Eettinen johtaminen webinaari 18 3 2014
Download
1 / 52

EETTINEN JOHTAMINEN webinaari 18.3.2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

EETTINEN JOHTAMINEN webinaari 18.3.2014. TERVETULOA WEBINAARIIN!. Toteutus Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli, Askel –hanke (Asiakkuuksien kehittäminen ja liiketoimintaosaaminen) Webinaarin kesto n. 60 min. klo 14.00 – 15.00 Webinaari nauhoitetaan Luennoitsija : Riitta Forsten-Astikainen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EETTINEN JOHTAMINEN webinaari 18.3.2014' - fathi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eettinen johtaminen webinaari 18 3 2014
EETTINEN JOHTAMINENwebinaari 18.3.2014


Tervetuloa webinaariin
TERVETULOA WEBINAARIIN!

 • Toteutus Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli, Askel –hanke (Asiakkuuksien kehittäminen ja liiketoimintaosaaminen)

 • Webinaarin kesto n. 60 min. klo 14.00 – 15.00

 • Webinaari nauhoitetaan

 • Luennoitsija : Riitta Forsten-Astikainen

 • [email protected]


Luennon peruskysymyksi
Luennon peruskysymyksiä

 • eettisyys käsitteenä

 • etiikan rooli liiketoiminnassa ja johtamisessa

 • eettinen koodi

 • eettinen investointi, hyödyt ja rasitteet

 • yrityksen arvot ja etiikka

 • eettisyys linkittyneenä yrityksen strategiseen toimintaan

 • eettisyys ja sidosryhmät

 • arvojohtaminen

 • esimerkkejä elävästä elämästä


Johtamisen etiikka teoriataustaa
JOHTAMISEN ETIIKKA, teoriataustaa

KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ

Moraali: käsitys siitä, millainen toiminta on oikein. Yksilön toiminnan ohjenuora (hyvä ja paha, oikea ja väärä)

Etiikka: moraalijärjestelmä tai –kokonaisuus, moraalin tutkimusta.

Etiikka tarkastelee siis enemmän teoriaa, oikeuksia, velvollisuuksia, sisältöjä ja systeemejä, kun taas moraali koskee käytännön toimintaa


Ammattietiikka
Ammattietiikka

Eettiset ohjeistot

Viralliset koko ammattikuntaa tai alaa koskevat säännöt

Eettisten velvollisuuksien kuvaus

Asiakkaan ja työntekijän oikeusturva

Eettisyys ei ole pelkkää sääntöjen noudattamista, vaan herkkyyttä eettisten kysymysten havaitsemiselle ja käsittelemiselle koko ajan sekä omassa toiminnassa että yhteisössä


 • Eettinen toiminta on kuin tuoksu: sen tunnistaa, mutta sen tarkka määrittely on vaikeaa.

 • ”Ihmisistä tulee talonrakentajia taloja rakentamalla, harpunsoittajia harppua soittamalla. Me kasvamme oikeudenmukaisiksi tekemällä asioita, jotka ovat oikeudenmukaisia.” –Aristoteles

 • Kun astuu sisään työpaikan ovesta, niin kuka ja mitä silloin astuu sisään?


Etiikka on
Etiikka on tarkka määrittely on vaikeaa.

Normatiivista -> Mikä on oikein, oikeutettua tai hyväksyttävää? Mikä on väärin, paheksuttavaa tai tuomittavaa? Milloin toisen tekemisiin saa puuttua?

Ihmisten välisen toiminnan tarkastelua -> Toiminnan suorat ja epäsuorat vaikutukset toisiin ihmisiin

Yleispätevää -> Periaatteet ja arvioinnin menetelmät

Tapauskohtaista -> Arvioinnissa huomioidaan aina jokaisen tapauksen yksilölliset osapuolet ja olosuhteet

Johdonmukaista ja perusteltua


Hyötyetiikka (utilitarismi): tarkka määrittely on vaikeaa. Suurin mahdollinen hyöty mahdollisimman monelle (jos mahd. moni saa tekoni tuloksena mielihyvää -> olen toiminut oikein)

Velvollisuusetiikka (deontologinen etiikka) : Eettisyys on eettisten velvollisuuksien noudattamista: mikä on oikein, mikä väärin?

Seurausetiikka (konsekventialismi): Teon eettisyys riippuu sen seurauksista :miten minä saisin tästä mahd. paljon hyvää?

Sopimuksenvaraista: (ihmisoikeudet, laki)

Arvot: Hyvänä tai arvokkaana pidettyjä asioita. Itseisarvo ja välinearvo yksilötaso ja yhteisön taso

Hyveet: Yksilön toiminnan erinomaisuutta esim. millainen on hyvä johtaja, hyvä ihminen, arvojen toteuttamista


Virheellisi k sityksi
Virheellisiä käsityksiä tarkka määrittely on vaikeaa.

Legalismi -> etiikka ei ole sama kuin laki, säännöt tai käytännöt

Konservatismi -> perinteiset normit

Subjektivismi-> omat mielipiteet, mieltymykset, kokemukset tai tuntemukset

Autoritaarisuus -> vallankäyttäjän mielipiteet tai suositut mielipiteet

Moralismi -> yksilön tai ryhmän elämänihanteet


Miksi johtamisen pitäisi olla eettistä? tarkka määrittely on vaikeaa.

Mitä on eettinen johtaminen?

Muotioikku

vs. pysyvä

teema?

Uusi ismi?

Aatamin-

aikainen juttu?

Miten johtaja voi kehittää eettisyyttään?


Miksi johtamisen pit isi olla eettist
MIKSI JOHTAMISEN PITÄISI OLLA EETTISTÄ? tarkka määrittely on vaikeaa.

 • Eettisyydestä ei ole varaa tinkiä - trendi ja kilpailuvaltti (kuluttajakäyttäytymisen muutokset)

 • Johtamisen oikeudenmukaisuus vahvistaa henkilöstön hyvinvointia ja motivaatiota

 • Johtamisen eettisyys ja arvopohjaisuus on myös rekrytointivaltti -> työnantajakuva


 • Eettinen johtaminen tarkka määrittely on vaikeaa.

 • Eettinen johtaminen on sitoutumista oikeudenmukaisuuteen, aitouteen ja rehellisyyteen, toisin kuin tottelevaisuus, lakien ja ohjeiden minimivaatimusten noudattaminen

  • perustan muodostavat:

   • -eettinen päättely ja ymmärrys

   • -tietoisuus omista moraalisista painotuksista

   • -eettiset käytännöt

  • •edellyttää itsenäistä ajattelua ja sekä-että –asennetta

  • •käyttää dialogista vuorovaikutusta ja edistää sen syvenemistä.

 • Eettinen toimintatapa kunnioittaa asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien antamaa luottamusta.

 • Eettinen johtaja panostaa oman ajattelunsa ja päätöksentekonsa laatuun, jäsentää omanpäätöksentekonsa kriteerit ja syventää jatkuvasti omaa itsetuntemustaan.

 • ’Hyvä’ johtaja on sekä tehokas että oikeudenmukainen. Hän uskaltaa tarttua asioihin, eikä hän ole lahjottavissa, rahalla, hymyllä tai anelulla.


Eettisen johtamisen vaikutuskentät tarkka määrittely on vaikeaa.

•tahto ja usko: mikä on suuntamme; mihin pyrimme?

•rakenteet ja toiminta: mitä meidän pitää tehdä?

•vuorovaikutus: millä keinoin pääsemme yhdessä tavoitteeseemme?

•seuranta: missä me olemme; miten arvioimme itseämme?


KYTKÖS tarkka määrittely on vaikeaa. YRITYKSEN STRATEGIAAN


Carrollin yritysvastuumalli
Carrollin yritysvastuumalli tarkka määrittely on vaikeaa.

 • Vapaaehtoiset velvollisuudet (sidosryhmät toivovat); lahjoitukset, sponsorointi ja tuki, osallistuminen yhteisiin hankkeisiin, vapaaehtoinen panos paikallisen yhteisön hyväksi)

 • Moraaliset ja eettiset velvollisuudet (sidosryhmät odottavat); kyseenalaisten käytäntöjen välttäminen, lain hengen noudattaminen, laki käyttäytymisen perustana, toiminta yli lain vaatiman minimin, eettinen johtajuus

 • Velvollisuudet lain edessä (sidosryhmät edellyttävät ja vaativat); lain noudattaminen, säännöistä ja sopimuksista kiinnipitäminen

 • Taloudelliset velvollisuudet (sidosryhmät edellyttävät ja vaativat); kannattavuus, myynnin lisääminen, kustannusten vähentäminen, viisaat strategiset ratkaisut, huomio osingonjaon perusteisiin


KUKA SANOO MIKÄ ON OIKEIN TAI VÄÄRIN? tarkka määrittely on vaikeaa.


Ep eettinen toiminta
EPÄEETTINEN TOIMINTA? tarkka määrittely on vaikeaa.

76 %

kertoi tietävänsä, että

joku kollega tai johtaja on

rikkonut lakia tai yrityksen sääntöä

viimeisen 12 kk aikana

Kaptein &Avelino, 2005


MITÄ tarkka määrittely on vaikeaa.

TÄSTÄ

SEU-RAA

?


Tulisi ymmärtää ja osata arvioida, millaisiin seurauksiin toiminnan epäeettisyys johtaa:

* lainmukaiset rangaistukset

* imagon / maineen tahraantuminen

* uusien / nykyisten asiakkaiden menettäminen

* osakekurssin lasku

 • kumppanuus- ja alihankkijaverkoston suhteiden heikentyminen

  * jne.


Hyv n etiikan hy dyt ja vaikutukset
HYVÄN ETIIKAN HYÖDYT JA VAIKUTUKSET toiminnan epäeettisyys johtaa:

 • Työmoraalin taso

 • Asiakkuuden hallinta

 • Pienempi riski sanktioista

 • Hyvä ilmapiiri

 • Poissaolot ja stressi vähenevät

 • Tuottavuus ja laatu

 • Yhteiskunnallinen arvostus

 • Konfliktien väheneminen

 • Työsuhteiden pituus

 • Tavaroiden varastaminen vähenee


Eettisen toiminnan rasitteet
EETTISEN TOIMINNAN RASITTEET toiminnan epäeettisyys johtaa:

 • Lyhyellä aikavälillä etiikka voi maksaa

 • Eettinen toiminta asettaa luovalle toiminnalle reunaehtoja

 • Etiikkaan kuuluva varovaisuus voi olla hidaste -> kilpailija ajaa ohi


K hminn n haitat
KÄHMINNÄN HAITAT toiminnan epäeettisyys johtaa:

 • Yrityksen mainen romuttuu ja yrityskuva rapautuu

 • Työntekijöiden työmotivaatio laskee

 • Asiakkaat katoavat, ja yhteistyökumppaneita on vaikea löytää

 • Johdon huomio menee pois itse liiketoiminnan kehittämisestä ja suuntautuu jälkien peittelyyn (etenkin laittomuuksien kohdalla)

 • Huono tiedonkulku aiheuttaa jupinaa

 • Poissaolot lisääntyvät

 • Työntekijöiden suuri vaihtuvuus tulee kalliiksi

 • Sijoittajissa herää epäluottamus

 • Sisäiset väärinkäytökset lisääntyvät

 • Tilintarkastukset ja muu kontrolli ovat vähemmän tehokkaita ja hyödyllisiä, jos organisaation ja johdon liike-eettinen uskottavuus rakoilee


JOHTAMISEN toiminnan epäeettisyys johtaa:

OIKEUDEN-

MUKAISUUS


Ihmisten erilaisuuden arvostaminen toiminnan epäeettisyys johtaa:

Meidän on syytä muistaa, että maasto ja kartta ovat eri asia.

Ihminen ei reagoi suoraan todellisuuteen, vaan jokaisella on oma tapansa muokata ympäröivää maailmaa itsellensä sopivaksi maailmankuvaksi. Kohtaamme toisen ihmisen parhaiten hänen omalla todellisuuskartallaan.


Arvoavaruus
ARVOAVARUUS toiminnan epäeettisyys johtaa:

 • Arvo on asia, jota pidetään tärkeänä

 • Arvot ovat valintoja

 • Arvo on merkitys, jonka asia saa täyttäessään tarpeen

 • Arvo on vakaumus

 • Arvot ovat yleisiä taipumuksia pyrkiä tiettyihin päämääriin

 • Arvo on myös kyky sanoa EI asioille, joita olisi mukava tehdä ja KYLLÄ asioille, joiden toteutuminen on epämukavaa

 • Arvot ankkuroituvat sekä järkeen että tunteeseen

 • Yritysten ja yhteisöjen tasolla arvot ovat yhteisön tahtotila


Lähde: Mikko Luoma, 2002 toiminnan epäeettisyys johtaa:Eettinen koodi
EETTINEN KOODI toiminnan epäeettisyys johtaa:

 • Yrityksen arvojen määrittely -> linkitetään arvot visioon, strategiaan ja operatiiviseen toimintaan

 • Eettinen koodi on täydennys arvoprosessiin -> kartta, joka kertoo:

  • Kielletyt alueet ”tänne ei ole lupa mennä”

  • Alueet, jotka ko. toimialueella riskialueita tai etiikan kannalta harmaata vyöhykettä


EETTINEN KOODI ANKKUROITUU YHTEISIIN ARVOIHIN toiminnan epäeettisyys johtaa:

Selkeät

vastuut

Johdon puheet,

esimerkki

Tulosyksi-

köt ja toiminnot,

ohjeet

Sisäinen koulutus

 • MITEN KÄYTETÄÄN:

 • Tiedostamisprosessi

 • Koulutuksen työkalu

 • Johdon työkalu

 • Yrityskuvan vahvistaminen

Tilanteet

Tiedotus, julkisuus

Eettinen koodi

Yhteiset arvot eettisen toiminnan perustana


SUMMA SUMMARUM toiminnan epäeettisyys johtaa:

”Eettinen toiminta ei hoidu pelkästään sillä, että tehdään luettelo muutamista hyvistä periaatteista ja postitetaan se työntekijöille. Yhtä naiivia on uskoa, että organisaation etiikka ´jotenkin vain hoituu eikä sille mitään sen kummempaa voi tehdä´”

Yrityksen eettisen koodin laadinnassa on tärkeää: mahdollisimman monen osallistuminen, johdon esimerkki, käytännön tilanteiden pohtiminen sekä koulutus!


Eettinen johtaminen –haaste johtajille ja esimiehille toiminnan epäeettisyys johtaa:

1.Ole aidosti oma itsesi – näytä, kuka todella olet

2.Ole aidosti läsnä – uskalla olla haavoittuva

3.Aseta ihmiset kaiken edelle –arvostus ja kunnioitus

4.Saa ihmiset tuntemaan itsensä tärkeiksi

5.Auta ihmisiä löytämään syyt olla kiitollinen

6.Luo ”riittävän” turvalliset olosuhteet –sopivasti epämukavuusalueella ollessaan ihmiset ovat onnellisimpia

7.Opi luottamaan ”epävarmuuden viisauteen” –nöyryys


Pohdintoja
POHDINTOJA toiminnan epäeettisyys johtaa:

 • Onko organisaatiossasi määritelty yhteiset arvot? Mitkä ne ovat?

 • Ovatko yksittäiset yritykset vailla mahdollisuuksia tehdä aitoja eettisiä ratkaisuja?

 • Miten eettisyys näkyy omassa työssäsi?


L hteet
LÄHTEET toiminnan epäeettisyys johtaa:

Aaltonen, T. & Junkkari, L. 2000. Yrityksen arvot ja etiikka.

Cavanagh, G. 1988. Ethical dilemmas in the modern corporation.

Hokkanen, S. Evästyksiä esimiehille. 2010.

Järvinen, P. Esimiestyön vaikeus ja viisaus. 2012.

Lainema, M., Lahdenpää, M. & Puolakka, P. 2001. Strategisen johtamisen areena ja horisontti.

Puohiniemi, M. Löytöretki yrityksen arvomaailmaan. 2003.

Schein, E. 1980. Organizational psychology.

Sihvola, J. 2004. maailmankansalaisen etiikka.


Kiitos
KIITOS! toiminnan epäeettisyys johtaa:

”Etiikasta tulee samanlainen tekijä kuin ympäristökysymykset ovat olleet viimeisten kymmenen vuoden aikana”

- David Steinholtz


ad