Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı Yürütülen Proje ve Çalışmalar, Proje Tecrübeleri - PowerPoint PPT Presentation

say sal aret leme laboratuvar y r t len proje ve al malar proje tecr beleri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı Yürütülen Proje ve Çalışmalar, Proje Tecrübeleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı Yürütülen Proje ve Çalışmalar, Proje Tecrübeleri

play fullscreen
1 / 24
Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı Yürütülen Proje ve Çalışmalar, Proje Tecrübeleri
254 Views
Download Presentation
eudora
Download Presentation

Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı Yürütülen Proje ve Çalışmalar, Proje Tecrübeleri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sayısal İşaret İşleme LaboratuvarıYürütülen Proje ve Çalışmalar, Proje Tecrübeleri Müh. Ufuk ÜLÜĞ İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü

 2. Yürütülen Proje ve Çalışmalar . İstanbul Boğazı’nın Sualtı Ortam Gürültüsünün İncelenmesi, Modellenmesi ve Arşivlenmesi (TÜBİTAK). Sualtı Akustik Sayısal Veri İletim Sistemi. Toprak Radon Gazı Ölçümü ve İncelenmesi (TÜBİTAK). Ultrasonik Dalgalar ile Tahribatsız Malzeme Muayenesi. Behçet Hastalığı Takip Sistemi (İstanbul Üniversitesi). Gümüşsuyu Akustik Laboratuvarı. Konuşma Sesi İşleme

 3. İstanbul Boğazı’nın Sualtı Ortam Gürültüsünün İncelenmesi, Modellenmesi ve Arşivlenmesi • Sualtı Ortam Gürültüsü Toplama Sisteminin Oluşturulması . Sığ Su Geniş Bandlı Akustik Dinleme Sistemi . Özgün Yazılım Geliştirme • İstanbul Boğazı Verilerinin Toplanması . Boğaz Verisi Arşivi • Sinyal İşleme / Veri Analizi . Zaman-Frekans ve Dalgacık Analizleri • OG Parametreleri Kestirimi . Boğazın OG parametre haritası • Sonar • Sualtı Haberleşme Sistemleri • Savunma

 4. Ortam Gürültüsü • Tanımlanan Beş Frekans Bölgesi: • Çok Düşük Frekans Bölgesi (0.1 - 5 Hz) • sismik aktiviteler, yüzey dalgaları, .. • Düşük Frekans Bölgesi (5 - 20 Hz ) • dalga türbülansları, .. • Gemi Gürültüsü Bölgesi (20 – 200 Hz) • uzak mesafe gemi trafiği, .. • Atmosferik Etkileşim Bölgesi (200 Hz – 100 kHz) • rüzgar ve dalga hareketleri, .. • Isıl Gürültü Bölgesi (100 kHz ve üstü) • suyun moleküler yapısındaki hareketler, ..

 5. Sistem

 6. Laboratuvar Çalışmaları • Akvaryum Deneyleri • Havuz Deneyleri • Boğaz Deneyleri • Yazılım Geliştirme

 7. Boğaz Deneyleri

 8. Sualtı Akustik Sayısal Veri İletim Sistemi • Kontrol: Sualtı taşıtları, akustik serbestleyicier vb. • Telemetri: Hidrofon, sismometre, sıcaklık sensörü vb. • Konuşma: Dalgıçlar, denizaltı • Video: Deniz tabanı görüntüleme, sualtı taşıtları

 9. Akustik Dalgaların Sualtında Yayılımı • Akustik Hız • Akustik Basınç • Kayıp • Yansıma – Kırılma • Doppler Etkisi

 10. Sistem Tasarımı

 11. Kullanıcı Arayüzü ALICI GÖNDERİCİ

 12. Haberleşme Konusunda Yürütülen Çalışmalar • MATLAB ortamında geliştirilen yazılımları DSP kartlara aktarmak. -TMS320C6713 +225MHz +24 bit ses kodek +512K Flash • Donanımdaki iyileştirmeler ve yazılımdaki değişiklikler ile metin iletiminin yanı sıra konuşma ve görüntü iletmek ve testlerini yapmak. • Gelişmiş sayısal işaret işleme ve sayısal haberleşme yöntemlerini kullanarak, tüm bileşenleriyle başarılı şekilde hizmet verebilecek akustik modem prototipinin ortaya çıkarmak.

 13. Toprak Radon Gazı Ölçümü ve İncelenmesi • Topraktan çıkan Radon gazı ile sismolojik olaylar arasında bağlantı kurmaya çalışmak.

 14. Toprak Radon Gazı Ölçümü ve İncelenmesi

 15. Ultrasonik Dalgalar ile Tahribatsız Malzeme Muayenesi • 0.5 MHz- 1 MHz ses dalgaları • Saniyede 100’den fazla darbe • Doğrudan iletim/Darbe yansıtma

 16. Behçet Hastalığı Takip Projesi • Behçet Hastalığı sonucu vücutta, özellikle ağız içerisinde oluşan yaraların • . Görüntülenmesi, • . Özelliklerinin, boyutlarının ve sayısının belirlenmesi, • . Hasta dosyalarına kaydedilmesi • . Hastalık ile ilgili istatistiklerin çıkartılması, hasta takibi

 17. Gümüşsuyu Akustik Laboratuvarı • Mekan akustik karakteristiklerinin çıkartılması • Ortam gürültüsü ölçümleri • Mikrofon/Hoparlör kalibrasyonları • Ses yalıtım malzemeleri testleri • Ses kayıt cihazları • Malzemelerin ses yutma özelliklerinin belirlenmesi

 18. Konuşma Sesi İşleme • Konuşmacı Tanıma • Konuşma Dili Tanıma • Metin Tanıma • Metin/Ses, Ses/Metin Dönüşümü • Konuşma Kodlama • Gürültü Temizleme

 19. Resimler

 20. Resimler

 21. Resimler

 22. Resimler

 23. Dinlediğiniz için teşekkürler…