Rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een beperking - PowerPoint PPT Presentation

iolana
rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een beperking n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een beperking PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een beperking

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
142 Views
Download Presentation

Rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een beperking

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een beperking Informatiesessie voor eerstelijnshulpverleners 9 januari 2014 Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen

 2. Welkom

 3. PROGRAMMA www.welzijnsconsortium.be

 4. Inleiding

 5. Het welzijnslandschap = volop in beweging • Fusie van CAW Piramide en CAW Stimulans tot CAW Zuid-West-Vlaanderen: 01/01/2014 een feit (6>3 W-Vl) • Hertekend landschap Integrale Jeugdhulp operationeel vanaf 01/03/2014, met oa één intersectorale toegangspoort • Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen met ambulante mobiele behandel- en crisisteams in Menen-Wevelgem-Wervik • VAPH start Diensten Ondersteuningsplan • Huizen van het Kind (info/steun ouders op één plek) • Lokaal Sociaal beleid versterkt samenwerking GB & OCMW • Fusies van ziekenhuizen, en ga zo maar door… www.welzijnsconsortium.be

 6. Het welzijnslandschap = volop in beweging Rode draad • Grotere toegankelijkheid (cliënt) • Grotere efficiëntie (middelen) • Structuren? Inhoud! Enkele basisprincipes • door de vraag gestuurde zorg (zorg op maat) • cliëntparticipatie (empowerment) • continuïteit van zorg (professionalisering) • centrale toegangspoort (centralisering, schaalvergroting) • vermaatschappelijking van zorg (de-institutionalisering) • integraal, proactief, preventief www.welzijnsconsortium.be

 7. Regiotraject Zuid-West-Vlaanderen • Voorjaar 2014: Infomomenten- vandaag 9/1 i.s.m. VAPH- noteer alvast 27/02 i.s.m. GGZ- in voorbereiding IJH en CAWCentraal: informatie en dialoog • Najaar 2014: intersectorale overlegtafel buigt zich over de gevolgen voor de begeleiding, doorverwijzing en samenwerking op de eerste lijn www.welzijnsconsortium.be

 8. PROGRAMMA www.welzijnsconsortium.be

 9. OVERLEGTAFELS 1. Wanneer doe je een beroep op RTH, wanneer op Dienst Ondersteuningsplan? ROZE, zaal 1-> Miet Heytens (DOP) en Maaike Vacquier (De Branding) 2. Thuisbegeleiding en RTH: wat kan er geboden worden, wat zijn de kansen? GROEN, zaal 4-> Dominique Carrein (thuisbegeleidingsdienst het Perspectief – Spermalie) en Hilde Vergote (thuisbegeleidinsdienst ‘t Spoor) • Wat kan RTH betekenen voor de minderjarige en zijn/haar netwerk? PAARS, refter-> Evy Van Keirsbilck (Hoge Kouter) en Joke Hoedt (DOP) www.welzijnsconsortium.be

 10. OVERLEGTAFELS • Wat zijn kansen en valkuilen van RTH als partner binnen het ruimer netwerk van diensten? ORANJE, zaal 3-> Katrien De Baets (Groep Ubuntu) • Opent de outreach-functie binnen RTH mogelijkheden? BLAUW, zaal 3 -> Luc Colman (den Achtkanter) 6. Waar ligt de grens tussen Rechtstreeks en Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp? GEEL, zaal 3 -> Charlotte Delbeke (Groep Ubuntu) 7. Dag- en nachtopvang in RTH: wat kan de meerwaarde zijn van deze modules? ROOD, zaal 3 -> Bert Tanghe (De Branding) www.welzijnsconsortium.be

 11. OVERLEGTAFELS • Methodiek “wereldcafé“Vertrekpunt is situatieschets door inleider. Dialoog in kleine groep in informele sfeer,een persoon blijft aan tafel terwijl anderen doorschuiven, ideeën noteren op flap, volgende groep werkt erop verder. • Verslag en powerpointpresentaties op www.welzijnsconsortium.be • Tafel met documentatiemateriaal www.welzijnsconsortium.be