mi dzynarodowa klasyfikacja chor b n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Międzynarodowa klasyfikacja chorób PowerPoint Presentation
Download Presentation
Międzynarodowa klasyfikacja chorób

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Międzynarodowa klasyfikacja chorób - PowerPoint PPT Presentation


 • 379 Views
 • Uploaded on

Międzynarodowa klasyfikacja chorób. Wykład II. ICD-10.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Międzynarodowa klasyfikacja chorób' - winston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
icd 10
ICD-10
 • Otrzymujecie Państwo kolejną, dziesiątą wersję Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób opracowaną przez Światową Organizację Zdrowia. Statystyczne opracowania dotyczące schorzeń pozwalają na uzyskanie istotnej wiedzy o częstości występowania poszczególnych patologii oraz następujących z upływem czasu zmian. (Dr hab. med. Rafał Niżankowski)
icd 101
ICD-10…
 • Wiarygodność badań opiera się na precyzji pomiaru. Niestety w codziennej praktyce medycznej zakres niepewności przy stawianiu rozpoznań jest znaczny. Stosowane przez różnych lekarzy kryteria rozpoznania jakiegoś schorzenia bywają bardzo różne. Ten sam lekarz niejednokrotnie zmienia te kryteria, a w części bywają one intuicyjne. Dla przezwyciężenia tej sytuacji liczne grupy ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia latami pracowały nad stworzeniem i doskonaleniem "wspólnego języka". Wersja dziesiąta Klasyfikacji jest kolejnym efektem tego wysiłku.
icd 102
ICD-10…
 • Ważne jest aby lekarze posługiwali się pełnym wydaniem Klasyfikacji a nie jakimś wyciągiem, skrótem czy brykiem. Tylko wtedy istnieje szansa, iż w całej Polsce lekarze będą używać tych samych pojęć na określenie schorzeń, z którymi mają do czynienia. Klasyfikacja zawiera bowiem poza nazwą choroby czy patologii również opis co pod tym terminem należy rozumieć

(Dr hab. med. Rafał Niżankowski)

klasyfikacja
Klasyfikacja …
 • Klasyfikacja jest metodą uogólnienia. Kilka klasyfikacji może zatem stosować z korzyścią: lekarz, patolog lub prawnik, każdy ze swojego punktu widzenia, może z uzasadnieniem sklasyfikować choroby i przyczyny zgonów w sposób jaki on myśli, że jest najlepszy dla spełnienia jego wymagań i przynosi dobre wyniki.

Wiliam Farr 1956 r

klasyfikacja chor b definicja
Klasyfikacja chorób - definicja
 • Jest to system kategorii, do których stany chorobowe są przypisane według ustalonych kryteriów.
 • Jest używana do tłumaczenia diagnoz chorób i innych problemów zdrowotnych ze słów na kod alfanumeryczny, który ułatwia przechowywanie, odtworzenie i analizę danych.
klasyfikacja chor b
Klasyfikacja chorób…
 • Nie jest spisem stanów klinicznych,
 • Obejmuje analizę ogólnej sytuacji zdrowotnej grup populacyjnych, monitorowanie zapadalności, chorobowości i innych problemów zdrowotnych w odniesieniu do zmiennych jak: cechy i sytuacja osób chorych.
w klasyfikacji chor b umieszczono
W klasyfikacji chorób umieszczono:
 • różnorodne objawy,
 • cechy chorobowe,
 • nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych,
 • dolegliwości,
 • sytuacje socjalne pacjenta
polska baza informacji dotycz ca mi dzynarodowej klasyfikacji
Polska baza informacji dotycząca Międzynarodowej Klasyfikacji….
 • Podręczniki
 • Program FINN – dla lekarzy
 • Internetowa baza wydawnictwa Vesalius
w polsce
W Polsce..
 • Jest absolutnie niezbędna w pracy każdej jednostki zobowiązanej do składania sprawozdań statystycznych oraz raportów dla Zarządów Województw i Kas Chorych.
slide11

Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia przyznał prawa do przetłumaczenia i wydania pozycji w języku polskim

Uniwersyteckiemu Wydawnictwu Medycznemu „Vesalius” – Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie

podr czniki
Podręczniki…..
 • Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10 - Kategorie 3-znakowepraca zbiorowaUniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 2000, wydanie II, 83 str.
podr czniki1
Podręczniki…

Spis treści

1) Nazwy jednostek, stanów chorobowych wg. kategorii 3-znakowej,

 • 2) Podstawowe zasady notowania informacji dotyczących rozpoznań w Kartach Statystycznych Leczenia Szpitalnego
 • 3) Zaświadczenie (wzór) o czasowej niezdolności do pracy
 • 4)Dokumentacja Rejestru Usług Medycznych.
trzyznakowa lista kategorii

Trzyznakowa lista kategorii -

jest niezbędnym wymogiem w sprawozdaniach dostarczanych dla bazy danych WHO dotyczących umieralności, a także ogólnych porównań międzynarodowych.

ksi ki tej samej serii wydawniczej
Książki tej samej serii wydawniczej
 • Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Tom I;
 • Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Tom II - zasady kodowania;
 • Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Tom III - indeks alfabetyczny z tezaurusem wyrażeń łacińskich.
ksi ki tej samej serii wydawniczej1
Książki tej samej serii wydawniczej...
 • Międzynarodowa Statystyczna KlasyfikacjaChorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). TOM I

Autor: - praca zbiorowa –

Wydawca: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS Wydanie: I Rokwydania: 2000 Liczba stron: 1152

ksi ki tej samej serii wydawniczej tom i
Książki tej samej serii wydawniczej.. –Tom I
 • SPIS TREŚCIOŚRODKI ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIAWSPÓŁPRACUJACE PRZY KLASYFIKACJI CHORÓB;
 • SPRAWOZDANIE Z MIEDZYNARODOWEJ KONFERENCJI DOTYCZACEJ DZIESIĄTEJ REWIZJI ICD
 • LISTA KATEGORII 4-ZNAKOWYCH.
 • LISTA TABELARYCZNA WŁACZEŃ I PODKATEGORII 4-ZNAKOWYCH.
ksi ki tej samej serii wydawniczej tom i1
Książki tej samej serii wydawniczej.. –Tom I
 • MORFOLOGIA NOWOTWORÓW.
 • SPECJALNE LISTY TABELARYCZNE UMIERALNOSCI I STANÓW CHOROBOWYCH.
 • DEFINICJE I PRZEPISY DOTYCZĄCE MIANOWNICTWA.
ksi ki tej samej serii wydawniczej tom ii
Książki tej samej serii wydawniczej – Tom II

SPIS TREŚCI

 • informacje o sposobie zapisywania i kodowania stanów chorobowych,
 • wiele nowo wprowadzonych praktycznych uwag dotyczących stosowania klasyfikacji,
 • zarys jej tła historycznego.
ksi ki tej samej serii wydawniczej tom iii
Książki tej samej serii wydawniczej – Tom III
 • indeks alfabetyczny z tezaurusem wyrażeń łacińskich.

Tezaurus – (gr.skarb,skarbiec) – dzieło obejmujące całokształt pewnej dziedziny wiedzy, także leksykon

ksi ki tej samej serii wydawniczej5
Książki tej samej serii wydawniczej...
 • Jest to druga edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych, zawierająca w formie aneksu Klasyfikację Badań Laboratoryjnych. Wydanie to jest poszerzone i zweryfikowane w stosunku do poprzedniego.
 • Korzystanie z klasyfikacji było dotychczas bardzo ograniczone i dotyczyło jedynie niektórych ośrodków w kraju.
ksi ki tej samej serii wydawniczej6
Książki tej samej serii wydawniczej...
 • Po wprowadzeniu nowego systemu opieki zdrowotnej można spodziewać się znacznego

powiększenia grona użytkowników klasyfikacji, co jest spowodowane nowymi sposobami

rozliczania, planowania oraz raportowania świadczeń wykonywanych przez jednostki opieki zdrowotnej.

ksi ki tej samej serii wydawniczej7
Książki tej samej serii wydawniczej...
 • Międzynarodowa Klasyfikacja Upośledzeń, Niezdolności i Inwalidztwa – wydana przez WHO w 1980 roku; przetłumaczona na 12 języków
 • odnosi się do następstw chorób (włączając urazy i zaburzenia).
mi dzynarodowa klasyfikacja upo ledze niezdolno ci i inwalidztwa cd
Międzynarodowa Klasyfikacja Upośledzeń, Niezdolności i Inwalidztwa cd
 • Zawiera trzy różne klasyfikacje, a każda odnosi się do innego następstwa choroby:

Upośledzenia-reprezentują głównie zaburzenia na poziomie narządów;

Niesprawności – odzwierciedlają skutki upośledzeń w aspekcie ograniczenia lub braku zdolności do aktywności;

Inwalidztwo – wada osoby wynikająca z upośledzenia lub niesprawności

program finn
Program FINN
 • FINN.6 to programy przeznaczone dla firm średnich i dużych, lub użytkowników wymagających dużego zakresu przetwarzania danych i posiadających duże bazy danych, oraz potrzebujących dużej i bardzo dużej szybkości przetwarzania danych. Mają one bardzo duże możliwości modyfikacji interfejsu (ekran, wydruki) oraz rozbudowywania algorytmów i raportów.
program finn1
Program FINN
 • W oparciu o tę rodzinę produktów powstają programy całkowicie dedykowane, tj. spełniające wszelkie wymogi i oczekiwania użytkowników.Wszystkie programy dla DOS pracują również w najbardziej popularnych środowiskach: systemów operacyjnych: Windows 95, 98 i 2000. systemów sieciowych: NOVELL, Windows 2000, NT-Server. 
program finn2
Program FINN
 • Baza danych dotycząca klasyfikacji jest wykorzystywana jako tzw. słownik podczas tworzenia dokumentacji medyczno-statystycznej w programach FINN w wersjach: Lekarz, Gabinet, Przychodnia, Szpital.
 • Dzięki temu podczas wprowadzania danych nie potrzeba szukać potrzebnych informacji w opracowaniach książkowych co wydatnie przyspiesza czynności tworzenia dokumentacji oraz zmniejsza możliwość popełniania błędów.
internet
Internet…
 • Klasyfikacja ICD-10 to baza danych umożliwiająca wyszukanie odpowiedniej choroby i odczytanie jej kodu klasyfikacyjnego. Można szukać choroby w kartotece: wg klasyfikacji (zakładka Klasyfikacja ICD-10) oraz wg nazw i kodów (zakładka Szukaj).
 • Klasyfikacja została przygotowana przez Fundację Zdrowia Publicznego w Krakowie oraz przez Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius" i udostępniona firmie LTC Sp. z o.o. na zasadzie umowy licencyjnej.
internet1
Internet…
 • Jest to klasyfikacja pełna i cyklicznie aktualizowana;
 • Klasyfikacja ta wraz z funkcjami obsługującym wyszukiwanie żądanych pojęć jest w chwili obecnej pierwszym obecnym w polskim Internecie takim wydawnictwem;
 • Istnieje możliwość tworzenia własnego podzbioru "najczęściej rozpoznawanych chorób".
internet2
Internet…
 • Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD-10.wersja polska
 • Występuje również pod nazwą: międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. W bazie znajdują się opisy niektórych chorób. Wyszukiwanie odbywa się na podstawie kodu, bądź podanej frazy.
 • Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD-10.wersja angielska
 • Występuje również pod nazwą: międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. Wyszukiwanie odbywa się na podstawie kodu, bądź podanej frazy.
internet3
Internet…
 • Klasyfikacja procedur medycznych ICD-9.wersja polska
 • Wyszukiwanie odbywa się na podstawie kodu, bądź podanej frazy.
 • PKWiUwersja polska
 • Polska klasyfikacja wyrobów i usług. Wyszukiwanie odbywa się na podstawie kodu, bądź podanej frazy. W bazie zawarte są również opisy ułatwiające sklasyfikowanie właściwego wyrobu lub usługi.
 • Zamienniki leków.wersja polska
 • Opis najczęściej stosowanych metod w celu znalezienia odpowiedniku leku.