Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MEE Drenthe Ondersteuning bij leven met een beperking PowerPoint Presentation
Download Presentation
MEE Drenthe Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Drenthe Ondersteuning bij leven met een beperking

162 Views Download Presentation
Download Presentation

MEE Drenthe Ondersteuning bij leven met een beperking

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Navigator Voorziening Continuüm MEE Drenthe, pilot 4 jaar MEE Drenthe Ondersteuning bij levenmet een beperking

 2. Doel Voor jongeren tot 27 jaar: • Meer uitstroom naar werk • Participatie vergroten op alle levensgebieden • Minder instroom Wajong, WWB, WIJ

 3. Aanleiding • Veranderingen onderwijs (passend onderwijs, werkscholen, lumpsum financiering, kwalificatiestructuur) • Participatiewet, Wajong, WWB , WIJ, SW, WnV • Rolverschuiving (Gemeente, UWV) • Budget kortingen (LGF, ambulante begeleiding) • Zorg (Jeugdzorg, WMO, CJG, AWBZ, PGB)

 4. Leerling Ouders School Navigator Route

 5. Leren en werken Wonen en samenleven Geld en regelgeving Vrije tijd Vriendschap en relaties Route

 6. Dwars door alle levensgebieden Onafhankelijk Levenslang Mogelijkheden Route

 7. Route vooraf bepalen • Overgangsmomenten • Problemen aan de voorkant aanpakken • Samenwerken op kerntaken • Rol gemeente

 8. Wat levert het op? • Meer werk • Minder instroom • Vliegwieleffect • Partners kerntaken

 9. Partners Scholen Woningbouw Justitie Gemeenten MKB ROC/AOC UWV Jeugdzorg UMCG/RUG GGZ CONTINUÜM

 10. Overigen SW-bedrijven Overheid Zorginstellingen RIB CONTINUÜM

 11. Onderzoek • Wetenschappelijke onderbouwing door UMCG • Promotieonderzoek Barth Oeseburg (RUG november 2010)

 12. Activiteiten • Voorlichting • Doelgroep: leerlingen en cliënten • Communicatie structuur, scholen gemeenten • Aftrap project 3 oktober a.s. • Trainingen • Gebruikerscommissie (empowerment) • 1ste Plan opstellen • Start: Gemeente Assen va 1 maart 2012

 13. Stand van zaken • 3 Navigatoren • - Pro Assen Marcel Abbing, Hylkje Tjeerdsma • - Atlas Erna Roelfsema • - WA van Liefland Hylkje Tjeerdsma • Instroom: ZAT, directie, Navigator • Koppeling Werkschool, • Landelijk

 14. Voorbeeld bereik Assen

 15. Commitment eigen belang opzij Cofinanciering: Stichting instituut GAK, MEE, Gemeenten, provincie. Aftrap Actie Randvoorwaarden 27

 16. Neven effecten • Contacten (scholen, branches, ambtenaren, SBB etc). • Ontschotting (intern /extern). • Zij-instroom. • Invloed jongeren op traject. • Expertise eerder en effectiever inzetten (oa uwv, rib, bjz, zorg, etc.). • Ketensamenwerking oa werkgeversbenadering, toekomstloket. • Hogescholen ECNO. • Werkgevers. • CONSTRUCTIEF !!!

 17. Hein Kars 1 november 2012, Utrecht MBO MEE Drenthe