Dějiny KULTURY
Download
1 / 41

- PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Dějiny KULTURY. Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž. Zlínský kraj. VRCHOLNÁ A POZDNÍ RENESANCE V ITÁLII - ARCHITEKTURA II. ÚVOD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - faunus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dějiny KULTURY

Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž

Zlínský krajÚVOD

Výukový materiál Vrcholná a pozdní renesance v Itálii – architektura II. se zabývá průběhem hlavní stavby katolické církve – chrámu sv. Petra v Římě. Toto téma je doplněno o další významné architektonické práce MichelangelaBuonarrotiho, a to jak v Římě, tak ve Florencii.

Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.


Stavba chrámu sv. Petra ve Vatikánu

 • Od 1378 – Vatikán trvalým sídlem papežů

 • Konec 14. stol. – počátek přestavby Vatikánu

 • Papež Mikuláš V. (1447-1455) – stavební rozmach

  • Bula o renovaci chrámu sv. Petra

  • Brzké přerušení renovace

  • Papež Julius II. (1503-1513) – mecenáš umění

  • Nebezpečí zřícení některých částí chrámu

  • Rozhodnutí o výstavbě nového chrámu

  • 1505 – počátek výstavby nového chrámu • První návrh na novostavbu

 • DonatoBramante (1505/1506)

 • Řecký kříž

 • Obrovská centrální kupole

 • Inspirace významnými centrálami

  • S. Constanza, Pantheon

  • Florentské baptisterium

 • Čtyři kupole po stranách

 • Dvě věže v průčelí

Pamětní medaile s budoucí podobou chrámu (1506)


Bramante

Plán kupole

Bramante/Peruzzi

Plán z roku 1513


 • DonatoBramante

 • S. Maria dellaConsolatione

 • 1508, Todi

 • Analogie se sv. Petrem


 • 1514 – umírá DonatoBramante

 • 1514 – vedoucím stavby Rafael Santi

  • Rafel navržen ještě Bramantem

  • Spolupráce Rafaela a Antonia da Sangalla ml.

  • Nové rozvíjení Bramantových návrhů

  • Rafael připojuje k Bramantově plánu loď

  • Průčelí navrženo jako portikus s obřími sloupy

  • Návrh portiku změněn na fasádu se sloupy

  • 1520 – smrt Rafaela Santi

  • 1520 – vedoucím stavby Antonio da Sangallo ml.


 • 1527 – vyplenění Říma vojsky Karla V.

  • Tzv. sacco di Roma

  • Vylidnění města

  • Zpomalení stavby chrámu

  • 1546 – smrt Antonia da Sangalla ml.

  • 1547 – vedoucím stavby Michelangelo

  • Návrat k půdorysu řeckého kříže

  • Plán obrovské centrální kupole

  • Vystavění baziliky až k tamburu + model kupole


Druhý návrh na novostavbu

Rafael Santi (1514)

Bramantův návrh


Antonio da Sangallo – plán chrámu sv. Petra


Marten van Heemskerk – Stavba chrámu sv. Petra (perokresba, kolem 1535)


Marten van Heemskerk

Stavba sv. Petra (kol. 1535)


Marten van Heemskerk – Stavba chrámu sv. Petra (perokresba, kolem 1535)


MichelangeloBuonarroti

Plán chrámu (černá část)


MichelangeloBuonarroti

Řez chrámu


MichelangeloBuonarroti

Kupole chrámu sv. Petra


Závěr stavby chrámu sv. Petra

 • 1574 – Smrt MichelangelaBuonarrotiho

 • Další vedoucí stavby (podle plánů Michelangela)

  • Giacomo Barozzi da Vignola

  • Giacomo della Porta (počátek stavby kupole)

  • DomenicoFontana (1590 – dokončení kupole)

  • 1607 – vedoucí stavby Carlo Maderna

   • Dostavba chrámu ve tvaru latinského kříže

   • Napojení bazilikálního trojlodí na centrálu

   • Čelní fasáda chrámu


Carlo Maderna

Půdorys chrámu – plán

Carlo Maderna

Řez chrámu – plán


Dokončení chrámu sv. Petra

 • 1629 – Smrt Carla Maderny

 • 1629 – vysvěcení chrámu Urbanem VIII.

 • 1629 – vedoucí stavby Gian Lorenzo Bernini

  • Barokní výzdoba chrámu

  • Tvorba a instalace baldachýnu nad hrobem sv. Petra

  • Realizace kolonády kolem Náměstí sv. Petra


Carlo Maderna – fasáda chrámu sv. Petra


Gian Lorenzo Bernini

Plán chrámu a náměstíChrám sv. Petra - interiér


Další Michelangelova architektura

a) Práce ve Florencii

 • Plán na stavbu průčelí San Lorenzo

  • Nerealizováno (pouze dřevěný model)

 • Nová sakristie při San Lorenzo (Florencie)

  • Pohřební kaple Medicejských

  • Umístěna naproti Brunelleschiho Staré sakristie

  • Inspirace krychlovým prostorem Staré sakristie

 • Medicejská knihovna při San Lorenzo

  • BibliothecaLaurenziana

  • Manýristická předsíň se schodištěmMichelangeloBuonarroti – Model fasády pro S. Lorenzo


MichelangeloBuonarroti

BibliothecaLaurenziana


MichelangeloBuonarroti

BibliothecaLaurenziana


MichelangeloBuonarroti

BibliothecaLaurenziana(schodiště)


MichelangeloBuonarroti

Nová sakristie při San Lorenzo


b) Další Michelangelovy práce v Římě

Kapitolské náměstí

1) Palác senátorů – radnice

2) Palác konzervátorů

3) Nový palác – „dvojče“ paláce konzervátorů

 • Náměstí stavěno dle osy pohledu pozorovatele

 • Téměř „divadelní“ architektura

 • Jednotná forma náměstí

 • Dnes římská radnice a Kapitolská muzea


Giuseppe Vasi – Kapitolské náměstí (2. pol. 18. stol.)


Michelangelo – Buonarroti

Palác senátorů


MichelangeloBuonarroti

Palác konzervátorů


MichelangeloBuonarroti

Nový palác


Ot zky a koly
OTÁZKY A ÚKOLY

 • Kdy probíhala stavba chrámu sv. Petra?

 • Proč došlo k novostavbě chrámu sv. Petra?

 • Uveďte jméno prvního architekta stavby.

 • Které dva půdorysy chrámu byly navrhovány?

 • Které části se realizovaly podle Michelangela?

 • Které části se realizovaly podle Maderny?

 • Jmenujte další Michelangelovy stavby v Římě.

 • Jmenujte Michelangelovy stavby ve Florencii.


Pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE

1. Stará bazilika sv. Petra (kresba): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Basilica_di_San_Pietro_1450.jpg [cit. 21. 7. 2013]

2. Stará bazilika sv. Petra (plán): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/b/b5/MartinoFerrabosco.jpg [cit. 21. 7. 2013]

3. Bramantehoplán: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/SaintPierre.svg [cit. 21. 7. 2013]

4. Pamětní medaile s budoucí podobou chrámu: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Caradosso%2C_med._di_giulio_II_con_progetto_di_nuovo_s._pietro%2C_1506.JPG?uselang=cs [cit. 21. 7. 2013]

5. Plán Bramante/Peruzzi: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/L%E2%80%99Architecture_de_la_Renaissance_-_Fig._10.PNG?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

6. Plán Bramanteho kupole: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Roma_S.Pietro_in_Vaticano_%28zzf%29.jpg?uselang=cs [cit. 22. 2013]

7. Bramante– S. Maria dellaConsolatione: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Todi_SantaMariaDellaConsolazione.jpg [cit. 22. 7. 2013]

8. Bramante– S. Maria dellaConsolatione (kresba): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Laspeyres.Todi.consolazione.jpg [cit. 22. 7. 2013]

9. Bramante– S. Maria dellaConsolatione (půdorys): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Pianta.Consolazione.Todi.jpg [cit. 22. 7. 2013]

 • Rafaelův plán: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/SaintPierreRaphael.JPG [cit. 22. 7. 2013]

  11. Antonio da Sangallo ml – plán sv. Petra: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Roma_S.Pietro_in_Vaticano_%28zzg%29.jpg [cit. 22. 7. 2013]

  12. Martenvan Heemskerk – Stavba sv. Petra (perokresba) I: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/St-Pieter-in-aanbouw-MvHeemskerck-StaatsmuseumBerlijn-Dahem.jpg?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]

  13. Martenvan Heemskerk – Stavba sv. Petra (perokresba) II: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Maarten_van_Heemskerck_013.jpg?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]

  14. Martenvan Heemskerk – Stavba chrámu sv. Petra (perokresba) III: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Maarten_van_Heemskerck_-_Construction_of_the_New_St_Peter%27s_in_Rome_-_WGA11306.jpg?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]


15. Michelangelo– plán: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Basilica_di_San_Pietro_-_Schema_progetto_di_Michelangelo_a_confronto_con_la_situazione_attuale_-_Disegno_di_Etienne_-Li-.PNG?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

16. Michelangelův řez chrámem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Progetto_Michelangelo.jpg?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

17. Michelangelova kupole: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Basilique_Saint-Pierre_Vatican_dome.jpg [cit. 22. 7. 2013]

18. Půdorys chrámu Carla Maderny: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/PetersdomGrundriss.jpg?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

19. Řez chrámu Carla Maderny: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/L-Kuppel-Petersdom.png?uselang=cs [cit. 22. 7. 2013]

20. Fasáda Carla Maderny: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Sv_Petr_Vatik%C3%A1n_1.jpg [cit. 22. 7. 2013]

21. Kresba chrámu sv. Petra a Berniniho kolonády: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Progetto_Piazza_S.Pietro_%28Bernini%29.jpg?uselang=de [cit. 22. 7. 2013]

22. Chrám sv. Petra: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Petersdom_von_Engelsburg_gesehen.jpg [cit. 22. 7. 2013]

23. Interiér chrámu sv. Petra: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Petersdom_Rom_Kirchenschiff.jpg?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]

24. San Lorenzo (fasáda): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/San_lorenzo_Facciata.JPG [cit. 9. 8. 2013]

25. Michelangelo– Model fasády pro San Lorenzo: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Michelangelo%2C_modello_per_la_facciata_di_san_lorenzo%2C_1518_ca._01.JPG [cit. 9. 8. 2013]

26. Michelangelo– BibliothecaLaurenziana: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Medicibib.jpg [cit. 9. 8. 2013]

27. Michelangelo– BibliothecaLaurenziana (interiér): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Biblioteca_medicea_laurenziana_interno_01.JPG [cit. 9. 8. 201]

28. Michelangelo– BibliothecaLaurenziana (schodiště): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Biblioteca_laurenziana%2C_vestibolo%2C_scalinata_02.JPG?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]

29. Michelangelo– Nová sakristie při San Lorenzo (interiér): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/86/Michelangelo%2C_sagresti_nuova_01.jpg [cit. 9. 8. 2013]

30. Michelangelo– Nová sakristie (exteriér): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/San_Lorenzo_Sagrestia_Nuova_Firenze.JPG?uselang=it [cit. 9. 8. 2013]

31. Kapitolské náměstí – rytina: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Campidoglio_stampa_antica.jpg?uselang=it [cit. 9. 8. 2013]


32. Michelangelo– Palác senátorů: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Palazzo_senatorio_Rome_2011_1.jpg?uselang=de [cit. 9. 8. 2013]

33. Michelangelo– Palác konzervátorů: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Palazzo_dei_Conservatori_Capitol_Roma_BW_1.JPG?uselang=it [cit. 9. 8. 2013]

34. Michelangelo– Nový palác: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Facade_Palazzo_Nuovo_Roma.jpg?uselang=it [cit. 9. 8. 2013]