klasyfikacja olej w smarowych
Download
Skip this Video
Download Presentation
Klasyfikacja olejów smarowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Klasyfikacja olejów smarowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 669 Views
 • Uploaded on

Klasyfikacja olejów smarowych . Klasyfikacja olejów smarowych pod względem składu chemicznego. Oleje parafinowe, Oleje naftenowe, Oleje aromatyczne, Oleje mieszane (Jeżeli żadna z podanych powyżej grup węglowodorów nie wykazuje przewagi, oleje takie zaliczamy do typu mieszanego).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klasyfikacja olejów smarowych' - arleen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klasyfikacja olej w smarowych pod wzgl dem sk adu chemicznego
Klasyfikacja olejów smarowych pod względem składu chemicznego
 • Oleje parafinowe,
 • Oleje naftenowe,
 • Oleje aromatyczne,
 • Oleje mieszane (Jeżeli żadna z podanych powyżej grup węglowodorów nie wykazuje przewagi, oleje takie zaliczamy do typu mieszanego).
por wnanie w asno ci olej w
Porównanie własności olejów.

Oleje parafinowe charakteryzują się:

 • Dużą odpornością na starzenie,
 • Dużymi wartościami punktu anilinowego,( punkt anilinowy- najniższa temperatura, w której równe objętości badanego produktu i aniliny C6H5NH2 rozpuszczają się w sobie, tworząc klarowny roztwór jednorodny),
 • Dużym wskaźnikiem lepkości,
 • Wysoką temperaturą zapłonu,
 • Małą gęstością.
por wnanie w asno ci olej w c d
Porównanie własności olejów c.d.

Oleje naftenowe charakteryzują się:

 • Niższą wartością punktu anilinowego,
 • Niższą wartością wskaźnika lepkości,
 • Niższą temperaturą zapłonu,
 • Dużą gęstością.
por wnanie w asno ci olej w c d1
Porównanie własności olejów c.d.

Oleje aromatyczne charakteryzują się:

 • Najmniejszą wartością punktu anilinowego,
 • Największą gęstością.
klasyfikacja olej w smarowych pod wzgl dem lepko ci sae z 1926 roku
Klasyfikacja olejów smarowych pod względem lepkości (SAE) z 1926 roku

System SAE obowiązuje od 1926 roku. Podstawą podziału olejów silnikowych na klasy była lepkość w temperaturze –17,8 °C i lepkość w temperaturze +98,9 °C.

System klasyfikowania olejów przeznaczonych dla silników spalinowych według klas lepkości SAE ( Society of Automotive Engineers) określa lepkość olejów za pomocą umownych liczb całkowitych. Wartość lepkości wyrażona jest w centistoksach (cSt) i w stopniach Englera (ºE) i odpowiada poszczególnym klasom SAE.

Jeżeli w oznaczeniu oleju występuje litera W, to jest to olej zimowy, jeżeli występują dwie liczby np. SAE 10W/50 to jest to olej wielosezonowy.

klasyfikacja olej w smarowych pod wzgl dem lepko ci wed ug sae j300 z 1997 roku
Klasyfikacja olejów smarowych pod względem lepkości według SAE J300 z 1997 roku
 • Wprowadzono 6 klas olejów zimowych: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W i 25W oraz 5 klas olejów letnich: 20, 30, 40, 50, 60.
 • Klasy lepkości olejów uszeregowano wg rosnącej lepkości. Symbol SAE nie oznacza wartości lepkości.
 • Klasyfikacja ta określa maksymalną wartość lepkości strukturalnej, której nie może przekroczyć w danej temperaturze, np. olej klasy SAE 15W nie może mieć w temp. -15 °C lepkości większej niż 3500 mPa · s.
klasyfikacja olej w smarowych pod wzgl dem lepko ci wed ug sae j300 z 1997 roku c d
Klasyfikacja olejów smarowych pod względem lepkości według SAE J300 z 1997 roku c.d.
 • Właściwości niskotemperaturowe charakteryzuje tzw.temperatura pompowalności, czyli temperatura, w której możliwe jest jeszcze pompowanie oleju w silniku, np. dla oleju SAE 15W temperatura pompowalności -25 °C oznacza, że jego lepkość dynamiczna w tej temp. nie przekracza wartości 60 000 mPa · s
klasyfikacja olej w smarowych pod wzgl dem lepko ci wed ug sae j300 z 1997 roku c d1
Klasyfikacja olejów smarowych pod względem lepkości według SAE J300 z 1997 roku c.d.
 • Warunki dobrego smarowania silnika w podwyższonych temperaturach zapewnia się limitując lepkość kinematyczną w temp. 100 °C i 150 °C . Pomiaru lepkości w temp. 150 °C dokonuje się przy dużej szybkości ścinania (106 · s –1), inaczej HT/HS ( High Temperature/High Shear).
oleje wielosezonowe
Oleje wielosezonowe
 • Oleje wielosezonowe nadają się do eksploatacji zarówno w zimie, jak i w lecie. Na przykład olej SAE 10W-40, ma w niskich temperaturach lepkość oleju zimowego SAE 10W, co zapewnia dobre właściwości rozruchowe silnika, a w temperaturach wysokich – lepkość oleju letniego SAE 40, co gwarantuje właściwe smarowanie silnika w wysokich temperaturach.
charakterystyka lepko ciowa oleju wielosezonowego
40

10W-40

Lepkość

10W

-20

+100

Temperatura, °C

Charakterystyka lepkościowa oleju wielosezonowego
stosowanie olej w silnikowych w zale no ci od temperatury otoczenia
50

40

Temperatura otoczenia ºC

SAE 50

30

SAE 40

20

SAE 20W-50

SAE 5W-50

10

SAE 20W-40

SAE 15W-40

SAE 30

SAE 10W-40

SAE 5W-40

SAE 20W-30

0

SAE 10W-30

SAE 20W-20

SAE 5W-30

-10

SAE 10W

SAE 5W

-20

SAE 0W

-30

-40

Stosowanie olejów silnikowych w zależności od temperatury otoczenia
oleje paliwooszcz dne ec
Oleje paliwooszczędne (EC)
 • Oleje silnikowe o niskich klasach lepkości umożliwiają osiągnięcie oszczędności paliwa do kilku procent. Dotyczy to klas lepkości: SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-30, SAE 5W-40, (5W-50).
klasyfikacja jako ciowa silnikowych olej w smarowych api
Oleje silnikowe

Oleje do silników benzynowych (S)

Oleje do silników wysokoprężnych (C)

SF

SG

SH

SJ

SA

SB

SC

SD

SE

‘CH-4’

CA

CD- II

CE

CB

CC

CF

CF-4

CG-4

CD

Klasyfikacja jakościowa silnikowych olejów smarowych (API)
klasyfikacja jako ciowa silnikowych olej w smarowych api1
Klasyfikacja jakościowa silnikowych olejów smarowych (API)

Jeśli w oznaczeniu oleju druga litera jest dalsza w alfabecie, to olej posiada lepsze własności, a silnik może być zasilany paliwem o coraz niższej jakości. Oleje od SC do CD zawierają pełen zestaw dodatków uszlachetniających tj: inhibitory utleniania, korozji, dodatki przeciwzużyciowe, detergująco-dyspergujące, zapobiegające pienieniu oraz zabezpieczające silnik przed osadami niskotemperaturowymi.

ad