1 / 17

مرکز آموزش های الکترونیکی ارایه درس مدیریت منابع سازمان

مرکز آموزش های الکترونیکی ارایه درس مدیریت منابع سازمان توانمندسازی سیستمهای مدیریت منابع سازمان از طریق تکنولوژی Auto-ID استاد راهنما: آقای مهندس میلانی فر ارائه دهندگان : محمد رضا حشمت مهاجر( mohajer@Khangiran.com ) امیر رضا کریمی( amirkarimi1765@yahoo.com )

chico
Download Presentation

مرکز آموزش های الکترونیکی ارایه درس مدیریت منابع سازمان

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. مرکز آموزش های الکترونیکی ارایه درس مدیریت منابع سازمان توانمندسازی سیستمهای مدیریت منابع سازمان از طریق تکنولوژی Auto-ID استاد راهنما: آقای مهندس میلانی فر ارائه دهندگان : محمد رضا حشمت مهاجر(mohajer@Khangiran.com ) امیر رضا کریمی(amirkarimi1765@yahoo.com) (دانشجویانکارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات) نیمسال اول سال تحصیلی 93-1392 1

 2. BusinessIntelligence - Capture - Filter- Manage InternetWiredWirelessBarcodeRFIDRTLSSensorsMotesWi-FI WiMAX UWBMicrowaveSatelliteNext-Gen? - Analyze - Respond- Access Enterprise Operational Visibility BusinessDecisions ERP Systems Communication Physical World

 3. سیستمهای مدیریت منابع سازمان ( ERP Systems ) • ERP نشان دهنده پایگاه داده های پیچیده ای است که در طی زمان، برنامه ریزی تجاری استراتژیک و تاکتیکی را بهبود داده اند. • در اصل کارکرد سیستمهای ERP ”جذب عدم اطمینان و عدم قطعیت“ است. • وجود داده های کافی و روش های تحلیل مناسب، پیش بینی منطقی پیامدهای آتی را امکانپذیر می کند. • تصمیم گیری تجاری موثرتر بر تحلیل عقلانی داده های موجود مبتنی است نه بر فرض و گمان محض. • بزرگترین موفقیت کارکردی سیستم های ERP این است که تصمیم گیریهای کسب و کار از یک مبنای نامطمئن که در آن درکی از ریسک وجود ندارد به مبنایی براساس ریسک تغییر وضعیت داده است. بطوریکه که ERP نقش موثری در کاهش عدم اطمینان در تصمیم گیری ها ایفا می نماید.

 4. تکنولوژی RFID • سامانه شناسایی از طریق امواج رادیویی که به اختصار RFID نامیده می شود سامانه شناسایی بی سیمی است که قادر به تبادل داده ها بوسیله برقراری اطلاعات بین یک برچسب (Tag) که به یک کالا، شی، کارت و... متصل شده است و یک بازخوان (Reader) است . • بخشهاي اصلي RFID عبارتند از: آنتن فرستنده امواج، گيرنده با قابليت خواندن اطلاعات (Reader) و برچسب هایی كه شامل دو قسمت آنتن و تراشه هستند. • از جمله کاربردهای این تکنولوژی می توان شناسایی موقعیت هواپیماها و کشتی ها و نیز رد گیری کالاها را اشاره نمود. • موانعی همچون هزینه های برچسب های الکترونیکی که انرژی شان از باتری های کوچک و نسبتا گران تامین می شد مانع از کاربرد انبوه این تکنولوژی شد. 4

 5. برچسب های فعال (Active Tags ) • برچسب های غیر فعال ( Passive Tags ) • برچسب های نیمه غیر فعال (Semi-Passive Tags ) انواع برچسب های RFID

 6. RFID در مقابل Auto-ID تکنولوژی • با توجه به هزینه های زیاد باتری های برچسب ها محققین به سوی تولید برچسب هایی با هزینه کمتر گرایش پیدا کردند. استفاده از روش های تولید ارتعاشی و هزینه کم تولید مدارهای ترانزیستوری باعث کاهش هزینه تولید برچسب ها شده و امکان برچسب زدن تک تک کالاها و پالت ها میسر می شود. • استفاده از برچسب برای تعداد زیادی از اشیا مثل کالاها و پالت های تجاری، امکان ردیابی زنجیره تامین خرده فروشی شامل میلیاردها آیتم را فراهم می کند. • وجود یک زیرساخت جامع فناوری اطلاعات برای سازماندهی و انتقال داده های گردآوری شده از Tagها ضروری می باشد. • زیرساخت مورد نیاز برای مدیریت اینترنت چیزها ( Internet of Things )، تکنولوژی Auto-ID می باشد، یک سیستم مستحکم که از RFID بهره می گیرد. • ویژگی مهم تکنولوژی Auto-ID، وجود استاندارها و پروتکل های باز برای برچسب ها و ریدرها می باشد. این بدان معناست که برچسبی که به وسیله تولید کننده ای ساخته می شود می تواند با استفاده از تجهیزات تولید شده به وسیله تولید کننده های مختلف خوانده شود. • انتظار بر اینست که Tagهای غیر فعال بطور فراگیری جهت تمامی موجودیت های درون زنجیره تامین در آینده بکار روند.

 7. RFID در مقابل تکنولوژی Auto-ID ( ادامه) • Auto-ID مبنایی برای زنجیره ارزش هوشمند( Intelligent Value Chain ) در آینده می باشد که باعث ایجاد محصولات هوشمند( Smart Product ) می شود، این محصولات دنیای فیزیکی را حس کرده و به آن واکنش نشان می دهند. • تکنولوژی Auto-ID این پتانسیل را دارد که با مهیا نمودن زیرساختی برای اتوماسیون واقعی در درون زنجیره تامین، پیشرفت های سریعی را در تجارت ایجاد نماید. • با وجود چنین زیرساختی سیستم های ERP ای عملی و امکانپذیر می شوند که این سیستم ها با موجودیت ها در تمامی نقاط زنجیره تامین ارتباط مستمر و دوطرفه دارند.

 8. مولفه ها و اجزای تکنولوژی Auto-ID • با توجه به پیشرفت های حاصل شده در تولید Tagها، چشم انداز آینده استفاده از تکنولوژی RFID ست. • تکنولوژی ای که ایجاد زیرساختها و تنظیم استانداردهای باز و استفاده گسترده از تکنولوژی RFID Passive را امکانپذیر خواهد کرد. • 4 مولفه ای که تکنولوژی Auto-ID را ایجاد می کنند، عبارتند از : • EPC ( ElctronicProduct Code ) - کد الکترونیکی محصول • ONS ( Object Naming Service ) - سرویس نامگذاری شی • PML ( Physical Markup Language ) - زبان نشانه گذاری فیزیکی • Savant ( Data Handling ) بررسی داده ها

 9. EPC: سیستم نامگذاری است که دارای ترکیبات کافی برای شناسایی تریلیون ها شی است. هر محصول واحد کد خاص خود را در سطح زنجیره تامین دارد. PML: فرمت ارتباط برای داده بوده و مبتنی بر XML می باشد. PML مبادله تجاری درون و برون شرکت و انتقال داده ها را تسهیل می کند. ONS: شاخصی برای اتصال EPC به فایل PML ذخیره شده در یک شبکه اعم از محلی یا اینترنت می باشد. این سیستم کارکردی شبیه به کارکرد سرویس نامگذاری دامنه (DNS) در اینترنت دارد. Savant: برنامه کاربردی نرم افزاری سطح پایین تری است که داده ها را پردازش کرده و وظیفه چک کردن خطاها و روش های عدم تکرار در مواقعی که بیش از یک Reader، سیگنال را از یک برچسب به دست می آورند بر عهده دارد.

 10. نحوه کار تکنولوژی Auto-ID • ابتدا محصولات با تراشه های غیرفعال RFID که حاوی EPC هستند برچسب می خورند. • برچسب ها در سطح پالت ها یا کارتن ها باقی مانده یا درون بسته بندی کالا جای می گیرند. • Readerها در نقاط استراتژیک سراسر زنجیره تامین قرار دارند، یعنی جایی که شرکت ها برای بدست آوردن داده ها نیاز دارند. • Readerها به طور مستمر میدان الکترومغناطیس ساطع می کنند، این انرژی برچسب را فعال کرده و در مقابل سیگنال ایجاد شده به Reader منتقل می شود. • Readerها EPC را بدست آورده و برای نگاه کردن به اطلاعات از طریق ONS با Savant ارتباط برقرار می کنند. • موقعیت Readerی که سیگنال EPC را دریافت می کند، اطلاعات مهمی را درباره مکان و شرایط محیطی، مثل دما و رطوبت و ارتعاش و... تولید می کند که بواسطه پایگاه داده به EPC مرتبط شده. • همه این اطلاعات با استفاده از فرمت PML به پایگاه داده منتقل و درون آن تجمیع و ذخیره می شوند.

 11. مزیت تکنولوژی Auto-ID نسبت به بارکدها

 12. صحت داده ها هدفی مهم برای موفقیت سیستم های ERP می باشد، تلاش ها و اقدامات اولیه بر افزایش دقت گزارش مواد (BOM) که بخش مهمی از MRP هستند، تاکید دارند. • EPC قابلیت شناسایی منحصر بفرد تریلیون ها شی را فراهم میکند، با اینحال مدیریت شماره سریال ها چالشی بزرگ برای سیستم های ERP می باشد. • برای حل این چالش محققان بوسیله روشهای کنترل شماره سریال به مفاهیم جدید نرم افزاری مانند گزارش مواد داد و ستد شده (T-BOM) روی آوردند. • T-BOM نشان دهنده نسل جدیدی از نرم افزارها می باشد که هدفشان انسجام و صحت داده ها در تکنولوژی Auto-ID است. • با رویکرد T-BOM شماره سریال های درون EPC طوری سازماندهی می شوند تا سابقه حرکت شی را تهیه نمایند. سازماندهی داده های حاصل از EPC

 13. یکی از اساسی ترین فرآیندهای ERP برنامه ریزی و زمانبندی می باشد. دو وجه از تکنولوژی Auto-ID این پتانسیل را دارد که شیوه استفاده متخصصان از ERP برای برنامه ریزی و زمانبندی را تغییر دهد: 1- توانایی داشتن واحد تولیدی و بینش عمیق نسبت به اشیاء زنجیره تامین، که با EPC شناسایی میشوند ، باعث نسبت دادن اطلاعات و دستورالعمل های قابل اجرای زیادی به یک شی می شود. به عنوان مثال می توان برچسب الکترونیک را به قطعه ای متصل کرد، وقتی این قطعه در بخش های مختلف تولید حرکت می کند می توان برنامه ریزی کرد که در هر مرحله دستورالعمل های مورد نظر در ماشین ها بارگذاری شوند و در هر مرحله کار خاصی روی این قطعه انجام شود. برنامه ریزی و زمانبندی اتوماتیک:

 14. 2- دومین وجه جریان مستمر داده ها است، یک سیستم که توسط تکنولوژی Auto-ID طراحی شده باشد همیشه ”روشن“ است، با این قابلیت پیشرفته اسکن کردن، سیستم های ERP به داده های بیشتری برای محاسبات زمان بندی دسترسی خواهند داشت. با وجود داده های واقعی، امکانات جدیدی در استفاده از الگوریتم های پیشرفته در جهت برنامه ریزی و زمانبندی به وجود می آید. برنامه ریزی و زمانبندی اتوماتیک:

 15. RFID data and Transaction based integration into SAP Reduced delay time in SAP update by triggering Multiple Transaction linked to the RFID tags

 16. با تشکر از حوصله و صبر شما

More Related