energibevidst projektering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energibevidst projektering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energibevidst projektering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Energibevidst projektering - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Energibevidst projektering. v. Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland E-mail: mb@energitjenesten.dk Mobil: 21 21 32 88. Indhold i kursus: Byggesag Energibevidst projektering. Energibevidst projektering. Kursus i energibesparelser, januar-marts 2008. Byggesag. Nybyggeri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Energibevidst projektering


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energibevidst projektering

Energibevidst projektering

v. Marianne Bender

Energitjenesten, Nordjylland

E-mail: mb@energitjenesten.dk

Mobil: 21 21 32 88

energibevidst projektering kursus i energibesparelser januar marts 2008

Indhold i kursus:

Byggesag

Energibevidst projektering

Energibevidst projektering. Kursus i energibesparelser, januar-marts 2008

byggesag
Byggesag

Nybyggeri

 • Energirammeberegning foretages
 • Kommunen kan forlange dele af energirammeberegningen udleveret sammen med ansøgning om byggetilladelse
byggesag1
Byggesag

Nybyggeri

 • Bygherren har ansvar for at opbevare energirammeberegningen til brug for energikonsulenten, der skal foretage den efterfølgende energimærkning
byggesag2
Byggesag

I byggetilladelsen kan der stilles krav om:

 • At der foretages målinger i den færdige bygning til

dokumentation af, at de lydmæssige krav i Kap. 6

(indeklima), er opfyldt. Kravet kan ikke stilles for

sommerhuse og enfamiliehuse.

(Lydmålinger udføres i overensstemmelse med retningslinierne i

SBI-anvisning 217, Udførelse af bygningsakustiske målinger)

 • At der foretages målinger i den færdige bygning til

dokumentation af, at kravet om lufttæthed i Kap. 7

(energiforbrug) er opfyldt. Kommunalbestyrelsen

skal i mindst 5% af byggesagerne stille krav om måling af lufttæthed.

byggesag3
Byggesag

I byggetilladelsen kan der stilles krav om:

 • At der stilles sikkerhed for, at byggemodningsarbejder omfattet af byggelovens

§ 4 udføres inden bebyggelsen tages i brug.

 • At der foretages en måling eller anden form for

dokumentation fra en fugtsagkyndig, der efterviser

opfyldelse af kravet i Kap. 4. 1 stk. 6 om kritisk

fugtindhold i konstruktioner og materialer.

byggesag4
Byggesag

Nybyggeri

 • Energikonsulenten kan forlange dokumentation for detaljer i byggeriet (isolering, placering af dampspærre o.s.v.) – samt energirammeberegning
 • Hvis energirammeberegningen er ”væk” skal der udarbejdes en ny!
 • Energimærkningen foregår ved besigtigelse – samt ved beregning af forventet energiforbrug
 • Når energimærkningen er foretaget kan byggeriet færdigmeldes
byggesag5
Byggesag

Nybyggeri

 • Stemmer energimærkningen ikke overens med energirammeberegningen, anføres dette i energimærket.
 • Hvis byggeriet ikke overholder gældende energikrav kan kommunen kræve byggeriet lovliggjort
 • Kommunen kan også vælge at lave en anmærkning i BBR-meddelelsen
byggesag6
Byggesag

Nybyggeri

 • Krav om dokumentation for tæthed skal meddeles bygherre – sammen med byggetilladelse.
 • Hvis kravet er stillet og bygningen ikke kan dokumenteres tæt, gælder samme regler:
 • Kommunen kan kræve byggeriet lovliggjort, eller anføre ”manglen” i BBR
byggesag7
Byggesag

Nybyggeri

 • Krav om dokumentation for lydisolering skal meddeles bygherre – sammen med byggetilladelse.
 • Hvis kravet er stillet og lydisoleringen ikke kan dokumenteres overholdt, gælder samme regler:
 • Kommunen kan kræve byggeriet lovliggjort, eller anføre ”manglen” i BBR
byggesag8
Byggesag

Færdigmelding Kap. 1.6

Når et byggearbejde er afsluttet, skal der ske

færdigmelding til kommunen.

Byggearbejder, der kræver byggetilladelse må ikke

tages i brug uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Kommunalbestyrelsen kan nægte tilladelse til

ibrugtagning, hvis byggeriet ikke stemmer overens med

byggetilladelsen. Der kan gives påbud om at

berigtige forholdet jf. byggelovens § 17

Ibrugtagningstilladelse gælder ikke ”småhuse”.

slide14

Ikrafttræden Kap. 1.17

 • Bestemmelserne i BR 08 træder i kraft den 1. februar 2008.
 • Overgangsperiode (Kap. 1. 17 – stk. 4). Til og med
 • 1. august 2008 kan ejer vælge, at hidtidige
 • bestemmelser (gældende indtil ½ - 08) skal anvendes,
 • hvis:
 • Kommunen – senest 1. august 2008 har modtaget
 • en fyldestgørende ansøgning (eller anmeldese)
 • om byggetilladelse
 • Byggearbejdet er påbegyndt senest den 1. august 2008,
 • for byggearbejder, der ikke er omfattet af reglerne om
 • byggetilladelse eller anmeldelse

Andre småting….

slide15

Straf Kap. 1.16 – stk. 1

Med bøde straffes den, der i strid med bestemmelserne i

dette kapitel undlader at anmelde et byggearbejde,

undlader at færdigmelde et byggearbejde eller

undlader at søge om dispensation eller overtræder

bestemmelserne i Kapitel 1 – 8.

Andre småting….

slide16

Straf Kap. 1.16 – stk. 2

I de bestemmelser, der udfærdiges af Økonomi- og

Erhvervsministeren i medfør af loven, kan fastsættes

straf af bøde for overtrædelse af vestemmelserne

i forskrifterne.

Andre småting….

slide17

Straf Kap. 1.16 – stk. 3

Er et byggearbejde udført på ulovlig måde, påhviler

strafansvar herfor den, der har forestået arbejdets

Udførelse, eller den, der har udført det,

efter omstændighederne dem begge.

Den, der har ladet arbejdet udføre, drages kun til ansvar,

når han ikke kan opgive nogen anden, mod hvem

strafansvaret kan gøres gældende, eller når han har

medvirket til overtrædelsen vidende eller med en bestemt

formodning om forholdets ulovlighed. Strafansvar

Kan da efter omstændighederne bortfalde for de i

1. punkt nævnte personer.

Andre småting….

slide18

Straf Kap. 1.16 – stk. 4

Med bøde straffes endvidere den, der til anvendelse i

byggeri fremstiller eller sælger byggematerialer, som

i henhold til gældende byggeforskrifter ikke lovligt kan

benyttes i det pågældende byggeri.

Straf Kap. 1.16 – stk. 5

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer)

strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel for de

i stk. 1 – 4 nævnte overtrædelser.

Andre småting….

energibevidst projektering1
Energibevidst projektering

Udfordringen:

Energirammen for nybyggeri indeholder en udfordring:

Alle enkeltdele i byggeriet skal – når byggeriet står

færdigt – tilsammen kunne overholde energirammen.

Ikke én aktør – og ikke ét produkt – må ændre sig i

forhold til den oprindelige plan – så snart det sker, er der

risiko for at energirammen ”vælter”.

(Medbyg er af samme årsag ikke nogen god idé!)

energibevidst projektering2
Energibevidst projektering

Udfordringen:

Hver enkelt aktør har kun

en bid af lagkagen

(energirammen =

energiforbruget)

Der skal spilles sammen

Der skal planlægges

Der er ikke plads til

”sparerunder” (billigere

vinduer, ringere kedel o.s.v.

energibevidst projektering3
Energibevidst projektering

…vil sige, at:

 • der i forbindelse med projektering og renovering altid udarbejdes en energimæssig konsekvensberegning for den pågældende komponent, set over dens levetid.
 • Der vælges de mest energieffektive løsninger
 • Det gælder både ved tekniske installationer og ved bygningskonstruktioner

…fordi:

 • Energibevidst projektering skal sikre, at der altid skal tages stilling til, at der vælges de mest energieffektive løsninger
energieffektiv projektering
Energieffektiv projektering

….kræver:

 • Holdningsændringer – både hos bygherrer, projekterende, leverandører og entreprenører.
 • At der ses en sammenhæng imellem investering, anlæg og drift.
 • At alle involverede parter skal inddrages så hurtigt som muligt i projektfasen.
 • Alle involverede parter (bygherrer, arkitekter, ingeniører, leverandører og håndværkere) skal være med og arbejde efter konceptet.
h ndv rkeren
Håndværkeren

..Bør forlange – og sikre, at der tænkes i:

 • Specifikationer og nøjagtige anvisninger i tegningsmaterialet – f.eks.:
 • Hvor skal dampspærren ligge – så tæthedskravet kan overholdes
 • Hvilken type varmeanlæg skal der installeres (der skal være plads i energirammen)
 • Hvor skal rørinstallationerne føres – plads til isolering og inddækning (tæthedskrav m.v.)
 • Omtanke i forbindelse med placeringer / rørtab m.v.
 • Isolering og tæthed imellem fundament og ydervæg
 • M.m.m.
byggem der
Byggemøder.
 • Ingen ændringer – med mindre det er aftalt.
 • Alle ændringer af aftaler skrives ned
 • Der udpeges en ansvarlig person for energirammen – alle ændringer registreres i beregningen, så energirammen kan følges.
 • Der bør holdes flere byggemøder, end traditionelt.
 • Snak sammen om ”problemer” og ”udfordringer”, så detaljen er i orden – og intet bliver overset.
 • Den tid, der bruges på samarbejde – også på tværs af brancher – kan spares hjem ved ”godt arbejde”.
det kan godt lade sig g re
Det kan godt lade sig gøre….

Det er ikke noget problem at bygge i lavenergiklasser

Det er ikke noget problem at overholde tæthedskrav

Udfordringerne kan sagtens løses ved solidt håndværk

og valg af energieffektive anlæg, isoleringsgrader,

gode materialer m.v. –

Men det vigtigste er ”god planlægning og samarbejde”

Et almindeligt parcelhusbyggeri angribes nu på samme

måde som større renoveringsarbejder og

byggearbejder…….

om 2 r og om 7 r
Om 2 år – og om 7 år

De nye energibestemmelser – og

energistrammeskruen (25% reduktion i energiforbruget

I nybyggeri hvert 5. år)

=>

Nye ideer / tanker og løsninger

Nye arbejds”vaner” og samarbejdsrelationer

Nødvendigt med ansvarlig byggeleder igennem

hele projektet……