Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diakoni og trosopplæring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diakoni og trosopplæring

Diakoni og trosopplæring

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Diakoni og trosopplæring

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Diakoni og trosopplæring

 2. Trosopplæring i en ny tid • ”Har dere noe som er for alle,- noe en gjør fordi en er døpt ?” • Sammensatt livsynsvirkelighet • Fra felles religiøst tolkningsunivers til mangfoldig og individualisert tolkningsunivers • Store endringer i kirkens trosopplæring. • En trosopplæring for alle

 3. Reformens oppdrag : • Utvikle en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte mellom 0 og 18 år med en dimensjoneringsnorm på 315 timer, dog ikke slik at vi skal telle timer.

 4. Dåp og opplæring har alltid hørt sammen • Misjonsbefalingen: idet dere døper dem og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. • Ett nytt bud gir jeg dere: Elsk hverandre. Slik jeg har elsket dere skal dere elske hverandre.Har dere kjærlighet til hverandre vil alle kunne se at dere er mine disipler

 5. Sammen med denne menighet og hele vår kirke får dere del i et hellig ansvar: Å be for barnet,lære henne selv å be,hjelpe henne til å bruke Guds Ord og den hellige nattverd så hun kan bli hos Kristus like som hun ved dåpen har blitt forenet med ham, Dåpsløftet

 6. ”Dåpsopplæringa skal gje dei unge livshåp, utvikle deira evne til å møte gode og vonde dagar og til å tru på framtida og eigne ressursar”

 7. Hva er størst av alt ? • Så blir de stående, disse tre: Tro, håp • og kjærlighet. Men størst blant dem er • kjærligheten

 8. Hva er størst av alt ? • Så tok han et lite barn, stilte det midt iblant dem, la armene om det og sa til dem ; ”Den som tar imot et slikt lite barn tar imot meg. Den som tar imot dette barnet, tar imot han som har sendt meg. For den som er den minste av dere alle, han er stor.”

 9. En fornyet trosopplæring kjennetegnes ved: • Troverdighet • Raus • Omsorg • Engasjerene • Nyskapende

 10. Fokus på familien Hjemmet, barnet den unges nærrelasjoner er selvsagt det viktigste sted for trosopplæring og verdiformidling Informasjon og samarbeid med foreldre/dei føresette utviklast i eit omfang som ikkje har vore prøvd ut før. (Stortingsmelding nr. 7) Livsfaseritualer Hverdagsritualer Kirkeår og årsrytmne Tilstedeværelse Omsorg Veiviser for det gode liv

 11. Diakonale perspektiver • Diakoni er en del av grunnforståelsen av den kristne tro • Den diakonale handling er en del av en systematisk trosopplæring • Trosopplæring for alle er også for de med særskilte behov • En diakonal trosopplæring vil se, tolke og handle i forhold til barn, unge og familiers livskamp. • En diakonal trosopplæring vil ha livshjelp og handlende kjærlighet som en integrert del av læringsbegrepet

 12. Maria fra Magdala

 13. En trosopplæring forankret i kirkeåret Kirkeårs-teppe fra Førde

 14. Ny søknadsrunde. Frist 20.februar

 15. Ny søknadsrunde. Søknadsfrist 20.februar • Åpen utlysning. • Fem vektlagte områder : • Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere • Kommunikasjon med hjem,/den døpte/faddere • Internasjonalt fokus og/eller forbuk, miljø og rettferd • Aldersgruppen 5-10 • Folkekulturelle elementer, kirkeår etc

 16. Drømmen om en kirke” • Frida : Jeg drømmer om en vakker kirke rett ved der jeg bor. Der er alle velkommen. Bestandig. En kan bare komme dit og være stille alene, eller sammen med mange. Det er ingen forskjell på folk i kirken. Alle er der. Fra alle folkegrupper, rike og fattige. Om noen er annerledes er ikke det farlig i min kirke. Det er bare spennende. Barn kan leke i kirken og ungdommene kan synge og være sammen . De gamle kan drikke kirkekaffe. Om noen er lei seg i min kirke trøster de hverandre og gir hverandre håp til livene sine. Og så er det lov å tro i min kirke. En kan snakke omGud og om livet og sånn uten å være flau.

 17. Petter 9 år. I min kirke er det så stille at jeg kan høre tankene mine. • Mina 12 år. I min kirke er det sånn at Jesus liksom har blitt vennen min • Kristian 7: I min kirke kan mamma få trøst når hun gråter. • Jørgen 11: Med min kirke er det sånn at jeg blir glad når jeg hører kirkeklokkene for da vet jeg at noe er på gang i kirken. Når jeg er i kirken begynner jeg bare å le for orgelet lager så innmari mye lyd. • Andrine 14 år . I min kirke er det sånn med skrifting og sånt. At en bare kan snakke om det akkurat sånn som det er og så blir det bra.