slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Landsmøte Seniornett 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Landsmøte Seniornett 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Landsmøte Seniornett 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Landsmøte Seniornett 2012. Velferdsteknologi i omsorg – kan det gi økt trygghet og sikkerhet?. Hotel Opera, Oslo, 11. mai 2012 Dag Ausen, SINTEF IKT Ingrid Svagård, SINTEF IKT Lisbet Grut, SINTEF Teknologi og samfunn. Kan teknologi erstatte hender?. Fremtidens alderdom og ny teknologi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Landsmøte Seniornett 2012' - fay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Landsmøte Seniornett 2012

Velferdsteknologi i omsorg – kan det gi økt trygghet og sikkerhet?

Hotel Opera, Oslo, 11. mai 2012

Dag Ausen, SINTEF IKT

Ingrid Svagård, SINTEF IKT

Lisbet Grut, SINTEF Teknologi og samfunn

Kan teknologi erstatte hender?

slide3
Fremtidensalderdomog ny teknologi
 • Befolkningeneldes
 • Mangelpåtilgjengeligarbeidskraft
 • Teknologigirmuligheter

Anbefaling

 • Velferdsteknologi børtilbysallebrukereavomsorgstjenester

"Alle hjemmeboende omsorgsmottakere bør få tilbud om smarthusløsninger som en del av omsorgstilbudet. I tillegg må det åpnes opp for økt bruk av sporingsløsninger for demente. Behandling og omsorg for kronisk syke bør i større grad tilrettelegges hjemmefra med teknologisk overvåkning av sykdomsutvikling."

 • Tilbud om ”Trygghetspakke” til alle hjem

Teknologirådet: Fremtidens alderdom og ny teknologi (2009)

slide4
Innovasjoniomsorg

NOU 2011-11: Innovasjon i omsorg (juni 2011)

slide5
Innovasjoniomsorg

NOU 2011-11: Innovasjon i omsorg (juni 2011)

 • Teknoplan 2015: Implementer trygghetspakker i stor skala
slide6
Hvaervelferdsteknologi?
 • Velferdsteknologi:
  • alle typer teknologier som vil bedre kvaliteten av velferdstjenester gjennom økt selvhjulpenhet, selvbestemmelseog verdighetfor mottakere av helse- og omsorgstjenester.
  • spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer og personer med funksjonsnedsettelse.
 • Ulike typer teknologi kan understøtte og forsterke trygghet, daglige gjøremål, sosial kontakt, fysiskaktivitetogmobilitet.
slide7

Trygghetihjemmet

Teknologi kan hjelpe en hjemmeboende til økt mestring, selvstendighet og livskvalitet

Teknologi kan styrke ”hjelp til selvhjelp”

Teknologi kan bidra til å skape trygghet i hjemmet

Stikkord: Smarte kalendre som hjelper til å huske, styrer lys og varme, smarte roboter som assisterer i hverdagssituasjonen, sosiale medier for kommunikasjon og underholdning.

slide8
Innovasjon i omsorg
 • Helhetlige løsninger som styrker egen mestring, og som samtidig har etablert et sikkerhetsnett rundt individet.
 • Tilrettelegge for økt sosial kontakt og nettverk.
 • Teknologi som "våker over" personen og kan fange opp farlige situasjoner tidlig og varsle personen, pårørende, naboer, venner, hjemmetjenesten, vaktsentralen, brannvesenet …
slide10
Trygghetspakkeihjemmet
 • Ulike brukere -
 • ulikt behov for
 • teknologistøtte!
slide12
Et prosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond

"Trygge spor" – et prosjekt om utvikling av GPS-løsning for sporing av personer med demens/ kognitiv svikt

Et samarbeid mellom kommunene Drammen, Bærum, Trondheim kommune, Bjugn og Åfjord og SINTEF med Kompetansesenter for aldring og helse og Universitetet i Agder som støttespillere.

slide14

“Detenestesomer

sikkert med personer

med demens, er at

de eruforutsigbare”

- frivilligi Norske Redningshunder

Er det mulig å lage en GPS-enhet med tilhørende støttesystem som kan tilpasses hver enkelt bruker?

slide15

Utvikle GPS løsninger (systemer for sporing) med tilhørende sensorer og støttesystemer, som kan bidra til å gi personer med demens en tryggere og mer aktiv hverdag.

 • Prosjektet retter seg mot personer i ulike faser av demenssykdommen, deres pårørende, ansatte i hjemmesykepleie og på sykehjem.
 • Prosjektet skal resultere i ulike modeller for implementering av sporing av personer med demens som en del av helsetjenesten i de deltakende kommuner.

Målsetting med "Trygge spor"

p rosjektene viser at
Prosjektene viser at:
 • GPS-teknologi (sporingsteknologi) dekker et reelt behov hos en rekke personer.
 • Behovene er differensierte :
  • type kognitiv svikt
  • grad av kognitiv svikt
  • livssituasjon
  • støtteapparat rundt brukeren.
 • Organisering av tjenestene i kommunen og støttesystemer for dette er minst like viktig som GPS-enheten hos brukeren.
 • Teknologien må tilpasses ulike brukergrupper.
 • God tilrettelegging er en forutsetning for vellykket bruk av sporingsteknologi for personer med kognitiv svikt.
slide17
Trygge spor - utfordringer
 • Utviklingavkunnskapsgrunnlag:
  • Hvordanutvikle en robust GPS?
  • Hvordansikre at GPS-enhetener med påtur?
  • Hvordansikre at den erladet?
  • Hvorskalalarmengå?
  • Hvemskallete?
  • Hvordanvitehvem man skalleteetter?
slide18

Forskning

/ Industri

slide19
Jeg vil bo hjemme så lenge jeg kan!
 • Hilsen "Fru Paulsen"
 • Teknologidemo på Henie Onstad seniorsenter, Bærum
slide20

Takk for oppmerksomheten!

www.sintef.no/velferdsteknologi