hoogbegaafde kinderen vereisen eigen aanpak
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hoogbegaafde kinderen vereisen eigen aanpak!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Hoogbegaafde kinderen vereisen eigen aanpak! - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Hoogbegaafde kinderen vereisen eigen aanpak!. Eleonoor van Gerven In de Klas. 1. Inleiding. 2,5 \% van de bevolking is hoogbegaafd Hoe signaleren? Hoe begleiden? Fig. 1. 2. Wat is hoogbegaafdheid?. 2.1. Definitie Gemiddeld IQ = 130

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hoogbegaafde kinderen vereisen eigen aanpak!' - evelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 inleiding
1. Inleiding

2,5 % van de bevolking is hoogbegaafd

Hoe signaleren?

Hoe begleiden?

Fig. 1

2 wat is hoogbegaafdheid
2. Wat is hoogbegaafdheid?

2.1. Definitie

 • Gemiddeld IQ = 130
 • groot intellectueel potentieel, creërend vermogen en taakgerichtheid
 • Invloed van omgeving (gezin, school, peers)

2.2. Heldere Kenmerken

 • Groot algemene ontwikkeling
 • Goed leggen van verbanden
 • Groot woordenschat
 • Groot analytisch vermogen
 • groot probleemoplossend

vermogen

 • Nieuwe kennis efficiënt incorporeren

in bestaande kennis

 • Perfectionistisch (dwangmatig)
slide4
2. Wat is hoogbegaafdheid? (vervolg)

2.3. Uitzonderingen

Hoogbegaafde leerlingen

= 2 Uitzonderingen

Hoge leerprestaties

- Hoogbegaafde onderpresteerders

- Hoogbegaafde leerlingen met leerstoornis

Bv. Dyslexie, ADHD

3 eerst signaleren dan diagnosticeren
3. Eerst signaleren, dan diagnosticeren

Protocolvorming: signalering

 • Fase 1 - Gegevens verzamelen:

Ouders, leerkracht, leerlingvolgsysteem, overige bronnen

- Checklist met aanwezige kenmerken

 • Fase 2 - Vermoedens versterken door info te hergroeperen
 • Fase 3 - Plan opzetten voor diagnostiek

Protocolvorming: diagnostiek

 • Fase 1 - Informatie verzamelen:

Ouders, leerkracht, leerlingvolgsysteem, overige bronnen

 • Fase 2 - Veronderstelling bevestigen door hername van info
 • Fase 3 - Beslissen over eventueel psycho-diagnostisch onderzoek
slide6
4. Ruis op de lijn

4.1. Onderpresteren

 • Relatieve onderpresteerders: onder eigen niveau (vallen niet op)
 • Absolute onderpresteerders: onder groepsniveau (vallen wel op)

Resultaat van een sluipend interactief proces

4.2. Dyslexie

Problemen beginnen in eerste leerjaar  trage leesonywikkeling +

spellingsproblemen  frustatie bij leerling  geen automatisering

van leerstof  frustatie groeit

4.3. ADHD

Wordt gezien o.g.v. leerstoornis - begaafdheid niet als zodanig herkend

Gecombineerde problematiek  signalen versterken elkaar

slide7
5. Aanpak in de klas en in de school

5.1. Versnellen

 • slim begeleiden: leerstofaanbod aanpassen
 • leerstof overslaan: vervroegde doorstroming
 • Vuistregels: tips voor een vangnet, nauw contact met thuisfront, betreft het duidelijk een hoogbegaafde lln?

5.2. Indikken

 • Indikken op de instructie
 • Weglaten van oefen- en herhalingsstof: de 3/5 methode
 • Vergroten van de leerstappen
slide8
5. Aanpak in de klas en in de school(vervolg)
 • 5.3. Een leerlijnpiramide
 • Aanbod afstemmen op lln - differentiëren boven de gemiddelde
 • Leerstofaanbod in leerlijnen:
 • Eerste leerlijn: de beste 20-25 % van de groep
 • - Moeilijkheidsgraad hoger dan reguliere methoden
 • - Materiaal sluit inhoudelijk aan op reguliere aanbod
 • - Qua vormgeving en werkvorm extra interessant
 • Tweede leerlijn: de beste 10 % van de groep
 • - Materiaal speciaal ontwikkeld voor begaafde leerlingen
 • - Materiaal valt buiten reguliere curriculum
 • Plusgroep: de beste 5 % van de groep (kangeroeklas, zie 5.4.)
slide9
5. Aanpak in de klas en in de school(vervolg)

Fig.2: Leerlijnpyramide

Piramide is Cumulatief: maximaal deelname op 3 niveaus

slide10
5. Aanpak in de klas en in de school (vervolg)

5.4. Verrijkingsmateriaal kiezen

 • Specifieke projecten
 • Vertaalslag naar een lessenprogramma:

‘De lessentabel’

+ eenvoudig variëeren

+ verrijkingstof zit vast bij eventueel uitval leerkracht

+ duidelijke eisen kunnen worden gesteld aan lln

+ leerlijn gaat mee voor duur van periode die school afschrijft

+ eigen inbreng van lln

5.5. Wel of niet verrijken bij leerstoornissen?

Leerstoornissen ‘compenseren’ door taken

- waarin ze heel goed zijn

- Waarin een extra uitdaging zit

Bv. ruimtelijk inzicht (K’nexx)

slide11
6. Ten Slotte

Nog 2 belangrijke punten:

1) Vast programma maken voor hoogbegaafde leerling

waaraan deze zich niet kan onttrekken.

2)Aangeboden verrijkingsmateriaal beoordelen en op rapport vermelden

(Illustraties uit het internet)

ad