Download
keskkonna globaalprobleemid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KESKKONNA GLOBAALPROBLEEMID PowerPoint Presentation
Download Presentation
KESKKONNA GLOBAALPROBLEEMID

KESKKONNA GLOBAALPROBLEEMID

291 Views Download Presentation
Download Presentation

KESKKONNA GLOBAALPROBLEEMID

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PILVI AILT KESKKONNA GLOBAALPROBLEEMID GLOBAALPROBLEEMID RAHVASTIKUPROBLEEMID JÄÄTMEPROBLEEMID ÖKOLOOGILINE KRIIS VEEKRIIS JA VEEKOGUDE REOSTAMINE OSOONIKIHI HÕRENEMINE HAPPEVIHMAD KLIIMA SOOJENEMINE = KASVUHOONEEFEKT KÕRBESTUMINE ENERGIAPROBLEEMID TAIME- JA LOOMALIIKIDE ARVU VÄHENEMINE