milj samverkan sk ne
Download
Skip this Video
Download Presentation
Miljösamverkan Skåne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Miljösamverkan Skåne - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Miljösamverkan Skåne. Verksamhetsplan 2005 - 2007. Styrgrupp. Projektledning. Referensgrupper inom olika sakområden. Arbetsgrupp för respektive projekt. Arbetsgrupp för respektive projekt. Arbetsgrupp för respektive projekt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Miljösamverkan Skåne' - felicia-baxter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
milj samverkan sk ne

Miljösamverkan Skåne

Verksamhetsplan

2005 - 2007

slide2
Styrgrupp

Projektledning

Referensgrupper inom olika sakområden

Arbetsgrupp

för respektive

projekt

Arbetsgrupp

för respektive

projekt

Arbetsgrupp

för respektive

projekt

Organisation Miljösamverkan SkåneArbetet organiseras med en styrgrupp, projektledning,delprojekt samt referensgrupper
syfte och m l
Syfte och mål
 • Effektivisera tillsynen
 • Stärka kvalitet på tillsyn
 • Bättre resursutnyttjande
 • Strategiskt utvecklingsarbete
 • Större miljönytta
 • Koncentration miljötillsyn
insatser
Insatser
 • Ta fram informations- och underlagsmaterial i aktuella prioriterade frågor
 • Utarbeta handledning för tillsyn
 • Gemensamma informations- och tillsynskampanjer
 • Kurser och seminarier i anslutning till delprojekt
m lgrupp
Målgrupp
 • Kommunernas och länsstyrelsernas handläggare som arbetar med stöd av MB
 • VU, Allmänhet, myndigheter
huvudm n
Huvudmän
 • Kommunförbund/Skånes kommuner
 • Länsstyrelsen i Skåne län
referensgrupper arbetsuppgifter
ReferensgrupperArbetsuppgifter
 • Samordningsgrupperna inom kemikalier o. hälsoskydd

referensgrupper

 • Bistå projektledningen
  • Omvärldsbevakning
  • Bedömning angelägenhet
  • Möjlighet genomförande
  • Upplägg o. genomförande
ekonomi
Ekonomi
 • Ingen särskild budget
 • Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne vardera halv årsarbetskraft
 • Skånes kommuner bidrag i form av medverkan i projektledning och arbetsgrupper
grunder f r prioritering
Grunder för prioritering
 • Förfrågan till kommunerna
 • Skånes miljökvalitetsmål
 • Koppling till miljömedicin
 • Planerade nationella projekt
 • Pågående projekt inom kemikalier och hälsoskydd
f rfr gan till kommunerna
Förfrågan till kommunerna
 • Mest önskade aktiviteter
  • Enskilda avlopp: 16
  • Branscher i alla kommuner: 9
  • PCB: 9
  • Avfall: 7
  • Luftvård: 6
  • Legionella: 5
  • Strategiskt arbete: 5
 • Utöka ramarna för samverkan
  • Andra områden än MB (livsmedel, djurskydd)
  • Attitydfrågor hos allmänheten
sk nes milj kvalitetsm l
Skånes miljökvalitetsmål
 • Viktigt hålla fokus på miljökvalitetsmålen
 • Svåraste målen att nå i Skåne
  • Begränsad klimatpåverkan
  • Giftfri miljö
  • Ingen övergödning
koppling till milj medicin
Koppling till miljömedicin
 • YMM prioritering mellan olika problemområden
  • Luftföroreningar
  • Radon
nationella projekt
Nationella projekt
 • Boverket
  • Radon; info till allmänheten 2005
 • Socialstyrelsen
  • Radon; Mätning skolor 0. förskolor 2006/7
 • Folkhälsoinstitutet
  • Rökfria serveringsmiljöer, 2005
p g ende projekt h lsoskydd kemikalier
Pågående projekt HälsoskyddKemikalier
 • Hälsoskydd
  • Fastbränsleeldning, 2006/7
  • Egenkontroll förskolor, 2005
 • Kemikalier
  • Temadagar Giftfri miljö
  • Förslag Utfasning av farliga ämnen
f rslag verksamhetsplan
Förslag Verksamhetsplan
 • Allmänt
  • Viktigt hälsoskydd och kemikalier drivs vidare
  • Utvidgning
   • Nu koncentration miljötillsyn, utvärdering 2006
  • Kommunikation
   • Sker i anslutning till projekt
  • Nationella projekt
   • Radon; viktigt att många kommuner deltar
projekt
Projekt
 • Fastbränsle
 • Utfasning av farliga ämnen
 • Temadagar Giftfri miljö
 • Enskilda Avlopp
 • Utsläpp av växthusgaser
 • PCB i byggnader
 • Legionella
 • TIM/KIM/Behovsutredningar
vrigt milj samverkansarbete
Övrigt miljösamverkansarbete
 • Befintligt material
  • Tillgängliggörs
   • Informationsmaterial
   • Riktlinjer/Policy
 • Andra nätverksgrupper
  • Överblick viktig
   • Med på hemsida
 • Kurser och seminarier
  • Anordna nationella regionalt
hemsida f r milj samverkan sk ne
Hemsida för Miljösamverkan Skåne
 • Information om Miljösamverkan Skåne
 • Verksamhetsplan
 • Pågående/Kommande/Avslutade projekt
 • Rapporter
 • Tillsynsvägledning
 • Kalendarium
 • Nyhetsbrev
 • Frågelåda
 • Länkar
 • EMIL
 • Mailgrupper/Nätverk
ad