klasifikacije u psihijatriji i sestrinstvu l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klasifikacije u psihijatriji i sestrinstvu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klasifikacije u psihijatriji i sestrinstvu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Klasifikacije u psihijatriji i sestrinstvu - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

predavanja za srednju školu br.11. . MKB – 10. ICD-X. Klasifikacije u psihijatriji i sestrinstvu. mr.sc. Elvira dr Koić OB Virovitica. Današnja k lasifikacija duševnih poremećaja. F00 demencije F10 bolesti ovisnosti F20 psihoze F30 poremećaji raspoloženja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klasifikacije u psihijatriji i sestrinstvu' - lorin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klasifikacije u psihijatriji i sestrinstvu

predavanja za srednju školu

br.11.

MKB – 10.

ICD-X.

Klasifikacije u psihijatriji i sestrinstvu

mr.sc. Elvira dr Koić

OB Virovitica

slide2

Današnja klasifikacija duševnih poremećaja

 • F00 demencije
 • F10 bolesti ovisnosti
 • F20 psihoze
 • F30 poremećaji raspoloženja
 • F40 neurotski poremećaji
 • F50 poremećaji ponašanja
 • F60 poremećaji ličnosti
 • F70 duševna zaostalost
 • F80 poremećaji psihološkog razvoja
 • F90poremećaji djece i adolescenata

MKB – 10.

ICD-X.

br. 11. predavanja za srednju školu

va e i klasifikacijski sustavi u psihijatriji
VAŽEĆI KLASIFIKACIJSKI SUSTAVI U PSIHIJATRIJI
 • Međunarodni

U međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB - engleska kratica ICD) danas je u uporabi deseta revizija (MKB-10, odnosno ICD-10).

 • Američki

U klasifikaciji američke psihijatrijske udruge (DSM) Dijagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje) danas je u uporabi četvrta revizija (DSM-IV-TR), a u pripremi peta revizija.

br. 11. predavanja za srednju školu

monoaksijalni i multiaksijalni dijagnosti ki pristup
MONOAKSIJALNI i MULTIAKSIJALNI DIJAGNOSTIČKI PRISTUP
 • Monoaksijalni pristup zahtijeva jednu, glavnu dijagnozu temeljenu na određivanju čiste klasifikacijske jedinice.
 • Multiaksijalni dijagnostičkipristup obuhvaća

5 razina (5 osi):

1. Klinički sindromi

.  2. Poremećaji osobnosti, razvojni poremećaji

3. Postojeće tjelesne bolesti

4.  Psihosocijalni stresovi

5. Razina funkcioniranja u protekloj godini

Uz glavnu dijagnozu treba postaviti i diferencijalne dijagnoze.

br. 11. predavanja za srednju školu

osnovne skupine psihijatrijske kasifikacije
OSNOVNE SKUPINE PSIHIJATRIJSKE KASIFIKACIJE
 • Tjelesno (organski) uvjetovani psihički poremećaji(F00 do F09);
 • Endogeni poremećaji: psihoze, neuroze, somatoformni poremećaji i poremećaji uvjetovani stresom, poremećaji ponašanja povezani s fiziološkim poremećajima i fizikalnim faktorima, bolesti ovisnosti, poremećaji ličnosti i ponašanja, mentalna retardacija i (F 10 do 79);
 • Smetnje psihološkog razvojai poremećaji djece i adolescenata (F80-F99).

br. 11. predavanja za srednju školu

slide6

Slovo - Označava pripadnost

dijagnostičkom poglavlju

Označava tip

poremećaja

F20.0

Označava dijagnostičku

kategoriju

MKB – 10.

ICD-X.

br. 11. predavanja za srednju školu

slide7
Axis I:    Clinical Disorders,  most V-Codes,  and conditions that need Clinical attention.Diagnosis Flow Charts.
 • Axis II:Personality Disorders and Mental Retardation.
 • Axis III:    General Medical Conditions.
 • Axis IV:    Psychosocial and Environmental Problems.
 • Axis V:    Global Assessment of Functioning Scale.

br. 11. predavanja za srednju školu

standardizirane klasifikacije sestrinske prakse
STANDARDIZIRANE KLASIFIKACIJE SESTRINSKE PRAKSE
 • Sestrinska terminologija obuhvaća formalan, strukturiran
 • jezik koji definira sve sastavnice zdravstvene njege
 • – procjenu, planiranje, provođenje intervencija, te evaluaciju.
 • Standardizirane klasifikacije sestrinske prakse i sestrinska
 • terminologija počele su se razvijati 70-ih godina dvadesetog
 • stoljeća s ciljem opisivanja sestrinske prakse, razvijanja
 • sestrinske profesije te olakšavanja komunikacije
 • između članova zdravstvenog tima.

br. 11. predavanja za srednju školu

nanda klasifikacija sestrinskih dijagnoza
NANDA – Klasifikacija sestrinskih dijagnoza
 • Klasifikacija sestrinskih dijagnoza Sjevernoameričkog udruženja za sestrinske dijagnoze (NANDA) prva je objavljena klasifikacija sestrinske prakse.
 • Prva klasifikacija je objavljena 1960. godine i sadržavala je 21 problem,
 • posljednja klasifikacija objavljena je 2003./2004. i obuhvaća 167 sestrinskih dijagnoza.

Klasifikacija obuhvaća

 • naziv (ime, sažeti opis problema),
 • definiciju svake pojedine dijagnoze,
 • definirajuća obilježja te etiološke i rizične čimbenike.
 • Definicija sestrinske dijagnoze navedena u klasifikaciji objašnjava značenje dijagnoze te omogućuje razlikovanje te dijagnoze od svih drugih,
 • Definirajuća obilježja su simptomi i znakovi na temelju kojih možemo prepoznati da postoji dijagnoza.
 • Uz svaku dijagnozu navedeni su etiološki čimbenici te čimbenici rizika koji mogu utjecati na pojavu problema.

br. 11. predavanja za srednju školu

nic klasifikacija sestrinskih intervencija
NIC – Klasifikacija sestrinskih intervencija
 • Klasifikacija sestrinskih intervencija objavljena je 1992. godine, a četvrto izdanje te klasifi kacije obuhvaća 514 intervencija.
 • Intervencija je svaka aktivnost zasnovana na kliničkoj procjeni i znanju, koju izvodi medicinska sestra sa svrhom ostvarivanja ciljeva skrbi za pacijenta/ klijenta.
 • Klasifikacija sestrinskih intervencija je sveobuhvatna, na istraživanjima utemeljena klasifikacija intervencija sestrinske prakse.
 • Korisna je za planiranje i provođenje intervencija, dokumentiranje sestrinske prakse, komunikaciju i istraživanja.
 • Obuhvaća intervencije koje provodi medicinska sestra samostalno te intervencije koje provodi u suradnji s drugim zdravstvenim djelatnicima, intervencije koje se odnose na direktnu i indirektnu zdravstvenu njegu.

br. 11. predavanja za srednju školu

noc klasifikacija ishoda zdravstvene njege
NOC – Klasifikacija ishoda zdravstvene njege
 • Klasifikacija ishoda zdravstvene njege razvijena je 1996., a posljednja verzija obuhvaća 330 ishoda zdravstvene njege.
 • To je standardizirana, sveobuhvatna klasifikacija ishoda zdravstvene njege za pacijenta/klijenta i razvijena je s ciljem evaluacije učinaka sestrinskih intervencija.
 • Standardizirani ishodi zdravstvene njege nužni su za trajno praćenje stanja pacijenta (trajnu i završnu evaluaciju), dokumentiranje zdravstvene njege, za razvoj sestrinskog znanja.
 • Ishod zdravstvene njege je mjerljivo stanje, ponašanje ili doživljaj pojedinca, obitelji, zajednice koje je moguće mjeriti (na skali 0-5)i na koje je moguće utjecati sestrinskim intervencijama.

br. 11. predavanja za srednju školu

icnp me unarodna klasifi kacija sestrinske prakse
ICNP – Međunarodna klasifi kacija sestrinske prakse
 • Međunarodna klasifikacija sestrinske prakse je klasifikacija fenomena, postupaka, vrednovanja rezultata koji opisuju sestrinsku praksu.
 • Počela se razvijati devedesetih godina prošlog stoljeća i prva je verzija objavljena 1996. Cilj joj je bio opisati sve sastavnice sestrinske prakse.
 • ICNP opisuje zdravstvenu njegu pojedinaca, obitelji ili zajednice, omogućuje usporedbu podataka u različitim kliničkim populacijama, okruženjima, zemljopisnim područjima, vremenima, potiče sestrinska istraživanja, daje podatke o sestrinskoj praksi.
 • Uz ove klasifikacije sestrinske prakse koje opisuju pojedine dijelove (NANDA, NIC, NOC) ili sve (ICNP) sastavnice sestrinske prakse razvijene su i specifične klasifikacije koje se odnose na pojedine sestrinske djelatnosti poput zdravstvene njege u kući, primjerice Georgetown Home Health Care Classifi cation – HHCC.
 • Za razvijanje sestrinske profesije iznimno je važno poznavanje i unaprjeđivanje specifične sestrinske terminologije.

br. 11. predavanja za srednju školu

sestrinska terminologija
Sestrinska terminologija:
 • opisuje sestrinsku praksu (čini ju poznatijom drugim članovima tima i klijentima)
 • unaprjeđuje komunikaciju među medicinskim sestrama i drugim članovima tima
 • pomaže u unaprjeđivanju i podučavanju zdravstvene njege
 • omogućuje usporedbu rezultata zdravstvene njege
 • olakšava dokumentiranje zdravstvene njege
 • potiče sestrinska istraživanja.
 • Specifičnosti zdravstvene njege, brojnost, složenost i raznolikost problema koje rješavamo u pacijenata postavlja pred medicinske sestre vrlo visoke zahtjeve.
 • Korištenje sestrinskom terminologijom olakšava medicinskim sestrama zadovoljavanje tim zahtjevima.
 • Kako bi se unaprijedila komunikacija u timu, osigurao kontinuitet zdravstvene njege te osigurala vjerodostojnost i specifičnost sestrinstva kao profesije nužno je poznavanje i razvijanje sestrinske terminologije.

br. 11. predavanja za srednju školu