PROJE YÖNETİMİ Amaç ve Teknikleri - PowerPoint PPT Presentation

Albert_Lan
proje y net m ama ve teknikleri l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROJE YÖNETİMİ Amaç ve Teknikleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROJE YÖNETİMİ Amaç ve Teknikleri

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
PROJE YÖNETİMİ Amaç ve Teknikleri
1039 Views
Download Presentation

PROJE YÖNETİMİ Amaç ve Teknikleri

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Merve Uzuner Elif Tamer PROJE YÖNETİMİAmaç ve Teknikleri

 2. Proje Nedir? Belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan amacı, kapsamı ve bütçesi açıkça tanımlanmış bir defaya mahsus gerçekleştirilen faaliyetler bütününe proje denir.

 3. Proje Yönetimi Nedir? Proje yönetimi, performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşabilmek için eldeki kaynakları en verimli bir şekilde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecidir.

 4. Proje Yönetiminin Amaçları • Belirlenen performansı sağlamak, • Belirlenen maliyet ile tamamlamak, • Öngörülen zamanda bitirmek.

 5. Proje Yönetiminin Avantajları • Daha iyi kontrol, • Daha iyi müşteri ilişkileri, • Geliştirme zamanının kısaltılması, • Maliyetlerin azaltılması, • Yüksek kalite ve güvenirlik, • Bölümler arası daha iyi kontrol.

 6. Proje Yönetiminin Dezavantajları • Karmaşık organizasyonlar, • Kuruluş politikalarının bozulması eğilimi, • Yönetim güçlüğü, • Personel kullanımı zorluğu.

 7. Proje Yönetim Teknikleri • Gannt Şeması • Serim Modelleri • PERT (Program Evaluation and Review Technique) • CPM (Critical Path Method) • GERT (Graphical Evaluation and Review Technique)

 8. Gannt Şeması • Grafiksel bir yapıdır, • Yapılacakları yatay çizgi şeklinde gösterir, • Tipik bir Gannt şeması hangi operasyonun ne zaman, hangi kaynak tarafından yapılacağını, operasyonun başlangıç ve bitiş zamanını gösterir, • Gannt şeması projelerin doğru programlanması ve doğru ilerlemesi için görsel bir araç olarak kullanılmıştır.

 9. Örnek Gannt Şeması

 10. Örnek Gannt Şeması Yatay eksen zaman bilgisini, Dikey eksen kaynakları (aktiviteleri) gösterir.

 11. Serim Modelleri • CPM (Critical Path Method) • Kritik yol yöntemidir, • Projenin toplam süresini tahmin etmekte kullanılan bir şebeke analizidir, • Faaliyetlerin süreleri deterministiktir (Sabit)

 12. Örnek CPM Çalışması

 13. Serim Modelleri • PERT (Program Evaluation and Review Technique) • Proje değerleme ve gözden geçirme tekniğidir, • Faaliyetlerin süreleri olasılıklıdır, • PERT tekniği faaliyet süre tahminlerinde yüksek derecede belirsizlik olması durumunda kullanılmaktadır.

 14. Örnek PERT Çalışması

 15. Serim Modelleri • GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) • Grafik Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği • Akış grafik teorisi, olasılıklı ağlar, PERT ve CPM ve tek çatılı tüm karar ağaçları modellerinin birleşiminden oluşmaktadır.

 16. KAYNAKÇA • www.yapiisletme.com • www.rasitkacur.blogcu.com • www.biymed.com