zdrav kraj vyso ina a ma 21 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zdravý kraj Vysočina a MA 21 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zdravý kraj Vysočina a MA 21

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Zdravý kraj Vysočina a MA 21 - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Zdravý kraj Vysočina a MA 21. Mgr. Dana Kratochvílová. Zdravý kraj Vysočina a MA 21. Od roku 2004 členem NSZM 12 měst a mikroregionů zařazených do sítě NSZM realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město naplňování principů MA 21 informace:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zdravý kraj Vysočina a MA 21' - rollo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zdrav kraj vyso ina a ma 21

Zdravý kraj Vysočina a MA 21

Mgr. Dana Kratochvílová

zdrav kraj vyso ina a ma 211
Zdravý kraj Vysočina a MA 21
 • Od roku 2004
 • členem NSZM
 • 12 měst a mikroregionů

zařazených do sítě NSZM

 • realizace mezinárodního

projektu OSN/WHO Zdravé

město

 • naplňování principů MA 21
 • informace:

www.kr-vysocina.cz/zdravykraj

zdrav kraj vyso ina a ma 212

KrÚ

Obce a

města

Podnikatel

NNO

Veřejnost

MA 21 = Metoda kvality veř. správy

Získávání finančních zdrojů

Zdravotní politika

Informovanost a medializace

Zdravý kraj Vysočina a MA 21

Zdravý kraj a MA 21 je nedílnou součástí celkového rozvoje kraje v širším pojetí a umožňuje systematicky komunikovat se všemi jeho cílovými skupinami

zdrav kraj vyso ina a ma 213
Zdravý kraj Vysočina a MA 21
 • Místní Agenda 21
 • informace: www.ma21.cz
 • 23 obcí oficiálně realizujících

MA21

 • Finanční nástroj podpory MA

21 – Zásady Zastupitelstva

kraje Vysočina

zdrav kraj vyso ina a ma 214
Zdravý kraj Vysočina a MA 21
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
 • dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
 • Žadatelem může být obec, mikroregion, svazek obcí

realizující místní Agendu 21

 • Škola zařazená do sítě škol podporujících zdraví

v projektu Zdravá škola

zdrav kraj vyso ina a ma 215
Zdravý kraj Vysočina a MA 21
 • Dotace využívána nejvíce pro financování:
 • osvětové kampaně,
 • informační a výchovné materiály k UR a podpoře zdraví,
 • zavádění principů zdravého životního stylu do škol,
 • podpora činnosti Škol podporujících zdraví, přeměna školních zahrad na přírodní učebny, budování naučných stezek
zdrav kraj vyso ina a ma 216
Zdravý kraj Vysočina a MA 21

Výše dotace

 • Příspěvek ze strany kraje činí max. 60% celkových

uznatelných nákladů

 • Minimální výše dotace – 5 000,- Kč
 • Maximální výše dotace – 60 000,- Kč
 • V kalendářním roce může žadatel získat podporu pro

max. 3 své projekty – max. 180 000,- Kč

zdrav kraj vyso ina a ma 217
Zdravý kraj Vysočina a MA 21
 • Alokace pro rok 2008 – 3 000 tis. Kč
 • Do 4/2008 vyčerpáno 762 032 Kč
 • 3. kolo žádostí – uzávěrka 16. 5. 2008
 • 4. kolo žádostí - uzávěrka 19. 9. 2008
zdrav kraj vyso ina a ma 218
Zdravý kraj Vysočina a MA 21
 • Program Zdraví 21 pro kraj Vysočina
 • koncepční dokument na období 2008-15
 • implementace programu Světové zdravotní organizace

na regionální úroveň

 • vypracován ve spolupráci s odbornými partnery
 • schválen Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 25. 3. 2008
 • z celkem 21 cílů programu Zdraví 21 vybráno 8 priorit
 • pro období 2008-09 zpracován Akční plán
 • pro období 2008-09 vybrány k přímé finanční podpoře

priority: Zdravé stravování a prevence dětských úrazů

zdrav kraj vyso ina a ma 219
Zdravý kraj Vysočina a MA 21
 • Priority:
 • Zdravější životní styl
 • Zdravé stárnutí
 • Zdravý start do života
 • Zdraví mladých
 • Snížení výskytu poranění způsobených násilím
 • Snížení výskytu neinfekčních nemocí
 • Mobilizace partnerů pro zdraví
 • Zdravé místní životní podmínky
zdrav kraj vyso ina a ma 2110
Zdravý kraj Vysočina a MA 21
 • Grantové programy Fondu Vysočiny
 • Vycházející z Programu Zdraví 21 pro kraj Vysočina
 • Prevence dětských úrazů v školách 2008

alokace 700 000 Kč, uzávěrka 5. 5. 2008

(kontakt: Ing. T. Halačka, OSVZ, tel. 564 602 814,

e-mail: halacka.t@kr-vysocina.cz)

 • Zdravé stravování ve školách 2008

alokace 800 000 Kč, uzávěrka 5. 5. 2008

(kontakt: O. Johanidesová, OŠMS, tel. 564 602 855,

e-mail: johanidesova.o@kr-vysocina.cz)

zdrav kraj vyso ina a ma 2111
Zdravý kraj Vysočina a MA 21
 • Děkuji Vám za pozornost
 • Mgr. Dana Kratochvílová
 • (tel. 564 602 556, e-mail: kratochvilova.d@kr-vysocina.cz)