KEMAHIRAN MENGGUNAKAN INTERNET - PowerPoint PPT Presentation

kemahiran menggunakan internet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEMAHIRAN MENGGUNAKAN INTERNET PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEMAHIRAN MENGGUNAKAN INTERNET

play fullscreen
1 / 9
KEMAHIRAN MENGGUNAKAN INTERNET
137 Views
Download Presentation
felton
Download Presentation

KEMAHIRAN MENGGUNAKAN INTERNET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KEMAHIRAN MENGGUNAKAN INTERNET Disediakan oleh: ABDUL LATIF BIN AHMAD IPG, Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor.

  2. Jaringan Web Sedunia • Jaring Web Sedunia yang lebih dikenali sebagai World Wide Web atau secara ringkas WWW. • satu rangkaian sumber maklumat. • terdiri dari satu koleksi besar dokumen • (halaman web) yang tersimpan dalam • komputer yang terselerak di merata dunia. • Halaman web ini boleh mnegandungi • teks, • gambar, • bunyi, animasi • sedutan video dan maklumatnya Yg mencakupi ribuan topik dari perniagaan, suka, fizik, hiburan, perubatan dll.

  3. Pelayar Web (browser) Contoh Perisian Pelayar Web (browser) adalah seperti: • Microsoft Internet Explorer • Netscape Navigator • Mozilla Firefox • Opera dll

  4. Pelayar Web (browser) Untuk membolehkan sumber web dapat dicapai secara meluas, WWW mengguna empat mekanisma ini : Kod atau bahasa penerbitan yang boleh difahami oleh semua sistem komputer (iaitu bahasa HTML). Pautan hiperteks di antara halaman-halaman web untuk memudahkan pelayaran antara sumber web. Skema penamaan yang seragam untuk mengenal pasti lokasi setiap sumber maklumat di web (iaitu URL) Protokol atau peraturan piawai yang diperlukan untuk mencapai sesuatu sumber web (misalnya http, ftp, telnet, mailto dan sebagainya)

  5. Alamat URL Setiap sumber yang ada dalam web seperti dokumen HTML, gambar, klip video, program dan sebagainya mempunyai alamat yang dikodkan mengikut skema URL(Universal Resource Locator).

  6. Alamat URL Setiap URL mempunyai tiga bahagian; Contoh :http://www.myhost.com/user/ URL ini dibaca begini ; Terdapat sebuah dokumen melalui protokol HTTP yang terletak di mesin www.myhost.com dan boleh dicapai dari direktori atau cabang /user/

  7. PROTOKOL Bahagian pertama URL menyatakan protokol internet yang diperlukan oleh pelayar web untuk mencapai sumber itu.  Protokol atau perkhidmatan yang biasa digunakan oleh pelayan-pelayan web ialah http: (HyperText Transfer Protocol).

  8. PROTOKOL Contoh protokol lain termasuk:

  9. SEKIAN, TERIMA KASIH