workshop thuisrevalideren na een cva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop: Thuisrevalideren na een CVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop: Thuisrevalideren na een CVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Workshop: Thuisrevalideren na een CVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Workshop: Thuisrevalideren na een CVA. Christa Nanninga Henriet van der Linden Tom Vluggen. Waar denkt u aan bij thuisrevalidatie?. Waarom in de eigen omgeving revalideren? . Wens en behoefte van cliënt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Workshop: Thuisrevalideren na een CVA' - brittany


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
workshop thuisrevalideren na een cva

Workshop:Thuisrevalideren na een CVA

Christa Nanninga

Henriet van der Linden

Tom Vluggen

waarom in de eigen omgeving revalideren
Waarom in de eigen omgeving revalideren?
 • Wens en behoefte van cliënt
 • Te lange intramurale opname kan nadelige gevolgen hebben  dus zo snel mogelijk ontslag!
 • Inhoud van revalidatiezorg beter afstembaar op behoeftes van cliënt
 • Herleren van taak- en contextspecifieke vaardigheden (cognitief / fysiek) die nodig zijn om de draad thuis weer op te pakken.
 • Positief effect op het aantal ligdagen, zelfredzaamheid (ADL-zelfstandigheid), behoud van functies, kwaliteit van leven
 • Verlichting van de zorgbelasting van de mantelzorger
 • Kosteneffectiever dan intramurale revalidatie

Outpatient Trialists 2003, Langhorne et al. 2005, Aziz et al. 2009, Fens et al. (submittedforpublication)

thuisrevalidatie een drieluik
Thuisrevalidatie: een drieluik
 • Geen ‘evidencebased’ programma beschikbaar
 • Binnen NL veel onderzoek en ontwikkeling op dit vlak

Vandaag drie voorbeelden van thuisrevalidatie:

 • Innovatieproject Rehab-4-life -- Christa Nanninga, Centrum voor Revalidatie UMCG locatie Beatrixoord Haren
 • Praktijkvoorbeeld Mobiel Stroke Team -- Henriet van der Linden, Archipel Zorggroep Eindhoven
 • Innovatieproject MAESTRO -- Tom Vluggen, Maastricht University, FHML, Health Services Research Maastricht
rehab 4 life
Rehab-4-Life

Slimme combifuncties dichtbij huis en kennis & expertise over afstand na een CVA

Christa Nanninga

umcg centrum voor revalidatie
UMCG – Centrum voor Revalidatie
 • Centrum voor Revalidatie (voorheen Beatrixoord)
 • Revalidatiecentrum in Haren
 • Sinds 2001 gefuseerd met het UMCG
 • Nu twee locaties:
  • Locatie Groningen
  • Locatie Beatrixoord

locatie Groningen

locatie Beatrixoord

aanleiding innovatieproject
Aanleiding innovatieproject
 • Overgang klinische setting naar huis problematisch
 • Problemen met generaliseren
 • Verschuiving van intramurale behandeling naar extramurale behandeling

Maar hoe?

Mogelijke oplossing

Gecombineerde klinische en thuisrevalidatie voor

CVA patiënten (CCHR)

gecombineerde klinische en thuisrevalidatie cchr
Gecombineerde klinische en thuisrevalidatie (CCHR)
 • Behandeling thuis tijdens klinische revalidatie
 • Taak- en contextspecifiek trainen
 • Focus op ADL en mobiliteit (ET en FT)
 • Overgang naar huis makkelijker
 • Alle CVA patiënten
 • Pilotstudy 4 CVA patiënten
 • Evaluatie
 • Meetinstrumenten (coresetklinimetrie)
 • Interviews (patiënten, partners en therapeuten)
resultaten pilotstudy cchr
Resultaten pilotstudy CCHR

Voordelen

 • Overgang naar huis sneller en makkelijker
 • Alle patiënten hebben baat bij CCHR
 • Tevredenheid

Nadelen

 • Tijd
 • Kosten
 • Hoe omgaan met participatie?
 • Meetinstrumenten?

Wat kunnen we leren

Implementatie CCHR -

Zoeken naar een duurzamere oplossing

van cchr naar rehab 4 life
Van CCHR naar Rehab-4-Life

Haalbaarheidsonderzoek

 • Naar problemen en behoeften van mensen met NAH na ontslag uit een revalidatieinstelling
 • Cocreatie: NAH patiënten, partners, therapeuten, artsen, managers (interviews en focusgroepen)
innovatienetwerk
Innovatienetwerk

Doel: Breed draagvlak creëren

Gezamenlijke visieontwikkelen

resultaten haalbaarheidsstudie
Resultaten haalbaarheidsstudie
 • Dreigend zwart gat in overgangsfase
  • Versnippering zorgaanbod
  • Onvoldoende kennis van multiproblematiek
  • Woud aan wet- en regelgeving/financieringsstromen
 • Neerwaartse spiraal in chronische fase
  • Inactiviteit en functieverlies
  • Langdurige nabehandelingen
  • Cognitieve problemen
  • Relatieproblemen, arbeid, financiën, dagbesteding, depressie, sociaal isolement, etc.
conclusie van dit revalidatieonderzoek
Conclusie van dit revalidatieonderzoek:

Waar de revalidatiebehandeling in het centrum stopt, moet de revalidatiezorg aan huis starten.

Maar hoe?

Vier sleutelbegrippen

 • Beschikbaarheid centrale coach
 • Gebruik van moderne ICT-oplossingen
 • Sectoroverstijgende regionale aanpak: samenwerkend netwerk
 • Koppelingen tussen hulpbronnen formele en informele netwerken, ondersteuning gehele cliëntsysteem

Doel : sociale participatie

dynamisch netwerk coaching nah
Dynamisch netwerk coaching NAH

patiënt

Professionals wijk en buurt

maatschappelijk werker

mantelzorger

vrijwilliger

welzijns-medewerker

paramedici

familie

(huis)arts

ter illustratie coaching over afstand
Ter illustratie…coaching over afstand

http://www.youtube.com/watch?v=RZVuo3r4W2o

waar staan we nu
Waar staan we nu?
 • Pilots gemeente Groningen en Oldambt (>20 patiënten)
 • Vier coaches actief - concept profiel NAH-coach
 • Werkende applicatie voor beeldcommunicatie tussen patiënten en coaches: iPad 2
 • Diverse communities op MijnZorgnet.nl
hoe nu verder
Hoe nu verder?
 • 2012: Experimentele ontwikkeling in pilots (gemeente Groningen en Oldambt)
 • 2013: Testen van de businesscase → uitbreiden naar minimaal 100 patiënten
 • April 2014: Eindevaluatie en rapportage
 • > April 2014: Opschaling bij succesvolle prijs-kwaliteitsverhouding
conclusie rehab 4 life
Conclusie Rehab-4-Life
 • Cocreatie (in alle fasen)
 • Vraaggedreven in plaats van aanbodgedreven
 • Zorg op maat
 • Stapsgewijze aanpak is vereist bij inzet moderne media
 • Implementatievraagstukken:
  • (Door)ontwikkeling profiel NAH-coach
  • Opleiding van coaches
  • Zorglogistiek (beschikbaarheid professionals)
  • Inbedding ICT
  • Onderzoek kwalitatieve en kwantitatieve effecten…
  • Duurzame bekostiging
slide21

“Thuis multidisciplinair behandelen”

 • Mobiel Stroke Team (MST)
 • Henriet van der Linden
 • Kenniscentrum Archipel
slide22

Mobiel Stroke Team (MST)

Stroke revalidatie

Thuis

Deskundig

Multidisciplinair

Team

slide23

Doelgroep MST

 • Stroke cliënten
 • CVA-keten Eindhoven
 • multidisciplinaire vraag
 • veilige verantwoorde thuis
slide24

Doelstellingen MST

Het behouden van de eigen regie

slide25

Doelstellingen MST

 • Snel:
 • resultaat
 • participatie
 • verduidelijking zorgvraag
 • inzicht in onzichtbare gevolgen
slide26

Contra indicaties MST

 • Te zwaar:
 • zorg en behandeling
 • 24 uurs toezicht nodig
 • inzet “MM”
 • woon- en / of thuissituatie
 • draagkracht/inzicht bij
 • cliënt en/of mantelzorger.
slide27

Contra indicaties MST

 • Te licht:
 • Mono-disciplinaire behandeling
 • .
slide28

Meerwaarde MST vanuit verpleeghuis

 • kennis en deskundigheid
 • Neurorevalidatie
 • Multidisciplinair samenwerken
 • 1,5 lijns zorg
 • Individueel zorg-behandelplan
 • Intensieve contacten met leveranciers van hulpmiddelen en kennis m.b.t. WMO
slide29

Meerwaarde MST vanuit een ketenzorg

 • Samen sterk
 • Door grote diversiteit in
 • Deskundigheid
 • Producten
 • Acuut tot chronisch
 • “Win - win” situatie voor de cliënt
slide30

Meerwaarde MST vanuit een ketenzorg

 • Gestimuleerd vanuit de overheid
slide31

Betrokken disciplines MST

 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Neuro-consulent Zuidzorg / kenniscentrum
 • Consulent zorg en dienstverlening
 • Fysiotherapeut.
 • Ergotherapeut
 • Logopedist
 • Psycholoog
 • V&V
slide32

MST in beeld

 • Ziekenhuis
 • transfer checklist
 • AWBZ Indicatie (ZZP 9)
 • Assessment
 • MST in de thuissituatie
 • via overbruggingszorg
 • individueel zorg/behandelplan
 • MDO 4 weken
 • Coördinatie en monitoring door neuroconsulent
 • 8 tot 12 weken
slide33

Assement

 • 28% Geen Assement Vervroegd ontslag stroke
 • 39% Assement via Stroke unit in verpleeghuis
 • 33% Assement thuis
slide34

Karakteristieken groep

 • Totaal aantal cliënten tot nu: 32
 • Verdeling man/vrouw: 21/11
 • Gemiddelde leeftijd: 74 jaar
 • Jongste 50 en oudste 91 jaar
 • Alleenstaande cliënten:9
slide35

Resultaten behandeling

 • Kleine groep voor harde conclusies
 • Cliënt waardering 8,3
 • Duur ± 60 dagen
 • Behandelmomenten 29 x
slide36

Resultaten behandeling

 • Draagkracht Draaglast mantelzorger
 • CSI bij 25% gestegen waarvan 50% niet CVA gerelateerd
 • CSI bij 25% verminderd
 • 31% had geen mantelzorger
slide38

Waarom innoveren

 • advies van het CBO en hartstichting
 • wensen van de cliënt
 • Training blijkt taak- en omgeving specifiek te werken
 • 1,5 lijns zorg
 • Optimalisering van de ketenzorg
 • Politiek stuurt steeds meer aan op:
  • eigen verantwoordelijkheid en regie
  • thuis blijven en zelfmanagement
slide39

Ervaring Professional

 • Inspirerend en Stimulerend
 • Ervaren een kwalitatief goede revalidatie
 • Snelle afstemming met collega’s
 • Snel inzicht in zorgvraag
 • Snel inzicht in cognitieve problemen
 • Grensverleggend
slide41

Conclusie

 • Tevreden cliënten
 • Optimale afstemming op wens client
slide42

Transmurale CVA-revalidatie

Het MAESTRO-project

Multidisciplinair (na)zorgprogramma voor ouderen met een CVA

Drs. Tom Vluggen

Kennisnetwerk CVA, 2 november 2012

Health Services ResearchFocusing on Chronic Care and Ageing

knelpunten na cva revalidatie
Knelpunten na CVA-revalidatie
 • Patiënt en mantelzorger onvoldoende voorbereid naar huis
 • Problemen bij het oppakken van het leven
  • depressie, cognitieve problemen, sociale isolatie
  • motorische problemen en vermoeidheid
 • Moeilijk om actief te blijven
 • Negatieve gevolgen voor de mantelzorger -> overbelasting!

Murray et al. 2003 Rasquin et al. 2004, van Heugten et al. 2006

nazorg bij cva
Nazorg bij CVA
 • Geen duidelijkheid over meest effectieve nazorg bij CVA
 • Aanwijzingen dat nazorg in de thuissituatie positieve effecten heeft op zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de patiënt
 • Aanvullend onderzoek naar effect van nazorg is zeer wenselijk

Outpatient Trialists 2003, Aziz et al. 2009, Fens et al. (submitted for publication)

doelstellingen maestro project
Doelstellingen MAESTRO-project
 • Verbeteren van zelfredzaamheid, functiebehoud, sociale participatie en kwaliteit van leven (patiënt/mantelzorger)
 • Verminderen van zorglast mantelzorgers
 • Betere afstemming van zorg binnen de keten
 • Reductie van de zorggebruik en daaraan gerelateerde kosten
onderzoeksopzet
Onderzoeksopzet
 • Multi-centre randomised controlled trial
 • 2 groepen; interventiegroep en controlegroep
 • 8 geriatrische rev. afdelingen in Limburg/ Noord-Brabant
 • Het onderzoek bestaat uit een;
  • Effectevaluatie
  • Procesevaluatie
  • Economische evaluatie
onderzoekspopulatie
Onderzoekspopulatie
 • Inclusiecriteria patiënt;

- gediagnosticeerd CVA

- 65 of ouder zijn

- reële kans om terug te keren naar de thuissituatie

 • Inclusiecriterium mantelzorger;

-Belangrijkste primaire mantelzorger thuis

 • Beide dienen informed consent te geven
 • 256 mensen nodig, 128 interventie / 128 controle
samen sterk na een beroerte na zorgprogramma voor ouderen met een cva i
“Samen Sterk na een Beroerte”(Na)zorgprogramma voor ouderen met een CVA (I)
 • Multidisciplinair ‘op maat gesneden’ programma
 • Team kan bestaan uit verpleeghuisarts, huisarts, zorgtrajectbegeleider, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en een welzijnswerker
 • Er vindt om de 4 of 6 weken een MDO plaats
 • Het programma bestaat uit 3 zorgmodules
samen sterk na een beroerte na zorgprogramma voor ouderen met een cva ii
“Samen Sterk na een Beroerte”(Na)zorgprogramma voor ouderen met een CVA (II)
 • De zorgcoördinator gaat de zorg coördineren en doet ook huisbezoeken
 • Dit in nauw overleg met de SO en de huisarts
 • Het programma heeft een duur van 2 tot 6 maanden
samen sterk na een beroerte zorgmodule 1 geriatrische revalidatie en transitie naar huis
“Samen Sterk na een Beroerte”Zorgmodule 1: Geriatrische revalidatie en transitie naar huis
 • Start na bekendmaking ontslagbestemming
 • Doelen opgesteld door middel van de SMART-methode
 • Werken aan herstel en aanleren dagelijkse vaardigheden
 • Extra aandacht voor mantelzorger (doelen stellen!)
 • Fysiotherapeut en ergotherapeut behandelen ook thuis
 • Checklist ter bevordering van het snellere ontslag
 • Module duurt 1 tot 2 maanden
samen sterk na een beroerte zorgmodule 2 zelfmanagement na een beroerte
“Samen Sterk na een Beroerte”Zorgmodule 2: Zelfmanagement na een beroerte
 • (Zelfmanagement) doelen door middel van SMART-methode (start na ontslag uit verpleeghuis)
 • Het aanleren van zelfmanagementvaardigheden gericht op;

- het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie

- faciliteren probleemoplossend vermogen

- het verminderen van de zorglast voor de mantelzorger

 • Mantelzorger nauw betrokken bij behandeling en doelen
 • Behandeling vindt zoveel mogelijk thuis plaats
 • Module duurt 1 tot 4 maanden
samen sterk na een beroerte zorgmodule 3 educatiebijeenkomsten pati nt mantelzorger
“Samen Sterk na een Beroerte”Zorgmodule 3: Educatiebijeenkomsten patiënt /mantelzorger
 • 4 themabijeenkomsten van 2 uur

- informatie over de onzichtbare gevolgen van een CVA (psycholoog)

- kennismaking met Samen Verder en het Steunpunt mantelzorg

- uitleg over de regionale sociale kaart (ouderenadviseur)

 • Patiënt en mantelzorger krijgen een informatiepakket
 • Module wordt aangeboden als mensen thuis zijn (binnen 6 maanden na ontslag)
metingen
Metingen
 • Op 3 momenten worden gegevens verzameld

- Voormeting bij instroom in geriatrische revalidatie

- Eerste nameting, na 6 maanden

- Tweede nameting, na 12 maanden

 • Mondeling interview met patiënt en schriftelijke vragenlijst bij mantelzorger
effectmaten
Effectmaten
 • Zelfredzaamheid – Frenchay Activity Index
 • ADL functioneren– Katz-15
 • Ervaren kwaliteit van leven –SSQol
 • Sociale participatie – IPA
 • Belasting mantelzorger – Self-Rated Burden VAS
 • Ervaren gezondheid – RAND 36
 • Psychisch welbevinden – RAND 36
 • Sociaal functioneren – RAND 36
proces en economische evaluatie
Proces- en economische evaluatie
 • Procesevaluatie bij professionals en patiënten
  • Oordeel over interventie
  • Uitvoerbaarheid interventie
 • Economische evaluatie d.m.v. zorgpas
  • Kosten zorggebruik (bv. aanpassingen thuis, bezoek huisarts)
stand van zaken
Stand van zaken
 • ≥171 patiënten ≥150 mantelzorgers in de studie
 • De dataverzameling is in volle gang
 • Implementatie heeft wisselend resultaat
 • Eerste resultaten naar verwachting in 2013
slide57

Heeft u nog vragen?

drs. Tom Vluggen

Maastricht University

Duboisdomein 30

6229 GT Maastricht, kamer 0.094

Postbus 616, 6200 MD Maastricht

T + 31 (0)43-3881730 (di, wo, do)

E t.vluggen@maastrichtuniversity.nl

W www.nazorgbijberoerte.nl

slide59

Thuisrevalidatie moet bij iedere patiënt (op voorwaarde dat de individuele situatie dit toelaat) het streven zijn na ontslag uit een klinische setting