1 / 16

Unul pentru to ţi, toţi pentru unu...

Colegiul Naţional “Elena Cuza”, Bucureşti http://cnelenacuza.uv.ro/index.htm Prof. Văcaru Lavinia. Unul pentru to ţi, toţi pentru unu. Noi suntem mulţi... 7 miliarde de locuitori!. Pământul este unul. Noi. Terra. ECO Fun. LeAf...să învăţăm despre pădure.

fahim
Download Presentation

Unul pentru to ţi, toţi pentru unu...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Colegiul Naţional “Elena Cuza”, Bucureşti http://cnelenacuza.uv.ro/index.htm Prof. Văcaru Lavinia Unulpentru toţi, toţi pentru unu...

  2. Noi suntem mulţi... 7 miliarde de locuitori! Pământul este unul...

  3. Noi...

  4. Terra ...

  5. ECO Fun

  6. LeAf...să învăţăm despre pădure

  7. EUROPEAN SCHOOLS FOR CLEAN WATER Balta Comana - a doua “deltă” a României

  8. Terra are nevoie de noi...Iar noi de Terra !

  9. Vă mulţumim pentru atenţie!

More Related