Královéhradecký kraj
Download
1 / 23

Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj - PowerPoint PPT Presentation


  • 284 Views
  • Uploaded on

Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj. DATOVÝ MODEL GIS ÚAP 21.5.2007. DMG ÚAP datový model GIS pro územně analytické podklady. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. U Sadu 13, 162 00 Praha 6 Mgr. Josef Beneš, Ing. Jindřich Poláček Ing. Arch Vlasta Poláčková - konzultace

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj' - tamika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

DMG ÚAP

datový model GIS pro územně analytické podklady

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

Mgr. Josef Beneš, Ing. Jindřich Poláček

Ing. Arch Vlasta Poláčková - konzultace

tel./fax +420220611045

http://www.hydrosoft.eu

Laboratoř GIS (CIT-GIS)

ČVUT, Fakulta architektury

Thákurova 7, 166 34 Praha 6

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., Ing. Filip Drda

Ing. Jiří Čtyroký, Ing. arch. Jakub Vorel,

Ing. Eva Buriánová, Ing. arch. Petr Klápště

tel./fax +420 233 051 111

http://gis.cvut.cz

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

OBSAH

Proč datový model

Proč jednotný datový model

Kooperující subjekty

Související projekty

Návrh řešení datového modelu ÚAP

Ukázka datového modelu na příkladu dat

Aktuální stav zpracování

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

PROČ DATOVÝ MODEL ?

Datový model je dorozumívacím jazykem při výměně dat

Návod jak se zorientovat ve složitém popř. rozsáhlém problému

PROČ JEDNOTNÝ DATOVÝ MODEL ?

Zjednoduší způsob komunikace mezi ORP a Krajem

výměna dat bude probíhat oběma směry

Zjednoduší vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými ORP

několik ORP může mít jediného zpracovatele ÚAP

Může zjednodušit komunikaci mezi poskytovatelem údajů o území a ORP

zvláště pro poskytovatele, kteří ještě nemají svůj vlastní DM

Zjednoduší a sjednotí prezentaci ÚAP na internetu

kraj uvažuje o zřízení portálu zpřístupňujícího ÚAP ORP

Vybízí ke sjednocení zpracování rozborů a dává tak možnost výstupy

vzájemně porovnávat

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

PROČ JE VÝHODNÉ VYUŽÍT DATOVÝ MODEL VYTVOŘENÝ NA OBJEDNÁVKU KRAJE ?

Bude používán na několika dalších sousedních krajích:

Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském

Pro ORP je zdarma

Jednoduchá implementace

ORP dostane adresářovou strukturu s prázdnými shp a příslušnou

strukturou dbf tabulek

Je otevřený

kdokoli má zájem, může svá data strukturám DM přizpůsobit

Není vázaný na konkrétní software

je definovaný pro datový formát ESRI shapefile

Je součástí metodické podpory Krajského úřadu směrem k ORP

kraj uspořádá další setkání, kde bude model předveden vysvětlen

DM bude součástí metodického portálu kraje, bude dále vyvíjen

Váže na datové modely poskytovatelů, existují - li

Kraj bude data ÚAP vést a některá i poskytovat ORP v tomto datovém modelu

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

ZPRACOVATELÉ DATOVÉHO MODELU

Hydrosoft Veleslavín Informační systémy, GIS, ÚP

Mgr. Josef Beneš

Ing. Jindřich Poláček

FA ČVUT Praha Laboratoř geografických informačních systémů (CIT-GIS) na Českém vysokém učení technickém (ČVUT)

Prof. Ing. arch. Karel Maier CSc., Mgr. Jiří Čtyroký; Ing. Filip Drda; Ing. arch. Petr Klápště; Ing. arch. Jakub Vorel

KONZULTACE

UP24 Urbanistický ateliér

Ing. arch. Vlasta Poláčková

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY – HV + UP24

Datový model ÚP VÚC v GIS

zpracováno: pro Krajský úřad Středočeského kraje

od 2003 používán pro všechna ÚP VÚC kraje

- celý kraj pokryt daty jednotně zpracovanými GIS daty, která prošla procesem projednání ÚP VÚC

- dobrá výchozí pozice pro zpracování ZÚR

Projekt ÚTP Kraje - intranet

Datový model ÚP obce v GIS

zpracováno: pro vlastní potřeby zpracování ÚPO

(Horní Slivno, Jesenice, Kamenice, Loket, Kosořice, Úhonice, Velký Borek, Vysoká, Zálezlice, Zbečno)

MINIS – minimální standard zpracování ÚP obce v GIS (viz. dále)

zpracováno: pro Krajský úřad Pardubického kraje

1. verze 2005 (celý rok 2006 zpracovávány ÚPO)

2. verze únor 2007 zapracován NSZ

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY – Hydrosoft Veleslavín + ÚP24

MINIS – minimální standard zpracování ÚP obce v GIS

přínos: pro Kraj

- jednotné zpracování ÚPO na území celého kraje

- jednotné urbanistické principy

- jednotný formát a datový model odevzdávaných dat

- definice množiny dat ÚAP, pro kterou jsou „poskytovatelem“ ÚPO

pro projektanta

- v tuto chvíli jediný kompletní návod na zpracování ÚPO podle NSZ navíc pro GIS/CAD

- bez nesmyslného zatěžování

pro Pasport ÚPO na internetu

- v další etapě zpracování Pasportu ÚP obcí kvalitativní skok v uživatelském komfortu

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY – FA ČVUT - Laboratoř geografických informačních systémů (CIT-GIS)

Analýza a koncepce přechodu na územně plánovací podklady podle věcného záměru stavebního zákona v oblasti územního plánování

zpracováno: MMR 2001

Metodika správy a evidence dat GIS pro účely územního plánování

zpracováno: MSM 210000026 Proměny urbanismu 2002

Datový model územně plánovací dokumentace

zpracováno: MŠMT 210000026- Proměny urbanismu 2004

Spolupráce na modelovém zpracování ÚAP Jihomoravského kraje

zpracováno: 2006

přínos: jeden z modelových příkladů - ÚAP kraje

Ing. arch. Jitka Mejsnarová, Ing. Filip Drda

ÚTP ČR

zpracováno: 1999-2002

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

ZÁKLADNÍ LOGIKA DMG ÚAP

n:n

1:n

jev ve vyhlášce

jev v datovém modelu

vrstva/y odpovídající v GIS jednomu jevu datového modelu

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


ZÁKLADNÍ LOGIKA DMG ÚAP

identifikace jevu ve vyhlášce

identifikace jevu v datovém modelu

jev datového modelu a jeho definice daná právním rámcem

(POSKYTOVATEL, SKUPINA POSKYTOVATELŮ)

doména

(atribut může nabývat více hodnot – typ výčet)

vrstva/y odpovídající v GIS jednomu jevu datového modelu

hodnota atributu

atributy vrstvy a jejich charakteristiky

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

IDENTIFIKACE JEVU VE VYHLÁŠCE

Tabulky A a B vyhlášky definují jevy ÚAP, datový model z těchto tabulek vychází a vždy je možno jednoznačně určit, jaké vrstvy budou daný jev vyhlášky realizovat.

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

JEV DATOVÉHO MODELU

Jev datového modelu (JDM) realizuje jeden nebo více jevů vyhlášky.

1:1

hraniční přechod

: A105 hraniční přechod

1:n

památkově chráněná území

: A005 památková rezervace včetně ochranného pásma

: A006 památková zóna včetně ochranného pásma

: A007 krajinná památková zóna

Více JDM realizuje jeden jev vyhlášky.

n:1

ochranná pásma vodních zdrojů :

vodní zdroje :

: A044 vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem

JDM je definován na základě existujících právních norem

JDM má jediného poskytovatele

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

JEV DATOVÉHO MODELU - JDM

JDM je definován na základě existujících právních norem

JDM má jediného poskytovatele

Pro JDM je definováno, zda je limitem popř. nositelem limitu.

Zda rozšiřuje DMG oproti vyhlášce

DMG definuje jakými VRSTVAMI bude JDM realizován

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

VRSTVA DATOVÉHO MODELU – základní stavební jednotka DMG ÚAP

Je nositelem informace o grafické (geografické podobě) objektu

Název vrstvy: HrPrechod_b

Typ geometrie: _b, _l, _p, _op

Identifikace zdroje dat: kdo je původce/poskytovatel dat

Popis vrstvy: jednoduchá definice toho, co vrstva obsahuje

Je nositelem popisných informací. Datový model definuje atributy a jejich vlastnosti:

Název: pojmenování atributu

Typ: text, celé číslo, datum apod.

Popis: Vysvětlení významu atributu

Pořadí: Pořadí atributu v rámci databázové tabulky

Doména: Název domény

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

ATRIBUT, DOMÉNA ATRIBUTU

Pro atributy, které nabývají pouze omezené množiny hodnot předem definovaných hodnot jsou připraveny DOMÉNY

Pro atributy výčtového typu definuje DMG domény „nepravé“

Doména: Seznam hodnot, kterých může atribut nabývat a jejich vysvětlení

Hodnota domény je definována

Zkratkou hodnoty

Specifikací hodnoty

Odkazem na právní předpis

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


ZÁKLADNÍ LOGIKA DMG ÚAP

identifikace jevu ve vyhlášce

identifikace jevu v datovém modelu

jev datového modelu a jeho definice daná právním rámcem

(POSKYTOVATEL, SKUPINA POSKYTOVATELŮ)

doména

(atribut může nabývat více hodnot – typ výčet)

vrstva/y odpovídající v GIS jednomu jevu datového modelu

hodnota atributu

atributy vrstvy a jejich charakteristiky

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

KRÁLOVÉHRADECKÝKRAJ

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

STAV ZPRACOVÁNÍ

UKÁZKA - https://gis.cvut.cz/datovy_model/index.php

DOKONČOVÁNÍ V SQL – výhody pro autory i uživatele

plnění několika autory současně + okamžitá kontrola

jednoduchá implementace do cílové databáze (KRAJ, ale i ORP)

jednoduchá implementace do struktury adresářů

rychlá aktualizace

zpřístupnění definitivní podoby pro všechny oprávněné uživatele

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

VÝSTUP PRO ORP - CD

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

VÝSTUP PRO ORP - adresářová struktura naplněná prázdnými *.shp a *.dbf soubory, které mají vlastnosti odpovídající DMG ÚAP

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

VÝSTUP PRO ORP - Uživatelská příručka

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

VÝSTUP PRO ORP – Referenční příručka=výpis vybraných položek DMG ÚAP – dvě varianty

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

DATOVÝ MODEL A CO DÁL ?

Rozdíly v přístupu jednotlivých krajů

Aktivity Hydrosoftu Veleslavín:

Metodický portál k ÚAP

Moduly Mapového serveru WebMap

Výdej dat

Podpora dalších formátů DGN, DXF, KLM (Google Earth),

Modul METADATA

Vizualizace dat ÚAP

data SDE i shp

Zpřístupnění ÚAP

lehký klient JAVA/HTML

WMS

Spolupráce na RURÚ

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Středočeský kraj

DATOVÝ MODEL GIS ÚAP

21.5.2007

DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Josef Beneš

[email protected]

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 PRAHA 6

www.hydrosoft.eu

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

U Sadu 13, 162 00 Praha 6

www.hydrosoft.eu

PŘEDSTAVENÍ DATOVÉHO MODELU ORP


ad