Download
jiho esk kraj n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jihočeský kraj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

169 Views Download Presentation
Download Presentation

Jihočeský kraj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jihočeský kraj www.zlinskedumy.cz

 2. Stříbrná polovina s červenou růží se zlatým semeníkem pánů z Rožmberka charakterizuje větší část rozlohy kraje. Modrá polovina je se zlatou růží s červeným semeníkem pánů z Hradce, příbuzných Rožmberků. JIHOČESKÝ KRAJ Třetí pole vyjadřuje geografickou charakteristiku Jihočeského kraje. Zelená barva symbolizuje lesy Šumavy. Zlatá barva připomíná významnou Zlatou stezku, stříbrná půle pak na území kraje pramenící řeku Vltavu. Obr. 1 Odvozenina městského symbolu Českých Budějovic.

 3. ÚVOD • Jaká je atraktivita tohoto území? • Jak by jsi charakterizoval tento kraj? • Co víš o historii, kdo ovládal toto území? • Rybníky, hory, vodní nádrže, hrady, zámky.. • Obrovský bum cest. ruchu, velké vyžití • Rožmberkové, páni z Hradce,páni z Landštejna

 4. Základní údajeÚkol: pomocí atlasu a učebnice odpovídej na otázky. • Krajské město • Rozloha • Počet obyvatel • Hustota zalidnění • České Budějovice • 10 056 km2 • 630 000 • 63 obyv./km2

 5. Přírodní podmínky • Charakterizuj povrch oblasti– S, V, J, Z, střed: • S : Středočeská pahorkatina • V : Českomoravská vrchovina • J : Novohradské hory, Šumava • JZ a Z : Šumava – poměrně zachovalá příroda na hřebeni • Střed : pánve – Českobudějovická a Třeboňská • mozaika rybníků, luk, rašelinišť, lesíků, vesniček, políček a Temelína • http://sumavanet.com/vopin/slate/slate.htm • Jaká chráněná území se zde nachází? • NP Šumava • CHKO : Šumava, Třeboňsko, Blanský les

 6. Podnebí a vodstvo • Jaké podnebí je typické pro tuto oblast? • chladnější, Šumava – drsné,srážkový stín Šumavy • v pánvích teplotní inverze – nejnižší okamžitá teplota–Litvínovice (–42 stupňů) • Jaká vodní díla se zde nachází? • Rybníky – Rožmberk, Svět, Bezdrev, Horusický ….. • vodní díla - Zlatá stoka, Nová řeka, Schwarzenberský kanál • http://www.ckrumlov.cz/cz1250/region/histor/i_schkan.htm • Nádrže – Lipno, Orlík • Jaké řeky a jezera se zde nachází? • Vltava, Malše, Otava, Lužnice • ledovcové jezero Plešné • http://sumavanet.cz/fotogalerie.asp - projít

 7. Schwarzenberský kanál • K plavení dřeva ze Šumavských lesů do Dunaje • Napájela jej voda z 21 potoků, 3 nádrží a Plešného jezera • 429 m dlouhý tunel u osady Jelení vrchy Obr. 2 Obr. 3

 8. Obyvatelstvo • Charakterizuj obyvatelstvo pomocí atlasu: • mocné šlechtické rody • nízká hustota osídlení • úbytek 19. a 20.stol .- emigrace + do jiných částí Čech • Co znamená pojem SUDETY? • pohraničí Němci – odsun • Vyhledej v atlase velká města dané oblasti: • České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec • Český Krumlov: http://www.youtube.com/watch?v=03IQ9AuD3so • vesnický charakter – Holašovice – UNESCO http://www.youtube.com/watch?v=dviIoCQzDxE

 9. Sudety a železná opona • Králové Šumavy • Pašeráci • Král Šumavy • Pomáhali uprchlíkům apod. Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6

 10. Hospodářství • Znáš tyto názvy? Jitex, Otavan, Fezko, ČZ, Vodňany? • textilní a oděvní průmysl • Písek – Jitex, Strakonice – Fezko, Třeboň – Otavan • Strojírenský průmysl • ČB, Strakonice(ČZ- dříve motorky) • Potravinářský průmysl • Vodňany-kuřata, ČB – Budvar • dřevozpracující a papírenský průmysl • Větřní, Loučovice • Jaké plodiny převažují v zemědělství? • obiloviny, brambory • Jaké je využití rybníků? • lov a chov ryb, vodní drůbež, rekreace

 11. Citace • Obr. 1.: TOMÁŠ URBAN, Tomáš Urban. wikipedia.cz [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:South_Bohemian_Region_CoA_CZ.svg • Obr. 2.: SIEGFRIED H., Siegfried H.. wikipedia.cz [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schwarzenbergscher_Schwemmkanal.jpg • Obr. 3.: GUENTHERZ, Guentherz. wikipedia.cz [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GuentherZ_2005-04-24_0194_Jeleni_Vrchy_Schwarzenbergkanal_Tunneleingang.jpg • Obr. 4.: AUTOR NEUVEDEN, Autor Neuveden. wikipedia.cz [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sudetendeutsche_gebiete.svg • Obr. 5.: USER:LADIN, User:ladin. wikipedia.cz [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cizov_opona.JPG • Obr. 6.: VLADIMÍR TÓTH, Vladimír Tóth. wikipedia.cz [online]. [cit. 20.8.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DNV_opona.jpg