd a harmadik a „Településfejlesztés” is sorosan összefonódik velük. Ha természeti értékeink leromlottak, nincsenek megfelelően gondozva, védve, nem tartjuk fenn őket tudatosan a jövő nemzedékének a turisták sem mutatnak majd érdeklődést irányukba. A látogatókat a természeti értékeken kívül más-más programokkal, rendezvényekkel, látnivalókkal kell itt tartani több napra, illetve olyan benyomást kell kialakítani bennük, hogy az évek során vissza-visszatérjenek hozzánk. Ehhez szép faluképet mutató, felújított értékekben gazdag településeket kell kialakítanunk, meg kell tölteni falvainkat élettel, tartalommal. Ez az itt élők számára is fontos, elősegíti a helyben maradást, a térség népességmegtartó ereje nő. Hogy élhető, jó hangulatú települések legyenek a térségünkben fontos szerepe van a civileknek. Ezt fogja szolgálni negyedik pillérünk, a „Helyi identitás erősítése, civil szervezetek fejlesztése”. Ezzel a községekben élők kapcsolatait erősítjük, továbbá az egyes települések közti kapcsolatépítést motiváljuk. Az összefogással egy hálós szerkezetű, egymásra épülő, de a szinergiát is erősítő kapcsolatrendszert hozunk létre. A turizmus fejlődése élénkíti, megerősíti a helyi vállalkozásokat, növeli számukat, mely a hatodik prioritásunk. Az első prioritás, a „Természeti értékek védelme” és az ötödik prioritásunk, a „Helyi természeti erőforrások kiaknázása” szoros, egymást erősítő kapcsolatban van az „Újrahasznosítás előnyben részesítése” -vel. A köztük lévő szinergia erősítése elengedhetetlen azért, hogy a települések „Mikro-, kis-, és középvállalkozásai fejlődjenek”, melyekre közvetlenül a 6. prioritásból biztosítottunk forrásokat. A HVS megvalósítása során a természetbarát technológiákat előnybe részesítve, óvjuk környezetünket, több turista érkezik a térségünkbe, a településeken átfogó infrastruktúrafejlesztés indul meg, a helyi lakosok erősebben kötődnek fejlődő lakóhelyükhöz.

186

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

priorit sok s int zked sek viszonya temez se a teljes strat gia v rhat hat sa 2 2
Prioritások és intézkedések viszonya, ütemezése, a teljes stratégia várható hatása 2/2

Aktív civil szervezeteink, egyre több programot szerveznek, erősödik a fizetőképes kereslet, fejlődnek a vállalkozások, és így záródik be a kör. De nemcsak a prioritások vannak vertikális és horizontális kapcsolatban egymással, hanem az ezek alá tartozó intézkedések és HPME-k is. Ennek eredményeképpen az egyes HPME-k egyenként is, de komplex módon is eredményesek, kifejtik hatásukat. Megvalósításuk során a rendelkezésre álló, fejlesztésre szánt összegek minél hatékonyabb felhasználása törekszünk. Ezt szolgálják a tervezésben megfogalmazott HPME-ek, melyek pl.: az oktatást, tanulmánytervek készítését, információk szolgáltatását biztosítják. Ezen a projekteken keresztül lehet alapos előkészítő munkát végezni a fejlesztésekhez, felújításokhoz, stb. A projektek minimális méretének meghatározásánál figyelembe vettük, hogy a potenciális pályázók között lesznek olyanok, akik elsősorban a kisösszegű projekteket tudják eredményesen megvalósítani. A maximális megpályázható összeg meghatározásánál viszont szem előtt tartottuk, hogy legyen lehetőség látványos, a település, a térség életében meghatározó projekteket megvalósítására is. A stratégiánk megvalósulását követően 10 év múlva rendezett falukép és természeti környezet fogadja az ideérkező turistákat, akik a szervezett információs hálózat segítségével gazdag programkínálatból válogatva kellemes heteket töltenek el térségünkben. Ahol az itt élő emberek nem feledkeztek el az őket körülvevő értékekről, sőt azokat hasznosítva megélhetést találnak a saját lakóhelyükön. A hédervári mikrotérségi munkacsoport ülésén a következő fogalmazódott meg: ”2014-ben a megelégedett turista belépve az andaui határátkelőn kerékpárral bebarangolja térségünket. Vásárol a helyi termékeket forgalmazó boltokban, pihen a falusi szálláshelyeken és kempingekben, izgalmas napokat tölt el a jánossomorjai kézműves táborban, Mosonszolnokon a kalandparkban, Dunaszigeten az ökoparkban, és a nagybajcsi halásztanyán kifogja az aranyhalat, mely teljesíti 3 kívánságát...”

187

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

es lyegyenl s g s fenntarthat s g rv nyes l s nek bemutat sa a strat gi ban 1 2
Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 1/2

Közösségünk stratégiájának kidolgozása során egyik alapvető szempont az esélyegyenlőség biztosítása, míg a másik a hosszú távú fenntarthatóság volt. HPME-kben olyan a projekteket támogatunk, melyek által generált munkahelyek elsősorban a „hátrányos helyzetűek” által lesznek betölthetőek. Az egyik legérintettebb csoportot a 40 év feletti nők és a kisgyermekes anyák alkotják. Az otthon kialakított családi vállalkozások (pl.: turisztikai) elsősorban a nők, a munkanélküli fiatalok, a segítséggel élők elhelyezkedésében játszanak majd szerepet, ezzel elejét véve a szegregációnak. Biztosítjuk az egyenlő hozzáférést a projektek megvalósítása során. Nagy hangsúlyt fektetünk a romák vagy megváltozott munkaképességű emberek által vezetett, vagy őket jelentős arányban foglalkoztató vállalkozások indításának ösztönzésére, a hozzájuk kapcsolódó foglalkoztatási, képzési, életvezetési programokra. Kiemelten kezeljük a fejlesztések között a komplex akadálymentesítésre irányuló elképzeléseket. Külön HPME foglakozik a térségben hiányzó mesterségek, vállalkozási ismeretek oktatási lehetőségével, ezzel is elősegítve a munkahelyek megteremtését és a meglévők szakszerű betöltését. A turisztikai programokban kaphatnak szerepet a roma folklór, illetve jellegzetes kézműves programok újjá élesztésére törekvő elképzeléseink. A Helyi Közösség a tervezés folyamatába mindvégig bevonta a kisebbségi – nemzetiségi szervezeteket, a hátrányos helyzetű közösségek képviselőit. Ők is tevékenyen részt vettek a napi tervezőmunkában, így biztosítva érdekeik érvényesítésének lehetőségét.

Stratégiánk olyan projekteket tartalmaz, melyek mindegyikére jellemző a hosszú távú fenntarthatóságra való törekvés. Az egyes HPME-k környezeti szempontból a meglévő természeti értékeink védelmére (1. prioritás), a helyi természeti erőforrások kiaknázására, az újrahasznosítás előnyben részesítésére (5. prioritás) törekednek. Ezeken keresztül a támogatjuk a településfejlesztést (3. prioritás) és a helyi turizmus ágazat fejlesztését (2. prioritás). A lehetséges támogatási összegek meghatározásával, a projektek egymásra építésével, a komplexitás kialakításával átfogó fejlesztést kívánunk elindítani. Pl.: támogatjuk a közterületek- közparkok felújítását, akadálymentesítését, funkcióval való megtöltését, ezzel közvetlenül javítjuk a lakosság életkörülményeit, a szolgáltatásokhoz való hozzáférését, közvetve viszont a település lakosságmegtartó képességét erősítjük.

188

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

es lyegyenl s g s fenntarthat s g rv nyes l s nek bemutat sa a strat gi ban 2 2
Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása a stratégiában 2/2

Az épületek új funkcióval való megtöltésénél nagymértékben a civil szervezetekre támaszkodunk. Támogatjuk még a helyi erőforrások kiaknázását, a vállalkozások fejlesztését, a prioritásokban nagy hangsúlyt fektetünk a környezetbarát technológiák bevezetésére, az alternatív energiák felhasználására. Ezzel védjük természetünket, széppé, látványossá teszzük környezetünket, több turista érkezik térségünkbe, növekszik a bevétel, a lakosság fizetőképessége is nő, élénkül a kereslet, fejlődnek a vállalkozások, bővül a kínálat a települések lakosságmegtartó képessége nő, ezek együttesen biztosítják a hosszú távú fenntarthatóságo

189

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

kor bbi fejleszt si terveknek a tervez si ter letre gyakorolt hat sai 1 2
Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 1/2

Egyesületünk tagsága két kistérség, a Mosonmagyaróvári és a Győri településeiből szerveződött, szigetközi részére inkább a gazdasági, természeti és turisztikai adottságok, a Mosoni-síkra a megújuló energiaforrások, gazdasági adottságok hasznosításának lehetősége jellemző.

Térségünkben, mint ahogy máshol is, az elmúlt évtizedek során számtalan megvalósíthatósági tanulmány, fejlesztési terv, stratégia készült, melyekben megfogalmazott elképzelések kistérségi határokon belül, lokálisan valósultak meg. A fejlesztések, főleg a turizmus és a vállalkozások területén csak az adott területre koncentráltak, partnerségi együttműködések létrejöttét nem tűzték ki célul, és nem egyeztették a stratégiáikat egymás közt. Bár az adott térségekben a települések szempontjából hasznos projektek valósultak meg, mint például a kerékpáros út Szigetközben, de mivel szakaszonként pályázták meg, ma sem teljes az útvonal, s nem épült ki kapcsolat a Mosoni-sík felé. Nem alakulhatott ki többek között emiatt egységes, több napra szóló turisztikai kínálat. Az összehangolás hiánya miatt olyan fejlesztések is megvalósultak, amelyek egymás hatását inkább gyengítették, mint erősítették (például falusi szálláshelyek, helyi szolgáltatások, iskolák felújítása). Viszont elmaradtak az útfelújítások, a településközpontok felújítása, a turisztikai szolgáltatások kínálatának koordinálása)

Térségünk 13 három településének jelentős előrelépést jelentett a Leader+ programban való sikeres részvétel. A „Szigetköz természetesen” Helyi Vidékfejlesztése Terv keretében 36 projekt valósult és fejeződik be ez év végéig a Felső- és Közép-Szigetközben, melyek a települések megjelenését előnyösen változtatják meg, lakói közérzetét javítják, civilek-vállalkozók jutnak fejlesztési forrásokhoz. Többek között konzorcium keretében megpályázott 5 települési turisztikai információs pont valósult meg, melyeket szeretnénk a Leader Egyesület településein kiépíteni, s feltölteni egységes turisztikai információs anyaggal.

Az elmúlt években a Leader+ program keretében megtettük az első lépéseket az együtt gondolkodás, együtt munkálkodás területén. Ezt szeretnénk a Szigetköz-Mosoni-sík egész területén együtt, a három szférával összefogva, tovább fejleszteni, közös elképzeléseinket megvalósítani.

190

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

kor bbi fejleszt si terveknek a tervez si ter letre gyakorolt hat sai 2 2
Korábbi fejlesztési terveknek a tervezési területre gyakorolt hatásai 2/2

Ezt szolgálja a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk, melynek készítésénél figyelembe vettük a Mosonmagyaróvári és a Győri kistérségek fejlesztési terveit, Mosonmagyaróvár város fejlesztési koncepcióját, a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Programot, és az UMVP 1.-es illetve 2.-es tengelyére vonatkozó fejlesztési stratégiát, egyéb EU-forrásokat.

Összhangba kerülnek a tervezett fejlesztések, egymásra épülő, illetve építhető elképzelések valósulnak meg. A meglévő turisztikai és gazdasági elemek kibővítése és fejlesztése révén létrejön a térségek közti átjárhatóság. A térség gazdasági és turisztikai ismeretsége széles körben nő. A foglalkoztatás várhatóan bővül, az idelátogatók egyre több időt töltenek itt, többen veszik igénybe szolgáltatásaikat. Az „átutazó"-t felváltja a „pihenő” turizmus

191

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

strat gia alkot si folyamat lez rta ut n tervezett leader szer m k d s bemutat sa 1 2
Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 1/2

A SZIGETKÖZ–MOSONI-SÍK LEADER EGYESÜLET 2008. május 09.-én került bejegyzésre. Alapszabályunkat az FVM által közzétett ajánlás alapján állítottuk össze az alapítók javaslatait figyelembe véve. A tagságában a közszféra 36%-ban, a civilek 34%-ban, a vállalkozók 30%-ban képviseltetik magukat. Az Egyesületet 9 fős elnökséget választott, tartva a szférák közti előírt arányokat és az egyenlő területi képviselet elvét, a civilek és vállalkozók 3-3 fővel képviseltetik magukat a közösség területéről. Közszféra tagozatát 37, a civil tagozatát 36 és a vállalkozói tagozatot 32 szervezet alkotja.

Az Egyesület operatív feladatait a munkaszervezet látja el, mely Kimlei központtal - alapozva a Leader+ megvalósítása során szerzett tapasztalatokra - fog működni, biztosítva a tagok és a térség lakói számára is a szolgáltatást. A teljes területre kiterjedő kapcsolattartási rendszert alakítunk ki. Hetente más–más településen állandó ügyfélfogadási időpontot hirdetünk meg, hogy mindenki helyben vagy lakóhelyéhez közel tudja elérni a szervezetünket. A kihelyezett ügyfélfogadásokon közvetlen kapcsolat épülhet ki a munkaszervezet és a térség lakói között, elősegítve a fejlesztési elképzelések feltárását és a leghatékonyabb projektek kialakítását. A munkaszervezet feladata a projektek generálását követően a megvalósulás teljes követése és a hatékony elszámolás segítése.

Jelenleg is működtetünk honlapot. Nagyon fontos eszköze a kapcsolattartásnak. Tagjaink és a lakosság is figyelemmel kísérik az azon megjelent információkat. Természetesen törekedni kell a további kapcsolattartási lehetőségek kialakítására is. Igénybe vesszük a helyi és régiós sajtót, írásos szóróanyagokat juttatunk el a térség lakóinak időnként.

Munkaszervezet a működéshez szükséges infrastruktúrát kialakítja. A lakosság minél nagyobb arányú bevonásával „Minden elképzelést fel kell karolni, hogy megfogalmazása után előre mutató legyen. Hozzá kell rendelni a megfelelő prioritáshoz, biztosítani kell fenntarthatóságát.” Nem veszhet el egy elképzelés sem, kellő időben kapcsolva más projektekkel kell megvalósítani. A munkaszervezet napi kapcsolatot fog fenntartani az illetékes HVI–kel, a KKV–kal és a LEADER+ gesztorszervezettel, melynek keretében közösen tartott ügyfél fogadásokat, előadásokat, tájékoztató fórumokat tartanak.

192

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

strat gia alkot si folyamat lez rta ut n tervezett leader szer m k d s bemutat sa 2 2
Stratégia-alkotási folyamat lezárta után tervezett LEADER-szerű működés bemutatása 2/2

Fontosnak tartjuk más LEADER szervezetekkel, Helyi Közösségekkel a kapcsolattartást, hiszen nem dolgozhatunk éles határokon belül, ha átfogó, térségeken átívelő együttműködést, fejlesztéseket kívánunk megvalósítani.

A HVS–t is LEADER alapokra építettük fel. Az aktivizált helyi lakosságtól jövő fejlesztési kezdeményezésekből, a térségben szerzett tudás és tapasztalatok felhasználásával innovatív fejlesztéseket hajtunk végre, melynek során a partneri kapcsolatok erősödnek. A közvetlen tervezési munkában nem csak a TKCS tagok, hanem széles körben vettek részt a közösség tagjai is. A tervező munka békésen, egyetértésben folyt, mindig figyelembe véve egymás érdekeit, javaslatait. Igyekeztünk közös céljainknak megfelelő, megvalósítható programot kialakítani.

193

Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

ad