معرفی سازمان جهانی مالکیت معنوی - PowerPoint PPT Presentation

fauna
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
معرفی سازمان جهانی مالکیت معنوی PowerPoint Presentation
Download Presentation
معرفی سازمان جهانی مالکیت معنوی

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
معرفی سازمان جهانی مالکیت معنوی
420 Views
Download Presentation

معرفی سازمان جهانی مالکیت معنوی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. بسم الله الرحمن الرحیم معرفی سازمان جهانی مالکیت معنوی

 2. گردآورندگان حسین وصالی استوار علی درزی استاد مربوطه آقای دکتر فیضی

 3. کلیات اهداف و وظایف عضویت فهرست ارکان و ساختار بودجه و فعالیت‌ها معاهدات تنظیم شده و اصلاحات نتیجه‌گیری

 4. امروزه ارزش دانش، فناوری و اندیشه بیشتر شده است و در حال حاضر بخشی عظیمی از مباذلات بین‌المللی را مالکیت معنوی و انتقال تکنولوژی تشکیل می دهد که به اهمیت این حوزه از حقوق افزوده است. به همین منظور کشورها به تدوین قوانینی جهت حمایت از مالکیت فکری مبادرت ورزیده‌اند. اما تصویب این قوانین یکطرفه کفایت نمی‌کرد به همین دلیل این کشورها به ایجاد سازمانی جهت اجرایی کردن معاهدات منعقده و ایجاد سازوکار قوی حمایت از این اموال در سطح بین‌المللی پرداخته‌اند، که این نهاد، سازمان مالکیت معنوی نام دارد. مقدمه 1/24

 5. حقوق مالکیت معنوی دکتر صفایی دکتر کاتوزیان دکتر کاتوزیان • حقوقی که ارزش اقتصادی و دادو ستد دارد ولی موضوع آن شی ماده نیست • حق استفاده انحصاری از منافع وشکل خاصی از فعالیت و فکر انسان 2/24

 6. شاخه های اصلی حقوق مالکیت معنوی حقوق مؤلف یا کپی رایت حقوق مالکیت صنعتی 1-موسیقی ها 1-حق اختراع 2-رقص ها 2-طرح های صنعتتی 3-نمایش ها 3-نام های تجاری 4-کتاب ها ومقاله ها 4-مدل های ابتکاری 3/24

 7. تاریخچه سازمان جهانی مالکیت معنوی 1-امضای هنرمندان بر روی محصولات خود قبل از انتقال جهت تمایز از سایر محصولات حدود 3هزار سال پیش 2-انقلاب صنعتی موجب پیدایش کمپانیهای عظیم اقتصادی شد که جهت رقابت با دیگران به ارتقای محصولات خویش می پرداختند و محصولات خود را با نام مخصوصی وارد بازار میکردند. 3-دغدغه این کمپانیها تقلب و سوء استفاده اززنام کالاهای خود بود 4-وضع قوانین یک طرفه حمایتی توسط آمریکا و عدم راه گشا بودن این قوانین واحساس عمومی حمایت همگانی 5-برگزاری نمایشگاه بین المللی مبتکرین در وین در سال 1873 وتحریم آن ممتصدیان فرهنگ وهنر وصنعتگران 6-انعقاد کنوانسیون پاریس که اولی معاهده حمایتی از مالکیت معنوی بود در سال1383 که به تصویب 14 دولت بود 4/24

 8. 7-انعقاد کنوانسیون برن جهت حمایت از کپی رایت و آفرینه های ادبی وهنری در سال 1886 سلف وای پو امروزی 8-ادغام دفاتر کنوانسیون پاریس و کنوانسیون برن و انتقال این فتر به ژنو 9-ایجاد سازمانی جهت اجرایی کردن کنوانسیون ها وحمایت های بیشتر (انعقاد کنوانسون مؤسس وای پو در سال 1967) کنفرانس استکهلم ویژگی های سند موسس 1-اصلاح ساختار کنوانسیون های پاریس وبرن وسایر معاهدات حمایت از مالکیت فکری 2-اصلاح دفاتر کنوانسیون پاریس و برن 3-عدم پذیرش حق شرط 4-لغو نظارت دولت سویس بر این سازمان 5/24

 9. اهداف سازمان 1-ارتقای حمایت از دارایی های فکری از طریق همکاری های مطابق دوولت ها وسازمان وای پوو با سازمان های مشابه بین المللی 2-ایجاد هماهنگی و اصول اطمینان از همکاری های اتحادیه پاریس وبرن 6/24

 10. وظایف سازمان 1-نظارت بر وظایف اجرایی پاریس وبرن 2-همکاری وتشویق وحمایت از اجرای توافق نامه های بین المللی راجع به مالکیت معنوی 3-مساعدت های قانونی وفنی در مورد دارایی های فکری به کشور های عضو 4-ارائه خدمات و فعالیت های مقتضی در جهت تصحیل حمایت از دارایی های فکری وتدارک امکان ثبت بین المللی آنها ماده 4 کنوانسیون استکهلم 7/24

 11. الزامات عضویت در سازمان ماده 5 کنوانسیون استکهلم ارائه مدارک لازم مبنی بر تعهد کشور داوطلب بر رعایت حقوق مالکیت فکری تعهد به رفتار برابر با اتباع سایر کشورها در مورد امتیازات والزامات راجع به مالکیت فکری تأسیس سازمانی تحت عنوان اداره مالکیت صنعتی جهت اجرایی کردن مفاد کنوانسیون ها وارائه خدمات در حوزه مالکیت فکری

 12. شرایط عضویت در سازمان 1-عضویت در کنوانسیون پاریس یا کنوانسیون برن 2-عضویت در سازمان ملل یا هر موسسه وابسته به سازمان ملل یا دیوان بین المللی دادگسترس 3-دعوت از سوی مجمع عمومی به کنوانسیون 4-رعایت الزامات مطرح شده در ماده 5 کنوانسیون استکهلم 9/24

 13. برخی از امتیازات عضویت 1-کاهش هزینه های پست 2-برخورداری از همکاری سازمان وایپو وبانک های ارتباطی سایر کشورها 3-برخورداری از خدمات مرکز داوری و حل اختلاف وایپو 4-برخورداری از خدماتگمرکی سازمان 5-برخورداری از خدمات مشاوره ای سازمان وایپو جهت تدوین قوانین مناسب 10/24

 14. تعداد اعضاء در سال 2000حدود177 کشور عضو این سازمان بودند که در سال های بعد به 190 کشور افزایش یافت برخی از کشورهای عضو: امریکا،ترکیه،رومانی،یونان،الجزایر ،فرانسه،انگلیس،عربستان،آلمان اکوادور،آنگولا،ونزوئلا،کوبا،برزیل،چین،ژاپن 11/16

 15. ارکان مجمع عمومی دفتر بین‌المللی کمیته هماهنگی کنفرانس 12/24

 16. مجمع عمومیمجمع عمومی متشکل از تمام دولت­های عضو وایپو که هم چنین عضو هر یک از اتحادیه­ها هستند، می­باشد. ماده 6 کنوانسیون استکلهم وظایف- نصب مدیر کل براساس معرفی کمیته هماهنگی- وضع مقررات مالی سازمان بند 2 ماده 6 نحوهتصمیم‌گیری- هر کشور عضو دارای یک حق رای می‌باشد.-حد نصاب مجمع با شرکت 21 کشور عضو حاصل می‌گردد.- اتخاذ تصمصیم معمولا با اکثریت دو سوم آراء بند 3 ماده 6 نحوهبرگزاریجلسات- برگزاری جلسه عادی هر دو سال به دعوت مدیر کل- برگزاری جلسه فوق العاده به دعوت مدیر کل، کمیته هماهنگی و کشورهای عضو بند 4 و 5 ماده 6 13/24

 17. ماده 7 کنوانسیون استکلهم کنفرانسکنفرانس متشکل از تمام دولت­های عضو کنوانسیون وایپو می­باشد، اعم از اینکه اعضای یک یا چند از اتحادیه­ها باشند یا نباشند. بند 2 ماده 7 وظایف- بررسی موضوعات کلی در زمینه مالکیت معنوی و دادن توصیه های لازم به اتحادیه ها.- تعیین نمود اعضای ناظر در جلسات میان کشورهای غیر عضو و سازمان های بین المللی. نحوهتصمیم‌گیری-هر كشور عضو داراي يك حق رأي در کنفرانس است. -حد نصاب اجلاس با حضور یک سوم كشورهاي عضو، حاصل مي‌گردد.-اتخاذ تصميم کنفرانس با اكثريت دو سوم آراء بند 3 ماده 7 نحوهبرگزاریجلسات- تشکیل جلسه عاديبه دعوت مدير كل در هر دو سال- تشکیل جلسه فوق‌العادهبه دعوت مدير كلبنا به درخواست اكثريت كشورهاي عضو بند 4 ماده 7 12/16

 18. ماده 8 کنوانسیون استکلهم کمیته هماهنگیکمیته هماهنگی متشکل از کشورهای عضو کنوانسیون استکهلمکه عضو کمیته اجرائی اتحادیه پاریس یا برن یا هر دو هستند، می­باشد. وظایف- تنظیم نمودن پیش نویس دستور جلسه مجمع عمومی و کنفرانس.- دادن مشاوره به تشکیلات اتحادیه ها، مجمع عمومی ، کنفرانس، مدیر کل در مورد مسائل اداری و مالی و .. بند 2 ماده 8 نحوه تصمیم‌گیری-هر كشور عضو داراي يك حق رأي در کمیته هماهنگی می‌باشد. -حد نصاب کمیته هماهنگی با حضور یک سوم كشورهاي عضو، حاصل مي‌گردد.-اتخاذ تصميم کمیته هماهنگی با اكثريت نسبی. بند 3 ماده 8 نحوه برگزاری جلسات- تشکیل جلسه عاديبه دعوت مدير كل در هر دو سال- تشکیل جلسه فوق‌العادهبه دعوت مدير كل یا به درخواست ریس یا یک چهارم كشورهاي عضو بند 4 ماده 8 15/24

 19. دفتر بین‌المللیدفتر بین‌المللی در واقع دبیر‌خانه سازمان و اتحادیه‌های وابسته می‌باشد ومدیریت آن بر عهده دبیر کل وایپو می‌باشد. ماده 9کنوانسیون استکلهم - مقر دفتر بین‌المللی در ژنو می‌باشد. - دبیر کل فعلی آقای Francis Gurry می‌باشد. -‌مدير كل گزارش خود را در مورد امور داخلي و خارجي سازمان به مجمع تقديم می‌نماید. -ماهيت وظايف مدير كل و كاركنان صرفاً بين‌المللي مي‌باشد. 16/24

 20. بودجه ماده 11 کنوانسیون استکلهم هزینه‌های کنفرانس- حق عضويتهاي اعضای كنوانسيون استکهلم- مبالغي كه توسط اتحاديه‌ها به حساب بودجه يادشده واريز گرديده - درآمد‌های حاصل از انجام خدمات فنی و حقوقی توسط دفتر‌ بین‌المللی هزینه‌های مشترک-حق عضويت اتحاديه‌ها -هزينه‌هايمربوط به خدمات انجام شده توسط دفتر بين‌المللي -فروش انتشارات دفتر بين‌المللي 17/24

 21. استفاده بهينه از دارائي ‌های فكري براي تشويق فعاليتهاي خلاق ملي کشورهای در حال توسعه بهبود شرايط دست‌يابي به فنآوري خارجي اختراعات مشاوره حقوقي براي تهيه پيش‌نويس قوانين مورد نياز فعالیت‌های وایپو تعدیل واصلاح معاهدات تنظیم شده به وسیله وایپو دیگرفعالیت‌ها ایجاد مرکز داوری و میانجی‌گری وایپو توسعه وایپو نت 18/24

 22. 1-انعقاد هر گونه موافقت­نامه اعم از اینکه در جهت روابط کاری یا اخذ مشاوره باشد پس از تصویب کمیته هماهنگی توسط مدیر کل صورت می­گیرد. ارتباط با سازمان‌های دیگر ماده 13 کنوانسیون استکهلم 2.روابط وایپو و سازمان تجارت جهانی به موافقت­نامه تریپس بر می‌گردد. در نتیجه آن شورای تریپس به وجود آمد که مسوولیت نظارت بر نحوه­ی اجرای موافقت­نامه مورد­نظر را در سطوح ملی برعهده دارد. 19/24

 23. در زمینه مالکیت صنعتی- معاهده پاریس(حمايت از مالكيت صنعتي در اشكال اختراع، نشان تجاري، طراحي صنعتي( 1883. -معاهده مادرید (جلوگيري از منابع جعلي و دروغين كالاها و خدمات)1891. -اتحادیه نیس (طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات براي ثبت نشان تجاري(1957.-اتحادیه لیسبون (حمايت از القاب اصيل و ثبت بين‌المللي آنها) 1968.-اتحاديه لوكارنو( ايجاد طبقه‌بندي بين‌المللي طراحي صنعتي) 1968. معاهدات وابسته وایپو در زمینه حق چاپ و تکثیر- اتحاديه برن(حمايت از آثار ادبي و هنري) 1886.- معاهده حق تأليف وايپو(حمايت از حقوق ويژه آثار ويژه) 1996. - معاهده اجراي گرامافوني(حمايت از حقوق هنرمندان در اجراي زنده صوتي گرامافون) 1996. - كنوانسيون ژنو (حمايت از توليدكنندگان گرامافون در برابر تكثير غيرمجاز)1971. 20/24

 24. اصلاحات -پيشنهادهاي اصلاحي می‌تواند توسط هر كشور عضو، كمیته هماهنگي يا مدير كل ارائه گردد. ماده 17 کنوانسیون استکلهم - اصلاحات باید به تصویب کنفرانس با اکثریت نسبی برسد. -هر اصلاحي يك ماه پس از اينكه اعلاميه كتبي حاكي از پذيرش توسط مدير كل دريافت‌شود لازم‌الاجراء خواهد شد 21/24

 25. وایپو با تثبيت شرايط موجود جهت بازاريابي محصولات مالكيت معنوي, چرخ‏هاي تجارت بين‏الملل را فعال‏تر مي‏سازد. وایپو نماینده سازمان ملل متحد در حمایت از اموال مالکیت فکری می‌باشد نتایج وایپو با تهیه نمودن کنوانسیون‌هایی با اعضای هر چه بیشتر در پی یکنواخت کردن قوانین می‌باشد وایپو با قواعد و مقررات حمایتی خود موجب افزایش خلاقیت و نوآوری می‌گردد 22/24

 26. منابع ناصر کاتوزیان،اموال مالکیت،ص104،چاپ اول1374 کاتوزیان.ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد اول،ص168،تهران،نشر میزان 1379 سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو)-دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی-1381 www.asip.org کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی(استکهلم) http://www.wipo.org http://www.nationsencyclopedia.com واحدی.محمد رضا،تجزیه وتحلیل مقررات مبوط به علائم تجاری در حقوق ایران وحقوق تطبیقی،پایان نامه دکتری دانشگاه آزا میر حسینی. سید حسین ،مقدمه حقوق مالکیت معنوی ،نشر میزان،چاپ زمستان 1385 23/24

 27. با تشکر از حسن توجه شما!