Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MEE Drenthe Ondersteuning bij leven met een beperking PowerPoint Presentation
Download Presentation
MEE Drenthe Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Drenthe Ondersteuning bij leven met een beperking

130 Views Download Presentation
Download Presentation

MEE Drenthe Ondersteuning bij leven met een beperking

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Navigator Voorziening Continuüm MEE Drenthe, pilot 4 jaar MEE Drenthe Ondersteuning bij levenmet een beperking

 2. Doel Voor jongeren tot 27 jaar: • Meer uitstroom naar werk • Participatie vergroten op alle levensgebieden • Minder instroom Wajong, WWB, WIJ

 3. Aanleiding • Veranderingen onderwijs (passend onderwijs, werkscholen, lumpsum financiering, kwalificatiestructuur) • Participatiewet, Wajong, WWB , WIJ, SW, WnV • Rolverschuiving (Gemeente, UWV) • Budget kortingen (LGF, ambulante begeleiding) • Zorg (Jeugdzorg, WMO, CJG, AWBZ, PGB)

 4. Leerling Ouders School Navigator Route

 5. Leren en werken Wonen en samenleven Geld en regelgeving Vrije tijd Vriendschap en relaties Route

 6. Dwars door alle levensgebieden Onafhankelijk Levenslang Mogelijkheden Route

 7. Route vooraf bepalen • Overgangsmomenten • Problemen aan de voorkant aanpakken • Samenwerken op kerntaken • Rol gemeente

 8. Wat levert het op? • Meer werk • Minder instroom • Vliegwieleffect • Partners kerntaken

 9. Partners Scholen Woningbouw Justitie Gemeenten MKB ROC/AOC UWV Jeugdzorg UMCG/RUG GGZ CONTINUÜM

 10. Overigen SW-bedrijven Overheid Zorginstellingen RIB CONTINUÜM

 11. Onderzoek • Wetenschappelijke onderbouwing door UMCG • Promotieonderzoek Barth Oeseburg (RUG november 2010)

 12. Activiteiten • Voorlichting • Doelgroep: leerlingen en cliënten • Communicatie structuur • Aftrap project • Trainingen • Gebruikerscommissie (empowerment) • 1ste Plan opstellen • Start: Gemeente Assen

 13. Voorbeeld bereik Assen

 14. Commitment Cofinanciering Aftrap Actie Randvoorwaarden 27

 15. Hein Kars 26 maart 2012 MEE Drenthe