racionalizacija uprave in javna pooblastila prilo nosti in tveganja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RACIONALIZACIJA UPRAVE IN JAVNA POOBLASTILA – PRILOŽNOSTI IN TVEGANJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
RACIONALIZACIJA UPRAVE IN JAVNA POOBLASTILA – PRILOŽNOSTI IN TVEGANJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

RACIONALIZACIJA UPRAVE IN JAVNA POOBLASTILA – PRILOŽNOSTI IN TVEGANJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Prof.dr. Rajko Pirnat. RACIONALIZACIJA UPRAVE IN JAVNA POOBLASTILA – PRILOŽNOSTI IN TVEGANJA. XVIII. Dnevi javnega prava Ljubljana, 20.6.2012. VLOGA JAVNEGA POOBLASTILA. Javno pooblastilo kot ustavnopravna podlaga nedržavne uprave

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RACIONALIZACIJA UPRAVE IN JAVNA POOBLASTILA – PRILOŽNOSTI IN TVEGANJA' - eve-willis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
racionalizacija uprave in javna pooblastila prilo nosti in tveganja

Prof.dr. Rajko Pirnat

RACIONALIZACIJA UPRAVE IN JAVNA POOBLASTILA – PRILOŽNOSTI IN TVEGANJA

XVIII. Dnevi javnega prava

Ljubljana, 20.6.2012

vloga javnega pooblastila
VLOGA JAVNEGA POOBLASTILA
 • Javno pooblastilo kot ustavnopravna podlaga nedržavne uprave
 • Pomen nedržavne uprave v sedanjem času – zmanjšanje ali povečanje javnega sektorja; obremenjevanje javnih sredstev; administrativne ovire ali regulacija v javnem interesu
 • Razlogi za nedržavno upravo:
  • Racionalnost in učinkovitost
  • Neodvisna regulacija
  • Samoregulacija
racionalnost in u inkovitost
RACIONALNOST IN UČINKOVITOST
 • Prvi razlog je omenjen v 15. členu ZDU-1 – učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih nalog; financiranje s strani uporabnikov
 • Ta je za sedanji čas posebno relevanten – treba je v največji meri prenesti financiranje upravnih nalog na uporabnike – nobenega razloga ni, da upravne naloge, ki jih potrebujejo le določeni subjekti, financiramo vsi
 • Učinkovitejše in smotrnejše izvajanje nalog pomeni tudi boljšo dostopnost izvajanja upravnih nalog, večjo usmerjenost k uporabniku upravnih storitev, bolj učinkovito alokacijo sredstev
 • To velja tako za servisne kot za regulativne naloge
prilo nosti in tveganja
PRILOŽNOSTI IN TVEGANJA
 • Priložnost – zmanjšanje bremena za državni proračun (ne nujno za javna sredstva); zmanjšanje zaposlenih v upravi
 • Katere upravne naloge je mogoče prenesti kot javno pooblastilo
 • Kriteriji: ozek krog uporabnikov, zmožnost financiranja upravnih storitev; število izvajalcev javnih pooblastil; storitvena narava
 • Tveganja: določanje tarif, nadzor nad izvajanjem; konflikt interesov– ZIntPK se ne nanaša na vse nosilce javnih pooblastil;
 • Primer za razmislek - ARSO
neodvisno upravljanje
NEODVISNO UPRAVLJANJE
 • Neodvisnost se nanaša tako na subjekte na področju upravljanja (t.i. industrija) kot na izvršilno oblast
 • Temeljni vsebinski razlog – ločiti odločanje na določenem področju od t.i. dnevne politike
 • Elementi neodvisnosti: ločene pravne osebe (javnega prava), personalna neodvisnost, funkcionalna neodvisnost, financiranje s plačili industrije
 • Primeri - neodvisni regulatorji trga finančnih instrumentov, zavarovalništva, energetike
prilo nosti in tveganja1
PRILOŽNOSTI IN TVEGANJA
 • Večinoma zahtevano s pravom EU, vendar ima svoje vsebinske razloge – zagotoviti stabilnost upravljanja in njegovo vezanost na strokovne kriterije odločanja
 • Priložnosti: zagotovitev strokovnega osebja; stabilnost in predvidljivost upravljanja; prevlada strokovnih kriterijev pri odločanju; financiranje brez javnih sredstev ali vsaj brez proračunskih sredstev
 • Tveganja: nevarnost vpliva industrije; omejene možnosti nadzora izvršilne oblasti – problem politične odgovornosti
 • Primer za razmislek: druge javne službe, n.pr. javni potniški promet
samoregulacija
SAMOREGULACIJA
 • Najpomembnejši razlog za javna pooblastila – zagotovitev avtonomije na določenem področju
 • Avtonomija pomeni dodatno delitev oblasti in je pomemben instrument omejevanja oblasti
 • Primeri so zlasti zbornice, še posebej t.i. poklicne zbornice; tudi univerze
 • Povezanost z obveznim članstvom – ukinitev obveznega članstva pomeni ukinitev avtonomnosti
prilo nosti in tveganja2
PRILOŽNOSTI IN TVEGANJA
 • Priložnosti so prej nuja, kot zgolj priložnost – preprečiti vsrkanje avtonomnih družbenih organizmov v sfero države
 • Druge priložnosti: konflikti interesov naj se rešujejo v avtonomnih organizmih, odgovornost za samega sebe
 • Tveganja: problem uveljavljanja javnega interesa, pretirano varovanje interesov članov (sindrom ceha); pretirana regulacija; omejena možnost nadzora države;
 • Ta tveganja pa ne odtehtajo največjega tveganja – tveganja, da oblast ni učinkovito omejena
sklepno
SKLEPNO
 • Javna pooblastila so pomemben instrument racionalizacije upravnega sistema
 • Še zlasti pa so pomemben instrument za omejevanje oblasti v smeri neodvisnega upravljanja in avtonomije
 • Namesto ukinjanja javnih pooblastil in s tem avtonomnih organizacij ter prevzemanja upravnih nalog je treba razmisliti o širitvi javnih pooblastil