sacharidy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SACHARIDY PowerPoint Presentation
Download Presentation
SACHARIDY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

SACHARIDY - PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Uploaded on

SACHARIDY. Jsou organické sloučeniny, které obsahují atomy uhlíku, kyslíku a vodíku. Vznik sacharidů. Fotosyntéza Probíhá v rostlinách obsahujících chlorofyl (zelené listové barvivo), za přítomnosti světla a tepla 6 CO 2 + 6 H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6 O 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SACHARIDY


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sacharidy

SACHARIDY

Jsou organické sloučeniny, které obsahují atomy uhlíku, kyslíku a vodíku.

vznik sacharid
Vznik sacharidů

Fotosyntéza

Probíhá v rostlinách obsahujících chlorofyl (zelené listové barvivo), za přítomnosti světla a tepla

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

rozd len sacharid podle cukern ch jednotek
Rozdělení sacharidůpodle cukerných jednotek
  • Monosacharidy obsahují jen jednu jednotku: např. glukóza, fruktóza, galaktóza
  • Disacharidy obsahují dvě jednotky :

např. sacharóza, maltóza, laktóza

  • Polysacharidy obsahují více (n) jednotek:

např. šrob, celulóza, glykogen

z stupci monosacharid
Zástupci monosacharidů

Glukóza (= krevní cukr, hroznový cukr)

Vlastnosti: bílá práškovitá látka, ve vodě rozpustná

Výskyt: např. v medu, hroznovém vínu

Význam: zdroj energie

V nemocnicích – „umělá výživa“ = vodný roztok glukózy

Onemocnění: diabetes (cukrovka), zvýšená hladina glukózy v krvi v důsledku nedostatku hormonu inzulínu

z stupci monosacharid1
Zástupci monosacharidů

Fruktóza (= ovocný cukr)

Vlastnosti: bílá práškovitá látka, ve vodě rozpustná, má vyšší sladivost než běžné sladidlo

Výskyt: např. ve zralých plodech ovoce, spolu s glukózou tvoří hlavní součást medu

Pozor: v játrech se přeměňuje na tuky => obezita

z stupci monosacharid2
Zástupci monosacharidů

Galaktóza

Obsažena: v mateřském mléce savců

Vlastnosti: nemá sladkou chuť

Galaktosemie – porucha trávení galaktózy, maminky nemohou kojit.

Jedinci musí celý život dodržovat bezgalaktózovou dietu.

vznik disacharid
Vznik disacharidů

2 C6H12O6 →C12H22O11+ H2O

Sloučením dvou molekul monosacharidů vzniká disacharid a vyloučí se molekula vody.

z stupci disacharid
Zástupci disacharidů

Sacharóza(řepný cukr, třtinový cukr)

Složení: z molekuly glukózy a molekuly fruktózy

Vlastnosti: bílá, ve vodě rozpustná látka, sladká chuť, má konzervační účinky

Použití: nejběžnější sladidlo, k výrobě cukrovinek, džemů, sirupů, marmelád, k výrobě karamelu

(E 150) – hnědé potravinářské barvivo

V lidském těle se přeměňuje na tuky => obezita.

z stupci disacharid1
Zástupcidisacharidů

Maltóza (= sladový cukr)

Vlastnosti: krystalická látka, ve vodě dobře rozpustná

Vznik: ze škrobu při klíčení zrn ječmene

Naklíčené obilky ječmene se používají při výrobě piva

z stupci disacharid2
Zástupci disacharidů

Laktóza(= mléčný cukr)

Obsažena v mateřském mléce savců

Lidské mléko obsahuje v 1 litru 6,7 g laktózy

Použití: pomocná látka při výrobě tabletek různých léků a vitamínových přípravků

vznik polysacharid
Vznik polysacharidů

n C6H12O6 →(C6H10O5)n+ n H2O

Z mnoha tisíc molekul (n) vzniká obrovská molekula = makromolekula

z stupci polysacharid
Zástupci polysacharidů

Škrob

Výskyt: zásobní látka zelených rostlin (hlízy, zrna rostlin, plody luštěnin)

Vlastnosti: bílá pevná ve studené vodětéměř nerozpustná látka

Použití: součást potravin, zahušťování pokrmů, škrobení prádla, výroba lepidel

z stupci polysacharid1
Zástupci polysacharidů

Glykogen

živočišný škrob, zásobní látka živočichů a hub

uložen v játrech a svalech

sportovci mají 2 – 3x vyšší množství glykogenu než průměrní lidé

z stupci polysacharid2
Zástupci polysacharidů

Celulóza (=buničina)

stavební rostlinný polysacharid

Výskyt: dřevo, oplodí bavlníku, len,…

Použití: k výrobě papíru, vaty, textilií, umělého hedvábí, celofánu, bezdýmého střelného prachu, jako plnidlo při výrobě tabletek různých léků a vitamínových přípravků

Pro člověka nestravitelná (vláknina).

ot zky a koly i
Otázky a úkoly I

1) Jak se nazývá reakce, při níž se z anorganických látek tvoří v rostlinách látky organické. Vyjmenuj podmínky, za nichž tento děj probíhá. Ze seznamu látek vyber reaktanty a produkty zmíněné reakce a sestav rovnici, uprav ji (vyčísli).

Nabídka:

O2, CO, HNO3, NaOH, H2O, H2SO4, HCl, CO2, NaCl, C6H12O6, MgCl2

2) Přiřaď správné názvy k následujícím monosacharidům:

A fruktóza 1 krevní cukr

B glukóza 2 ovocný cukr

3 hroznový cukr

3) Proč sportovci, studenti, vrcholoví manažeři, těžce pracující lidé potřebují zvýšený přísun glukózy ?

4) V čem je obsažena galaktóza?

5) Který hormon nejvíce ovlivňuje množství glukózy v krvi? Kde tento hormon v lidském těle vzniká? Jak se jmenuje onemocnění spojené s nedostatkem příslušného hormonu?

ot zky a koly ii
Otázky a úkoly II

1) Přiřaď správné názvy k následujícím disacharidům:

A sacharóza 1 řepný cukr

B maltóza 2 třtinový cukr

C laktóza 3 sladový cukr

4 mléčný cukr

  • Z čeho se vyrábí karamel, k čemu se používá jako E 150? Kterému nápoji dodává typickou barvu?
  • Proč je vhodné omezovat spotřebu řepného cukru? Kterými látkami je v nápojích nahrazován? Jakým anglickým slovem jsou označovány nápoje bez cukru?

4) Uspořádej sacharidy podle klesající sladivosti podle následujících informací:

Maltóza – vzniká při klíčení zrn ječmene, je obsažena v pivovarském sladu a najdeme ji v pivě. Má stejnou energetickou hodnotu jako sacharóza, je však mnohem méně sladká. Její sladivost je však vyšší než sladivost laktózy

Laktóza- podílí se na zajištění výživy mláďat, má menší sladivost než maltóza

Sacharóza – má větší sladivost než glukóza, ale menší než fruktóza

5) Doplň věty:

Sacharin je…………………………. Je zhruba 400x sladší než fruktóza a přibližně 700x sladší než sacharóza. Sacharidy se v ústech účinkem bakterií mění na kyseliny. Ty pak naleptávají zubní sklovinu a způsobují zvýšenou ……………. zubů.

ot zky a koly iii
Otázky a úkoly III

1) Rozděl následující polysacharidy, celulóza, škrob, glykogen, podle původu na rostlinné a živočišné a podle funkce na stavební a zásobní.

2) Proč vytvářejí polysacharidy obrovské makromolekuly?

  • K čemu se používá celulóza (5 př.) a škrob (2 př.)?

4) Proč se provádí škrobení prádla?

5) Průměrný člověk má v zásobě 250 – 400 g glykogenu. U sportovců to může

být až 800 g. Tato zásoba je u sportovců vyčerpána po 30 – 90 minutách fyzické zátěže. Ze kterých potravin lze zásobu glykogenu co nejrychleji obnovit?

  • Ze které suroviny se nejčastěji získává celulóza pro výrobu papíru?

7) Celulóza, je nejrozšířenější látka vyprodukovaná živými organismy. Ročně v živých organismech vzniká 100 miliard tun celulózy. Celulóza a některé z dalších polysacharidů, např. pektiny, tvoří tzv. vlákninu. Jaký význam má vláknina v potravě? Které potraviny ji obsahují?