slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
paradigma's PowerPoint Presentation
Download Presentation
paradigma's

play fullscreen
1 / 20

paradigma's

215 Views Download Presentation
Download Presentation

paradigma's

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. paradigma's Bedreiging of kans ?

 2. Paradigma’s Zijn de ramen waardoor we de wereld zien.

 3. Paradigma’s bepalen onze perceptie Onze normen en waarden etc. Geven de betekenis aan wat we waarnemen. Want de wereld ziet er uit zoals ik die zie.

 4. Vergelijk bijv. Wolf en vos Zelf-concept van de 7 lichte pijlen: - zelf-bewustzijn - zelf-waardering - zelf-acceptatie - plezier in eigen werken - liefde voor zelf - zelf-ontplooiing - onberispelijkheid 7 donkere pijlen: - gehechtheden - afhankelijkheid - oordelen - vergelijken - verwachtingen - behoeftige kind syndroom - zichzelf te serieus nemen

 5. het profiel van creatieve probleemoplossing implementeren analyseren vormgeven creactiveren Kent vier voorkeuren = soort paradigma...

 6. Bij een project zijn alle fasen belangrijk Maar toch bepaalt mijn voorkeur (onbewust) wat ik als “eigenlijk’’ het belangrijkste zie.

 7. VERANDERING > WEERSTAND

 8. Zo is mijn paradigma een filter... En ik zie wat ik wil zien... Tenzij …. Ik ze kan verwisselen

 9. Probleemoplossenis een manier van omgaan met de wereld,innoverenook. Het zijn twee verschillende wereldbeelden die het handelen bepalen

 10. Een paar voorbeelden: * Japanse marketing, geen onderzoek vooraf * Benzinestations die concurreren door extra service * een easy seat i.p.v. zadel * De Zwitsers en de digitale kwartz horloge * een zuinige verbrandingsmotor * Galileo en Copernicus * C. Clarkson

 11. DUBBEL-SNIJDEND ZWAARD

 12. Kenmerkend voor creatieve innovaties is dat ze de regels van een discipline toepassen op een andere... Want paradigma’s geven de spelregels om binnen een bepaald spel succesvol te zijn en als de omgeving verandert dan gelden andere regels....

 13. Succes in het verleden is geen garantie voor de toekomst! lateraal denken dus...

 14. Want vertikaal denken maakt alleen maar de kuil dieper, en lost problemen op BINNEN het paradigma.

 15. Neil Postman,