miej uszy i oczy serce i dusze szeroko otwarte osoby niepe nosprawne intelektualnie dostrzegaj ich n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klasyfikacja upośledzenia umysłowego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klasyfikacja upośledzenia umysłowego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Klasyfikacja upośledzenia umysłowego - PowerPoint PPT Presentation


  • 214 Views
  • Uploaded on

Miej uszy i oczy, serce i dusze szeroko otwarte ! Osoby niepełnosprawne intelektualnie - dostrzegaj ich!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Klasyfikacja upośledzenia umysłowego


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
miej uszy i oczy serce i dusze szeroko otwarte osoby niepe nosprawne intelektualnie dostrzegaj ich
Miej uszy i oczy, serce i dusze szeroko otwarte!Osoby niepełnosprawne intelektualnie- dostrzegaj ich!
slide2

Upośledzenie umysłowe to zahamowanie lub upośledzenie rozwoju psychicznego, wrodzone albo bardzo wcześnie nabyte prowadzące często do zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym.Niepełnosprawność intelektualna to inna nazwa upośledzenia umysłowego. Jest to stan – nie choroba.

slide4

Osoby z upośledzeniem umysłowy lekkim charakteryzuje się:(w populacji upośledzonych umysłowo stanowią najliczniejszą grupę ok. 75%)

myśleniem o charakterze konkretno-obrazkowym

nietrwałością uwagi

zwolnionym tempem pracy

brakiem samodzielności, pomysłowości

pamięcią mechaniczną

wymagają specjalnego bodźca do pracy w postaci np. pochwały

poprawmy formułowaniem zdań, ale posiadają ubogi zasób słownictwa

ich rozwój umysłowy zatrzymuje się na poziomie 12-latka

upo ledzenie umys owe umiarkowane i znaczne cechuje si

Upośledzenie umysłowe umiarkowane i znaczne cechuje się:

w wieku 4-5 lat zaczynają samodzielnie chodzić

i wypowiadać pierwsze słowa

nie przejawianiem inicjatywy

dużymi trudnościami w koncentracji uwagi

powolnością i niedokładnością spostrzeżeń

wyuczeni potrafią samodzielnie ubierać się, ścielić łóżko, zrobić samodzielne, drobne zakupy itp.

słabą trwałością uwagi i pamięci

mowa jest bardzo prosta, ubogi zasób słownictwa

charakterystyka os b z upo ledzeniem g bokim

Charakterystyka osób z upośledzeniem głębokim:

brak percepcji

brak uwagi mimowolnej

mowa bardzo zaburzona, na ogół osoby te nie mówią i nie rozumieją mowy

potrafią wyrażać proste emocje zadowolenia

i niezadowolenia

mają częste wahania nastroju

osoby te nie potrafią samodzielnie dbać o swoje potrzeby, bezpieczeństwo

przyczyny powstawania upo ledzenia umys owego

Przyczyny powstawania upośledzenia umysłowego:

zakażenie i zatrucia przebyte w czasie ciąży (np. alkoholizm, toksoplazmoza)

zaburzenia przemiany, wzrostu lub odżywiania (awitaminoza i niedożywienie organizmu matki w czasie ciąży)

urazy lub działania czynników fizycznych (urazy czaszki, wylewy śródczaszkowe)

anomalie chromosomalne tj. zaburzenie i nieprawidłowości zachodzące w podziale komórek rozrodczych

wcześniactwo

brak podniet psychosocjalnych (kulturowych)

kszta cenie os b niepe nosprawnie intelektualnie

Kształcenie osób niepełnosprawnie intelektualnie

przedszkola specjalne

szkoły podstawowe specjalne

gimnazja specjalne

zasadnicze szkoły zawodowe specjalne

szkoły życia

warsztaty terapii zaj ciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Podstawową rolą warsztatów terapii zajęciowej jest rehabilitacja zawodowa, funkcjonalna i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ich zadaniem jest nauka podstawowych sprawności zawodowych i dotyczących życia codziennego oraz nauka współżycia w grupie społecznej. Ważnym elementem terapii jest podnoszenie poczucia własnej wartości uczestników dzięki tworzonym przez nich pracom i działaniom dla dobra całej grupy.

slide17

Osoba urodzona z zespołem Downa ma nadmierną ilość materiału genetycznego, wyposażona jest w dodatkowy chromosom 21. Wada ta wiąże się z upośledzeniem umysłowym. Dotąd nie zostały odkryte przyczyny występowania tych genetycznych zaburzeń.

slide18

Z prowadzonych badań wynika, że na 600 - 700 urodzeń jedno dziecko rodzi się zespołem Downa. Tuż po urodzeniu dziecka, lekarz pediatra szybko rozpoznaje cechy charakteryzujące tę wadę, do których należą:- skośnie ustawione oczka- krótki grzbiet nosa- małe i nisko położone małżowiny uszu- krótkie dłonie i stopy- wiotkość mięśni całego ciała (m.in. powodująca specyficzny chód)

ciekawostki
Ciekawostki :
  • kobiety z zespołem Downa mogą mieć dzieci, najczęściej rodzą zdrowe dzieci. Mężczyźnie zaś są niepłodni
  • zespół Downa sporadycznie jest dziedziczny (2%)
  • osoby z zespołem Downa przeżywają średnio 49 lat
  • osoby z zespołem Downa często wykazują zdolność plastyczne, muzyczne
  • częstość występowania zespołu Downa jest ok. 10 razy wyższa w grupie noworodków urodzonych przez kobiety powyżej 40. roku życia
slide20

Ważna jest każda chwila. Każdy moment. Dla takiego dziecka nie istnieje później ani zaraz. Jego prośby i marzenia - te większe i te malutkie - muszą być realizowane natychmiast. Bo to dzięki nim nasze życie ma sens. Zespół Downa jest nieuleczalny, ale można go "leczyć" miłością. Prawdziwa miłość jest uzdrawiająca. Zarówno rodziców, jak i dzieci. Jean Vanier, twórca wspólnot "Wiary i Światła", gdzie osoby upośledzone żyją wraz ze zdrowymi, powiedział, że "leczyć miłością to akceptować dziecko ze wszystkimi jego słabościami, ale jednocześnie - wierzyć w jego możliwości rozwoju. Wierzyć i uczynić wszystko, by rozwój mógł się dokonać.Zofia (Sonia) Matecka, matka dziewczynki z zespołem Downa.

slide21

Niepełnosprawność to nie kara za grzechy!

To, że ktoś jest niepełnosprawny intelektualnie nie umniejsza jego godności!

To, że ktoś jest niepełnosprawny nie oznacza, że jest głupi!

To, że ktoś jest niewidomy nie zawsze oznacza, że kompletnie nic nie widzi!

To, że ktoś jest niesłyszący nie oznacza, że jest głuchy jak pień!

To, że ktoś jeździ na wózku nie oznacza, że jest nieporadny życiowo!

najcz ciej spotykane pracownie warsztatowe to1

Najczęściej spotykane pracownie warsztatowe to ...

krawiecka

poligraficzna

gastronomiczna

stolarska

plastyczna