slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dotace MPSV jako zdroj financování zaměstnanců v sociálních službách Praha, květen 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Dotace MPSV jako zdroj financování zaměstnanců v sociálních službách Praha, květen 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Dotace MPSV jako zdroj financování zaměstnanců v sociálních službách Praha, květen 2014. Mgr. Antonín Shejbal Odbor sociálních služeb. Dotace na podporu poskytování sociálních služeb. Dotační program pro poskytovatele bez ohledu na právní formu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dotace MPSV jako zdroj financování zaměstnanců v sociálních službách Praha, květen 2014' - fedora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dotace MPSV jako zdroj financování zaměstnanců v sociálních službách

Praha, květen 2014

Mgr. Antonín Shejbal

Odbor sociálních služeb

dotace na podporu poskytov n soci ln ch slu eb
Dotace na podporu poskytování sociálních služeb
 • Dotační program pro poskytovatelebez ohledu na právní formu
 • podmínka: sociální služba daného poskytovatele musí být registrovanou službou dle Zák. č. 108/2006 Sb.
 • Program vyhlašován 1 x ročně (řádné kolo dot. řízení), funguje v této podobě od 2007
 • PpA – místní a regionální služby, žádosti hodnotí kraje, přes které služba žádá
 • PpB – nadregionální a celostátní působnost (cca do 100 služeb,) hodnotí pracovníci MPSV
 • O výsledcích rozhoduje dotační komise (složení MPSV, Mzdrav, AKČR, UZS, ÚVČR, SMO, Odb.svaz zdrav. a soc. péče ČR)
dotace na podporu poskytov n soci ln ch slu eb1
Dotace na podporu poskytování sociálních služeb
 • V ČR cca 2,5 tis. poskytovatelů, 5,5 tis. služeb, pro 2014 žádalo cca 5 000 služeb
 • Objem požadavků pro 2014: 10,1 mld. Kč
 • Prostředky pro 2014: cca 7,4 mld. Kč
 • Výhled na rok 2015 – požádáno o 8 mld. Kč
 • Priority Dotačního řízení pro daný rok vycházejí z potřeb praxe a v průběhu roku diskutovaných problémů (např. podpora hospicové péče)
 • Při projednávání návrhů je zvláštní pozornost věnována změnám v podpoře, nepodpořeným službám, sleduje se podíl NNO
 • Podmínky dotací na webu MPSV
metodika k poskytov n dotac
Metodika k poskytování dotací
 • „Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ – na webu mpsv.cz
 • Část V. odstavec 11: Z poskytnuté dotace lze hradit (tzv. uznatelné náklady/výdaje):
 • osobní náklady – včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších osobních nákladů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět . Pracovníci v přímé péči, dále vedoucí pracovníci, administrativní, provozní pracovníci atd. atd.
 • Platí i pro DPP, DPČ
hrada osobn ch n klad z dotace mpsv je preferovan
Úhrada osobních nákladů z dotace MPSV je preferovaná
 • Na kvalitě služby se zásadním způsobem podílí kvalita lidského zdroje
 • Úhrada osobních nákladů z dotace, zejm. nákladů na pracovníky v přímé péči je podporována
 • Ulehčení realizace kontroly čerpání dotace, nevzniká diskuse o uznatelných/neuznatelných nákladech
pod l osobn ch n klad na celkov ch n kladech soci ln ch slu eb
Podíl osobních nákladů na celkových nákladech sociálních služeb
 • Údaje z výkaznictví MPSV
 • Většina z 32 služeb má podíl osobních nákladů k ostatním nad 70%
 • Maximum – 84% osobních nákladů = osobní asistence
 • Minimum – 60 % = domovy pro seniory, chráněné bydlení
platy v odv tv soci ln p e
Platy v odvětví sociální péče
 • MPSV sleduje platy (nikoliv mzdy), tyto sleduje a vyhodnocuje oddělení 622 odvětvové ekonomiky práce
 • Platy zaměstnanců v odvětví soc. péče 2013: 9,4 mld. Kč (2012: 9,23 mld. Kč), z toho:
  • Pracovníci v sociálních službách 4,1 mld. Kč
  • Sociální pracovníci 0,44 mld. Kč
mo nosti ovlivn n v e ohodnocen
Možnosti ovlivnění výše ohodnocení
 • Platy = navýšení platových tabulek (diskuse – pracovníkům v přímé péči, všem pracovníkům – provozním, administrativním, managementu?)
 • Mzdy = smluvní princip, sekundárně přes podporu poskytovatelů soc. služeb (dotacemi, odstraněním stropů úhrad klientů…)
 • Problém: zdroj krytí
dotazy
Dotazy

Děkuji za pozornost

e-mail: antonin.shejbal@mpsv.cz

ad