say sal aret leme laboratuvar y r t len proje ve al malar proje tecr beleri n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı Yürütülen Proje ve Çalışmalar, Proje Tecrübeleri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı Yürütülen Proje ve Çalışmalar, Proje Tecrübeleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı Yürütülen Proje ve Çalışmalar, Proje Tecrübeleri. Müh. Ufuk ÜLÜĞ İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü. Yürütülen Proje ve Çalışmalar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı Yürütülen Proje ve Çalışmalar, Proje Tecrübeleri' - eudora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
say sal aret leme laboratuvar y r t len proje ve al malar proje tecr beleri

Sayısal İşaret İşleme LaboratuvarıYürütülen Proje ve Çalışmalar, Proje Tecrübeleri

Müh. Ufuk ÜLÜĞ

İTÜ, Elektrik-Elektronik Fakültesi

Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü

y r t len proje ve al malar
Yürütülen Proje ve Çalışmalar

. İstanbul Boğazı’nın Sualtı Ortam Gürültüsünün İncelenmesi, Modellenmesi ve Arşivlenmesi (TÜBİTAK). Sualtı Akustik Sayısal Veri İletim Sistemi. Toprak Radon Gazı Ölçümü ve İncelenmesi (TÜBİTAK). Ultrasonik Dalgalar ile Tahribatsız Malzeme Muayenesi. Behçet Hastalığı Takip Sistemi (İstanbul Üniversitesi). Gümüşsuyu Akustik Laboratuvarı. Konuşma Sesi İşleme

stanbul bo az n n sualt ortam g r lt s n n ncelenmesi modellenmesi ve ar ivlenmesi
İstanbul Boğazı’nın Sualtı Ortam Gürültüsünün İncelenmesi, Modellenmesi ve Arşivlenmesi
 • Sualtı Ortam Gürültüsü Toplama Sisteminin Oluşturulması

. Sığ Su Geniş Bandlı Akustik Dinleme Sistemi

. Özgün Yazılım Geliştirme

 • İstanbul Boğazı Verilerinin Toplanması

. Boğaz Verisi Arşivi

 • Sinyal İşleme / Veri Analizi

. Zaman-Frekans ve Dalgacık Analizleri

 • OG Parametreleri Kestirimi

. Boğazın OG parametre haritası

 • Sonar
 • Sualtı Haberleşme Sistemleri
 • Savunma
ortam g r lt s
Ortam Gürültüsü
 • Tanımlanan Beş Frekans Bölgesi:
  • Çok Düşük Frekans Bölgesi (0.1 - 5 Hz)
   • sismik aktiviteler, yüzey dalgaları, ..
  • Düşük Frekans Bölgesi (5 - 20 Hz )
   • dalga türbülansları, ..
  • Gemi Gürültüsü Bölgesi (20 – 200 Hz)
   • uzak mesafe gemi trafiği, ..
  • Atmosferik Etkileşim Bölgesi (200 Hz – 100 kHz)
   • rüzgar ve dalga hareketleri, ..
  • Isıl Gürültü Bölgesi (100 kHz ve üstü)
   • suyun moleküler yapısındaki hareketler, ..
laboratuvar al malar
Laboratuvar Çalışmaları
 • Akvaryum Deneyleri
 • Havuz Deneyleri
 • Boğaz Deneyleri
 • Yazılım Geliştirme
sualt akustik say sal veri letim sistemi
Sualtı Akustik Sayısal Veri İletim Sistemi
 • Kontrol: Sualtı taşıtları, akustik serbestleyicier vb.
 • Telemetri: Hidrofon, sismometre, sıcaklık sensörü vb.
 • Konuşma: Dalgıçlar, denizaltı
 • Video: Deniz tabanı görüntüleme, sualtı taşıtları
akustik dalgalar n sualt nda yay l m
Akustik Dalgaların Sualtında Yayılımı
 • Akustik Hız
 • Akustik Basınç
 • Kayıp
 • Yansıma – Kırılma
 • Doppler Etkisi
kullan c aray z
Kullanıcı Arayüzü

ALICI

GÖNDERİCİ

haberle me konusunda y r t len al malar
Haberleşme Konusunda Yürütülen Çalışmalar
 • MATLAB ortamında geliştirilen yazılımları DSP kartlara aktarmak.

-TMS320C6713

+225MHz

+24 bit ses kodek

+512K Flash

 • Donanımdaki iyileştirmeler ve yazılımdaki değişiklikler ile metin iletiminin yanı sıra konuşma ve görüntü iletmek ve testlerini yapmak.
 • Gelişmiş sayısal işaret işleme ve

sayısal haberleşme yöntemlerini

kullanarak, tüm bileşenleriyle

başarılı şekilde hizmet verebilecek

akustik modem prototipinin

ortaya çıkarmak.

toprak radon gaz l m ve ncelenmesi
Toprak Radon Gazı Ölçümü ve İncelenmesi
 • Topraktan çıkan Radon gazı ile sismolojik olaylar arasında bağlantı kurmaya çalışmak.
ultrasonik dalgalar ile tahribats z malzeme muayenesi
Ultrasonik Dalgalar ile Tahribatsız Malzeme Muayenesi
 • 0.5 MHz- 1 MHz ses dalgaları
 • Saniyede 100’den fazla darbe
 • Doğrudan iletim/Darbe yansıtma
beh et hastal takip projesi
Behçet Hastalığı Takip Projesi
 • Behçet Hastalığı sonucu vücutta, özellikle ağız içerisinde oluşan yaraların
 • . Görüntülenmesi,
 • . Özelliklerinin, boyutlarının ve sayısının belirlenmesi,
 • . Hasta dosyalarına kaydedilmesi
 • . Hastalık ile ilgili istatistiklerin çıkartılması, hasta takibi
g m suyu akustik laboratuvar
Gümüşsuyu Akustik Laboratuvarı
 • Mekan akustik karakteristiklerinin çıkartılması
 • Ortam gürültüsü ölçümleri
 • Mikrofon/Hoparlör kalibrasyonları
 • Ses yalıtım malzemeleri testleri
 • Ses kayıt cihazları
 • Malzemelerin ses yutma özelliklerinin belirlenmesi
konu ma sesi leme
Konuşma Sesi İşleme
 • Konuşmacı Tanıma
 • Konuşma Dili Tanıma
 • Metin Tanıma
 • Metin/Ses, Ses/Metin Dönüşümü
 • Konuşma Kodlama
 • Gürültü Temizleme